• O’zbekiston, Toshkent RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM METODOLOGIYASI VA TEXNOLOGIYASI
 • Texnologiyasi
  Download 2.61 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/4
  Sana06.07.2023
  Hajmi2.61 Mb.
  #76407
    1   2   3   4
  Bog'liq
  rivojlantiruvchi-ta-lim-metodologiyasi-va-texnologiyasi
  12-ma'ruza, Choriyev Bobur Malaka oshirish sertifikat


  "Экономика и социум" №4(95)-1 2022 www.iupr.ru
   
  168 
  Sultanova U.M. 
   o`qituvchi 
  Nizomiy nomidagi TDPU 
  O’zbekiston, Toshkent 
   
  RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM METODOLOGIYASI VA 
  TEXNOLOGIYASI 
   
  Annotasiya: Ushbu maqolada Rivojlantiruvchi ta'limning rivojlanish 
  tarixi, "Rivojlantiruvchi ta'lim" imkoniyatlari, ulardan foydalanish haqida 
  ma`lumot berilgan. L.V.Zankovning ta'limni rivojlantirish tizimi keltirilgan. 
  Калит сўзлар: таълим, ривожлантирувчи таълим, методология
  репродуктив хусусият, ўқув жараёни. 
   
  Sultanova U.M. 
   teacher
  TDPU named after Nizami
  Uzbekistan, Tashkent 
   
  DEVELOPING EDUCATIONAL METHODOLOGY AND 
  TECHNOLOGY 
   
  Аnnotation: This article provides information on the history of 
  developmental learning, the opportunities for “developmental learning” and 
  their use. The system of education development by L.V. Zankova 
  Key words: education, developmental learning, methodology, reproductive 
  trait, educational process. 
  Ta’lim mazmunini zamon talablarini inobatga olgan holda belgilashni 
  taqozo etadi. Ta’lim mazmunini belgilashda esa ta’lim tarixi amaliy mazmun kasb 
  etadi. 
  Tarixiy jihatlar: Rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi I.G.Pestalossi, 
  A.Distervega, K.D.Ushinskiy va boshqalar. XX asrning 30-yillari boshlarida. 
  L.S.Vigotskiy taraqqiyot oldida turgan va asosiy maqsad sifatida bolani 
  rivojlantirishga qaratilgan ta'lim g'oyasini ilgari surdi. Uning gipotezasiga ko'ra, 
  bilim o'rganish ta’limning yakuniy maqsadi emas, balki faqat o'quvchilarni 
  rivojlantirish vositasidir. 
  L.S. Vigotskiyning g'oyalari voqelikning psixologik nazariyasiga asoslanib 
  ishlab chiqilgan (A.N. Leontev, P.Ya. Galperin va boshqalar). Birinchi bo`lib - 
  inson faoliyatining har xil turlari va shakllari sub'ekti sifatida bolaning mavqeini 
  ko'tarish edi. Ushbu g'oyalarni amalga oshirish uchun birinchi urinishlar 
  L.V.Zankov tomonidan boshlangan bo`lib, u 50-60-yillarda boshlang'ich 
  maktablar uchun har tomonlama intensiv rivojlanish tizimini ishlab chiqdi.   Download 2.61 Mb.
    1   2   3   4
  Download 2.61 Mb.
  Pdf ko'rish