• О ZBEK ISTO N R ESPUBLIK ASI OLIY VA 0 ‘RTA M A X SU S TA’LIM VAZIRLIGI TO SH K EN T MOLIYA INSTITUTI O. Masharipov Sh. Ilxomov
 • Toshkent «IQTISOD-M OLIYA» 2013 UO K: 657(075) к в к , ^
 • To sh k en t moliya instituti
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  92677

  О ZBEK ISTO N R ESPUBLIK ASI OLIY VA 0 ‘RTA 
  M A X SU S TA’LIM VAZIRLIGI
  TO SH K EN T MOLIYA INSTITUTI
  O. Masharipov 
  Sh. Ilxomov
  AMALIY AUDIT
  О ‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta m axsus ta ’lim 
  vazirligi muvofiqlashliruvchi kengashi tomonidan 
  5A230902-«Audit (tarmoqlar bo yicha)», 5A230901- 
  «Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar b o ‘yicha)», 5A230702-«Bank 
  hisobi va auditi» magistratura mutaxassisliklari uchun о ‘quv 
  q o ‘llanma sifatida tavsiya elilgan
  Toshkent
  «IQTISOD-M OLIYA»
  2013


  UO K: 657(075)
  к в к , ^
  Taqrizchilar: 
  — O.N. Jurayev i.f.n., dots.;
  — D.X. Azlarov i.f.n., dots.
  M asharipov O.
  M -3 7
  Amaliy audit. O .M ash arip o v , S H .Ilxom ov. O 'q u v q o 'lla n m a /
  О ‘zbekiston R espublikasi O liy va o ‘rta m axsus t a ’lim vazirligi 
  T oshkent m oliya in stitu ti. Т ., «Iqtisod-M oliya». 2013. 272 b. 
  Ilxom ov SH .
  0 ‘quv qoTlanma davlat ta ’lim standartlarining talablariga mu- 
  vofiq tayyorlangan bo‘lib, xo‘jalik yurituvchi subyektlar, moliyaviy 
  xo'jalik faoliyatini auditorlik tekshimvi uslubiyati, usullari va amaliy 
  masalalariga bag‘ishlangan.
  Amaliy audit fanidan o‘quv qo‘llanma magistratura mutaxassis- 
  lari talabalari uchun oliy ta’limning 5A230902-«Audit (tarm oqlar 
  bo‘yicha)», 5A230901-«Buxgalteriya hisobi (tarm oqlar bo'yicha)», 
  5A230702-«Bank hisobi va auditi» mutaxassisliklari uchun m o‘ljal- 
  langan.

  Download 8.07 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish