• Amaliy mashg’ulot №10. Mavzu: Skreper mashinasining ish unumdorligini hisoblash.
 • Amaliy mashg’ulot №11. Mavzu: Osma maydalagich va bir cho’michli frontal yuklash mashinasining ish unumdorligini hisoblash.
 • Amaliy mashg’ulot №12. Mavzu: Gidromexanizatsiya vositalarining ish unumdorligini hisoblash.
 • Adabiyotlar ro’yxati
 • Tuzuvchilar: Maxmudov A. M
  Download 425.19 Kb.
  bet11/11
  Sana18.09.2023
  Hajmi425.19 Kb.
  #82585
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Bog'liq
  Карьер механик ускуналари амалий
  1-amaliy algebra
  Amaliy mashg’ulot №9.
  Mavzu: Buldozerning ish unumdorligini hisoblash.
  Nazariy tushunchalar
  Buldozer unumdorligi ko’p jihatdan uning ishiga bog’liq. Buldozer ekspluatatsion unumdorligi Qe (m3/smena) quyidagi formula orqali topiladi:
  a) tog’ jinsini kesish va ko’chirishda
  , (m3/smena) (9.1)
  bu yerda: VV – prizma shakldagi uyimni haqiqiy hajmi, m3;
  , m3 (9.2)
  KV=0,85-0,9 – buldozerni vaqtdan foydalanish koeffitsenti;
  Kukl – yo’l qiyaligini hisobga oluvchi koeffitsienti (1-2,25 yo’qoriga qiya 0 dan 15 gacha ‰, 1-0,4 pastga qiya 0 dan 15 ‰ gacha);
  αP=(1-βlp) - yo’l uzunligi bo’yicha ko’chirish jarayonida, tog’ jinsini yo’qotilishini hisobga oluvchi koeffitsient lp (β=0,008-0,04);
  TTS – Sikl davomiyligi, s.
  , (9.3)
  bu yerda: lk va lkuch – buldozerni yo’li uzunligi mos ravshda kesish va kuchirishga tengdir (6-10 m) , m;
  vp, vp i vo – Buldozer tezligi mos ravshda quyidagilarga bo’linadi, tog’ jinsini kesishda (0,4-0,5 m/s), kuchirishda (0,9-1,1 m/s) va yuksiz qaytishda(1,1-2,2 m/s);
  tc, to i tpov – mos ravshda uzatmalarni qo’shish ( 5 s ga yaqin ), ag’darmani bo’shatish (1,5-2,5 s), burilish va qayrilish uchun ketgan vaqt (10 s);
  b) yer tekislash ishlarida
  , (9.4)
  bu yerda: L –tekislanadigan maydon uzunligi, m;
  b – bir marta o’tishda qatlam eni, m;
  a=0,3÷0,5 – Keyingi o’tishda qoplanadigan o’tilgan yo’lakchaning eni bir qismi, m;
  z=1÷2 bir joyda o’tiladigan yo’laklar soni;
  v=0,8÷1,8 –ishchi tezlik, m/s
  tp=8÷12 – Har bir o’tishda burilish uchun sarf bo’ladigan vaqt.
  Topshiriq 9. Buldozer unumdorligini hisoblash. 9-topshiriqni bajarish uchun variantlar 9-jadvalda berilgan.
  9-jadval  Buldozer turi

  Tog’ jinsini ko’chirish masofasi, m

  Tekislanadigan maydon uzunligi, m

  1

  DZ-17

  35

  50

  2

  DZ-54

  45

  55

  3

  DZ-25

  75

  75

  4

  DZ-34S

  100

  80

  5

  DZ-28

  40

  60

  6

  DZ-51

  85

  65

  7

  DZ-60

  125

  45

  8

  DZ-64

  135

  50

  9

  DZ-71

  15

  25

  10

  DZ-37

  20

  30  Amaliy mashg’ulot №10.
  Mavzu: Skreper mashinasining ish unumdorligini hisoblash.
  Nazariy tushunchalar
  Skreper – qazuvchi tashuvchi mashina bo’lib, tog’ jinsini massivdan qatlam qilib qo’porish, qamrab olish, tashish, qazilgan tog’ jinsini qatlam qilib bo’shatish mashinasidir.
  Skreperning texnik unumdorligi Qtеx (m3/s) quyidagi formula orqali aniqlanadi.
  , m3/s (10.1)
  bu yerda:
  Е –cho’michning geometrik hajmi, m3;
  Kn va Kr – tog’ jinsini cho’michda to’lalik va qo’shimcha maydalanish koeffitsienti (Kt=0,6-1,25) ;
  Ts – sikl davomiyligi, s.
  , s (10.2)
  bu yerda:
  l1, l2, l3, l4 – skreper yo’lini uzunligi mos ravshda cho’mich to’lish masofasi, tashish masofasi, tukish va yuksiz qaytish masofasi, m;
  v1, v2, v3, v4 – skreper harakatining o’rtacha tezligi mos ravshda cho’mich to’lish vaqtidagi, yukli, tukish, yuksiz qaytish vaqtidagi tezliklaridir, km/s;
  tr i tm – mos ravshda skreperning manyovr va burilishga ketgan vaqt sarfi.
  Skreper cho’michi to’lish masofasi.
  , m (10.3)
  bu yerda:
  KP=1,2-1,5 – yon valiklardan tog’ jinsini yo’qotilish koeffitsienti;
  V – cho’mich eni, m;
  ts – qrindini o’rtacha qalinligi, m.
  Skreper cho’michi to’lishi elevator tezligi vts, (m/s). bilan bog’liq va u quyidagi formula orqali aniqlanadi.
  , s (10.4)
  bu yerda:
  Bc va hc – mos ravshda kurak eni va balandligi, m;
  φs=0,8-0,9 – kuraklararo masofani to’ldirish koeffitsienti;
  Ks=0,5-0,75 – elevator qiyalik burchagini hisobga oluvchi koeffitsent;
  Topshiriq 10. Skreper unumdorligini hisoblash. 10-topshiriqni bajarish uchun variantlar 10-jadvalda berilgan.
  10-jadval  Skreper turi

  Skreper cho’michi hajmi, m3

  Tashish masofasi, m

  Yuklash masofasi, m

  1

  DZ-77

  9

  300

  35

  2

  DZ-149,5

  9

  450

  35

  3

  DZ-79

  15

  500

  55

  4

  DZ-87-1

  4,5

  550

  20

  5

  DZ-74

  8

  600

  30

  6

  DZ-11P

  8

  1000

  30

  7

  DZ-13B

  15

  1500

  55

  8

  DZ-155

  20

  2000

  70

  9

  DZ-107-1

  25

  2500

  85

  10

  DZ-77

  9

  350

  35  Amaliy mashg’ulot №11.
  Mavzu: Osma maydalagich va bir cho’michli frontal yuklash mashinasining ish unumdorligini hisoblash.
  Nazariy tushunchalar
  Osma maydalagich. Maydalagich qo’llanilgan hollarda tekis va biroz qiya holda o’tish kerak, chunki burilishning burchagi qancha katta bo’lsa maydalagichni shuncha yumshatish ko’rsatgichi ya’ni unumdorligi kamayadi. Qayishqoq va qattiq jinslarda va yumshatishga qiyin bo’lgan jinslarda, jinsni yumshatish uchun, bir joyda 2 marta va undan ortiq o`tish kerak.
  Maydalagichning nazariy unumdorlik Qn.u (m3\soat)topish formulasi:
  , (11.1)
  bu еrda, vp – maydalagichning hisobli harakat tezligi, km/soat; B- ko`ndalang (egallangan) qatlam, buzuvchi bitta va bir necha tishlar, m; hp- o`rtacha maydalash chuqurligi, m; Z- bitta joydan o`tish soni.
  Maydalagichning bitta tishining ko`ndalang egallashi:
  , (11.2)
  bu еrda, Kp =(0,85÷0,9) – qoplash koeffitsiеnti; b- tishning eni, m; Ѱ= 15÷60° - qazilmaning burchak skolasi, gradus (katta birlik yumshoq qazilmalar uchun); t va n3 – qadamning uzunligi (m) va tishlar soni.
  Bir cho’michli frontal yuklash mashinasi. Bir cho’michli frontal yuklash mashinasida yuklash va bo`shatish ishlarida texnik unumdorlikni Qtex (t/soat) quyidagi formula orqali topish mumkin:
  , (11.3)
  bu еrda, γ- qazilmaning zichligi, t/m3; Kn – cho’michning to`lish koeffitsienti; lk- cho’michning chuqurligi, m; S1 va S2 – mos oraliq masofa mashinani joylashtirganda cho’michni yuklashi va shtabeldan qaytishi uchun, m; vp va vx- cho’michning shtabelga kirishdagi va chiqishdagi mos tezligi, km/soat; Dk- gidrotsilindrning diametri cho’michning burulishidagi, sm; Pt- nasosning nazariy uzatishi, l/minut; ηob – hajm FIK; hx va h gidrotsilindr shtoklarining qadami, sm; Kz ≥ 2 – cho’michning to`lishidagi astalashish koeffitsiеnti; t0 - transportning manyovr vaqti, (chelnokli usulda 5-6 sekund, burulishda nolga teng); tn- gidrotaqsimlagich uzatmasi o`tish vaqti, sekund.
  Topshiriq 11. Osma maydalagich va bir cho’michli frontal yuklash mashinasining ish unumdorligini hisoblash. 11-topshiriqni bajarish uchun variantlar 11-jadvalda berilgan.
  11-jadval  Osma maydalagich turi

  Bir cho’michli frontal yuklash mashinasi turi

  Tog' jinsi qattiqlik koeffisienti

  1

  DP-26S

  KAT 992S

  4

  2

  DP-22S

  KAT988B

  5

  3

  DP-9VXL

  Komatsu WA-500-1

  3

  4

  DP-10S

  Komatsu WA-600-1

  4

  5

  DP-29AXL

  Komatsu WA-700-1

  5

  6

  DX-141XL

  Komatsu WA-800-2

  5

  7

  DP-35UXL

  TO-10A

  4

  8

  DZ-126

  TO-24A

  3

  9

  DZ-94S

  PK-12.02K

  3

  10

  DZ-117

  TO-21-1

  4  Amaliy mashg’ulot №12.
  Mavzu: Gidromexanizatsiya vositalarining ish unumdorligini hisoblash.
  Nazariy tushunchalar
  Ma’lum bir hajmdagi tog’ jinsini buzish va ko’chirish uchun kerak bo’ladigan suvning hajmi, suvning solishtirma srafi deb ataladi.
  Tog’ jinsida gidromonitorning bir soatlik unumdorligi Qp (m3/soat) quyidagi formula orqali aniqlanadi
  , (12.1)
  bu yerda Qv – gidromonitorning suv bo’yicha unumdorligi, m3/soat; q – suvning solishtirma sarfi, yani 1 m3 tog’ jinsini yuvishga ketgan suvning sarfi, m3/m3.
  Tog’ jinsida gidromonitorning o’rtacha smenadagi unumdorligi quyidagicha aniqlanadi
  , (12.2)
  bu yerda – t - smenadagi ish soati, soat; Kv=0,67÷0,9 – vaqt davomida uskunani ishlash darajasini ko’rsatuvchi koeffisient.
  Nasosning unumdorligi Qv (m3/soat), gidromonitorning suv bo’yicha unumdorligi bo’yicha aniqlanadi, yani bu nasos xizmat ko’rsatayotgan gidromonitorlarning suv bo’yicha unumdorligiga bog’liq
  , (12.3)
  Gidromonitor uchun zarur bo’ladigan nasosning bosimi Hv (Pa) quyidagi tenglik asosida aniqlanadi
  , (12.4)
  bu yerda hg – suvning geometrik ko’tarilish balandligi, m; hv – suvso’rishning geometrik balandligi, m; hm – gidromonitorning nasadkasi oldidagi bosimi, m; ηi, ηm, ηv, ηg – bosimning quvurdagi mahalliy yo’qotilishlari tizzalarda, zadvijkalarda, sharnirlarda, klapanlarda, kompensatorlarda, so’ruvchi quvurda va gidromonitorda, m.
  Yer so’ruvchi snaryadning Qz (m3/soat) gidroqorishmadagi (pulpadagi) unumdorligi quyidagi formula orqali aniqlanadi
  , (12.5)
  bu yerda m – tog’ jinsining g’ovakliligi (qumtoshlar uchun – 0,36, loy tuproq uchun – 0,4).
  Yer so’ruvchi snaryad uchun zarur bo’ladigan nasosning bosimi Hv (Pa) quyidagi tenglik asosida aniqlanadi
  , (12.6)
  Topshiriq 12. Gidromexanizatsiya vositalarining ish unumdorligini hisoblash. 12-topshiriqni bajarish uchun variantlar 12-jadvalda berilgan.
  12-jadval  Gidromonitor turi

  Yer so’ruvchi snaryad turi

  Smena davomiyligi, t soat

  1

  GMN-250S

  180-60

  8

  2

  GMD-250

  200-50BR

  8

  3

  GMDu-250

  300-4AI

  8

  4

  GMESHD-300

  300-50 TM

  8

  5

  GMSSHD-500

  300-40 UP

  8

  6

  GMN-250S

  500-60 ML

  12

  7

  GMD-250

  180-60

  12

  8

  GMDu-250

  200-50BR

  12

  9

  GMESHD-300

  300-4AI

  12

  10

  GMSSHD-500

  300-50 TM

  12  Adabiyotlar ro’yxati:
  1. Poderni R.Yu. Mexanicheskoe oborudovanie karьerov: Uchebnik. M.: MGGU, 2003-2005-2007 -606 s.
  2. Poderni R.Yu. Gornie mashini i kompleksi. M.; Izdatelstvo MGGU, 2001g. 1-2 tom-630 s.
  3. Yaltanets I.M., Shadov M.I. Praktikum po otkritim gornim rabotam. Ucheb.posobie. M.: MGTU, 2003.-510 s.
  4. V.A.Britaryev, V.F.Zamishlyayev Gorniye mashini I kompleksi. Ucheb. posobie. M.: Nedra, 1984.- 288 s.
  5. Rjevskiy V.V. Otkritiye gornie raboti. I-II chasti. M.: Nedra, 1985. – 509 s.
  6. Trubeskoy K.N. I dr. Spravochnik. Otkritie gornie raboti. M.: Gornoe byuro, 1994. – 590 s.
  Mundarija
  Amaliy mashg’ulot №1.
  Zarbli va aylanma zarbli harakatli burg’ilash mashinalarining ish jarayoni nazariyasini hisoblash. ........................................................................................... 4
  Amaliy mashg’ulot №2.
  SHaroshkali dolotali aylanma burg’ilash mashinalari ish jarayoni nazariyasini hisoblash. ................................................................................................................. 8
  Amaliy mashg’ulot №3.
  Kesuvchi dolotali aylanma burg’ilash mashinalari ish jarayoni nazariyasi. .......... 11
  Amaliy mashg’ulot №4.
  Burg`ilash usuli, mashinasi va stanogi turini tanlash. ………………………… 13
  Amaliy mashg’ulot №5.
  Aylanma-zarbli, zarbli-aylanma, sharoshkali aylanma va aylanma kesuvchi dolotali burgilish usulida ishlaydigan mashinalarning texnik burg`ilash tezligini hisoblash. ………………………………………………………………………………… 15
  Amaliy mashg’ulot №6.
  Burg’ilash mashinalarining ish unumdorligini hisoblash ……………………… 18
  Amaliy mashg’ulot №7.
  Qazuvchi-yuklovchi mashinalarni tanlash. …………………………………… 19
  Amaliy mashg’ulot №8.
  Ekskavatorlarning ish unumdorligini hisoblash. ……………………………… 22
  Amaliy mashg’ulot №9.
  Buldozerning ish unumdorligini hisoblash. …………………………………… 24
  Amaliy mashg’ulot №10.
  Skreper mashinasining ish unumdorligini hisoblash. ………………………… 25
  Amaliy mashg’ulot №11.
  Osma maydalagich va bir cho’michli frontal yuklash mashinasining ish unumdorligini hisoblash. ……………………………………………………… 26
  Amaliy mashg’ulot №12.
  Gidromexanizatsiya vositalarining ish unumdorligini hisoblash. ……………… 28
  Adabiyotlar ro’yxati ……………………………………………………………. 28


  Download 425.19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 425.19 Kb.