• ТЕКИС ЮЗАЛИ, АСОСИНИ ЦЕЛЛЮЛОЗА ТАШКИЛ ЭТАДИГАН МАТОЛАРГА ҚАТРОНЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ. Доцент Қазоқов Фархот Фармонович, Ассистент Ашуров
 • Асроржон Комилович, Ассистент Раҳимов Ҳаким Каримович Бухоро муҳандислик-технология институти Аннотация
 • Калит сўзлар
 • Ключевые слова
 • Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Namangan muhandislik-texnologiya institutida O„zbekiston
  Download 10.16 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet48/274
  Sana23.02.2023
  Hajmi10.16 Mb.
  #43313
  1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   274
  Bog'liq
  2-TOM NAMMTI YSMKT
  Uslubiy Algoritmlash va dasturlash (tajriba), QXAKT AMALIY USLUBIY, 4 kurs, 3 bob 2, 1- semes, Операциоонная система windows, Шимолий Нишон кони учун газ, UZB OAK JURNALIGA RAHIMOV R .2, 1-Амалий иш Техно меню, 4-kurs21 larga , 9-informatika-darslik, 5.52.01.01 kompyetwr injiniringi tayyor bolgan WORD 11, 2.2 reja, 2.2 docx
  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
  1. Шустов Ю.С. Основы текстильного материаловедения. Учебное 
  пособие.-М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2007 г.-302 с. 
  2. https://tkan.club/tipy/tkan-shanel 


  115 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  ТЕКИС ЮЗАЛИ, АСОСИНИ ЦЕЛЛЮЛОЗА ТАШКИЛ 
  ЭТАДИГАН МАТОЛАРГА ҚАТРОНЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ. 
   
  Доцент Қазоқов Фархот Фармонович, Ассистент Ашуров 
  Асроржон Комилович, Ассистент Раҳимов Ҳаким Каримович 
  Бухоро муҳандислик-технология институти 
   
  Аннотация: Текис юза сифатида қараладиган трикотаж ва нотўқима матолар 
  асосини ташкил этадиган пахта, целлюлоза, жун, полиамид, нейлон, ѐки 
  поликпролактам, полиэфир ѐки полиакрилонитрил материалларига ҳам турли маркали 
  қатронларини мақсадига қараб қўллаш тавсия этилган. 
  Калит сўзлар: пахта, целлюлоза, жун, полиамид, нейлон, поликпролактам, 
  полиэфир, 
  полиакрилонитрил, 
  мочевина, 
  альдегид, 
  формальдегид, 
  адгезия, 
  поликонденсатция. 
  Аннотация: Ткань, трикотаж и нетканый материал, которые также 
  рассматривают в качестве плоских материалов, обычно состоят из текстильных 
  волокон или их смесей. Примерами этого являются волокна из хлопка, целлюлозы, пеньки, 
  шерсти, полиамида, например нейлон, или поликапролактам, полиэфир или 
  полиакрилонитрил. 
  Ключевые 
  слова: 
   
  хлопка, 
  целлюлозы, 
  шерсть, 
  полиамид, 
  нейлон, 
  поликапролактам, полиэфир полиакрилонитрил, мочевина, альдегид, формальдегид, 
  адгезия, поликонденсатция. 
   
  Ҳозирги кунда меламин-мочевина-метил альдегид ва меламин-
  мочевино-формальдегид адгезив сополиконденсатланган қатрон елимлари 
  целлюлоза таркибли материаллар ва уларнинг ҳосилаларига ишлов бериш 
  усули мавжуд. Елимлар меламин мочевина ва формальдегидни 
  сополикондесациялаш йўли билан ҳосил қилинади ва формальдегидлар бир 
  босқичда киритилса, мочевина ва меламин бир неча босқичда солинади. 
  Сополиконденсация усули билан олинган меламин-мочевинаформальдегид 


  116 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  қатрони барқарорлиги, аъло унумдорлиги ва у қоғозни шимдиришда 
  қўлланилади.
  Шу билан биргаликда, Хитой олимларидан бири бошқача таркибни, 
  таклиф этган. Адгезив таркиби: карбамид ва формальдегид 1,5:1,69, 8-15%
  триполицианоген ва 1,0-1,2 % повал қўшилади. Ҳарорат 88-90 
  о
  C гача 
  кўтарилиб, 0,5-1,0 соат давомида аралаштирилади, рН муҳити 4,8-5,1 гача 
  етказилади. 
  Мочевина, меламин ва формальдегидларни конденсатланиш асосида 
  олинган турли қатронлар билан шимдирилган қоғозлар қаттиқ юзага эга. 
  Композитларнинг 
  сифатини 
  яхшилаш 
  учун 
  меламин-формальдегид 
  қатронларини қўшганлар. Жумладан, қоғоз таркибидаги қатронларнинг 
  миқдори 0,5-1,0 % масс ташкил қилади. Текис юза сифатида қараладиган 
  трикотаж ва нотўқима матолар асосини ташкил этадиган пахта, целлюлоза, 
  жун, 
  полиамид, 
  нейлон, 
  ѐки 
  поликпролактам, 
  полиэфир 
  ѐки 
  полиакрилонитрил материалларига ҳам турли маркали қатронларини 
  мақсадига қараб қўллаш тавсия этилган. 
  Мочевина-формальдегид олигомери қоғознинг техник хусусиятларига 
  таъсири ўрганилиб, олигомерларнинг электрокинетик хусусиятлари, сув-
  толали суспензияларни сувсизлантириш усуллари ўрганилган. Шунингдек, 
  модификацияланган олигомерларнинг қоғоз намуналарининг гидрофоблиги 
  ва физик-механик хоссаларига таъсири кўрсатилган. Аминоформальдегид 
  олигомерини лактам ε-аминокапрон кислотаси билан модификациялаш 
  қоғознинг мустаҳкамлигига ижобий таъсир қилиши исботланган.
  Резорцинол-формальдегид олигомери резорцин ва формальдегидни 
  шовул кислотаси иштирокида 1:0,5 моляр нисбатларда конденсациялаш 
  усули билан синтез қилинган. Дисперс бўѐқлар олигомерининг янги 
  сериялари резорцин-формальдегид олигомерига турли хил диазонийнинг 
  ароматик тузларини қўшиш билан олинган.


  117 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  Полиэфир, нейлон ва жун толаларини улар билан бўяшда, сариқ, тўқ 
  сариқ, жигарранг ва қизил рангларни ҳосил қилган, уларнинг ѐруғликка 
  чидамлилиги ва ювилганда барқарорлик хусусиятлари намоѐн қилган. 
  Уларнинг бўяш хусусиятлари полиэфир, нейлон ва жун толаларида синаб 
  кўрилган.  
  Ранг ўзгаришига барқарор бўлган матога ишлов бериш учун 
  композициялар таклиф этилган бўлиб, уларнинг таркиби ўзак ва 
  деворларидан ташкил топган микрокапсулалардан, микрокапсуланинг ўзаги 
  эса инкапсуладан иборат бўлиб, унинг деворлари эса мочевина, пирогаллол, 
  1,2-гександиол 
  ва 
  уларнинг 
  аралашмаларидан 
  ташкил 
  топган 
  формальдегиднинг кўндаланг боғлардан иборат. Натижада ранг ўзгаришига 
  яхши чидамлиликка эга бўлган барқарор композиция яратилган. 
  ЭПАА препарати асосида термореактив мочевино-глиоксаль ва 
  формальдегид қатронлари асосида кам киришадиган ва кам тўзийдиган жун 
  матоларини падозлаш учун таркиб тадқиқотлари тавсия этилган. Яратилган 
  технология жуда кичик мустаҳкамлик йўқотилганида ҳам, жун тўқималарини 
  72-75 % киришишини ва тўзишини камайтирган. Ишлов берилган толалар 
  силлиқ, ишқорларда эримайдиган, барқарор, препаратни жун тўқималарини 
  кам киришадиган ва кам тўзийдиган технолгияларида қўллаш истиқболидан 
  дарак беради. 
  Мочевина ва меламин-формальдегид қатрони предконденсатларини 
  жун толали материалларни кам киришувчи апрет сифатида қўллаш 
  имкониятлари тадқиқ этилган. Экспериментлар учун арзон: карбамол, ЦЭМ, 
  метазин 6У ва фторорганик латекс ЛФМ-2 ишлатилган. Катализатор 
  қўллаган ҳолда компонентларни концентрациясини ўзгартириб фланел 
  намуналари шимдирилган. Материалнинг релаксацион киришишининг 80-
  90% камайиши доимий ювилмайдиган буюмларга мўлжалланган бўлиб, 
  апретураланган матоларнинг физик-механик кўрсатгичлари сақланиб 
  қолиниши аниқланган.


  118 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7-8 oktabr 2-tom 
  Шунингдек, юқори ва ўта юқори частоталарда электромагнит 
  тўлқинлари базасида ноанъанавий энергия ташувчиларни қўллаш, 
  технологик жараѐнларни интенсивлаштириш усуларини имкониятлари 
  асосида хусусан, композицион тўқима материалларини шакллантиришнинг 
  экспериментал ва назарий тадқиқот натижалари келтирилган. Унга биноан, 
  материал предконденсат (термореактив қатрон–карбамол, метазин ва б.) 
  билан шимдирилиб, ним қуритилади ва термоишлов берилганидан сўнг 
  чайилиб, охирги қуритиш амалга оширилади. Усулнинг камчилиги 20 – 40 % 
  атрофида материалнинг мустаҳкамлиги камаяди. Предконденсат билан 
  шимдирилган матони катализатор иштирокида кремнийорганик бирикма 
  билан ишлов бериб, қуритиш (термик ишловсиз, чайиш, иккинчи қуритиш) 
  жуда яхши самара беради.

  Download 10.16 Mb.
  1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   274
  Download 10.16 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Namangan muhandislik-texnologiya institutida O„zbekiston

  Download 10.16 Mb.
  Pdf ko'rish