Volume ǀ issue ǀ
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/8
Sana21.07.2023
Hajmi0.53 Mb.
#77065
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
axborot-sohasida-milliy-xavfsizlikni-ta-minlashning-omillari-va-o-ziga-xos-jihatlari
axborot xavfsizligi kitob
342 
UZBEKISTAN |
www.caajsr.uz
 
 
sifatida qurish masalasini hal etish bilan birga quyidagi omillar milliy xavfsizlikni 
ta’minlash tizimida axborot xavfsizligining yetakchi o‘rin egallashini belgilaydi
4

– milliy manfaatlar, ularga tajovuz va ularni bu tajovuzlardan himoyalash axborot 
va axborot sohasi orqali ifodalanadi, amalga oshiriladi; 
– inson va uning huquqlari, axborot va axborot tizimlari hamda ularga egalik qilish 
bu nafaqat axborot xavfsizligining asosiy obyektlari, balki xavfsizlik sohasidagi barcha 
xavfsizlik obyektlarining asosiy elementlari hamdir; 
– axborot yondashuvidan asosiy ilmiy-amaliy usul sifatida foydalanish orqali 
milliy xavfsizlik masalalarini hal etish mumkin; 
– milliy xavfsizlik muammosi yaqqol ajralib turuvchi axborot tavsifiga ega. 
Axborot xavfsizligi deganda tabiiy yoki sun’iy xarakterdagi tasodifiy yoki 
qasddan qilingan ta’sirlardan axborot va uni qo‘llab-quvvatlab turuvchi 
infrastukturaning himoyalanganligi tushuniladi
5
. Bunday tа’sirlar ахbоrоt sоhаsidаgi 
munоsаbаtlarga, jumladan, axborot egalariga, axborotdan foydalanuvchilarga va 
axborotni muhofaza qilishni qo‘llab quvvatlovchi infrastrukturaga jiddiy zarar 
yetkazishi mumkin. Axborot xavfsizligini ta’minlashga yo‘naltirilgan himoya 
harakatlari qator kattaliklar bilan tavsiflanishi mumkin: tahdid xarakteri, harakat 
usullari, uning tarqalganligi, o‘rab olish mashtabi kabilar. O‘zbekiston Respublikasining 
2002-yil 12-dekabrdagi №439-II-sonli “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari 
to‘g‘risida”gi qonunida
6
axborot xavfsizligi axborot borasidagi xavfsizlik deb 
belgilangan va u axborot sohasida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining 
himoyalanganlik holatini anglatadi.
Axborot sohasida shaxs manfaatlari fuqarolarning axborotdan foydalanishga doir 
konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshishida, qonunda taqiqlanmagan faoliyat bilan 
shug‘ullanishida hamda jismoniy, ma’naviy va intellektual rivojlanishda axborotlardan 
foydalanishlarida, shaxsiy xavfsizlikni ta’minlovchi axborot himoyasida namoyon 
bo‘ladi. 
Axborot sohasida jamiyat manfaatlari bu sohada shaxs manfaatlarini ta’minlashda, 
demokratiyani mustahkamlashda, ijtimoiy huquqiy davlatni qurishda, ijtimoiy 
hamjihatlikni qo‘llab-quvvatlashda o‘z aksini topadi. 
Axborot sohasida davlat manfaatlari milliy axborot infrastrukturasining 
rivojlanishiga sharoitlar yaratishda, axborot olish sohasida shaxs va fuqarolarning 
konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini amalga oshishida, O‘zbekistonning hududiy 
birligini, suverenitetini va konstitutsiyaviy tuzumining mustahkamligini, siyosiy, 
iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta’minlash maqsadida axborotdan foydalanishda, 
4
Жуманиёзов Х., Собирова М., Нигманова У. Глобаллашув асослари. -Т.: 2015. 
5
Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги: aтамалар ва таърифлар. Тармоқ стандарти: -TSt 45-
010.: 2010. 
6
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – Т.:2003. – №1. – 2-м. 


CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL 
OF SCIENTIFIC RESEARCH 
ISSN: 2181-2489 
VOLUME 2 ǀ ISSUE 1 ǀ 2022

Download 0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish