• Kurs ishning obyekti
 • Kurs ishining amaliy ahamiyati
 • Kurs ishining tuzilishi
 • Ta'lim to'g'risida
  Download 39.5 Kb.
  Sana19.12.2022
  Hajmi39.5 Kb.
  #35920
  Bog'liq
  qish
  8 MARUZA Ko’pyoqliklar haqida umumiy ma`lumotlar Ko’pyoqlar va, Akad yozuv 11-mavzu., YANGI 2-kurs TEXNOLOGIK TA\'LIM Sirtqi...., harflar, umk-loyihalash-lotin, proektnaya-kultura-studentov-v-kontekste-hudozhestvennogo-obrazovaniya

  Kirish
  Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni O`rta maktab ona tili dasturiga taalluqli ko`pgina masalalar boshlang`ich sinflardayoq shu darajada mustahkam o`zlashtirilishi kerak. Bunda o`zlashtirilgan bilimlar o`quvchilar ongida butun umr saqlanib qolishi va boshqa masalalar esa o`qitishning bosqichida keyingi sinflarda mufassal qarab chiqishga tayyorgarlik ko`rish maqsadidagina kiritiladi yoki biror malaka va ko`nikmalarni shakllantirish jarayonida fikrlash qobiliyati darajasini oshirish imkoniyatiga ega bo`lish uchun kiritiladi.
  Bu degani - mamlakatimizning "ta'lim to'g'risida" gi qonuni, "Kadrlar tayorlash milliy dasturi", "Maktab ta'limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturi"ning besh tamoyili asosida o'quvchilarga ta'lim berish, ko'nikma hosil qilish, ularning malakalarini oshirish, huddi buyuk ajdodlarimiz singari o'zbek nomini dunyoga doston qiluvchi asl o'g'il-qizlar qilib kamolga yetkazishdir.
  Bu borada prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning: “Ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, global dunyoda raqobatning ortishi sharoitida har bir davlat va jamiyatning bu jarayonda raqobatbardoshligi yoshlarning intellektual rivoji hamda ularning iste`dodi va qobiliyatlarini to'liq amalga oshirishga e`tibor berishga bog'liq bo'ladi.
  Yurtimizdan dunyo ilm-fani taraqqiyotiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk mutafakkirlar yetishib chiqqan. Yoshlarimizni ularga munosib ma’rifatli, ilmli qilib tarbiyalashimiz lozim. Bunda maktab tarbiyasi alohida o‘rin tutadi” – degan so’zlari ham barchamiz uchun muhim dasturulamal bo’lishi lozim.
  "Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da’vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", deya ta’kidladi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev.
  O`rta maktab matematika dasturiga taalluqli ko`pgina masalalar boshlang`ich sinflardayoq shu darajada mustahkam o`zlashtirilishi kerak. Bunda o`zlashtirilgan bilimlar o`quvchilar ongida butun umr saqlanib qolishi va boshqa masalalar esa o`qitishning bosqichida keyingi sinflarda mufassal qarab chiqishga tayyorgarlik ko`rish maqsadidagina kiritiladi yoki biror malaka va ko`nikmalarni shakllantirish jarayonida fikrlash qobiliyati darajasini oshirish imkoniyatiga ega bo`lish uchun kiritiladi.
  Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma`naviy sog`lom o`sishi, balki ularning eng zamonaviy intеlеktual bilimlarga ega bo`lgan, uyg`un rivojlangan insonlar bo`lib, XXI asr talablariga to`liq javob bеradigan barkamol avlod bo`lib voyaga yеtishi uchun zarur barcha imkoniyat samaralarini yaratishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`yganmiz.
  Boshlang`ich ona tili kursining vazifasi maktab oldiga qo`yilgan "o`quvchilarga fan asoslaridan puxta bilim berishda yangi texnologiyadan foydalanish, ularga hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni berish, turmushga, kasb-hunarga yo`naltirish, kasblarni ongli tanlashga o`rgatish kabi vazifalarni hal qilishda yordam berishdan iborat.
  Kurs ishning obyekti: Boshlang’ich sinfda undosh tovush va harflarni o’rganish yoritish jarayoni.
  Kurs ishning predmeti: Boshlang’ich sinfda undosh tovush va harflarni o’rganish uslubiy asoslari.
  Kurs ishining maqsadi: Boshlang’ich sinfda undosh tovush va harflarni o’rganish metodikasini o‘quv jarayoniga tatbiq etish.
  Kurs ishining vazifalari:

  1. Tovush va harflar haqida ma’lumot ahamiyatini shakllantirish;

  2. Tovushlar va harflar, unli va undosh tovushlarning xususiyatlari bilan tanishtirish ishlab chiqish;
  3. 1-sinf ona tili va o’qish savodxonligi darslarini didaktik o’yinlar asosida tashkil etish metodikasini o’rgatish;
  Kurs ishining amaliy ahamiyati: Tadqiqot natijasida umumiy o‘rta ta‘lim Boshlang`ich sinf o`quvchilarining ona tilidan bilimlarini tekshirish usullarini yaratish, o`quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish bo‘yicha ta’limiy topshiriqlar, dars ishlanmalar, dars modellari, ilmiy-metodik tavsiyalar bilan boyitishdan iborat.
  Kurs ishining tuzilishi: Kurs ishi kirish, 2 bob 4 bo`lim, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati va ilovalardan iborat.
  Download 39.5 Kb.
  Download 39.5 Kb.