• Mövzu 7. Dəmir-karbon hal diaqramı
 • Mövzu 8.Çuqun
 • T texniki kolleci
  Download 0.63 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet5/18
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.63 Mb.
  #59101
  TuriMühazirə
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Bog'liq
  konstruksiya-materiallarının-texnologiyası
  referat 6436 (1), referat 6436
   
   
   


   
   

  Mövzu 6.Dəmir və onun karbonla birləşmələri 
   
  D
  əmir karbon əritnilərinə polad və çuqun aiddir. Ərintilərin əsas xassələri 
  v
  ə quruluşu karbon və dəmirdən asılıdır. Dəmir iki allotropik formada - 

  v
  ə 

  olur. Karbonun 

  - d
  əmirdə həll olunması çox azdır – 0,02 %, (727 

  C). Karbon 
  v
  ə digər elementlərin 

  - d
  əmirdə bərk məhluluna ferrit deyilir. Ferrit Brinell üzrə 
  HB80 b
  ərkliyinə, 

  b
  =250 Mpa 
  möhkəmkliyə və yüksək plastikliyə 

  = 50%,

  =80% 
  malikdir. Odur ki, texniki t
  əmiz dəmir dənəvari ferrit strukturuna malikdir, soyuq 
  deformasiyaya uğradılır, daha doğrusu çox yaxşı ştamplama , yayılmaya və 
  dartılmaya uğradılır. Karbon 

  -d
  əmirdə daha çox 2,14 % həll olunur (1147

  C). 
  Karbon v
  ə digər elementlərin 

  -d
  əmirdə bərk məhluluna austenit deyilir. Austenit 
  nisb
  ətən plastikdir (

  =40-510%), b
  ərkliyi isə HB 160-200-dür.
  D
  əmir karbonla həmçinin sementit adlanan kimyəvi birləşmə əmələ gətirir. 
  Sementitd
  ə karbon 6,67%-ə qədər həll olunur, onun Brinell üzrə bərkliyi çox 
  yüksəkdir (HB800), lakin çox az, praktiki olaraq sıfır plastikliyə malikdir. Odur ki, 
  sementit praktiki olaraq soyuq emala-t
  əzyiq altda emala uğramır. 
  Mövzu 7. Dəmir-karbon hal diaqramı 
  Diaqramda ACD x
  ətti likvidas xətti adlanır, soyuma zamanı kristallaşmanın 
  başlanması əritmə zamanı bərk haldan maye hala keçmənin sonunu göstərir. 
  AECF x
  ətti solidus xətti adlanır, ərimə prosesinin başlanmasını, kristallaşma 
  prosesinin sonunu göstərir.


  Diaq
  ramdan göründüyü kimi ilkin kristallaşma zamanı austenit strukturu 
  alınır ki, bu da polad adlanır. Tərkibində 2,14%-ə qədər C, Si, Mn, P və S kimi 
  daimi aşqarları olan dəmir-karbon ərintisinə polad deyilir. Tərkibində 2,14%-dən 
  çox karbon olan dəmir-karbon ərintisi kristallaşarkən ledebunit strukturu yaranır 
  ki, bu da çuqun adlanır. Tərkibində 2,14%-dən 6,67%-ə qədər C,Si, Mn, P və S 
  kimi daimi aşqarları olan dəmir-karbon ərintisinə çuqun deyilir. 
  Mövzu 8.Çuqun 
  Çuqun da karbonun halından asılı olaraq aşağıdakı kimi fərqləndirilir: 
  1. 
  Ağ çuqun- praktiki olaraq bütün karbon sementit halındadır. 
  2. 
  Boz çuqun – bu çuqunda bütün karbon sərbəst olaraq qrafit halında, ya da 
  böyük hissəsi isə sementit birləşməsi halında olur. 
  3. 
  Yüksək möhkəm çuqun- bu çuqun boz çuqun kimidir, yalnız qrafitin forması 
  kürəvaridir. 
  4.Döyüləbilən çuqun - bu da boz çuqun kimidir, yalnız qrafit kilkəvari formada 
  olur. 
  Boz çuqunlar C4 hərfləri və rəqəmlərlə markalanır. Markalarda C4 (seray çuqun) 
  boz çuqun deməkdir. Birinci rəqəm möhkəmlik həddini, ikinci rəqəm isə nisbi 
  uzanmasını göstərir. Boz çuqun markaları aşağıdakı kimidir: 
  C4 12-28, C4 15-32, C4 18-36, C4 21-40, C4 24-44, C4 28-48, C4 32-52, C4 35-
  56, C4 38-60. 
  Yüksək möhkəm çuqun markalar: B4 38-17, B4 42-12, B4 45-5, B4 60-2, B4 80-
  3, B4 120-
  4. Döyülə bilən çuqun markaları 
  K4 30-6, K4 35-10, K4 56-4,K4 63-2. 

  Download 0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Download 0.63 Mb.
  Pdf ko'rish