Bozor iqtisodiyotining taraqqiyot bosqichlari va turlari
Download 0.5 Mb.
bet4/21
Sana15.07.2023
Hajmi0.5 Mb.
#76786
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Bog'liq
Tovar siyosati. Tovarlarning ishlab chiqarish assortimenti (1)
namuma, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti marketing kafedrasi, 1- nazora ishi o\'qish
Bozor iqtisodiyotining taraqqiyot bosqichlari va turlari
Bozor iqtisodiyoti XVII asrning boshlaridan hozirgi vaqtga qadar bir qancha taraqqiyot bosqichlaridan o'tdi, desak xato bo‘lmaydi. Binobarin, har bir bosqichda o'ziga xos iqtisodiy munosabatlar tizimi va bozor iqtisodiyotining turlari shakllandi (2.2-chizma)2.2-chizma. Bozor iqtisodiyotining turlari.


Bozor iqtisodiyoti taraqqiyotining ilk davriga xos bo‘lgan iqtisodiy munosabatlar tizimini ayrim iqtisodchilar, jumladan, taniqli iqtisodchi olim, professor A. 0‘lmasov %,asov yoki yovvoyi bozor iqtisodiyotiu deb atashadi.1 Shu bilan birgalikda bozor iqtisodiyotining bu turini ..mumtoz kapitalizmu deb atash ham uchrab turadi.
Bozor iqtisodiyoti tizimi mazkur turining keyingi ta'rifiga kolproq moyillik bildirgan holda, uning quyidagi asosiy belgilarini ko'rsatib o‘tamiz:
—iqtisodiy resurslarga yakka tartibdagi xususiy mulkchilikning hukmronligi va ularning ozchilik mulkdorlar tasarrufida to'planishi;
—erkin raqobat va sarmoyalarni iqtisodiyotning bir tarmog'idan ikkinchisiga ko'chib yurishi;
—iqtisodiyotning tartibsiz (stixiyali) rivojlanishi;
—bozor ishtirokchilari bo'lgan tadbirkorlarning bir-biridan mutlaqo ajralgan holda ish yuritishi;
—narx-navoning stixiyali shakllanishi;
—davlatning iqtisodiyotga aralashmasligi;
—stixiyali taraqqiyotning natijasi o'laroq, iqtisodiy tanglik va tanazzullarning kelib chiqishi;
—aholi o‘rtasidagi keskin tabaqalashuv: boylaming o'ta boy bo'lib ketishi va kambag'allarning o'ta qashshoqlashuvi.
Yuqorida ko'rsatib o'tilgan belgilar ichida xususiy mulkchilikning hukmronligi va davlatning iqtisodiyotga aralashmasligi mumtoz kapitalizmning asosiy belgilaridan biri bo'lib qolmay, balki uning samarali amal qilishiga to'sqinlik qiluvchi kamchiliklari hamdir. Aynan ana shu kamchiliklar tufayli u tobora „yovvoyilashib“ boraveradi va pirovard natijada uning o'rnida madaniylashgan bozor iqtisodiyoti tizimi shakllanadi.
Madaniylashgan (tamaddunlashgan deb ham aytish mumkin) bo- zor iqtisodiyoti bozor munosabatlari va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishga asoslangan tizimdir. Uning xarakterli belgisi iqtisodiyotda davlat sektorining ham mavjudligi va jamiyat iqtisodiy faoliyatini tartibga solishda davlatning faol ishtirok etishidir.
Shu o'rinda jahonda mashhur iqtisodchi olim Adam Smitning 1776- yilda Angliyada chop etilgan ..Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risida tadqiqot" nomli kitobining markaziy g'oyasiga to'xtalib o'tamiz. Uning fikricha, davlat iqtisodiyotni xoli qo'ysa, ya'ni unga aralashmasa, iqtisodiyot yaxshiroq amal qiladi. Hozir biz talab va taklifdeb yuritadigan iqtisodiy kuchlarni Adam Smit „ko‘rinmasqoT deb atadi va uning fikricha, o'sha qo'lning-o'zi iqtisodiyotni tartibga solib turadi.
Mazkur ta’limot mumtoz ma'nodagi bozor iqtisodiyoti uchun, uning ilk davri uchun asosli bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan eskira boshladi va zamonaviv taraqqiyot talablariga javob bera olmay qoldi.
Iqtisodiyotdagi beboshlik va tartibsizliklarni bartaraf qilish, raqobat kurashining g'ayriinsoniy usullariga barham berish, mustaqil tadbirkorlar o'rtasida madaniylashgan aloqalar o'rnatish, iqtisodiy tangliklar va tanazzullarning oldini olish uchun davlatning aralashuvi zarur bo'lib qoladi. Shunday qilib, XX asrning o'rtalariga kelib, bozor iqtisodiyotiga asoslangan davlatlarda madaniylashgan bozor iqtisodiyoti shakllana boshladi.
Mazkur iqtisodiy tizim sharoitida resurslar, tovar va daromad- larning uzluksiz harakati bozororqali davlat aralashuvi bilan antalga oshiriladi. Bunda hukumat ishlab chiqaaivchilar va iste'molchilaming faoliyatini bevosita boshqarmaydi, balki resurslar va tovarlar bozorida o'zining qatnashuvi bilan ularning iqtisodiy faoliyatiga qulay shart- sharoitlar yaratadi. 2.3-chizmaga diqqat-e'tibor bilan qarasangiz, madaniylashgan bozor iqtisodiyoti sharoitida resurslar, tovarlar, xizmat va daromadlarni ayirboshlashdan iborat bo'lgan iqtisodiy jarayonlar va ularni tartibga solishdagi davlatning o'rnini yaqqol tasavvur qilasiz.
1. Yer, mehnat, kapital.

9. Iste’mol xarajatlari.

2. Resurslar.

10. Sotishdan tushgan daromad

3. Tovar va xizmatlar.

11. Resurs xarajatlari.

4. Tovar va xizmatlar.

12. Soliqlar.

5. Resurslar.

13. Soliqlar.

6. Tovar va xizmatlar.

14. Xarajatlar.

7. Tovar va xizmatlar.

15. Xarajatlar.

8. Pullik daromad

16. Xarajatlar.

2.3- chizma. Resurslar, tovarlar va daromadlaming madaniylashgan bozor iqtisodiyotidagi doiraviy aylanishi.Download 0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Download 0.5 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBozor iqtisodiyotining taraqqiyot bosqichlari va turlari

Download 0.5 Mb.