Tuzuvchilar: Maxmudov A. M
Download 425.19 Kb.
bet4/11
Sana18.09.2023
Hajmi425.19 Kb.
#82585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Карьер механик ускуналари амалий
1-amaliy algebra
f=100Poc.max(KD)-1
SHaroshka tishlarining kirish chuqurligi h jinsga o’tkir kirish burchagi α bilan jins f qattiqlik koeffitsienti dolotaning yuklanish natijasi D diametrli o’z o’qi intilishi Pos quyidagi formula bilan aniqlaydi:
, (2.1)
bu еrda μ1—metalning tog’ jinsiga bo’lgan ishqalanish koeffitsienti (μ1= 0,25÷1); Kz —tishning o’tmaslashish koeffitsienti (Kz=1÷1,3 —baland qiymatlar qattiqroq va abraziv tog’ jinslar).
SHaroshka tishning jinsga eng chuqur kirish darajasi 0,75—0,8ni tashkil qilishi lozim, 10—15 mm shtirli va 15—25 mm tishsimon dolotalar uchun.
Dolotaning aylanish paytdagi momenti (Nm) —
(2.2)
bu еrda n — skvajinalarni tozalash sifatiga bog’liq ko’rsatkich, juda yaxshi — n=1,25; qonikarli uchun — n=1,5; yomon uchun — n=1,75); k1 — koeffitsient. k1 – burg’ilanadigan jins qattiqligiga ko’ra:
f 6—8 8—10 10—12 12—14 14—16 16—18 18—20 20 yuq.
k1 12 11 10 9 8 6 4 2
Qoidaga ko’ra aylantirib uzatuvchi mexanizm zamonaviy burg’ilash uskunalarida belgilangan momentni ta’minlay oladi, Mkr 40 Nm gacha 1 kN ga o’z o’qi intilishi Pos. Amalda munosabati Mkr / Pos ayrim vaqtlarda 20—30 Nm/kN ifodasidan oshadi.
Aylantiruvchi yuritma quvvati (kVt)
, (2.3)
bu еrda ηvr = 0,85÷0,7 — aylantiruvchining transmissiyasi FIK; ωvr — burchak tezligi rad/s.
Uzatuvchining uzatish quvvati (kVt) —
, (2.4)
bu еrda vpod — burg’ilash stavining uzatish tezligi, m/s; ηpod =0,5÷0,7 — uzatish mexanizmi FIK.
SHaroshkasimon burg’ilashning nazariy tezligi V (m/soat) quyidagicha aniqlanadi
V=10,8Kskhnvr, (2.5)
bu еrda Kck — burg’ilash tezligining kamayish koeffitsienti, jinsning tishlar orasidan to’liq yorilmaganligini inobatga olgan holda, burg’ilash tezligining pasayishini hisobga olgan holda (Kck=0,5÷0,3 yumshok jinslari uchun katta o’lcham);
Sarflash va havo bosimi. Siqilgan havoning ishlatish miqdori, zaboyga uzatiladigan, kerakli buzilgan jins qismini chiqarish tezligini ta’minlash sharoitiga qarab aniqlanadi Vv (m/min) quvir ichida, qattiq jinslar uchun tavsiya etilgan kamida 1500 m/min va o’rta mustahkamligi 2100 m/mindan kam emas. Nam- og’ir qazilmalarga tavsiya etilgan tezligi 2800 m/min gacha burg’ilash tezligi 24—25 m/soat.
Quruq zaboylar uchun ko’proq ishlatiladigan diapozan tezligi Vv (m/min) 1220 dan 1520 m/min gacha.
Nazariy havo uzatilishi (m3/min) —
, (2.6)
bu еrda F—quvurning ichidagi maydoni, m2; D va Dsh — dolota va shtanga diametriga, m.
Tavsiya etiladigan kompressor diapozon bosimi 0,4—0,7 MPa. Uzoqlashgan havo yo’larida dolota ishlatilishida, almashadigan vkladishlar borligi, minimal o’lchamlarni tanlash kerak, resiverdan chiqishida ruxsat berilgan ziyot bosim ishlatilishida. Burg’ilash stavida yo’qotish bosimini tashkil qiladi 0,07—0,14 MPa, ammo dolota va podshibnik kanallarida 0,5 MPa gacha borishi mumkin, ko’tariladi havo bosimi ko’tarilishi va vkladish tegishi kamayishi bilan oshadi. Kompressor yuritmasi quvvati Nkom (kVt), bosim p1 (Pa) dan p2 (Pa) gacha qisiq havoni ta’minlavchi kompressordan chiqishda va skvajinalarni havo yo’li bilan tozalash tizimiga uzatish hajmi Q (m3/min), formula bilan aniqlanadi
, (2.7)
ηk va ηp — kompressor (0,6÷0,7) va uzatish (0,92÷0,95) FIK.
Topshiriq 2. Zarbli va aylanma zarbli harakatli burg’ilash mashinalarining ishlash nazariyasini hisoblash. 2 – jadval qiymatlaridan foydalanilsin.
Jadval 2.Burg’ilash stanogi markasi

Dolota diamеtri, D mm

Tog’ jinsi qattiqligi, f

Dolotalarning eng yuqori yuklanish intilishli, Pos.max kN

1

SBSH-200-32

215

14

300

2

3SBSH-200/250-60

200

12

200

3

6SBSH-200-32

244

15

300

4

5SBSH-200-36

220

13

300

5

SBSH-250MN

250

16

300

6

SBSH-250MNA-32

269

17

300

7

SBSH-160-48

169

10

135

8

SBSH-270IZ

270

17

325

9

SBSH-320

311

16

400

10

SBSH-320

350

18

455
Download 425.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 425.19 Kb.