• «ELEKTR MEXANIK TIZIMLAR VA KOMPLEKSLARNI BOSHQARISH»
 • ЭЛЕКТРОН АСБОБЛАР ВА ИНТЕГРАЛ СХЕМАЛАР Fanidan adabiyotlar S. M. Sze, M. K. Lee.
 • «Elektrotexnika va elektronika » Fanidan adabiyotlar Asosiy adabiyotlar
 • Umumsanoat andozaviy mexanizmlarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalari fanidan adabiyotlar
  Download 19.04 Kb.
  Sana18.04.2022
  Hajmi19.04 Kb.
  #19914
  Bog'liq
  Adabyotlar
  Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritmalari, algatirm mazmua, умк, Impuls diodning tavsiflarini o, 1 laborotoriya ishi O\'zgarmas tok elektr zanjirlarini tekshirish, Rezistorlar va ularning turlari, Mashinasozlik materiallari fan dasturi

  UMUMSANOAT ANDOZAVIY MEXANIZMLARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARI”
  Fanidan adabiyotlar  1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalari va fuqarolik binolarning elektr jihozlari. – T.: «ILM ZIYO», 2006. – 185 b.

  2. Xoshimov O.O., Imomnazarov A.T. Elektromexanik qurilma va majmualarning elementlari. –T.: «O‘AJBNT» Markazi, 2003. –124 b.

  3. Vodovozov.V. Electric Drive Systems and Operation. Bookboon. London, 2011. –113 p.

  4. Imomnazarov A.T. Ekektromexanik tizimlarning elementlari. Oliy o`quv yurtlari uchun darslik. –T.: «Ta’lim», 2009. –155 b.

  5. Shayakubov Sh.K., Ayupov R.X. Interfaol ta’lim usullari. –T.: TMI, 2010. –128 b.

  6. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. –T.:Moliya, 2013. – 132 b.

  «ELEKTR MEXANIK TIZIMLAR VA KOMPLEKSLARNI BOSHQARISH»
  Fanidan adabiyotlar
  1.Elektr uskuna qurilmalar qoidalari (PUE) Novosibirsk Sib univ. nashiryot, 2005 yil

  2. Чунихин, А.А. Электр аппаратлари А.А. Чунихин. М Энергоатомиздат,1988


  3. Казаков, В.А. Электр аппаратлари В.А. Казаков М ИП РадиоСофт,2009


  4.Жукова, Г.А .Elektr apparatlari uchun labaratoriya ishlari Г.А Жукова, Золина М Высшая школа, 1986


  5. Elektr apparatlari: labaratoriya ishlari / В.В. Афонин, К.А. Набатов, И.Н. Акулинин, А.К. Панков - Тамбов: Nashiryot uyi. davlat texnologiya. Universiteti 2005 yil


  ЭЛЕКТРОН АСБОБЛАР ВА ИНТЕГРАЛ СХЕМАЛАР
  Fanidan adabiyotlar  1. S. M. Sze, M. K. Lee. Semiconductor devices. Physics and technology. 3th. John Wiley & Sons, inc., USA, 2012.

  2. Ефимов И.Е., Козырь И.Я. Основы микроэлектроники. Учебник. -СПб.: Лань, 2008.

  3. Игумнов Д.В., Королев Г.В., Громов И.С. Основы микроэлектроники. Учебное пособие. -М.: Высшая школа, 2001.

  4. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. Учебное пособие. -М.: Лаборатория базовых знаний, 2002.

  5. С.И. Власов, У.Қ.Валиев, К.А.Турсунметов. Яримўтказгичли асбоблар физикаси. Ўқув қўлланма. –Т.: Университет, 2009.

  6. М.С. Юнусов, С.И.Власов, Д.Э.Назиров, Д.О.Толипов Электрон асбоблар. Ўқув қўлланма. –Т.: Университет, 2003.

  7. Дунаев С. Электроника, микроэлектроника и автоматика. Учебное пособие. -СПб.: Техносфера, 2011.

  8. Суздалев И.П. Физико – химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. - М.:Комкнига, 2006.

  9. Неволин В. Зондовые нанотехнологии в электронике. .М.: Техносфера, 2006.

  10. Драгунов В.П., Неизвестный И.Г. Основы наноэлектроники. Учебное пособие. -М.:Логос, 2006.

  11. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника. Учебное пособие. - СПб: Питер, 2003.

  12. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники. М.: ЮРАЙТ Высшее образование, 2009.

  13. Игумнов В.Н. Физические основы микроэлектроники. Учебное пособие. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2010.

  14. Коваленко А.А., Петропавловский М.Д. Основы микроэлектроники. -М.: Академия, 2006.

  15. Гатчин Ю.А., Ткалич В.Л., Виволанцев А.С., Дудников Е.А. Введение в микроэлектронику. Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010.

  « ELEKTR TA’MINOTI ASOSLARI » Fanidan adabiyotlar  1. Steven W.Blume. Electric Power System Basics. USA.: Wiley – Intersciense A John Wiley&Sous, INC Publication, 2007, 260 p.

  2. Lipkin B.Yu., "Elektrosnabjenie promыshlennыx predpriyatiy i ustanovok", Uchebnik. -M.: "Vыsshaya shkola", 1980.

  3. Kudrin B.I., Elektrosnabjeniya promыshlennыx predpriyatiy. Uchebnik. -M.: Intermet Injiniring, 2005.

  4. Qodirov T.M., Alimov H.A., «Sanoat korxonalarining elektr ta’minoti», O‘quv qo‘llanma, ToshDTU. -T.: 2006.

  5. Qodirov T.M., Alimov X.A., Rafiqova G.R., Sanoat korxonalari va fuqaro binolarining elektr ta’minoti. O‘quv qo‘llanma. ToshDTU, -T.: 2007.

  6. Taslimov A.D., Rasulov A.N., Usmonov E.G., Elektr ta’minoti. O‘quv qo‘llanma. Ilm-ziyo. -T.: 2012.

  7. A.N.Rasulov, A.D.Taslimov, I.U.Raxmonov, M.V.Meliqo‘ziev. Sanoat korxonalarining elektr ta’minoti. Darslik. 320 bet. T.:2019.  «Elektrotexnika va elektronika » Fanidan adabiyotlar


  Asosiy adabiyotlar
  1. Elektrotexnika va elektronika asoslari., Karimov A.S. va boshqalar., T. O’qituvchi. 1995y.
  2. Elektrotexnika va elektronika asoslari (masalalar to’plami va laboratoriya ishari)., Karimov A.S. va boshqalar., T. O’qituvchi 1989 y.
  3. Nazariy elektrotexnika., Karimov A.S. va Mirhaydarov M.M., T. O’qituvchi 1979y.
  4. Nazariy elektrotexnika., Karimov A.S. va Mirhaydarov M.M., “O’AJBNT” markazi 2003y.
  5. Elektrotexnika i elektronika v 3-x tomax., Pod red. V.G. Gerasimova M. Energoatom-izdat 1998y.
  6. Sbornik zadach po elektrotexnike i osnovam elektronike., Pod red. V.G. Gerasimova M. Vыssh. shk. 1987y.
  7. Mr. K. Govindasamiy “Electrical engineering (electrical machines and appliances)” theory – I first edition – 2010 year
  Download 19.04 Kb.
  Download 19.04 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Umumsanoat andozaviy mexanizmlarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalari fanidan adabiyotlar

  Download 19.04 Kb.