• 3.1-rasm. Kesuvchi dolotali aylanma burg’ilashda kuchlarni ta’sir qilish sxemasi
 • Tuzuvchilar: Maxmudov A. M
  Download 425.19 Kb.
  bet5/11
  Sana18.09.2023
  Hajmi425.19 Kb.
  #82585
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Bog'liq
  Карьер механик ускуналари амалий
  1-amaliy algebra
  Amaliy mashg’ulot №3.
  Mavzu: Kesuvchi dolotali aylanma burg’ilash mashinalari ish jarayoni nazariyasi.
  Nazariy tushunchalar
  Aylanma burg’ilashda jins o’z o’qi uzatish kuchi Pos va kesadigan dolotaga stanok orqali uzatiladigan aylanish momenti M1, oshishi natijasida buziladi (rasm. 3.1). SHuningdek o’z o’qidagi intilish qarshiligni kesib o’tishi kerak N1 dolotalarni kesadigan lezviyalar bilan kiritilishi ishga yaroqsiz bo’lgan holda ham (qismi aO1), jinsning ko’ndalang qismi qarshiligidan aylanadigan moment oshib borishi kerak, old tomondagi kesadigan qismi tegib turadi.

  3.1-rasm. Kesuvchi dolotali aylanma burg’ilashda kuchlarni
  ta’sir qilish sxemasi
  Asbobning oldingi qismi jinsni ezadi, natijada qisilish yadrosi paydo bo’ladi A, mayda sindirilgan bo’laklardan iborat. SHu daqiqa dolota lezviyasiga bo’lgan jins qarshilik kuchi bosimi maksimal darajaga boradi, oqibatda jins yorilishi paydo bo’ladi hajmi abcd. SHunda jins qarshiligi keskin minimumgacha tushadi, keyin buzish jarayoni takrorlanadi.
  Burg’ilash tartibi hisob- kitoblari parametrlarda olib boriladi o’z o’qi kuchi Pos (kN), qirindi qalinligi h (m), burg’ilash tezligi kesish dolotlarida Vm (m/min yoki m/soat) va aylanma burg’ilash chastotasi shnekning aylanishi nvr (s-1), bunda skvajinalardan jins bo’laklarini olib chikish ta’minlanadi .
  Ishlatiladigan o’z o’qida intilish kuchi Pos (kN) kesadigan instrument diametri D (m), uni h (m) chuqurlikka kirgizish uchun zarur, ifodalanishidan aniqlanadi
  , (3.1)
  bu еrda Kz = 1,5÷0,7 — koeffitsient, asbob o’tmasligini nazarga olgan holda (katta ahamiyat eng o’tmas asbobga va qalinligi kamrok toshlarga); σm.b — mеxanik burg’ilashda eng qattiq kon jinssiga, kPa.
  Kesish asbobining kesish burchagini α=90° qo’yib, uylash mumkin, sinish qarshiligini ko’paytirish Nx (kN) buziladigan jinsning , asbobning old qism uchiga tengma-teng skvajinaning yuza qismiga ta’sir etuvchi, bo’ladi Nx=Pos·Kz.
  To’sinlarni kesib o’tish kuchi Nx uchun va o’tmas ishqalanish qismiga aO1 (kuchi F2) o’tmas qismini ishqalanishiga energiya ishlatish hajmi qismiga va kesish asbobining orqa chekkasi jinsga (kuchi F1) aylanish vaqtidagi ishqalanish kengligi, jinsni dolota bilan kesadigan buzish zarur bo’lgan ishqalanish koeffitsienti μ1 aniqlanadi, aylanish momenti M1 (kNm), aylanish vaqtidagi jinsni kesuvchi dolota yordamida quyidagicha aniqlanadi:
  , (3.2)
  bu еrda Z — dolotaning pero soni;
  , (3.3)
  bu еrda Vmax — nazariy maksimal burg’ilash tezligi, m/soat; nvr — shnekning aylanish chastotasi, s-1.
  Amalda esa kesadigan dolotlar uchun o’z o’qi o’lcham bosimi 1 m diametr dolotaga 100-300 kN/m atrofida belgilanadi.
  Ruxsat berilgan minimal shnek aylanish chastotasi n0 (s-1) D1 (m) diametri bilan va vintli liniyaning ko’tarish burchagi β (gradus)
  , (3.4)
  bu еrda μ1 va μ2 – po’latga va tog’ jinsiga ishqalanish koeffisientlari; g — og’irlik kuchi tezlanishi, m/s2.
  Maksimal nazariy ishlab chiqarish V (m3/soat) shnekning vint qadami S (m):
  , (3.5)
  bu еrda d —shnek vali diametri, m; Ψ — shnekning to’ldirish hajmi koeffitsienti; K=0,8÷0,9 — shneklar va skvajina devorlari orasiga jins to’kilish koeffitsienti; nvr —burg’ilash stavining aylanish chastotasi, nvr≥n0.
  YUmshoq massada jins hajmi W1 (m3/min), buzadigan koronka diametri DK (m) burg’ilash maksimal tezligi Vmax (m/min) shunga stanok muljanlangan va jins yumshatish koeffitsenti Kr, formula bilan aniqlanadi

  Jins hajmi transportirovkasini ta’minlash W1 zarur, chunki V≥W1.
  Moment M2 (kNm), jinslarni shnek orkali chuqurlikdan chiqarishini ta’minlashi zarur H (m), jins zichligi γ (t/m3) D≥DK:
  , (3.6)
  bu еrda Kt =1,5÷2 — skvajina devoriga shnek ishqalanish koeffitsienti.
  Aylanma dvigatel quvvati Nvr (kVt) shnekli burg’ilash uskunasi, shnekning aylanish burchak tezligi ωvr (rad/s) va aylanish mexanizmi η aylanishi FIK dan aniqlanadi
  , (3.7)
  Topshiriq 3. Zarbli va aylanma zarbli harakatli burg’ilash mashinalarining ishlash nazariyasini hisoblash. 3 – jadval qiymatlaridan foydalanilsin.
  Jadval 3.  Burg’ilash stanogi turi

  Dolota diamеtri, D m

  Pеrolar soni, Z ta

  σm.b – mеxanik burg’ilashda t.j.yuqori mustahkamligi

  Tog’ jinsi zichligi, γ t/m3

  1

  SBR-100

  0,105

  2

  4

  1,8

  2

  SBR-125

  0.125

  4

  5

  1,9

  3

  2SBR-125-30

  0,115

  2

  4

  1,8

  4

  2SBR-125-30

  0,125

  4

  4

  1,8

  5

  SBR-160A-24

  0.16

  4

  5

  1,9

  6

  SBR-160B-32

  0,16

  4

  4

  1,8

  7

  SBR-100

  0,1

  4

  5

  1,9

  8

  SBR-125

  0,125

  2

  4

  1,8

  9

  2SBR-125-30

  0,125

  2

  3

  1,6

  10

  SBR-160A-24

  0.16

  2

  3

  1,7
  Download 425.19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 425.19 Kb.