• Bank likvidliligini aniqlash bo‘yicha koeffitsiyentlar (K l)
 • «Qisqa muddatli likvidlik ko‘rsatkichi»
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet42/80
  Sana23.02.2023
  Hajmi4.18 Mb.
  #43273
  1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   80
  Bog'liq
  115dd3364c44318e301918c89cca9db0 Tijorat banklar faolyati tahlila
  ilts, 1-amaliy, must ish Gaynazarov, abdulhay, kimyoviy reaksiya tezligi.
  «Qisqa muddatli likvidlik ko‘rsatkichi» bankning qay-
  tarish muddati 30 kundan to 1 yilgacha bo‘lgan depozitlar, 
  olingan kreditlari va boshqa qarz majburiyatlariga nisbati 
  bilan xarakterlanadi.
  A
  N5=
  D+K
  Bunda: A – 30 kundan 1 yilgacha muddatga berilgan 
  kreditlar.
  D – 30 kundan 1 yilgacha muddatga jalb qilingan 
  mablag‘lar va depozitlar.
  – Bank sarmoyasi.
  Mazkur me’yorning eng yuqori o‘rnatilgan miqdori 1 ga 
  teng.


  99
  5.6-jadval
  Bank likvidliligini aniqlash bo‘yicha koeffitsiyentlar (K l):
  Koef
  fi tsiyentlar
  Ko‘rsatkichlar
  Hisob-kitob 
  formulasi
  O‘rnatil-
  gan optimal 
  me’zon
  Izoh
  K l1 (to‘la 
  likvidlilik)
  Likvid aktivlar/jami 
  aktivlar
  La/A
  Min-0,20
  Koef
  fi 
  tsiyent jami aktivlarda likvid aktivlar 
  salmog‘ini va jami passivlarni qancha foizini 
  likvid aktivlar qoplay olishligini ko‘rsatadi.
  K l2 (Joriy lik-
  vidlilik)
  Yuqori likvid aktivlar/
  talab qilinguncha va 
  muddatli
  majburiyatlar
  La/M
  Min-0,30
  Joriy likvidlik koef
  fi 
  tsiyenti uchun MB tomo-
  nidan o‘rnatilgan majburiy me’yori ham 0,3 qi-
  lib belgilangan va u likvid aktivlar orqali maj-
  buriyatlarni qoplanishini ko‘rsatadi
  K l3 (lahzalik 
  likvidlilik)
  Kassadagi naqd pul 
  mablag‘lari/talab
  qilib olinguncha
  majburiyatlar
  Npm/Tkom
  Min-0,25
  Kassadagi naqd pul mablag‘lari orqali talab 
  qilib olinguncha majburiyatlarni zudlik bilan 
  qoplanishini ko‘rsatadi


  100
  Bank likvidligini tahlil qiluvchi davr (oylik, choraklik, 
  yillik) mobaynida o‘zgarishlar tendensiyasiga ahamiyat be-
  rishi va o‘zgarishlar ahamiyatini hamda xarakterini o‘tgan 
  davrlarga nisbatan baholashi, resurslar jalb qilishning o‘tgan 
  va joriy strategiyalarini baholashi, shuningdek, imkoni 
  bo‘lsa, o‘xshash banklar bilan taqqoslanishi lozim.
  Likvidlik koeffitsiyentlari o‘z-o‘zidan likvidlikning yetar-
  liligi bo‘yicha aniq ma’lumot bermaydi, ularga umumiy ba-
  honing bir qismi sifatida qarash kerak. Quyida likvidlik ko-
  effitsiyentlari bo‘yicha misollar keltirilgan:
  likvid aktivlar (zaxiraning ortiqcha qismi, erkin ayir-
  boshlanadigan valuta, DQOlari, boshqa banklardagi vakillik 
  hisobvaraqlari), jami aktivlar;
  doimiy bo‘lmagan majburiyatlar (yirik depozitlar ma’lum 
  manbalardan olingan qarzlar) / jami aktivlar;
  likvid aktivlar / Doimiy bo‘lmagan majburiyatlar. 
  Barcha yuqorida keltirilgan ko‘rsatkichlar quyidagi 
  ma’lumotni aks ettiradi – ushbu ko‘rsatkichlarning pasa-
  yishi bankning resurslarning barqaror bo‘lmagan manbalar-
  ga tayanganligi yoki bank portfeldagi yuqori likvidli aktivlar 
  ulushining kamayganligini anglatadi.
  Kreditlar/Depozitlar – depozitlar, ayniqsa, mayda omo-
  nat chilarga tegishli qismi, odatda, resurslarning barqaror 
  man bayidir. Ko‘rsatkichning juda yuqori qiymati (80 foiz-
  dan ortiq) yoki o‘sishi dastlabki muammolar bankdan chi-
  qib ketadigan resurslar (banklararo bozorlardan olingan 
  qisqa muddatli qarzlar) manbalariga bo‘lgan talabning past-
  ligini bildiradi. 
  Bank rahbariyati joriy likvidlikdan tashqari o‘zining 
  likvidlik ko‘rsatkichlari to‘plamini ishlab chiqishi va un-
  dan foydalanishi mumkin. Mazkur ko‘rsatkichlar mazmunli 
  bo‘lishi va har doim bankning moliyaviy holatini baholovchi 
  boshqa ma’lumotlar bilan birgalikda baholanishi lozim.


  101
  Bankning to‘lov qobiliyatini doimiy ravishda ta’min-
  lashda uning kundalik likvidligini tahlil etib borish talab 
  etiladi.
  Kundalik (lahzalik) likvidlilik bankning kundalik balan-
  si yoki analitik va sintetik bank hisobvaraqlari ma’lumotlari 
  asosida amalga oshiriladi. Kundalik (lahzalik) likvidlilik qu-
  yidagi tartibda hisoblanadi.
  Kundalik (haftalik) likvidlik hisobi.
  I. Joriy holat:
  1. Naqd pul.
  2. MB vakillik h/v.
  3. Xazina veksellari (garovga qo‘yilgandan tashqari).
  4. Hukumatning boshqa qimmatli qog‘ozlari (.............).
  5. Banklarga berilgan kreditlar (overnayt).
  6. Boshqa banklardagi vakillik h/v.
  7. To‘lov muddati kelgan boshqa banklardan olinadigan 
  depozitlar.
  8. To‘lanadigan kreditlar (banklararo kreditlar bilan bir-
  ga) – asosiy summaning bir qismi).
  9. To‘lanadigan boshqa aktivlar (lizing, faktoring)
  II. Kutilayotgan moliyaviy mablag‘lar:
  1. Depozitlarning o‘sish darajasi.
  2. To‘lov muddati kelgan kreditlar.
  3. Boshqalar.
  III. Moliyalashtirishdan kutilayotgan talab:
  1. Yangi kreditlarni moliyalashtirish.
  2. Depozitlarning chiqib ketishi.
  3. Asosiy vositalarni sotib olish.
  4. To‘lov muddati to‘lgan boshqa majburiyatlar.
  IV. Balansdan tashqari majburiyatlar:
  1. Moliyalashtirilayotgan kredit liniyalari.
  2. Akkreditiv bo‘yicha to‘lovlar.
  3. To‘lov muddati kelgan qimmatli qog‘ozlarni sotib 
  olish bo‘yicha majburiyatlar.


  102
  4. To‘lov muddati kelgan chet el valutasini sotib olish 
  bo‘yicha majburiyatlar.
  5. To‘lov muddati kelgan boshqa majburiyatlar.
  V. Yetishmayotgan va ortiqcha resurslar:
  (I+II–III–IV) =(±).
  Yuqoridagi hisoblar natijasida kundalik (lahzalik) or-
  tiqcha yoki yetishmaydigan resurslar miqdori aniqlanadi. 
  Ortiqcha mablag‘lar hosil bo‘ladigan bo‘lsa, ularni daromad 
  keltiruvchi aktivlarga yo‘naltirish yoki yetishmaydigan re-
  surs bo‘lsa, ular o‘rnini qo‘shimcha majburiyatlar jalb etish 
  evaziga to‘ldirish choralarini ko‘radi.
  Shunday ekan tezkor likvidlilik tahlili ham bankning 
  to‘lov qobiliyatini doimiy ravishda mustahkamlash hamda 
  kreditorlar ishonchini yo‘qotmaslik asosi bo‘lib xizmat qi-
  ladi.

  Download 4.18 Mb.
  1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   80
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «Qisqa muddatli likvidlik ko‘rsatkichi»

  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish