Tuzuvchilar: Maxmudov A. M
Download 425.19 Kb.
bet9/11
Sana18.09.2023
Hajmi425.19 Kb.
#82585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Карьер механик ускуналари амалий
1-amaliy algebra
Amaliy mashg’ulot №7.
Mavzu: Qazuvchi-yuklovchi mashinalarni tanlash.
Nazariy tushunchalar
Qazuvchi-yuklovchi mashinalarni tanlash quyidagicha shartlar asosida amalga oshiriladi:
- V.V.Rjevskiyning tog’ jinslarini qazib olish qiyinligi ko’rsatkichi va qazishga solishtirma qarshiligining emperik formulalari orqali aniqlanadi.
Pr = 0,05Ktr (σsj + σsd + σrast) + 0,5γ, (7.1)
bu yerda Ktr – 0,05÷1,0 – tog’ jinsi massivining darzdorlik koeffisienti;
σsj = 34÷450, σsd = 0,01÷75, σrast = 0÷43 – tog’ jinsining siqilishga, siljishga va cho’zilishga bo’lgan mustahkamlik chegarasi, MN/m2;
γ – tog’ jinsi zichligi, t/m3.
Barcha tog’ jinslari mexanik tarzda buzilganda, buzishning qiyinligi bo’yicha beshta sinfga bo’linadi, ularning har biri esa beshta toifaga bo’linadi: I sinf – engil buziluvchi (Pr ­­= 1÷5)­­­; II sinf – o’rta buziluvchi (Pr ­­= 5,1÷10)­­­; III sinf – qiyin buziluvchi (Pr ­­= 10,1÷15)­­­; IV sinf –juda qiyin buziluvchi (Pr ­­= 15,1÷20)­­­; V sinf – o’ta qiyin buziluvchi (Pr ­­= 20,1÷25)­­­; Pr > 25 yuqori bo’lgan tog’ jinslari toifadan tashqariga kiradi.
Draglaynlar va mexanik kuraklar qazishining solishtirma kuchlanishi quyidagi formula orqali aniqlanadi.
R = KF ∙ F, (7.2)
Kuchlar mutanosibligini hisobga oluvchi P (MN) qaziluchi qirindi maydoni F (m2) va tog’ jinsini qazishga qarshiligi koeffisienti KF (MPa).
Tog’ jinsini qazishga qarshiligini aniqlashda Cm va KF orasidagi korrelyasion bog’liqlik, hamda tog’ jinslarining fizik-mexanik va tizimli-mustahkamlik ko’rsatkichlari ishlatilishi mumkin.
Har hil turdagi tog’ jinslarini qazish qarshiligini aniqlash uchun quyida formulalar keltirilgan:
- argillit, alevrolit, qumtoshlar va ko’mirlar uchun
KF = (1,54Sm + 0,17) μe, (7.3)
bu yerda Cm – massivda tog’ jinsining mustahkamligi, MN/m2;
μe – cho’michning to’lishni farqini ko’zda tutuvchi koeffisient (Ek = 3÷5 m3).
- zichligi γ = 1,8÷2,5 t/m3, mustahkamligi Sm = 0,025÷0,05 MPa bo’lgan yumshoq, zich va kuchsiz yarim qoyatoshlar uchun
KF = 3Sm μe, (7.4)
- yarim qoyatoshlar va darzdor qoyatoshlar uchun mustahkamligi Cm = 0,085÷0,5 MPa bo’lganda
KF = (1,72Sm + 1) μe, (7.5)
- yarim qoyatoshlar va qoya toshlar, mustahkam ko’mir uchun mustahkamlik chegarasi σsj = 10÷90 MPa bo’lgan
KF = 0,018 σsjKtμe, (7.6)
bu yerda Kt – tog’ jinsining darzdorlik koeffisienti.
- zichligi γ = 2,5÷4,5 t/m3 bo’lgan qoyatosh va og’ir madanli tog’ jinslari uchun
KF = (6,03 γ – 4,2)∙ Ktμe, (7.7)
Qazuvchi-yuklovchi mashinaning cho’michiga sig’adigan maksimal tog’ jinsining o’lchami lk quyidagicha aniqlanadi
, (7.8)
K1 – mutanosiblik koeffisienti, K1 = 0,7÷0,8 karyer kuraklari uchun, K1 = 0,75 draglaynlar uchun.
Qazuvchi-yuklovchi mashina turi transport turiga qarab aniqlangada, ularning kuzovi (yuk tashish elementi) sig’imi va cho’mich hajmi nisbati bilan belgilanadi, hamda tashish masofasiga bog’liq.
, (7.9)
Bu yerda nk – avtotransport kuzoviga yuklashlar soni,
Vkuz – avtotransport kuzovining hajmi, m3;
Еk – qazuvchi-yuklovchi mashina cho’michining hajmi, m3.

Tashish masofasi

lk

1-1,5 km

1,5-5 km

bolее 7 km

Cho’michlar soni

nk

3-4

6-10

8-12

Qazuvchi – yuklovchi mashinani tanlashning asosiy shartlaridan biri mashinaning texnik parametrlari va ish joyining texnologik parametrlari orasidagi bog’liqlikdir
; Ae = 1,5 (Rr + Rp), (7.10)
gdе Hu – pog’ona balandligi, m;
Hchеr – cho’michlash balandligi, m;
Rr i Rp – ekskavatorning cho’michlash va yuklash radiusi, m;
Ae – ekskavatorning ishlash kengligi, m;
Topshiriq 7. Qazuvchi-yuklovchi mashinalarni tanlash. 7-jadval qiymatlaridan foydalanib aniqlansin.
7-jadvalTog’ jinsi qattiqlik koeffisienti

Transport vositasining kuzov hajmi, m3

Pog’ona balandligi, m

1

12

20

10

2

14

30

5

3

8

40

16

4

10

50

12

5

16

60

14

6

6

65

10

7

18

55

12

8

8

45

16

9

10

35

18

10

12

25

10


Download 425.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 425.19 Kb.