• tasavvurga ega bo’lish lar i
 • Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va
  Download 111.27 Kb.
  bet4/47
  Sana14.05.2023
  Hajmi111.27 Kb.
  #59540
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
  Bog'liq
  Samarqand davlat universiteti
  Online
  Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va
  malakalariga qo’yiladigan talablar
  “Pedagogika nazariyasi va tarixi” o’quv fanini o’rganish jarayonida bakalavrlar quyidagi pedagogik tushunchalar, ularning mohiyatiga oid nazariy bilimlarni puxta o’zlashtirishlari zarur: pedagogika, didaktika, tarbiya nazariyasi, tarbiya turlari, ta’lim menejmenti, uzluksiz ta’lim, uzluksiz ta’lim turlari, ta’lim ishtirokchilari, maxsus pedagogika, pedagogika tarixi, milliy pedagogik meros, jahon ta’lim tizimi.
  Shuningdek, talabalar:

  • fan metodologiyasi;

  • pedagogik antropologiya;

  • pedagogik jarayon mohiyati;

  • pedagogik faoliyat mazmuni;

  • pedagog shaxsida namoyon bo’lishi zarur bo’lgan sifatlar;

  • ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo’nalishlari;

  • ilmiy-pedagogik tadqiqot obyektlari va metodlari;

  • ta’limiy va tarbiyaviy tamoyillar;

  • an’anaviy va zamonaviy pedagogik ta’limotlar;

  • ta’lim va tarbiya shakllari, metodlari, vositalari;

  • ilg’or pedagogik texnologiyalar;

  • maxsus pedagogikaning asosiy yo’nalishlari;

  • milliy pedagogik meros va jahon ta’limi tajribasining yosh avlodni shakllantirishdagi ahamiyati;

  • komil inson, malakali mutaxassisni tayyorlash jarayonining o’ziga xos jihatlari to’g’risida tasavvurga ega bo’lishlari;

  • O’zbekiston Respublikasining ta’lim sohasidagi siyosati, kadrlar tayyorlash milliy modeli;

  • ta’lim va tarbiya jarayonlarining o’zaro birligi va aloqadorligi;

  • o’qitish va tarbiya qonuniyatlari;

  • ta’lim nazariyasi(didaktika)ning umumiy asoslari;

  • ta’lim turlari va bosqichlari;

  • ta’limni tashxis qilish;

  • tarbiya nazariyasining muhim tarkibiy elementlari;

  • oila, jamoa va muhitning shaxs tarbiyasidagi o’rni;

  • o’z-o’zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash;

  • oila tarbiyasi va o’z-o’zini tarbiyalashning o’ziga xos xususiyatlari;

  • O’zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimi, uning muhim bosqichlari;

  • ta’limni boshqarish;

  • shaxsga ta’lim va tarbiya berish g’oyalarining shakllanish tarixi;

  • Sharq va G’arb mutafakkirlarining shaxs ta’limi, tarbiyasini tashkil etishga oid qarashlari;

  • tarbiya, maktab va pedagogik fikrning taraqqiy etish tarixi;

  • jahon ta’lim tizimi an’analaridan xabardor bo’lishlari;

  • ta’lim va tarbiya jarayonida milliy pedagogik meros namunalari, jahon ta’limi an’analaridan foydalanish;

  • pedagogik faoliyatni rejalashtirish;

  • kasbiy faoliyatni tashkil etishda ta’lim-tarbiyaning zamonaviy shakl, metod, vosita va texnologiyalarini qo’llash;

  • ta’lim oluvchilar faoliyatlarini nazorat qilish;

  • o’quvchilarning bilimlarini to’g’ri tashxis qilish va xolis baholash;

  • qobiliyatli, iqtidorli o’quvchilarni tanlay bilish, ularni rag’batlantirish, iste’dodlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini belgilash;

  • alohida o’quvchi, o’quvchilar jamoasi, ota-onalar bilan yakka tartibdava guruh bo’lib ishlash;

  • o’quvchilar jamoalarini boshqarish;

  • ta’lim va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish;

  • oila va ta’lim muassasalari o’rtasida o’zaro hamkorlikni qaror toptirish;

  • pedagogik faoliyat mohiyatini yorituvchi ish hujjatlarini to’g’ri yuritish;

  • ta’lim menejmentini oqilona olib borish;

  • O’zbekiston Respublikasida pedagogika fanining rivojlanish istiqbollarini belgilash ko’nikma va malakalariga ega bo’lishilari lozim.


  Download 111.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
  Download 111.27 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va

  Download 111.27 Kb.