Test savollari ma’lumotlar bazasi- bu
Download 149.35 Kb.
bet25/27
Sana23.12.2023
Hajmi149.35 Kb.
#127449
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Bog'liq
Test savollari
Doc1, Statistika(Mustaqil ish.Namuna), Азамжонов А ИТИ - копия, 15000 useful phrases, mustaqil ish yuzi, O‘zbekiston Res-WPS Office, sxema, TEST.Xalilova Osiyo 22.162(umumiy psixologiya), QOZON QURILMALARI Дарслик (1), SH OZODA STATISTIKA
IIONuchun100

Obyektdagi ma`lumotlarning funksional bog`lanishi va kamida bitta birmalchi kalit bo`lishi qaysi normal formani qanoatlantiradi*1 NF2 NF3 NF4 NF


101

3 NFga o`tishdan oldin albatta qaysi normal formaga bo`lishi shart

* 2 NF

3 NF

4 NF

5 NF


102

Jadvaldagi ustunga qo‘yilgan qanday cheklanish ustun qiymatlarini ma’lum bir shart bo‘yicha tekshiradi* CHECK

FORGN KEY

NOT NULL

UNIQUE
103

Qaysi bir MBBT klient-server turiga kirmaydi

*ACCESS

MySQL

SQL Server

ORACLE
104

TRUE va FALSE Qiymatini qabul qiluvchi toifalar qanday nomlanadi?

*Bul tipli

Butun tipli

Sana va vaqt tipli

Qator
105

Butun toifa ko`rsating

*NUMERIC

INTEGER

TIMESTAMP

VARChAR


106

NOT, AND, OR operatorlari vazifasi nimadan iborat?*Mantiqiy amallar

Solishtirish ammallar

O‘zlashtirish
amallar

Arfmetik amallar va operatorlar


107

Jadvaldagi ustunga qo‘yilgan qanday cheklanish ustun qiymatlarining yagonaligini ta’minlaydi

*UNIQUEFORGN KEY

NOT NULL

ChECK
108

Jadvaldagi ustunga qo‘yilgan qanday cheklanish ustun qiymatlarini bog‘langan jadvaldagi birlamchi kalit qiymatlaridan oladi*FORGN KEY

NOT NULL

ChECK

Not ChECK

109NOW() funksiyasining vazifasini ko`rsating

*Joriy sana va vaqtni ko`rsatadiJoriy sanani ko`rsatadiJoriy vaqtni ko`rsatadi

Yil boshini ko`rsatadi
110DATE() funksiyasini vazifasini tanlang

*Joriy sanani ko`rsatadiJoriy vaqtni ko`rsatadiJoriy sana va vaqtni ko`rsatadi

Yil boshini ko`rsatadi
111MAX() agregat funksiyasining vazifasini ayting

*Belgilangan ustunning eng katta qiyati

Belgilangan qatorning eng katta qiyati

Belgilangan elementning eng katta qiyati

Belgilangan ob`yektning eng katta qiyati


112MIN() agregat funksiyasining vazifasini ayting

*Belgilangan ustunning eng kichik qiyati

Belgilangan qatorning eng kichik qiyati

Belgilangan elementning eng kichik qiyati

Belgilangan ob`yektning eng kichik qiyati


113AVG() agregat funksiyasining vazifasini ayting

*Belgilangan ustunning o`rta arifmetigi

Belgilangan qatorning o`rta arifmetigi

Belgilangan elementning o`rta arifmetigi

Belgilangan ob`yektning o`rta arifmetigi


114COUNT() agregat funksiyasining vazifasini ayting

*Belgilangan obyektning qatorlar soni

Belgilangan qatorning qatorlar soni

Belgilangan elementning o`rta arifmetigi

Belgilangan ob`yektning o`rta arifmetigi


115CREATE operatori vazifasi?

* Ma’lumotlar bazasidan obekt
yaratish

Ma’lumotlar bazasidan obektni o‘chirish

Ma’lumotlar
bazasidan obektni
o‘zgartirish

Jadvalga qator qo‘shish
116ALTER operatori vazifasi?

* Ma’lumotlar bazasidan obektni o‘zgartirish

Ma’lumotlar bazasidan obektni o‘chirish

Ma’lumotlar
bazasidan obektni
o‘zgartirish

Jadvalga qator qo‘shish


117

DROP operatori vazifasi?

*Ma’lumotlar bazasidan obektni o‘chirish

Ma’lumotlar bazasidan obektni o‘zgartirish

Jadvalga qator
qo‘shish

Jadvalga ob’ektni o‘chirish
118

Agar siz ustun rezultat qaytaruvchi jadvalga kirishni xohlasnagiz qanaqa kalit so‘zdan so‘ng SQL so‘rovi ko‘rsatilishi kerak?*SELECT

WHERE

GROUP BY

FROM


119

Quyidagi so‘rovda s belgisi nimani anglatadi: SELECT * FROM


STUDENT s;

*jadval nomini qayta nomlash

Indeksjadval nomitegishlilikni


120

Quyidagi so‘rovda STUDENT nimani anglatadi: SELECT * FROM


STUDENT s;

*jadval nomi

Indeks

jadval nomini qayta nomlash

tegishlilikni


121

Qidiruv so‘rovlarini tezlashtirish uchun qaysi MBBT mexanizmi
ishlatiladi*indekslarpartisirlanganSvertka

so‘rovlarni bajarilishini
tezlashtirish mumkin emas


122

Keltirilgan qaysi MBBT tekin GNU lisenziyasi bilan tarqatiladi

*MySQLMICROSOFT SQL Server

IBM DB2

ORACLE
123

CREATE TABLE jadval yaratish operatorida NULL nimani anglatadi?

*Ustinda qiymat bermaslikka ruxsat berishni

Ustunga tegishli bo‘lgan satr qiymatlari bo‘sh bo‘lmasligini

Jadval bo‘m bo‘shligini

Jadval satrilarida bo‘sh probellar bo‘lmasligini

124

CREATE TABLE jadval yaratish operatorida NOT NULL cheklagichi nimani anglatadi?

*Ustunga tegishli bo‘lgan satr qiymatlari bo‘sh bo‘lmasligini

Ustunga tegishli bo‘lgan satr qiymatlari bo‘sh bo‘lishligini

Jadval bo‘m bo‘shligini

Jadval satrilarida bo‘sh probellar bo‘lmasligini
125

So‘rovlarda qanday elementlarga psevdonim belgilash mumkin

*Jadval va qatorlarga

Faqat qatorlarga

Faqat jadvallarga

Shartlarga
126 Qa

ysi korxona relyatsion MBBT yaratish bilan shug‘ullanmaydi

*GOOGLE

MICROSOFT

IBM

ORACLE
127

SELECT operatorini vazifasi?

*Jadvaldan ma’lumotlarni
tanlash

Jadvalga satr qo‘shish

Jadvalni
o‘zgartirish

Jadvaldan tanlash
128

UPDATE operatorini vazifasi? *Jadvalda qatorni o‘z

gartirish Jadvalga satr qo‘shish
Jadvalni
o‘zgartirish

Jadvaldan tanlash
129

DELETE operatorini vazifasi?

*Qatorni o‘chirish Jadvalg

a satr qo‘shish

Jadvalni
o‘zgartirish

Jadvaldan tanlash
130

INSERT operatorini vazifasi?

*Jadvalga satr qo‘shish Jadva

lni o‘zgartirish Jadvaldan

tanlash Qatorni o‘chiri

sh
131

Bitta so`rovning ichida joylashgan ikkinchi so‘rov qanday nomlanadi, misol: SELECT * FROM STUDENT WHERE group_id IN (SELECT id FROM group WHERE number=‘217-15’)*quyi so‘rov bog‘lanish

birlashuv
Farq


132

Quyidagi savol qanday javob qaytaradi SELECT * FROM students s FULL JOIN Groups g ON s.group_id = g.id

* NULL qiymatiga ega bo‘lmagan s.group_id = g.id tengligi orqali bog‘lanadigan groups va students jadvalidagi barcha qatorlarni chiqaradigroups va students jadvalidagi barcha qatorlarni chiqaradi

groups va students jadvalidagi s.group_id = g.id tengligi orqali bog‘lanadigan barcha qatorlarni
chiqaradi

groups va students jadvalidagi
dekart ko‘paytmani chiqaradi
133

Qaysi korxona relyatsion MBBT yaratish bozorida yetakchi xisoblanadi

*ORACLE

GOOGLE

MICROSOFT

IBM
134

Qaysi peredikat saralash uchun ishlatiladi?

ORDER BY

WHERE

HAVING

GROUP BY
135

Qaysi peredikat guruhlash uchun ishlatiladi?

*GROUP BY

WHERE

HAVING

ORDER BY


136

SELECT * FROM STUDENT WHERE SURNAME=‘P’;*P harfiga teng bo‘lgan
familyalar chiqadi.

P bilan boshlanuvchi familyalar chiqadi.

Hech nima chiqmaydi

P harfiga teng bo‘lmagan
familyalar chiqadi


137

Bir nechta shartlardan foydalanishda WHERE operatorida shartlar orasi qanday ajratiladi?*Kalit so‘zlar, AND yoki OR


operatorlari

Nuqtali vergul FROM kalit so‘zi

Vergul


138

SELECT operatoridan FROM so‘zidan keying yozuv nimani bildiradi?

*jadvalning nomini

ustunning nomini

shart

1 kalit
139

Qaysi peredikat berilgan shartni qanoatlantiruvchi qidruvni amalga oshiradi?

*WHERE

GROUP BY

HAVINGORDER BY
140

Qaysi peredikat Saralash uchun ishlatiladi?

* ORDER BY

WHERE

HAVING

GROUP BY
141 To

‘gri yozilgan SELECT operatorini ko‘rsating.

*SELECT * FROM

SELECT *

SELECT FROM
Table

FROMnomi>142

INSERT, UPDATE, DELETE quyidagilarning biriga ishlamaydi?

* DML

DDL

DQL

DSL
143 Qa

ysi operatorda WHERE ishlatib bo‘lmaydi?

*INSERT

UPDATE

SELECT

DELETE
144 I

kkilamchi kalit nimani ko‘rsatadi

* birlamchi kalitni

unikal maydonni

indekslangan
maydonni

hech nimani ko‘rsatmaydi
145

DROP va DELETE operatorlarining farqi nimada

DROP ob`yektni DELETE ma`lumotni o`chiradi

Farqi yo`q

SQLda DROP
ishlatilmaydi

SQLda DELETE ishlatilmaydi


146

SELECT * FROM STUDENT WHERE SURNAME=‘P%’;* P bilan boshlanuvchi familyalar chiqadi

Hech nima chiqmaydiP harfiga teng
bo‘lgan familyalar
chiqadi.

P harfiga teng bo‘lmagan
familyalar chiqadi


147

CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE Komandalarini
qaysilarda ishlatib bo‘ladi*DDLDMLDQLDSL


148

SELECT operatoridan keyin * nimani bildiradi?*hamma ustunlarni belgilashni

hamma satrlarni belgilash

satr qatorlari yulduzcha bilan
shifrlanganini

bu belgidan foydalanib
bo‘lmaydi
149 Qa

ysi operator yordamida «qo`shish» amali bajariladi *S

ELECT + JOIN

SELECT + WHERE

SELECT + GROUP BY

SELECT + ORDER BY
150 Qa

ysi operator yordamida «kesishuv» amali bajariladi *

INTERSECT

UNION

DEVIDE

MINUS
151 Qa

ysi operator yordamida «Проекция» amali bajariladi

*SELECT

UPDATE

INSERT

DELETE
152 Qa

ysi operator yordamida «tanlash» amali bajariladi *SEL

ECT + WHERE

UPDATE + WHERE

INSERT

DELETE + WHERE
153 Qa

ysi operator yordamida «birlashtirish» amali bajariladi

*UNION

INTERSECT

MINUS

DEVIDE
154

Operatorlarning qaysi biri natijaviy tanlovda eng ko‘p qatorlar sonini
chiqaradi

*dekart ko‘paytmasi tashqi

bog‘lanish kesishish

ichki bog‘lanish155 I

chki bog‘lanish operatori – bu

*INNER JOIN

FULL OUTER JOIN

RIGHT OUTER
JOIN

LEFT OUTER JOIN
156 Ch

ap tashqi bog‘lanish operatori – bu *LEFT OUT

ER JOIN

INNER JOIN

FULL OUTER JOIN

RIGHT OUTER JOIN
157 I

NTERSECT operatori nimaga mo‘ljallangan

*Ikkala tanlovda mavjud umumiy natijalarni chiqarish uchun

Birinchi tanlovda mavjud, lekin ikkinchisida yo‘q bo‘lgan natijalarni chiqarish
uchun

Ikki so‘rov tanlovining natijalarini
birlashtirish uchun

Ikki jadvaldan olingan natijalarni birlashtirish uchun


158

SELECT COUNT(id) FROM STUDENT so‘rovini nima qaytaradi *

STUDENTlarning miqdori

STUDENTning maksimal indentifikatori

STUDENTning oxirgi identifikatori

STUDENTning birinchi identifikatori


159

Qaysi operator yordamida «a yiruv» amali bajariladi* MINUS

INTERSECTUNIONDEVIDE
160 Ta

shqi bog‘lanishning qaysi turlarini bilasiz *Chap, o‘ng, to‘liq O‘ng, to‘liq,

ekvivalent
O‘ng, to‘liq
noekvivalent

To‘liq, noekvivalent,
ekvivalent
161 To

‘liq tashqi bog‘lanish operatori – bu *FULL OUTE

R JOIN

RIGHT OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN

INNER JOIN

162

Relyasion turdagi MB dagi obyektlar necha o’lchovli jadvalni tashkil
etadi?

2


1


2


4163

Last () nima vazifani bajaradi?

Natijaviy to’plam oxirgi
maydoni qiymatini qaytaradi;

Ko’rsatilgan so’rov maydonidagi sonlar to’plami o’rta arifmetigini hisoblaydi;

So’rov qaytaradigan, bo’sh bo’lmagan yozuvlar
sonini qaytaradi;Natijaviy to’plam birinchi
maydoni qiymatini qaytaradi.
164 Tranzitiv bog’lanish qanday bo’ladi?Agar A,B,C atributlar berilgan bo’lsa va unda AàB bolsa Bà C bolsa, unda CA dan tranzitiv boglangan boladi

Agar bo’g’lanishlar darajasi xar xil kalit bo’lmagan atributga kalit atributini qismiga bog’langan bo’lsa,tranzitiv boglanish deyiladiAgar kalit bolmagan atribut barcha murakkab kalitga boglangan bolsa va uning qismiga boglanmagan bolsa unda bu atributga
bog’lanish deyiladi

Agar bo’g’lanishlar darajasi xar xil bo’lsa,tranzitiv boglanish deyiladi


165

First() funksiyasining vazifasi nima?Natijaviy to’plam birinchi
maydoni qiymatini qaytaradiNatijaviy to’plam keyingi
maydoni qiymatini qaytaradi

Ko’rsatilgan so’rov maydonidagi sonlar to’plami
arifmetikani hisoblaydi

So’rov qaytaradigan, bo’sh bo’lmagan yozuvlar sonini qaytaradi


166

SQL tilini tarkibiy qismlariga kiradi: 1) ma’lumotlarni aniqlash tili; 2) ma’lumotlarni qayta ishlash tillari; 3) ma’lumotlarni boshqarish tili; 4) dasturlash tillari1, 2, 3

1,2

2,3

1,3


167DML komandalarini ko`rsating

INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT

CREATE, ALTER , DROPINSERT, DROP , UPDATE, SELECT

CREATE, ALTER , DELETE


168

DDL komandalarini ko`rsating

CREATE, ALTER , DROP

INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT

INSERT, DROP , UPDATE, SELECT

CREATE, ALTER , DELETE


169

UPDATE operatorini qaysi kalit so’zi jadvalni aniq ustunlari tanlab olish


imkonini beradi?SET

AND ва OR

SETAPDATE
170 Ma

’lumot baza administratori bu-

Bir yoki bir necha ma’lumot baza bo’yicha to’la tasavvurga ega bo’lgan loyihalash va nazorat qilish bilan
shug’ullanadigan mutaxassis

Loyihalashtiruvchi

nazorat qiluvchi shu

g’ullanadigan mutaxassis
171 Amaliyotda eng ko’p tarqalgan ma’lumotlar bazalari bu Relyasion ma’lumotlar bazalari Ierarxik ma’lumotlar ba

zalari

Tarmoqli ma’lumotlar bazalari

Ierarxik va relyasion
ma’lumotlar bazalari
172

MB da bir nechta jadvallarni birlashtirish mumkinmi?

Xa

Yo’q Ba’zi hollarda

Bilmad

im


173

Ikkita jadval birlashtirilganda ularning ma’limotlari qaysi maydon bo’yicha moslanadiKalit maydon bo’yicha Barcha

maydonlar bo’yichaTanlangan
maydonlar bo’yicha

Hech qaysi maydon bo’yicha174

SELECT operatoridan FROM so‘zidan keying yozuv nimani bildiradi?

*jadvalning nomini

ustunning nomini

shart

1 kalit
175Relyatsion MBda joylashgan fayllarning kengaytmasi qanday?

.db, dbf.exe ват, .doc .сом
176

SQL tilining оpetatorlarini tanlang?

CREATE , INSERT, SELECT, DELETE

CREATE DDL, INSERT, SELECT

CREATE DML, INSERT, SELECT

DCL TABLE, INSERT, SELECT
177

Select lpad(uyinchi, 10, '*') from func. So`rov natijasini tanlang

****Suarez

Suarez**********

Suarez***

**********Suarez
178

select rpad(uyinchi, 10, '*') from func; So`rov natijasini tanlang

Suarez****

**********Suarez

Suarez***

****Suarez


179

LONG toifasi xotiradan qancha joy egallaydiBitta jadval uchun Maksimal darajasi 4GB.Bitta jadval uchun Maksimal darajasi 2 GB.Bitta jadval uchun Maksimal darajasi 6 GB.

Bitta jadval uchun Maksimal darajasi 8 GB.
180

SELECT LEFT(`familiya`,3) FROM `xodimlar`; so`rov natijasini topingXodimlar familyalarining birinchi 3 ta harflarini chiqaradiXodimlar familyalarining chap tomonidan chiqaradiXodimlar familyalarining 3 ta harfini chiqaradi

So`rovda xatolik beradi


181 Ko

‘p foydalanuvchili MBBTda ishlashning murakkabligi nimada

* Loyihalashning, ekspluatasiyaning murakkabligi

Loyihalashning murakkabligiEkspluatatsiyaning murakkabligi

MB ga bo‘lgan talablar o‘zgaradi
182

select name, year from test where year>(select year from test where name='Jonny'); So`rovdagi qavs ichidagi so`rov qanday natija qaytaradi?Jonnyning tug`ilgan yili

Jonnyning test natijalariJonnyning ma`lumotlari

Jonnyning nomi va yili


183

select * from join1 INNER join join2 ON join1.name=join2.name; So`rovdagi "join2" nima?Jadval nomiJadval ustuniMaxsus operatorJadval qatori
184

select name, famil, year from test1 union select name, famil from test2; So`rov qanday natija qaytaradi?Xatolik yuz beradiIkkita jadvalni qo`shadi

Jadvallarni birlashtiradaJadvallarni ayiradi


185

select name, famil from test1 union all select name, famil from test2; So`rov "all" qanday vazifa bajaradi?Jadvallar birlashtirilayotganda ustunlardagi ma`lumotlar bir xil bo`lsa ham birlashtiradiBarcha ma`lumotlarni birlashtiradiBarcha ustunlarni birlashtiradiBarcha jadvallarni birlashtiradi


186

select min(yosh), ism, familiya from test group by ism, familiya; So`rovni xatosini toping

To`g`ri

familiya ustuni xato ishlatilgan"group by" xato"min" xato


187

select * from test order by ism desc; So`rovdagi "desc" nima vazifa bajaradi?

Ism ustunini teskarisiga saralaydi

Ism ustunini saralaydi

Ism ustunini guruhlaydi

Test jadvalidan ism ustunini ajratib ko`rsatadi


188DISTINCT operatorining vazifasi nima?

ma'lumotlar orasida bir xil ma'lumot bo'lsa, bu ma'lumotni bitta qilib chiqaradi

ma'lumotlar orasida bir xil ma'lumot bo'lsa, bu ma'lumotni chiqarmaydi

ma'lumotlar orasida bir xil ma'lumot bo'lsa, bu
ma'lumotni

Bunday operator SQLda ishlatilmaydi


ikkilasini ham chiqaradi

189
Download 149.35 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Download 149.35 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTest savollari ma’lumotlar bazasi- bu

Download 149.35 Kb.