• Axborot tizimining vazifasi.
 • Texnologiyalari
  Download 29.35 Mb.
  bet17/137
  Sana27.07.2023
  Hajmi29.35 Mb.
  #77440
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   137
  Bog'liq
  3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.) (1)
  Abdumalikova 2665, 22222, asosiy vositalar mavzu
  Boshqaruvdagi uch darajaning faoliyat mazmuni
  Tavsif Yuqori daraja O'rta daraja Quyi daraja
  1 2 3 4
  Rejalashtirish Salmoqli 0 £rtacha Eng kam
  Nazorat Eng kam Salmoqli Salmoqli Vaqtinchalik
  istiqbol 1 yildan 5 yilgacha 1 yilgacha Kunma-kun
  Bitta funksiya yoki Faoliyat sohasi 0 ‘ta keng To‘liq funksional vazifaning bir
  soha qismi
  Faoliyat mazmuni Nisbatan tarkib- 0 ‘rtacha 0 4 a cheklangan siz, cheklanmagan cheklangan
  Kamroq murakkab Murakkablik Juda murakkab, o‘zgarishli, ko‘p-
  darajasi ko‘p o‘zgarishli roq holda aniq- Oddiy
  lanishga moyil
  Nisbatan kamroq
  Ish ko£lami Qiyinlashgan murakkab Nisbatan oddiyroq


  Faoliyat natijalari Rejalar, choralar va Vazifalami ba­ Tugal mahsulot strategiya jarish jadvali
  Foydalaniladigan Ichki, ancha Ichki, ilgarigi- axborot turi Tashqi aniqroq laridan ancha aniq
  Javobgarlik,
  Faoliyat turi Ijodiy yondashuv ishontirish, Ishga loqaydlik,
  bajarish qobiliyati samaradorlik
  Boshqaruv
  faoliyatiga Sanoqli 0 ‘rtacha Ko‘p aloqador shaxslar
  >oni
  Bo‘lim va b o iin -
  malarning o‘zaro Bo‘linma doirasida Bo‘lim doirasida Bo‘limlar harakati o‘rtasida


  Axborot tizimining vazifasi. Axborotlarga asoslangan, maqsadi oldindan belgilangan va shu maqsadga erishish dasturi ishlab chiqilgan boshqariluvchi jarayon m aqsadli ta ’sir ko'rsatish — qaror qabul qilish deb ataladi. Q arom ing shakllanish jarayoni esa qaror qabul qilish jarayoni deb yuritiladi. Tashkilotni boshqarish doirasida m ehnat taqsimotiga muvofiq qabul qilinadigan qarorlar boshqaruvning u yoki bu vazifasiga kiradi.
  Qaror qabul qilish jarayonini ta ’minlash, ya’ni aynan, kerakli axborotni kerakli vaqtda va kerakli joyga taqdim etish — tashkilot axborot tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Shu bois ham qaror mohiyati, uni qabul qilish jarayoni, qaror qabul qilishning barbod bo'lishi tashkilotning axborot tizimi faoliyatiga, u yerda qo'llaniladigan texnologiyaga sezilarli ta ’sir qiladi va, hatto, axborot tizim ining butun boshli sinfl — qaror qabul qilish tizim ini shakllantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.
  Tashkilotni boshqarishning yuqorida ko'rib chiqilgan tizimi, albatta, unga kibernetik nuqtayi nazardan yondashuvga ko'ra belgilangan. Agar boshqaruv tizimi haqida ayrim mavhumliklarsiz gapiradigan bo'lsak, yuqorida qayd etilganlardan tashqari tashkilotning boshqaruv tizimiga uning tashkiliy tarkibi, xodimlar, vazifani bajarish choralarini ko'rish, tashkilotning ichki m adaniyati va hokazo omillar ta ’sir ko'rsatadi.
  Xo'sh, ta ’sir ko'rsatish nim a degani? Bu axborot tizim ida qanday axborot mavjudligi, u qanday saqlanishi, qay yo'sinda qayta ishlanishi, ushbu tizim qanday ishlashi va hokazolarni oldindan belgilashni anglatadi.  Download 29.35 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   137
  Download 29.35 Mb.