• Ravshanlilik, kontrast va fon.
 • Yoritilganlikning pulsatsiya koeffitsiyenti
 • Yoritilganlikning notekislik koeffitsiyenti
 • Yoritilganlik haqida umumiy ma’lumotlar Таbiiу yoritish
  Download 75.93 Kb.
  bet2/8
  Sana25.03.2024
  Hajmi75.93 Kb.
  #177099
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  3-YORITISH VA YORITGICHLARNING ZAMONAVIY VOSITALARI
  Mavzuvv, Ochilova Zarifa imtiyoz, 3-Kurs Konstruksiyalash, Funksiya tushunchasi, 6-mavzu, zamonaviy-dasturlash-tillarining-o-rganishning-ahamiyati, 2019 -2020 апрел, 2, 31-makatab naqd oluvchilar ro\'yxati atpusnoyga, Абдулла Орипов-WPS Office, 2. MADANIYAT VA, Innovatsion boshqaruv - Vikipediya, B va C ishchi 62 soat, Bazarbaev Maxsetbay, 1683997516
  Yorug‘lik oqimi yorug‘lik quvvati orqali tavsiflanadi va lуитеп (Lm) da o‘lchanadi.
  Yoritilganlik yorug‘lik oqimining sirt bo‘ylab zichligi bo‘lib, lyuks (Lk) da o‘lchanadi.
  Yoritilganlikni qaytarish, yutish, o‘tkazish koеffitsiyentlаri Yoritilganlik sifati yoritilganlik miqdori va yoritiluvchi yuzaning xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Yoritiluvchi yuzaning yorug‘lik oqimini qaytarish, yutish va o‘tkazish xususiyatlari yorug‘likni qaytarish dyo yutish βyova o‘tkazish λyo koeffitsiyentlari orqali bаholanadi. Ushbu koeffitsiyentlar quyidagicha aniqlanadi:
  αyoα/Ф βyoβ
  γyoγ
  bu yerda, Ф – yoritiladigan yuzaga tushadigan yorug‘lik oqimi;
  Фα, Фβ, Фγmos holda, yoritiladigan yuzadan qaytgan, yutilgan va o‘tkazilgan yorug‘lik oqimi, Lm.
  Ravshanlilik, kontrast va fon. Yoritiladigan yuzaning asosiy tavsiflaridan biri yorug‘likni qaytarish xususiyati hisoblanadi va bu yuzaning ravshanligi («yarkost»)ga bog‘liq bo‘ladi. Ravshanlilikning o‘lchov birligi qilib Nit (Nt) qabul qilingan. Вuyum sirti (yuzasi)dagi ravshanlilik bilan umumiy atrof foni (rangi) orasidagi keskin farq kontrast deb ataladi. Fon deb farqlanadigan оbyektga taalluqli yuzaning rangiga, уa’ni ushbu оbyekt (buyum) joylashgan yuzaning rangiga aytiladi. Fon yorug‘lik oqimini qaytarish xususiyati bilan tavsiflanadi va а, >0,4 bo‘lganda yorug‘, ac=0,2...0,4 bo‘lganda o‘rta, аc<0,2 bo‘lganda qora hisoblanadi.
  Fonga bog‘liq holda kontrast Ко> 0,5 bo‘lsa yuqori, Ко=0,2...0,5 bo‘lsa o‘rtacha, Ко<0,2 bo‘lsa kichik hisoblanadi.
  Yoritilganlikning pulsatsiya koeffitsiyenti (Кр) o‘zgaruvchan tok bilan ishlovchi gaz razryadlanish lampalarda yorug‘likning o‘zgarishi natijasida yuzaga keladigan yoritilganlik tebranishining nisbiy chuqurligi orqali baholanadi va и quyidagicha aniqlanadi:
  K p = Emax − Emin 100%;
  2Eor
  bu yerda, Еmax, Еmin, Еo‘r, – tebranish davridagi maksimal, minimal va o‘rtacha yoritilganlik.
  Yoritilganlik pulsatsiya koeffitsiyenti (Кр) 10...20 % bo‘lishi lozim. Yoritilganlikning notekislik koeffitsiyenti (Knk) ishchi yuzadagi minimal va maksimal yoritilganliklarning nisbati orqali ifodalanadi:
  Kn = Emin
  Emax
  Таbiiу yoritish
  Таbiiу yoritish yorug‘lik o‘tkazish уo‘llariga bog‘liq holda yon tomonlama, yuqori tomonlama va kombinatsiyalashgan, уa’ni ham yon, ham yuqori tomonlama bo‘lishi mumkin.
  Tabiiy yoritish darajasi kunning vaqtiga va iqlimiy sharoitlarga bog‘liq holda ish vaqti davomida o‘zgarishi hisobli, ish joyining yoritilganligi bilan emas, balki tabiiy yoritilganlik koeffitsiyenti orqali me’yorlashtiriladi.
  Таbiiу yoritilganlik koeffitsiyenti deb xona ichidagi biror nuqtaning yoritilganligini shu vaqtdagi tashqi muhit yoritilganligiga nisbatining foizdagi ifodasiga aytiladi:
  K p = Emax − Emin 100%;
  2Eor
  bu yerda, Еi – хопа ichining biror nuqtasidagi yoritilganlik, Lk; Еt– tashqi muhitdagi ochiq maydondagi yoritilganlik, Lk.
  Tabiiy yoritilganlik koeffitsiyenti (е) yon tomonlama yoritil- ganlikda е≥80%ln; yuqori tomonlama va kombinatsiyalashgan yoritilganlikda е≥60%ln bo‘lsa yaxshi hisoblanadi. Таbiiу yoritilganlik koeffitsiyenti yorug‘likning iqlimiy koeffitsiyentiga bog‘liq bo‘lib, uning miqdori ishning ko‘rish bo‘yicha sinfiga, farqlash obyektining eng kichik o‘lchamiga hamda iqlimning yorug‘lik mintaqasiga bog‘liq holda maxsus jadvallardan tanlab olinadi va shu asosida binolarga o‘rnatilishi lozim bo‘lgan derazalar soni aniqlanadi.

  Download 75.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 75.93 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Yoritilganlik haqida umumiy ma’lumotlar Таbiiу yoritish

  Download 75.93 Kb.