• 2.3. Kesmaga rang berish buyrug‘i va undan foydalanish algoritmi quyidagicha bo‘ladi
 • Ekrandagi kesmani yangi vaziyatga keltirish amali va undan
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet14/58
  Sana14.05.2023
  Hajmi5.42 Mb.
  #59579
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58
  Bog'liq
  Kompyuter grafikasi
  3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.)
  2.2. Ekrandagi kesmani yangi vaziyatga keltirish amali va undan
  foydalanish algoritmi quyidagicha bo‘ladi
  1. Kesma ajratiladi: k u rso r“ + ” nishoni “S ichqon” yordamida kesmaga 
  keltiriladi va yuklanadi.
  2. Kursorni kesm aning biror uchidagi kvadrat nishoncha bilan bogMab
  istalgan joyga ko ‘chiriIadi va qayd etiladi (18-rasm ). N atijada kesma yangi 
  vaziyatga kelib qoladi.
  3. Agar kesma o ‘rtasida joylashgan kvadrat nishonni kursor bilan bog‘lab, 
  istalgan joyga ko'chirilib qayd etilsa, kesm aning yangi vaziyati, dastlabki 
  berilgan vaziyatiga parallel holda tasvirlanib qoladi.
  2.3. Kesmaga rang berish buyrug‘i va undan foydalanish algoritmi
  quyidagicha bo‘ladi
  1. Kesma ajratiladi;
  2. |пв*ч.. 3 Birinchi «Bulayer» (no слою ) rang tugmasi yuklanadi:
  Shunda standart ranglar ro'yxatini taklif qiluvchi darcha paydo bo‘ladi
  (19-rasm). Agar ulardan b o ‘lak boshqa rang tanlash lozim bo‘lsa, «Другое» 
  tu g m a s i 
  y u k la n a d i 
  va 
  b o s h q a
  r a n g la r n i
  o ‘zig a j a m l a g a n
  5 &
  a
  d
  ■ ByLayet 
  w
  Ғ
  =
  ■ ByLaye»
  ■ ByBlock
  0 3 2 5 5 3 1
  □ Желгь
  1
  й
  □ Зелеиьвй
  0
  □ Голубой 
  ■ Синий
  □ Пурлурньм 
  Я Бель
  1
  й
  □ Другое...
  й
  18-rasm
  19-rasm
  “ Rang tanlash” darchasi paydo bo ‘lib, u n dajam lang an turli xildagi ranglar 
  taklif qilinadi (20-rasm ). Bu darchadan tanlangan rangni kursor yordam ida 
  yuklanadi va ketm a-ket ikkita «ОК» tugmalari yuklanib, uni standart ranglar 
  ro‘yxatiga o ‘tkaziladi. Shunda «Bulayer» o 'm id a yangi rang nom erini 
  yozuvi paydo bo‘ladi. So‘ngra “ E S C ” tugm asini ikki m arotaba ketm a-ket 
  yuklansa, kesma chizig'i yangi rangda tasvirlanib qoladi. Agar rang tugmasidagi 
  yozuv yangi rang yozuvi bilan qoldirilsa, keyingi chiziladigan kesm alar va 
  chiziqlar tanlangan rangda cliiziladi. Bu rangdan chiqish u chun u yuklanadi 
  va ranglar ro'yxatidan “ B ulayer” tugmasi yuklanadi.
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  20-rasm
  21-rasm

  Download 5.42 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ekrandagi kesmani yangi vaziyatga keltirish amali va undan

  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish