• Yettinchidan
 • Sakkizinchidan
 • Tijorat banklari faoliyati tahlili indd
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet7/80
  Sana23.02.2023
  Hajmi4.18 Mb.
  #43273
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   80
  Bog'liq
  115dd3364c44318e301918c89cca9db0 Tijorat banklar faolyati tahlila
  ilts, 1-amaliy, must ish Gaynazarov, abdulhay, kimyoviy reaksiya tezligi.
  Beshinchidan, bank aktivlari tarkibini va sifatini to‘liq 
  nazorat qilib borish.
  Bank aktivlari holati, dinamikasi, samaradorligi kabi 
  masalalar doimiy ravishda tahlil etilmog‘i lozim. Shu bilan 
  birga aktivlarning likvidliligi, daromadliligi va risklilik da-
  rajasi tahlili faoliyat muvaffaqiyatining garovi hisoblana-
  di. Bank aktivlarining uning passivlari bilan mutanosibli-
  gini ta’minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning 
  uchun ham bank aktivlari uning xodimlari, auditorlar va 
  markaziy bank tomonidan o‘rganilib, tahlil qilib borish-
  ning davr talabi bo‘lib qoladi.
  Bank faoliyati tahlili bank aksionerlari uchun ham mu-
  him ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bankning Kuzatuv ken-
  gashi tomonidan ham Boshqaruv faoliyatini muvofiqlashti-
  rishda tahlil natijalaridan keng foydalaniladi.
  Oltinchidan, bank likvidliligi va to‘lov qobiliyatini doi-
  miy ravishda ta’minlanishiga erishish.
  Bankning likvidligi, deganda uning majburiyatlarini o‘z 
  vaqtida va to‘laqonli ravishda bajara olish imkoniyatlari tu-
  shuniladi. Bank omonatchilari va kreditorlari oldidagi maj-
  buriyatlarini o‘z vaqtida hamda to‘la-to‘kis bajarilishi u chun 
  doimiy ravishda, ma’lum darajada likvid mablag‘larga ega 
  bo‘lishlari talab etiladi. Bu o‘z navbatida mijozlar tomoni-
  dan bankka nisbatan ishonchni mustahkamlaydi.


  13
  Bankning to‘lov qobiliyati, deganda uning mijozlar to-
  monidan berilgan topshiriqlarni tezkor ravishda ta’minlash 
  imkoniyatlari tushuniladi. Shunday ekan, bank aktivlari-
  ning likvidlilik va to‘lov qobiliyati nuqtayi nazaridan tahlil 
  etilishi faoliyat samaradorligini ta’minlash asoslaridan biri 
  bo‘lib hisoblanadi.
  Yettinchidan bank daromadlari va xarajatlarining op-
  timal miqdorini aniqlash. Har qanday tijorat tashkilotla-
  ri kabi banklar faoliyatidan asosiy maqsad ham maksimal 
  miqdorda foyda olishdan iborat. Shuning uchun ham bank 
  daromadlari va xarajatlarini tarkibiy jihatdan va uning sof 
  rentabellik darajasini tahlil qilish asosiy maqsadlardan bi-
  ri bo‘lib qoladi. Yuqori daromad olish uchun olinadigan 
  daromad manbalari, har bir daromad keltiruvchi aktivlar 
  hamda bank xizmatlari turlarini o‘rganish va yuqori daro-
  mad keltiruvchi sohalarni aniqlab borish zarur. Shu bilan 
  birga bank xarajatlari tarkibini o‘rganish natijasida ma’lum 
  xarajatlarni tejash imkoniyatlarini aniqlash ham faoliyat sa-
  maradorligini oshirish imokniyatlarini aniqlash, bank fao-
  liyati tahlilining maqsadlaridan hisoblanadi. Ma’lumki, da-
  romadlilik va bankning likvidliligi bir-birlari bilan qarama-
  qarshi ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Shunday ekan, daromad-
  lilik va likvidlilik o‘rtasidagi mutanosiblikni ta’minlash ham 
  faoliyat tahliliga asoslanadi.
  Sakkizinchidan, bank qimmatli qog‘ozlarining joziba-
  dorligini ta’minlashga erishish. Bankning o‘z mablag‘lari 
  ko‘payib borishi, asosan, uning aksiyalarini sotishdan tush-
  gan mablag‘lar hisobiga amalga oshiriladi. Aksiyalarning 
  sotilishi esa uning jozibadorligiga bog‘liq. Qaysi bankning 
  ak siyalari uning sohiblariga ko‘p daromad keltirsa, un-
  ga bo‘lgan talab ortib boradi. Bu hol, o‘z navbatida, ush-
  bu aksiyalarning jozibadorligini ta’minlaydi. Ayniqsa, ja-
  hon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida bank barqarorligi-
  ni ta’minlashda, uning kapitallarining oshib borishi muhim 


  14
  ahamiyat kasb etadi. Bank aksiyalarining qanchalik ko‘p 
  miqdorda sotilishini ta’minlash ham uning faoliyatini uz-
  luksiz ravishda har tomonlama tahlil etilishini talab etadi.

  Download 4.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   80
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tijorat banklari faoliyati tahlili indd

  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish