• II darajali kapital tarkibi esa quyidagilardan iborat
 • I darajali kapital quyidagilardan iborat
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet23/80
  Sana23.02.2023
  Hajmi4.18 Mb.
  #43273
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   80
  Bog'liq
  115dd3364c44318e301918c89cca9db0 Tijorat banklar faolyati tahlila
  ilts, 1-amaliy, must ish Gaynazarov, abdulhay, kimyoviy reaksiya tezligi.
  I darajali kapital quyidagilardan iborat:
  a) to‘liq to‘langan va muomalaga chiqarilgan oddiy ak-
  siyalar;
  b) nokumulyativ muddatsiz imtiyozli aksiyalar. Bu ak-
  siyalar:

  muayyan sotib olish sanasi va shartlariga ega 
  emas; 

  egasining xohishiga ko‘ra sotib olinishi mumkin 
  emas;

  bank aksiyadorlari umumiy yig‘ilishi qaroriga 
  muvofiq ularga doir dividendlar to‘lanmasligi mum-
  kin;

  ular bo‘yicha o‘tgan davrdagi olinmagan (noku-
  mulyativ) dividendlar to‘lanmaydi;


  52
  d) qo‘shimcha kapital (kapitalning ortiqcha qismi) – od-
  diy va imtiyozli aksiyalar bozor narxining ularning nominal 
  qiymatidan oshib ketishi; 
  e) taqsimlanmagan foyda:

  kapital zaxiralar;

  avvalgi yillar taqsimlanmagan foydasi;

  joriy yil zararlari.
  f) ozchilik aksiya egalarining birlashgan korxonalar aksi-
  yadorlik hisobvaraqlaridagi ulushi. Bu ulush sho‘ba korxo-
  nalari hisobvaraqlari bank moliyaviy hisobotlarida umum-
  lashtirilganda va bank ulushi bunday korxonalar kapitali-
  ning 100 foizdan kam qismini tashkil qilganda vujudga ke-
  ladi.
  g) bankning ustav kapitalidagi valuta qismiga teng bo‘l-
  gan valuta aktivlarini qayta baholanish hisobiga tashkil etil-
  gan devalvatsiya zaxirasi.
  II darajali kapital tarkibi esa quyidagilardan iborat:
  a) joriy yildagi sof foyda;
  b) riskni hisobga olgan holda aktivlar summasining 1,25 
  foizi va hisob-kitoblardan so‘ng I darajali 100 foizli kapital-
  dan oshmagan miqdordagi umumiy zaxira;
  d) hisob-kitoblardan so‘ng I darajali 100 foizli kapital-
  dan oshmagan miqdorda aralash turdagi majburiyatlar I da-
  rajali kapitalga kiritilmagan aralash turdagi majburiyatlar, 
  jumladan, imtiyozli aksiyalar, agarda ular quyidagi shartlar-
  ga javob bersa, II darajali kapitalga kiritilishi mumkin: 

  to‘liq to‘langan bo‘lishi;

  garov bilan ta’minlanmagan;

  bank tugatilganda ularga doir talablar bank depo-
  zitorlari talablari qondirilganidan so‘ng qondirilishi; 

  aksiya egasining tashabbusi bilan va oldindan 
  olingan Markaziy bank ruxsatisiz to‘lanishi mumkin 
  emas;


  53

  bankning har qanday zararlarini qoplashi va 
  bankni to‘lovga qobiliyatsiz deb e’lon qilish huquqi-
  ni bermasligi;

  agar bank oxirgi 3 chorak mobaynida foyda ol-
  magan bo‘lsa, emitent xohishiga ko‘ra yoki oddiy va 
  imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividendlar to‘lash to‘g‘-
  risida qaror qabul qilishda ushbu majburiyatlarga do-
  ir dividend larni to‘lash muddati kechiktirilishi mum-
  kinligi;
  e) subordinar qarz, bu bankning qarz majburiyatla-
  ri shakli bo‘lib, bank kapitalini aniqlash maqsadida hisob-
  kitoblardan so‘ng I darajali kapitalning 50 foizidan osh-
  masligi kerak. II darajali kapitalga kiruvchi subordinar qarz 
  to‘lash muddati yetib kelgunga qadar oxirgi 5 yil davomi-
  da yiliga 20 foizga kamayib borishi shart. II darajali kapital 
  tarkibiga kiruvchi subordinar qarz quyidagi talablarga javob 
  berishi lozim: 

  garov ta’minotiga ega bo‘lmaslik; 

  bank tugatilayotganda ushbu majburiyatlar bo‘-
  yicha talablar depozitorlar talablari qondirilganidan 
  so‘ng amalga oshirilishi;

  boshlang‘ich to‘lov muddati 5 yildan ortiq bo‘lishi 
  lozim.
  Bank kapitalining bosh maqsadi – riskni kamaytirish
  «hi moya devori» sifatida zararlarni qoplab, bank to‘lovga 
  qobilligini saqlash imkonini berishdir. Shu bilan birga kapi-
  tal bankni likvidlik muammosidan himoya qiladi va moliya-
  viy resurslar bozoriga kirish imkonini ta’minlaydi. 
  Zero, yirik kapital bankka barqaror obro‘, omonatchi-
  lar ishonchini beradi. Bank kapitali mijozlarning bankka 
  ishonchini mustahkamlaydi va kreditorlarni uning moliya-
  viy kuchiga ishontiradi. Bank kapitali bankning har qan-
  day holatda mijozlarning kreditga bo‘lgan talabini qondi-


  54
  ra olishiga ishontirish uchun yetarlicha katta bo‘lishi ke-
  rak.
  Tijorat banklari kapital miqdori (Markaziy bank talabi-
  dan oshgan qismi) ularning o‘zi tomonidan mustaqil belgi-
  lansada, u ko‘p omillarga bog‘liq:
  Birinchidan, bank uchun zarur bo‘lgan kapital miqdori 
  uning mijozlari xususiyatlariga bog‘liq, ya’ni mijozlar ichi-
  da yirik kreditga muhtoj korxonalar ko‘p bo‘lishi bank ka-
  pitali miqdorining ko‘p bo‘lishini talab qiladi.
  Ikkinchidan, tijorat banki kapitali miqdori uning aktiv 
  operatsiyalariga bog‘liq. Bank operatsiyalari ko‘proq yuqori 
  tavakkalchilik operatsiyalariga bog‘liq bo‘lsa, u holda bank-
  ning kapitali ham ko‘p bo‘lishi kerak.
  Uchinchidan, bank kapitali miqdori Markaziy bank yu-
  ritayotgan pul-kredit siyosati va kredit resurslari bozori ri-
  vojlanishiga bog‘liq bo‘ladi.
  Bank kapitali bankning uzoq vaqt samarali va barqaror 
  faoliyat ko‘rsatishining asosiy omili hisoblanadi.
  Chunki: birinchidan, bank kapitali «Qora kun» uchun 
  asosiy resurs hisoblanadi, bank joriy yo‘qotishlarni kapital 
  hisobidan qoplash yo‘li bilan yuzaga kelgan muammolar-
  ni hal qilish, bankni bankrotlikdan saqlab qolishi mum-
  kin.
  Ikkinchidan, bank kapitali bank o‘z faoliyatini keng 
  qamrovli olib borib mablag‘larni jalb qilish, resurs bazasi-
  ni tashkil qilguncha uning faoliyatining asosiy manbayi hi-
  soblanadi.
  Uchinchidan, bank kapitali bank faoliyatining muhim 
  ko‘rsatkichi bo‘lib, bankning obro‘sini oshirib, mijozlarning 
  bankka bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi.
  To‘rtinchidan, kapital bankning tashkiliy jihatdan o‘si-
  shiga, yangi xizmatlar ko‘rsatishga imkon beruvchi manba 
  shaklida namoyon bo‘ladi. 


  55
  Bank kapitali bankning uzoq muddatdagi kelajagini, ha-
  yotiyligini va o‘sishini bir maromga keltirib turuvchi regu-
  lyator hisoblanadi.
  Xulosa qilib aytganda, bank kapitali – bu bank tijorat 
  faoliyatining asosi bo‘lib, uning mustaqilligini ta’minlaydi 
  va moliyaviy barqarorligini kafolatlaydi hamda bank riskla-
  rining salbiy oqibatlarini yengillashtiradi.
  Bank kapitali bank balansining passivida joylashgan bo‘-
  lib, bank bankrot holatiga tushganda da’volarni qoplash-
  ning muhim qoplash (zaxira) fondi hamda bank operatsiya-
  larining rivojlanishi uchun moliyalashtirish manbayi bo‘lib 
  hisoblanadi. 
  Bank barqarorligini ta’minlash, xavf-xatarlarli qo‘yilma-
  larni sug‘urtalash hamda aktiv va passiv operatsiyalar orasi-
  dagi chegaralarni aniqlashda bank kapitali muhim asos hi-
  soblanadi.
  Bank kapitali likvidlilikning kafolatlangan manbayi bo‘-
  lib, u maksimal jalb qilish mumkin bo‘lgan resurslarni aniq-
  laydi va kredit operatsiyalarini bajarishda maksimum qo‘yish 
  mumkin bo‘lgan xatarni belgilaydi.

  Download 4.18 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   80
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  I darajali kapital quyidagilardan iborat

  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish