• Tavsiya etiladigan asosiy adabiyotlar
 • Tavsiya qilinadigan qoʻshimcha adabiyotlar
 • Internet manbalar
 • Tf4-aktda kasb ta'limi (masofaviy ta'lim texnologiyalari va elektron darsliklar)
  Download 41.5 Kb.
  Sana01.11.2023
  Hajmi41.5 Kb.
  #92491
  Bog'liq
  1-mustaqil ish TF-4 AKT kasbiy ta\'lim
  1-Mustaqil ish KTDT, 1-mustaqil ish TAT 4-kurs KI, TAT 4-kurs KI, 7-sinf-informatika-dars-ishlanmasi

  TF4-AKTda kasb ta'limi (masofaviy ta'lim texnologiyalari va elektron darsliklar) (Amaliy matematika ta’lim yo’nalishi 4-kurs)
  1-Mustaqil ish
  Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan axborot kommunikatsiya texnologiyalari va vositalari bo’yicha tahliliy loyiha ishi tayyorlash (Dasturiy vositalar asosida belgilangan resurslarni tayyorlash va hisobot qilish)
  Topshiriq
  Quyidagi axborot tizimlarini shakllantirish va tashkil etish maqsadi, xusu-siyatlari, axborot, texnik ,matematik, tashkiliy, huquqiy va dasturiy ta’minotini tahlil qiling (Har bir talaba 1 tadan mavzuni tanlaydi):

  1. Umumta’lim maktablarini boshqarish tizimi.

  2. Kasb-hunar (kollej yoki texnikum) ta’limini boshqarish tizimi.

  3. OTM boshqarish tizimi.

  4. Ta’lim muassalarining electron ta’lim muhiti.

  5. Ta’lim muassalarining o’quv jarayonini boshqarish tizimi.

  6. Ta’lim muassasalarining pedagogic xodimlarini boshqarish tizimi.

  7. Ta’lim muassalarining talabalar (o’quvchilar) bilimini nazorat va baholash tizimi.

  8. Ta’limda ekspett tizimlari.

  9. Ta’limda sun’iy intellect tizimlari.

  10. Ta’limda masofadan o’qitish tizimlari.

  11. LMS tizimlari.

  12. MOC tizimlari.

  13. Mobil qurilmalarning operatsion tizimlari.

  14. SMART ta’lim tizimi.

  15. Avtomatlashtirilgan ofis tizimlari.

  16. Elektron tijorat tizimlari.

  17. Geoaxborot tizimlari.

  18. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari.

  19. Axborotlarni himoyalash tizimlari.

  20. Sanoatda va iqtisodda axborot tizimlari.

  21. Telekommunikatsion tizimlar.

  22. OTM axborot ta’lim muhiti.

  23. Elektron ta’limni boshqarish tizimlari.

  24. Ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimlari.  Tavsiya etiladigan asosiy adabiyotlar

  1. Bent B. Andersen. Multimedia in education / Bent B. Andersen, Katya vanden Brink.-M.: Drofa, 2017.-222 p.

  2. Агапонов С. и др. Средства дистанционного обученя. Методика, технология, инструментарий/Авторы: Агапонов С.В., Джалиашвили З.О., Кречман Д.Л., Никифоров И.С., Чепосова Е.С., Юрков А.В. / Под ред. 3.О. Джалиашвили.- СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 336 с.

  3. Ибрагимов И. Информационные технологии и средства дистанцион-ного обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.М.Ибрагимов под ред. А.Н.Ковшова.2-е изд., стер.-М.: Издательский центр«Академия, 2007.- 336 с.

  4. I.B.Aminov, X.A. Bustanov, S.Z. Raximov. Axborot texnologiyalari. O’quv qo’llanma. – SamDU nashri, Samarqand 2020 -332 bet.  Tavsiya qilinadigan qoʻshimcha adabiyotlar

  1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие / И. Г. Захарова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Academia, 2005. - 192 с.

  2. Elektron universitet. Masofaviy ta’lim texnologiyalari. Oliy ta’lim muassasalari uchun / A.Parpiev, A.Maraximov, R.Xamdamov, U.Begimqulov, M.Bekmuradov, N.Tayloqov. O‘zME davlat ilmiy nashriyoti. – T.: 2008. 196 b.

  3. Aripov M., Tillayev A. Web sahifalar yaratish texnologiyalari. // Toshkent, 2006 y. 170 b.

  Internet manbalar:

  1. http://www.ctc.msiu.ru/materials/Book1,2/index1.html

  2. http://www.ctc.msiu.ru/materials/CS_Book/A5_book.tgz

  3. Методика преподавания информатики (содержание) (www.vspu.ac.ru/mvv/mpi/mpi-uch.htm).

  4. Тесты по информатике и информационным технологиям (http://altnet.ru/mcsmall/index.htm)

  Методические материалы, тематическое планирование, разработки уроков. (http://oiwt.narod.ru/)
  Download 41.5 Kb.
  Download 41.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tf4-aktda kasb ta'limi (masofaviy ta'lim texnologiyalari va elektron darsliklar)

  Download 41.5 Kb.