Yoshlarning ongida ma'naviyatni shakllantirish
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana01.03.2023
Hajmi0.53 Mb.
#43950
  1   2
Bog'liq
yoshlarning-ongida-manaviyatni-shakllantirish[40] 
YOSHLARNING ONGIDA MA'NAVIYATNI SHAKLLANTIRISH. 
Andijon Davlat Universtiteti 
Ijtimoiy-Iqtisodiyot Fakulteti talabasi 
Ergashev Doniyorbek Maxammadali o'g'li 
Anotatsiya. Bugungi kunga kelib yurtimizda yoshlarni ongini vatan ravnaqi ruhida 
tarbiyalash, 
ularni 
fikrlashi 
va 
dunyoqarashini 
rivojlantirishda 
ma'naviyatni 
shakllantirishni o'z ichiga oladi. Barcha davlatlarda Vatan tushunchasi va vatanparvarlik 
g‘oyalari mavjud bo‘lib, bunday tuyg‘ular davlat manfaatlariga, xalq tafakkuri, hayot tarzi 
va ruhiyatini
shakllantirish masalasiga bevosita bog‘liq. Ushbu maqolada yoshlarning ongida 
ma'naviyatini shakllantirish va ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash haqida batafsil 
yoritilgan. 
Abctract. Today, the education of young people in the country in the spirit of national 
development includes the formation of spirituality in the development of their thinking and 
worldview. lifestyle and psyche 
directly related to the problem of formation. This article details the formation of 
spirituality in the minds of young people and their upbringing in the spirit of love for the 
motherland. 
Аннотация. Сегодня воспитание молодежи страны в духе национального 
развития включает в себя формирование духовности в развитии их мышления и 
мировоззрения, образа жизни и психики.непосредственное отношение к проблеме 
образования. В данной статье подробно рассматривается формирование духовности 
в сознании молодежи и воспитание ее в духе любви к Родине. 


[41] 
Kalit so'zlar. Yoshlar, ma'naviyat, Ta'lim Tog'risidagi qonun, Konstitutsiya, yosh 
kadrlar. 
Keywords. Youth, Spirituality, Education Law, Constitution, Young Personnel. 
Ключевые слова. Молодежь, духовность, Закон об образовании, Конституция, 
Молодежь. 
Mamlakatimiz yoshlari bugun hayotimizning turli jabhalarida shijoat bilan faoliyat 
yuritishmoqda. Ular — talaba va o‘quvchi, ishchi hamda shifokor, pedagog va muhandis, 
ishbilarmon hamda tadbirkor. Yoshlarimiz kompyuter texnikasi, internet texnologiyasi, bir 
nechta chet tillarini mukammal egallab, rivojlangan davlatlarda tahsil olib, jahon 
maydoniga chiqmoqdalar. O‘zbekistonning kelajakda buyuk davlat bo‘lishi uchun yuqori 
bilim va malakali mutaxassis kadrlarni tarbiyalab yetishtirish taqozo etiladi. Hozirda 
bunday ulkan vazifani sharaf bilan bajaradigan, zamonaviy va jahonning eng ilg‘or ta’lim 
texnologiyalari bilan qurollangan pedagog kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib 
bormoqda. 2016-yil 14-sentabrda mamlakatimizda «O‘zbekiston Respublikasida 
yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun qabul qilinishi davlatimizning yoshlarga 
bo‘lgan oliy g‘amxo‘rligi va e’tiborining yuksak ramzi bo‘ldi.Bu singari qonunchilik 
hujjatlarining qabul qilinishi ijtimoiy adolat, insonparvarlik, mehr-oqibat g‘oyalariga 
tayanish barobarida yoshlar hayotining barcha jabhalarini qamrab oluvchi asosiy 
tamoyillarni mustahkamlaydi.
O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy 
dasturi talablari asosida olib borilayotgan islohotlar yuksak darajada yuqori malakali, 
raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlash maqsad va vazifalarni amalga oshirish 
uchun yo‘naltirilgan.


[42] 
Yoshlar siyosatining dolzarbligi. Ochiqlik va shaffoflik; yoshlarning bevosita ishtiroki; 
yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish; ma’naviy, axloqiy va 
madaniy qadriyatlarning ustuvorligi; ma’naviy mezonlarga e’tibor qaratilganligi; 
yoshlarning kamsitilishiga yo‘l qo‘yilmasligi; jamiyat hayotidagi ma’naviy o‘zgarishlarda 
oldingi saflarda bo‘lishi; ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy sohalardagi islohotlarni 
amalga oshirishda faol ishtiroki va hokazo. 
Mazkur hujjatda yuksak milliy qadriyatlar va sifatlarni tarbiyalash, umuminsoniy 
qadriyatlarni inobatga olgan holda O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining milliy o‘z-o‘zini 
anglashni rivojlantirish, kasbiy mahoratga intilish, mehnatga va uzluksiz ravishda 
malakasini o‘stirib borishga undovchi sifatlarni qaror toptirishga alohida e’tibor qaratilgan. 
Xususan, oilaviy hayotga tayyorlash, otaona va qondosh-qarindoshlar, oila oldida 
mas’uliyat va javobgarlik hissini tarbiyalash kabi masalalar o‘z ifodasini topgan.
Yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy islohotlarni amalga 
oshirish jarayonlarida faol qatnashuvini rag‘batlantirish, ularning ma’naviy-axloqiy, 
g‘oyaviy-nazariy salohiyatlarini o‘stirish uchun zarur sharoitlar yaratib berish, yoshlarning 
ma’naviy ruhiyatining shakllanishi va rivojlanishi qonuniyatlarini o‘rganish hamda tadqiq 
etish asosida yoshlarga doir siyosatni amalga oshirish hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb 
etmoqda. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor 
yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining to‘rtinchisi — Ijtimoiy sohani 
rivojlantirishning mazmun-mohiyatida uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, 
sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish; maktabgacha
ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har 
tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan 
yaxshilash; yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish natijasida jismonan sog‘lom, 
ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtayi 
nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik 
jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirishdek dolzarb 
masalalar nazarga tutilganligi bejiz emas. Faqat milliy va umumbashariy qadriyatlar 
uyg‘unligi zaruratini teran anglaydigan, zamonaviy bilimlarni, intellektual salohiyati va 


[43] 
ilg‘or texnologiyalarni egallagan insonlargina o‘z oldiga qo‘ygan strategik taraqqiyot 
maqsadlariga erishishlari mumkin.
Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy 
hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot 
va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.
3
Бугунги кунда “миллий модел” га асосланган таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг 
моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр-
жаҳон илм-фани ва таълимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзига хослик асосига 
қурилган таълим тизимини ривожлантиришни рағбатлантиришдан иборат.
4
Tabiiyki, har bir davlat o‘zining yoshlari bilan g‘ururlanadi. Buning sabablari bor 
albatta. Barkamol avlodni tarbiyalash — yoshlarning ma’naviyatini, tafakkurini 
shakllantirish asosidir. O‘zbekiston yoshlar mamlakatidir. Shu jihatdan olib qaraganda
davlatimiz kelajagi, millat taraqqiyoti bugungi yoshlarning bilimiga, g‘ayrat-shijoatiga, 
dunyoqarashiga, vatanparvarlik tuyg‘usining qanchalik yuksakligiga, komillik darajasiga 
bog‘liq. Kelajagimiz erkin fikrlaydigan, mustaqilish yurita oladigan, chet tillaridan yaxshi 
xabardor, yuqori texnologik tafakkurga ega bo‘lgan, Vatan va xalq manfaatlarini o‘z 
manfaatlaridan ustun qo‘ya oladigan, kerak bo‘lsa, Vatan uchun jonini fido qila oladigan 
yoshlarni talab etadi. 
Xulosa. Bugungi kunga kelib, farzandning ota-ona oldidagi burchi, ota-onaning farzand 
oldidagi mas’uliyati milliy qonunchilik asosida mustahkamlab qo‘yilgani O‘zbekiston 
yoshlarining milliy an’ana va qadriyatlarimizni hurmat qilishda, ma’naviy fazilatlarni 
o‘zida qaror toptirishda mustahkam zamin vazifasini o‘taydi. Bugungi kunga kelib, 
farzandning ota-ona oldidagi burchi, ota-onaning farzand oldidagi mas’uliyati milliy 
qonunchilik asosida mustahkamlab qo‘yilgani O‘zbekiston yoshlarining milliy an’ana va 
3
Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF 
FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions2(05), 211-215. 
4
Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST 
RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & 
Applied Science, (7), 120-124. 


[44] 
qadriyatlarimizni hurmat qilishda, ma’naviy fazilatlarni o‘zida qaror toptirishda 
mustahkam zamin vazifasini o‘taydi. 

Download 0.53 Mb.
  1   2
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaYoshlarning ongida ma'naviyatni shakllantirish

Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish