‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
Download 5.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet19/58
Sana14.05.2023
Hajmi5.42 Mb.
#59579
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   58
Bog'liq
Kompyuter grafikasi
3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.)
@ I 2 0 < 1 8 0
120<270 ёки C
120,60
@ 120<90
@
120<0
31-rasm
3.4. Kesma uzunligini tezkor kiritish usuli
Kesma uzunligini tezkor kiritish usulida, kesmaning boshlang‘ich nuqtasi 
kiritilgach, kursor bilan kesma yo‘nalishi belgilanib, uning uzunlik qiymati 
to ‘g‘ridan to ‘g‘ri klavishalaryordaniida terib kiritiladi.
Bu usulda kesmaning chizmasi quyidagi tartibda bajariladi:
1. Kesma buyrug'i yuklanadi va uning birinchi so'roviga uning boshlang‘ich 
uchi “ Sichqon” yordam ida yoki uni koordinatalari terib kiritilib qayd etiladi;
2. Bu nuqtadan kursor o ‘mini ixtiyoriy yo'nalishda ko‘chiriladi va uzunlik 
qiymati kiritilib, “ E nter” bilan qayd etiladi. N atijada tanlangan yo‘nalishda 
va berilgan uzunlikda kesma chizilib qoladi (32-rasm).
u r
s K a a e u ' L -J
l
’ '1 ■
л e
( С о а й & п З _ l m e Specify first point 
Specify next point or [Undo] 
#220.20 
ISpecify next point o r [Undo]
4015647 162 
8957. Q0000
SNAP GRIO ORTHO jPOLAR |0SNAP OTRAO". LWT JM0DEL
32-rasm
Bu usul 
holatlam i boshqarish qatoridagi “ O P T O ” va “ П О Л Я Р ” 
buyruqlari bilan birgalikda ham ishlatiladi. Agar “O P T O ” yuklansa, gorizontal 
va vertikal kesm alar osongina chiziladi.
Oralari bir hil graduslarda boMgan kesmalarni chizish uchun “ П О Л Я Р ” 
tugmasi, “ Sichqon” ning o ‘ng tugmasi yordam ida yuklanadi. Shunda undagi 
ro ‘yhat darchasi paydo boMadi va undan “ П арам етри ” tugmasi yuklanadi. 
Ekranda paydo boMgan darchadan “ П рираш ение угла” tugmasi yuklanadi. 
Undagi burchaklar ro‘yhatini ochib kerakli burchak yo‘nalishi, m asalan 
30 gradus tanlanadi va “O K ” tugmasi yuklanadi (33-rasm ).
Agar kerak boMgan burchak qiymati ro‘yhatda bo‘lmasa, uni terib kiritiladi 
va “O K ” tugmasi yuklanadi. So‘ngra kursom i ekranning o ‘ng tom ondagi 
nolga teng boMgan boshlang‘ich burchakdan yuqoriga yoki pastga ko‘chirib, 
kesmani og'dirib kiritilgan burchak vaziyatiga keltiriladi. Kesmaning bunday
www.ziyouz.com kutubxonasi


D rafting S e ttings
Snap and Grid 
Tracking | Object Snap 1
W
Polar T racking On (FI 0)
Polar Angle Settogs
Object Snap Tracking Settings
ncrement angle:
(•
Ttack orthogonally only
IB
л
Track using aU polar angle 
sellings
18
15
10 
_
5
New 
I
1
Polar Angle measurement
Absolute
Relative to last segment
33-rasm
vaziyatini kom pyuter (avtomatik) o ‘z-o ‘zidan quyidagicha qayd etadi: kursomi 
pastki 
qism ida 
“ П о л я р н м й ” 
so‘zi, uzunlik qiym ati, burchak belgisi- 
“ < ” va kiritilgan burchak qiym atlaridan iborat quyidagi yozuv paydo bo'ladi: 
“ П олярньш : 191.2313<30°”(34-rasm ).
dir
PoU 191.2313 < 30*1
l< < ►

! \ Mcxtei j LayoUl jLayout2/
L E
11
L U t J t i l l L? 
^
Ф & © J g . S
fcTomeand
fccr»»*nd: 
_ l i n e S p e c i f y f i r s t p o i n t
j S p e c i f y
n e x t p o i n t o r (U n d o ]

Download 5.42 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   58
Download 5.42 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

Download 5.42 Mb.
Pdf ko'rish