• Mövzu 15. Yastıq və avtomat poladları
 • Mövzu 14.Konstruksiya poladları
  Download 0.63 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet10/18
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.63 Mb.
  #59101
  TuriMühazirə
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
  Bog'liq
  konstruksiya-materiallarının-texnologiyası
  referat 6436 (1), referat 6436
  Mövzu 14.Konstruksiya poladları 
  Xalq t
  əsərrüfatının müxtəlif sahələrində müxtəlif konstruksiyalar, maşın 
  hiss
  ələri hazırlamaq üçün istifadə olunan konstruksiya poladlarının qarşısına 
  qoyulan t
  ələblər yüksək mexaniki xassələrə, texnoloji xassələrə (təzyiq altda 
  emal olunma, k
  əsmə ilə emal, qaynaq olunma) malik olmalıdır. Həmçinin 
  konstrukiya materiallarının maya dəyəri aşağı olmalıdır. Konstruksiya 
  poladlarından hazırlanmış detalların iş şəraitindən asılı olaraq onlar yüksək 
  möhkəmliyə, plastikliyə, elastikliyə, zərbə yükünə müqavimət qabiliyyətinə, 
  yorulmaya, dağılmaya dözümlü olmalıdır.Tələb olunan xassələri əldə etmək üçün 
  ilk növbədə poladın kimyəvi tərkibi düzgün seçilməlidir. 
  Mövzu 15. Yastıq və avtomat poladları 
  Yastıq hissələrinin (halqa, kürə, rolik) hazırlanmasında istifadə olunan
  poladlar konstruksiya poladlarına, tərkibinə və xassələrinə görə isə alət 
  poladlarına aiddir. Ən çox istifadə olunan yüksəkkarbonlu xromlu ШХ15 
  poladıdır. Burada karbonun miqdarı 0,95 %, xromun miqdarı 1,3-1,65%-dir. Bu 
  poladı tablandırma əməliyyatına uğratdıqdan sonra daha yüksək tarazlıq 
  möhkəmliyinə,sürtünməyə dözümlü və yüksək özüllük əldə etmək mümkündür. 
  Poladın keyfiyyətinə və xidmət müddətinə karbid boşluqları (likvasiya)pis 
  t
  əsir edir.Poladın fiziki bircinsliliyinə qeyri-metal (sufiq və oksid) birləşmələri və 
  makro-mikro m
  əsaməliliklər təsir edir.
  Yastıq 
  poladları 
  tabalmaya, 
  tablandırmaya 
  və 
  tab
  əksiltməyə 
  uğradılır.Tabalmanın məqsədi bərkliyi azaltmaq və kiçik dənəvari perlit strukturu 


  olmaqdır. Tablandırma temperaturu 830-860

  C, soyutma yağda. Tabəksiltmə 
  150-160


  temperaturda aparılır.Daha iri yastıqların hazırlanması üçün ШХ15CГ 
  v
  ə ШХ20CГ poladlarından istifadə edilir. Daha ağır şəraitdə, yayma stanlarında 
  v
  ə dəmiryolu nəqliyyatında istifadə edilən daha iri qabaritli yastıq hissələri 
  20X2H
  ЦА markalı sementləməyə uğradılmış poladlardan istifadə edilir.
  A12, A20, A30 ,A40 
  Г markalı avtomat poladları tərkibində kükürd (0,3%-ə 
  q
  ədər) və fosforun (0,15%-ə qədər) miqdarının çox olması ilə fərqlənir. 
  Avtomat poladlarının ən yaxşı xüsusiyyəti daha yaxşı kəsmə ilə emal 
  olunmasıdır.Bu isə bu poladların tərkibində fosfor və kükürdün çox olması, metal 
  bütövlüyünün zəif, özüllüyün aşağı olması ilə xarakterizə olunur. Avtomat 
  poladların əsas çatışmayan cəhəti onların plastikliyinin aşağı olmasıdır. Ona görə 
  d
  ə avtomat poladlar daha az məsuliyyətli hissələr (birləşdirici detallar
  barmaqlıqlar, vtulkalar və s. ) hazırlamaq üçün istifadə edilir. 

  Download 0.63 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
  Download 0.63 Mb.
  Pdf ko'rish