• PAXTA-TO„QIMACHILIK TARMOG„IDA XO„JALIK YURITISH KLASTERI DOIRASIDAGI INTEGRATSION ALOQALARNI RIVOJLANTIRISH BO„YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI
 • Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Namangan muhandislik-texnologiya institutida O„zbekiston
  Download 10.16 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet234/274
  Sana23.02.2023
  Hajmi10.16 Mb.
  #43313
  1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   274
  Bog'liq
  2-TOM NAMMTI YSMKT
  Uslubiy Algoritmlash va dasturlash (tajriba), QXAKT AMALIY USLUBIY, 4 kurs, 3 bob 2, 1- semes, Операциоонная система windows, Шимолий Нишон кони учун газ, UZB OAK JURNALIGA RAHIMOV R .2, 1-Амалий иш Техно меню, 4-kurs21 larga , 9-informatika-darslik, 5.52.01.01 kompyetwr injiniringi tayyor bolgan WORD 11, 2.2 reja, 2.2 docx
   
   


  551 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO„YXATI 
  1. 
  B.B.Berkinov, M.A.Aynaqulov. ―Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik 
  korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi ‖. Jizzax.: 2004-114 b. 
  2. 
  Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база 
  интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой 
  ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский 
  политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50. 
  3. 
  Aynakulov M.A. Problems, prestiges of animation process and technique // 
  Uz ACADEMIYA. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL.ISSN (E)-2181-
  1334.VOL 1, ISSUE 2, AUGUST 202. Jild-2 
  PAXTA-TO„QIMACHILIK TARMOG„IDA XO„JALIK YURITISH 
  KLASTERI DOIRASIDAGI INTEGRATSION ALOQALARNI 
  RIVOJLANTIRISH BO„YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI 
   
  Isanov Abdumajit Parmanovich, assistent 
   Jizzax politexnika instituti
   
  Annotatsiya: Maqolada Amerika, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Italiya, Germaniya, 
  Fransiya, Gollandiya, Belgiya, Ispaniya kabi xorijiy davlatlarda kooperatsiya asosida faoliyat 
  olib borish natijasida xo„jalik yuritishning klaster usulining natijalari, shuningdek, inqirozni 
  yumshatish sifatidagi mazmun mohiyati tahliliy asosda bayon etilgan. 
  Kalit so„zlar: Yakuniy pirovard mahsulot, kichik sanoat kompaniyalari, sof mahsulot, 
  kooperatsiya, klaster, kichik biznes, eksport, mayda tadbirkorlik, inqiroz, bankrot, venchur 
  sarmoyasi. 
   
  O‗zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 28-yanvarda 
  imzolangan PF-60 sonli ―2022-2026 yillarga mo‗ljallangan yangi O‗zbekistonning 


  552 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  taraqqiyot strategiyasi to‗g‗risida‖gi Farmonida mamlakat kelajagi 
  integratsiyalashuv negizida ko‗rinishi alohida urg‗u bilan qayd qilingan. Shuning 
  bilan birgalikda ustuvor yo‗nalishlarni mamlakatimizda ravnaq toptirish yuzasidan 
  rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini andozaviy tarzda o‗zlashtirish jihatlari 
  xam Farmonda nazarda tutilgan. 
  Darhaqiqat, rivojlangan mamlakatlar tajribasida ham hali bitta korxona yoki 
  tashkilotning yakka o‗zi yakuniy pirovard mahsulot yaratganligi kuzatilmagan. 
  Ammo, hamjihat bo‗lib bir to‗plam doirasida mahsulot yaratish yoki xizmatlar 
  ko‗rsatish ayniqsa paxta-to‗qimachilik tarmog‗ida ular iqtisodiyotida muhim rol 
  o‗ynaydi. Amerika sanoatida, masalan, hozirgi kunda umumiy holatda 500 
  mingdan ortiq kichik firmalar faoliyat ko‗rsatmoqda va ular mahsulot umumiy 
  hajmining taxminan 40 foizini ishlab chiqaradi. Ushbu ko‗rsatkichlar Fransiyada 
  45 foizni, Yaponiyada 50 foizdan ko‗pni tashkil qiladi. Yaponiyada kichik sanoat 
  kompaniyalari sonining ko‗pligi (ularning soni 850 mingdan ziyod) iqtisodiy 
  o‗sishning yuqori sur‘atlariga erishishga to‗sqinlik qilmadi. Mazkur mamlakat 
  ishchilarining soni 300 kishigacha bo‗lgan xo‗jalik birliklari ulushiga (barcha 
  korxonalarning 99,5 foizi) band aholining 71,7 foizi, sotuvning 51,8 foizi, qayta 
  ishlovchi sanoatdagi sof mahsulotning 56,6 foizi to‗g‗ri keladi [1]. 
  Ko‗pchilik rivojlangan mamlakatlarda paxta-to‗qimachilik yo‗nalishlarida 
  band aholining umumiy sonida kooperatsiya asosida faoliyat olib borayotgan 
  xo‗jaliklar (100 kishigacha) ulushining barqaror o‗sishi kuzatilmoqda. Bu nafaqat 
  kichik biznes uchun an‘anaviy bo‗lgan sohalar (xizmatlar) ga tegishli, hatto 
  iqtisodiyotning paxtachilikning qayta ishlovchi sanoati kabi muhim tarmog‗ida 
  ham bunday xo‗jaliklarning band aholining umumiy sonidagi ulushi: Buyuk 
  Britaniyada so‗nggi o‗n yilliklarda 15,5 dan 22 foizgacha; Italiyada 53,1 dan 59,0 
  foizgacha; Germaniyada 12,5 dan 16,0 foizgacha; Fransiyada 23,6 dan 27,7 
  foizgacha; Gollandiyada 34,9 dan 36,6 foizgacha; Belgiyada 28,1 dan 28,9 
  foizgacha; Ispaniyada 56,4 dan 57,8 foizgacha oshdi. 


  553 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  Ispaniya kichik tadbirkorlikning mumtoz mamlakati hisoblanadi. Bu yerda 
  jami korxonalarning 99,7 foizini tashkil qilgan kichik korxonalar yalpi sanoat 
  mahsulotining 70 foizini, eksportning 75 foizini beradi, ularda iqtisodiy faol 
  aholining 85 foizi ish bilan band. Bular, asosan, ishchilari soni 25 dan 100 
  kishigacha bo‗lgan kichik korxonalardir. 
  Yevropa Ittifoqida sanoat, xizmat ko‗rsatish va savdo sohasida faoliyat 
  ko‗rsatuvchi, ishchilarining soni 500 kishidan kam bo‗lgan klasterlar ulushiga 
  korxonalar umumiy sonining 90 foizdan ortig‗i to‗g‗ri keladi. Ularda Yevropa 
  Ittifoqidagi barcha band aholining 65 foizi mehnat qiladi. Agar yirik korxonalar 
  ishchilar sonini qisqartirsa, kichik korxonalar yangi ish o‗rinlari yaratadi. 
  O‗tgan asrning 90-yillarining ikkinchi yarmida boshqa sanoati rivojlangan 
  mamlakatlar kabi Italiyada ham mayda tadbirkorlar bandlik siyosatidagi 
  o‗zgarishlarga tezkor moslashish, ishlab chiqarish tarkibini tezda tartibga solish
  o‗z mahsulotini bevosita iste‘molchilarga yetkazish tarmoqlarini tashkil etish 
  hisobidan sanoat va xizmat ko‗rsatish sohasining eng dinamik sektorini tashkil 
  qildi. 
  Yuqorida zikr etilgan mamlakatlarda paxta-to‗qimachilik klasterlarining 
  o‗sish tendensiyasi hozir ham kuzatilmoqda. Biroq ayrim jihatlardan (texnologik 
  rivojlanishni jadallashtirish, bozorlarning globallashuvini kuchaytirish) ular 
  alohida faoliyat yuritadigan yirik korxonalarga qaraganda kam foyda keltiradi. 
  Paxta-to‗qimachilik klasterlarini chet eldan moliyalash ular faoliyatidagi yangi 
  xususiyat bo‗ldi, bu korxonaning tashqi bozorga yo‗naltirilishini kuchaytiradi 
  (butun Italiya eksportining 40 foizini ishchilarining soni 300 kishidan ko‗p 
  bo‗lmagan korxonalar beradi). 
  Odatda paxta-to‗qimachilik klasterlari faoliyatini rag‗batlantirishning asosiy 
  sababi kichik biznes sohasidagi yangi korxonalarning har 5 tadan 3 tasi dastlabki 
  olti yil ichida inqirozga yuz tutishidir. Lekin yirik korxonalar bilan paxta-
  to‗qimachilik klasterlariga birlashganlari mustahkamlanadi va bandlikni o‗stiradi. 
  Bankrotlikdan ko‗riladigan yo‗qotishlar katta emas, muvaffaqiyatsizlik esa, 


  554 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  tadbirkorlar tomonidan mablag‗ni u yerga sarflash kerak emasligi haqidagi axborot 
  sifatida baholanadi. 2010-2020 yillarda Nyu-York shtatida 417 ming firmaning 
  faoliyat ko‗rsatishi samaradorligi tahlil qilindi. Natijada shu narsa ma‘lum bo‗ldiki, 
  yirik firmalardan farqli ravishda kichik korxonalarda inqirozga uchrash ancha ko‗p 
  va mutaxassislar kelib ketishi ham yuqori. So‗nggi yillarda mayda korxonalar ish 
  o‗rinlarining 30,8 foizini yo‗qotishdi, shu bilan birga yirik firmalar uchun ushbu 
  ko‗rsatkich 14,6 foizni tashkil qildi. Nyu-York shtatida 5 yil mobaynida 
  ishchilarining soni 40 dan 100 kishigacha bo‗lgan korxonalarning taxminan 
  to‗rtdan bir qismi bankrot bo‗ldi, ayni paytda 5-10 ming kishi mehnatidan 
  foydalangan yirik korxonalarning inqirozga yuz tutishi ko‗rsatkichi 7 foizdan 
  oshmadi [2]. 
  Chet elda paxta-to‗qimachilik klasterlari rivojining tajribasi shundan dalolat 
  beradiki, 2000-yillar va 2010-yillarning boshida iqtisodiy o‗sish sur‘atlarining 
  pasayishi ko‗pchilik mamlakatlar ishbilarmon doiralarini ishlab chiqarishni o‗zaro 
  hamkorlik asosida tubdan tarkibiy qayta qurish yo‗llarini qidirishga undovchi 
  turtki bo‗ldi.
  AQSh dagi 2010-2020-yillarda yuz bergan tarkibiy inqiroz yangi texnologik 
  tamoyillarga o‗tish masalasini oldinga qo‗ydi. Yirik korporatsiya doirasida ilmiy-
  tadqiqot, ishlab chiqarish faoliyatining chuqur ixtisoslashuvi, texnik yangiliklar 
  kiritish jarayonini keskin murakkablashtiradi, u ilgari yuzaga kelgan texnologiyani 
  takomillashtirishga olib keladi. Bu venchur sarmoyasi asosida kichik paxta-
  to‗qimachilik klasterlarini tashkil qilish uchun debocha bo‗ldi.
  Iqtisodiy adabiyotlarda ta‘kidlanishicha, AQSh da korxonalar soni 
  o‗sishining aksariyat katta qismi aynan o‗zaro sherikchilik asosidagi mayda, 
  kichik firmalar sohasida kuzatildi. Ular 2016 yilda xususiy paxtachilikga aloqador 
  bo‗lmagan korxonalar umumiy sonining 90 foizidan ko‗pini tashkil qilib, asosan 
  biznes, sog‗liqni saqlash, ta‘lim, yuridik va huquqiy masalalar bo‗yicha 
  maslahatlar berish sohasida faoliyat ko‗rsatdi [3]. 


  555 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  Rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini umumlashtirgan holda 
  mamlakatimizda paxta-to‗qimachilik klasterlari faoliyatini takomillashtirish va 
  ularning iqtisodiy samaradorligini ta‘minlash bo‗yicha quyidagi yo‗nalishlarni 
  ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish tavsiya etiladi: 

  paxta-to‗qimachilik klasterlari faoliyatini nafaqat tayanch xom ashyo 
  potensialiga, balki turdosh tabiiy resurslar manbaiga xam yaqinlashtirish va bu 
  borada mahalliy boshqaruv organlarining e‘tibori nuqtai nazaridan ularning 
  mas‘uliyatini oshirish; 

  paxta-to‗qimachilik klasterlari faoliyatida rag‗batlantiruvchi soliq 
  funksiyalarini tatbiq qilish va regressiv soliq stavkalariga o‗tkazish; 

  paxta-to‗qimachilik klasterlariga qo‗shilishga da‘vogar hamkorlar 
  uchun imtiyozlar tizimini muntazam takomillashtirib borish. 

  Download 10.16 Mb.
  1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   274
  Download 10.16 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Namangan muhandislik-texnologiya institutida O„zbekiston

  Download 10.16 Mb.
  Pdf ko'rish