Tarqatma materiallar
Download 16.65 Kb.
Sana09.09.2023
Hajmi16.65 Kb.
#80913
Bog'liq
Tarqatma materiallar
5 Ziyodullayev -43-48, ¡çáåêèñòîí ðåñïóáëèêàñè îëèé âà ¢ðòà ìàõñóñ òàúëèì âàçèðëèãè, 2-Amaliy, Документ Microsoft Word

Tarqatma materiallar.

 1. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar qanday asosiy klassifikatsiyalarga ajratiladi?

 2. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “Funksional alomati” bo’yicha ularning o’qitish jarayonidagi o’rni va mazmuniga ko’ra necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 3. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “STRUKTURA” ko’ra necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 4. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “TAQDIM” etilayotgan axborot xarateri ko’ra necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 5. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “Bayon formasi” bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 6. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “Maqsadi bo’yicha” elektron o’quv qo’llanmalar bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 7. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “Chop etish ekvivalenti” bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 8. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “Asosiy axborotning tabiati” bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 9. O’qitishga mo’ljallangan barcha dasturiy vositalar “Tarqalish texnologiyasi” bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 10. O’qish uchun mo’ljallangan elektron vositalar klassifikatsiyasi prinsiplari bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qaysilar?

 11. O’qish uchun mo’ljallangan “Elektron nashrlar” strukturasi bo’yicha qanday guruhlarga ajratiladi?

 12. O’qish uchun mo’ljallangan “Materiallarni bayon qilish” formasi bo’yicha o’quv nashrlar qanday guruhlarga ajratiladi?

 13. O’qish uchun mo’ljallangan “Chop etish ekvivalenti” bo’yicha o’qish uchun mo’ljallangan elektron vositalar qanday guruhlarga ajratiladi?

 14. PDV qanday paramertlari bilan ajralib turadi?

 15. PDV va o‘qish uchun mo‘ljallangan elektron vositalar nimasi bilan farqlanadi?

 16. PDV tarqalish texnologiyasining mohiyati nimada?

 17. Pedagogik dasturiy vositalar deb nimaga aytiladi?

 18. Pedagogik dasturiy vositalar haqida tushuncha bering?

 19. Pedagogik dasturiy vositalarni qanday guruhlarga ajratiladi?

 20. O‘rgatuvchi dasturlar qanday dasturlar?

 21. Test dasturlari qanday dasturlar?

 22. Mashq qildirgichi dasturlar deganda nimani tushunasiz?

 23. O‘qituvchi ishtirokidagi virtual o‘quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar qanday dasturlar hisoblanadi?

 24. Pedagogik dasturiy vositalar yaratishga qo‘yiladigan talablar?

 25. Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini ishlab chiqishda qanday dasturlardan foydalaniladi?

 26. Pedagogik dasturiy vositalar yaratishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalar tarkibi?

 27. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda tayyorgarliklarning amalga oshirish ketma-ket bosqichi?

 28. Pedagogik dasturiy vositalar deb nimaga aytiladi?

 29. Pedagogik dasturiy vositalarni nechta qisimga ajratiladi va ular qaysilar?

 30. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda tayyorgarlik jarayonlari nimalardan iborat?

 31. Grafik dasturiy vositalarning qanday turlari mavjud?

 32. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talablarga nimalar kiradi?

 33. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan metodik talablarga nimalar kiradi?

 34. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan psixologik talablarga nimalar kiradi?

 35. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan texnik talablarga nimalar kiradi?

 36. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan tarmoq talablarga nimalar kiradi?

 37. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan estetik talablarga nimalar kiradi?

 38. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan maxsus talablarga nimalar kiradi?

 39. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talablarga nimalar kiradi?

 40. Fanlardan yaratiladigan pedagogik dasturiy vositalar qanday metodik talablarga javob berishi kerak?

 41. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda didaktik talablar qanday guruhlarga bo’linadi?

 42. Ekrandagi tasvirlarning rangiga qo‘yiladigan talablar?

 43. Ekrandagi ma’lumotlarning tuzilishiga qo‘yiladigan talablar?

 44. Tasvirlarni uzatish usullariga qo‘yiladigan talablar?

 45. Ekrandagi ob’ektlarning ko‘rinishiga qo‘yiladigan talablar?

 46. Ob’ektlarni ekranda tasvirlashni tashkil etishga qo’yiladigan talablar?

 47. Dasturdagi tovushlarga qo‘yiladigan talablar?

 48. Interfeysning qulayligi prinsipi?

 49. Texnik talablarni qanday guruhlarga ajratisj mumkin?

 50. Dasturning universalligi deb nimaga aytiladi?

 51. Dastur ishining uzluksizligi deb nimaga aytiladi?

 52. Dastur hajmining chegaralanganligi deb nimaga aytiladi?

 53. Kompyuter imkoniyatlaridan unumli foydalanish deganda nimani tushinasiz?

 54. O‘quvchi va kompyuter muloqoti usullari?

 55. PDVning hissiy ta’sirchanligi deb nimaga aytiladi?

 56. PDV yaratishda o‘qituvchi va o‘quvchi vaqtini tejash talabi?

 57. Multimedia ilovalari qanday guruhlarga bo‘linadi?

 58. Taqdimot/prezentatsiyalar deb nimaga aytiladi?

 59. Animatsion roliklar deb nimaga aytiladi?

 60. O’yinlar deb nimaga aytiladi?

 61. Video ilovalar deb nimaga aytiladi?

 62. Multimedia-glareyalar deb nimaga aytiladi?

 63. Audio ilovalar deb nimaga aytiladi?

 64. Web uchun ilovalar deb nimaga aytiladi?

 65. Taqdimotlar qanday guruhga ajratiladi?

 66. Animatsiya qanday guruhga ajratiladi?

 67. O‘yinlar qanday guruhga ajratiladi?

 68. Video o‘qish qurilmalari qanday guruhga ajratiladi?

 69. Multimedia-galereyalar qanday guruhga ajratiladi?

 70. Tovush o‘qish qurilmalari qanday guruhga ajratiladi?

 71. web uchun ilovalar qanday guruhga ajratiladi?

 72. Interfaol taqdimotlar shartli ravishda turlarga bo‘linadi?

 73. Chiziqli taqdimotlar mo‘ljallanishiga ko‘ra shartli ravishda qanday shakllarga bo‘linadi?

 74. Multimedia vositalari asosida o‘qitishning afzalliklari?

 75. Multimedia vositalari o‘quv jarayonida qanday eng muhim jihatlarga ega bo’lishi kerak?

 76. Interaktiv texnologiyalar qanday yuruhlarga ajratiladi?

 77. Interaktiv formatlarni darsda qo’llash usullari?

 78. Interaktiv taqdimotlar turlari?

 79. Masofaviy ta’limning asosiy tushunchalari?

 80. Masofaviy o‘qitish nima?

 81. Masofaviy o‘qish nima?

 82. Ta’lim deganda nimani tushunasiz??

 83. O‘qitish deganda nimani tushunasiz??

 84. Masofaviy ta’lim nima?

 85. Masofaviy ta’limda modullilik nima?

 86. Masofaviy ta’lim, an’anaviy ta’lim turidan farqi?

 87. Moslashuvchanlik deganda nimani tushunasiz?

 88. Masofaviy ta’limda keng qamrovlilik nima?

 89. Masofaviy ta’limda iqtisodiy tejamkorlik nima?

 90. Masofaviy ta’limda ijtimoiy teng huquqlilik nima?

 91. Masofaviy ta’limda internatsionallilik nima?

 92. Masofaviy ta’limda o‘qituvchining roli?

 93. Masofaviy ta’lim sifati?

 94. Masofaviy o‘qitish tizimidan uzluksiz ta’lim tizimida qanday foydalanish mumkin?

 95. Masofaviy ta’limning qanday shakl va modellari mavjud?

 96. Masofaviy o’qitish jarayonida uskunaviy modullik nima?

 97. Masofaviy o’qitish jarayonida interaktiv modul nima?

 98. Masofaviy o’qitish jarayonida boshqaruvchi modul nima?

 99. Namoyish qilish moduli nima?

 100. Arxiv modul yoki kurs mediatekasi nima?

 101. Multimediya dasturlar tasnifi?

 102. Multimediya dasturlari qo’llaniladigan sohalar?

 103. Multimediya texnologiyalari nimalarni tashkil qiladi.

 104. Multimediya apparat vositalar nimalardan iborat?

 105. Multimediya texnologiyalari dasturiy vositalari nechta qismga bo’linadi?

 106. Dasturiy vositalar sistemasi deb nimaga aytiladi?

 107. Uskunali dasturiy vositaslari deb nimaga aytiladi va ularga nimalar kiradi?

 108. Amaliy dasturiy vositasi deb nimaga aytiladi?

 109. Multimediya leksiyalari nima?

 110. Multimediya leksiyalarining strukturalari qanaqa?

 111. Multimediya leksiyalar yaratish uchun qanaqa vositalar qo’llaniladi?

 112. Elektron darsliklarni yaratish zarurligini belgilovchi qonuniy, xuquqiy me’yoriy aktlar?

 113. Elektron darsliklarning asosiy tushunchalar va atamalar?

 114. Elektron darslikni texnik ta’minoti

 115. Elektron darslikni dasturiy ta’minoti

 116. Elektron darslikni yaratishda qatnashuvchilar guruxi

 117. Elektron darslik deb nimalar tushuniladi?

 118. O‘quv elektron darsliklar deb nimaga aytiladi?

 119. Elektron darslik yaratishda dasturiy ta’minotni yaratish bo‘yicha asosiy modullar nimalardan iborat?

 120. Elektron darslik yaratishda dasturiy ta’minotni yaratish bo‘yicha asosiy modullarga nimalar kiradi?

 121. Elektron darslik yaratishda dasturiy ta’minotni yaratish bo‘yicha asosiy mezonlarga nimalardan iborat?

 122. Elektron darslik strukturasi?

 123. Elektron darsliklar qanday maxsus talablarga javob berishi kerak?

 124. Kompyuter grafikasi nima va uning necha turi bor?

 125. Vektorli va rastrli grafikalarning asosiy element­lari nimalardan iborat?

 126. Nuqtali va vektorli tasvirlarning asosiy farqi nimadan iborat?

 127. Tasvir o‘lchami va ranglari deganda nima tushiniladi?

 128. Qanday rastrli grafik muharirlari bor?

 129. Rastrli tasvir fayllari qanday formatlarga ega?

 130. PowerPoint qanday dastur hisoblanadi?

 131. Slayd nima? Unda nimalar joylashtiriladi?

 132. Prezentatsiya (taqdimot) nima? Undan qaerlarda foydalanish mumkin?

 133. Maxsus effekt deganda nima tushuniladi?

 134. Animatsion effekt deganda nimani tushunasiz?

 135. Taqdimotga rasm qanday qo‘yiladi?

 136. Multimedia haqida ma’lumot bering?

 137. Gipermatn nima?

 138. Gipermedia nima?

 139. Gipermatn va gipermediyaning farqi?

 140. Multimedia vositalari asosida o‘qitishning qanday afzalliklari bor?

 141. Multimediali interaktiv ma’ruzalar yaratish usullari?

Download 16.65 Kb.
Download 16.65 Kb.