Umumiy kimyo
Download 127.9 Kb.
bet3/6
Sana01.03.2023
Hajmi127.9 Kb.
#43918
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Umumiy kimyo
Informatika fanidan tadbir ishlanmasi, Fizik kimyo - Test
KARRALI NISBATLAR QONUNI
1. Magniy gidroksiddagi magniy, kislorod va vodorodlarning massalari nisbatini ko‘rsating.
A) 6:10:1 B) 6:8:1 C) 12:16:8 D) 12:16:1
2. Uglerod bilan kislorod qanday og‘irlik nisbatlarida reaksiyaga kirishishi mumkin?
A) 1:1,5 va 1:3 B) 1,5:2 va 3:4
C) 1,5:2 va 1,5:4 D) 3:4 va 1:2
3. Temir oltingugurt bilan 7:4 massa nisbatda birikadi. Quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri ifodalangan?
1) 7 m.a.b. : 4 m.a.b. 2) 7 g : 4 g
3) 7 • 1022 : 4 • 1022
A) 2,3 B) 1,2 C) 1 D) 2
4. Tarkibida ikki atom misga bir atom kislorod to‘g‘ri keladigan modda ma’lum. Ikkala boshlang‘ich modda to‘liq reaksiyaga kirishishi uchun ularni qanday nisbatda olish kerak?
1) 8 g : 1 g 2) 8 m.a.b: 1 m.a.b. 3) 3,76 •1022 : 18,8•1021
A) 1,3 B) 1,2 C) 2 D) 1
5. Quyidagi birikmalarda bir xil massadagi azotga kislorod massalarining nisbati qanday o`zgaradi? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5
A) 2;1;2;1;2 B) 1:2:3:4:5
C) 1:1:3:2:5 D) 16:16:48:32:80
__________________________________________________
6.Massa nisbatlari 1,96:3,15 bo`lgan sulfat kislata va nitrat kislataning atomlar soninig nisbatini toping?
A)1,4:2 B)1:3 C)3:4 D)2.8:5
7. Massa nisbatlari 1,96:2,52 bo`lgan sulfat kislata va nitrat kislataning atomlar soninig nisbatini toping?
A)2,8:4 B)1:3 C)1,4:4 D)2:1
8. Massa nisbatlari 2,94:3,15 bo`lgan fasfat kislata va nitrat kislataning atomlar soninig nisbatini toping?
A)1,8: 2 B)2,5:1,5 C)4,8:5 D)2.8:5
9.Sulfat kislata va suv aralashmasidagi moddalarning atomlar nisbati 1:3 bo`lsa, shunday aralashmaning 0,8 molidagi kislorod atomlarining sonini aniqlang?
A)6,622*1023 B)7,826*1023
C) 8,826*1023 D)5,826*1023
10. Sulfat kislata va suv aralashmasidagi moddalarning atomlar nisbati 1:3 bo`lsa, shunday aralashmaning 0,6 molidagi kislorod atomlarining sonini aniqlang?
A)6,222*1023 B)4,97*1023
C)4,888*1023 D)4,826*1023
11.Mol nisbati 2:3 bo`lgan SO2 va SO3 aralashmasining 55,2 gramidagi kislorod atomlari sonini aniqlang?
A)1,222*1023 B)2,97*1023
C)1,1739*1024 D)2,826*1025
12. Mol nisbati 2:3 bo`lgan SO2 va SO3 aralashmasining 66,2 gramidagi oltingugurt atomlari sonini aniqlang?
A)5,222*1023 B)5,197*1023
C)5,1739*1024 D)5,415*1023
13.Massa nisbati 3,5:11 bo`lgan CO va CO2 aralashmasining 0,75 molidagi kislorod atomlari sonini toping?
A)7,525*1023 B)7,197*1024
C)5,1739*1024 D)8,455*1023
14. Massa nisbati 2,8:4,4 bo`lgan CO va CO2 aralashmasining 0,55 molidagi kislorod atomlari sonini toping?
A)7,525*1023 B)4,197*1024
C)4,97*1023 D)2,455*1023
15. Mol nisbati 2:3 bo`lgan X2O3 va XO2 aralashmasining 0,25 moli 14,5 gr kelsa, nomalum elementni toping?
A)C B)N C)S D)Cl
16. Mol nisbati 4:1 bo`lgan X2O3 va X2O5 aralashmasining 0,125 moli 14,55 gr kelsa, nomalum elementni toping?
A)P B)N C)Sb D)As
17. SO2 va SO3 ning massa nisbati 1:5 bo`lgan aralashmasining 4,48 litrdagi (n,sh) kislorod atomlarining sonini aniqlang?
A)622,2*1023 B)497*1022
C)488,8*1023 D)337,12*1021
18. SO2 va SO3 ning massa nisbati 4:5 bo`lgan aralashmasining 6,72 litrdagi (n,sh) kislorod atomlarining sonini aniqlang?
A)45,15*1023 B)451,5*1022
C)45,15*1022 D)0,4515*1023
*************************************
19. SO3 va SO2 aralashmasidagi kislorod masasi oltingugurt massasidan 1,6 g ga ko`p bo`lgan oltingugurtning bu ikki oksid aralashmasidagi SO3 ning atomlar sonini aniqlang?
A)1,204*1023 B)9,03*1023
C)6,02*1023 D)2,408*1023
20. SO3 va SO2 aralashmasidagi kislorod masasi oltingugurt massasidan 1,6 g ga ko`p bo`lgan oltingugurtning bu ikki oksid aralashmasidagi SO2 ning atomlar sonini aniqlang?
A)12,04*1023 B)18,06*1023
C)6,02*1023 D)24,08*1023
21.Sulfat kislataning qanday massasida kislorod atomlari soni oltingugurt atomlari sonidan 9,03*1023 taga ko`p bo`ladi?
A)49 B)15,6 C)24,5 D)98
22.Sulfat kislataning qanday massasida kislorod atomlari soni oltingugurt atomlari sonidan 12,04*1023 taga ko`p bo`ladi?
A)49,5 B)65,33 C)64,5 D)196
23.Necha dona nitrat kislata molekulasida kislorod soni azot sonidan 7,224*1023 taga ko`p bo`ladi?
A)12,04*1023 B)18,06*1023
C)3,612*1023 D)24,08*1023
24. Necha dona arsenat kislata molekulasida kislorod soni mishiyak sonidan 7,88*1023 taga ko`p bo`ladi?
A)1,04*1023 B)2,61*1023
C)3,612*1023 D)2,08*1023
25. Necha litr perxlorat kislata molekulasida kislorod soni xlor sonidan 8,99*1023 taga ko`p bo`ladi?
A)33,6 B)5,6 C)11,2 D)24,4
26.Qanday massadagi sulfat kislata molekulasida molekulalar soni atomlar sonidan 9,03*1023 taga kam bo`ladi?
A)49 B)15,6 C)24,5 D)98
27.Qanday massadagi fosfat kislata molekulasida molekulalar soni atomlar sonidan 12,04*1023 taga kam bo`ladi?
A)49 B)20 C)24,5 D)28
28.Qanday massadagi pirofosfat kislata molekulasida molekulalar soni atomlar sonidan 21,07*1023 taga kam bo`ladi?
A)78 B)52 C)24,5 D)178
29.Qanday massadagi Fe2(SO4)3*18H2O molekulasidagi temir va kislorod massasi vodorod va oltingugurt massasidan 23 g ga ko`p bo`ladi?
A)36,2 B)52,2 C)36 D)17,8
30.Qanday massadagi Na2SO4*10H2O molekulasidagi kislorod massasi vodorod va oltingugurt massasidan 23 g ga ko`p bo`ladi?
A)26,2 B)43 C)53 D)47,8

*******************************************Download 127.9 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 127.9 Kb.