• Laboratoriya ishi №10 Optronlarini tadqiq etish. Ishning maqsadi
 • Stabilizatsiya koeffitsiyenti K
  Download 5.18 Mb.
  bet17/24
  Sana14.05.2023
  Hajmi5.18 Mb.
  #59442
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
  Bog'liq
  E va sxema 1. 2021-2022 us.qo'llanma (2)
  Masofaviy ta’lim usullari va texnologiyalari. “O’quv jarayonida masofaviy texnologiyalarni qo’llash.Masofaviy ta’lim tizimlari va texnologiyalar, 5f042dfc86b9b, AZOT xossalari, Atmosfera havosini muhofaza qilish, 1-mavzu, Umumiy fizikadan masalalr tuplami. S. R. Polvonov., 1. Jismlarning erkin tushishi va erkin tushish tezlanishi deb ni, “Tokning magnit maydoni ” mavzusini o’qitishda innavatsion ta’lim texnalogiyalaridan foydalanish metodikasi, inflatsiya riski, 123, 1, Axborot exnalogiyalarining zamonaviy dasturiy ta, C tilida dasturlash, kurs ishi, Milliy va harakatli o`yinlar
  Stabilizatsiya koeffitsiyenti KST deb, kirish kuchlanishi nisbiy o‘zgarishini chiqish (stabilizatsiya) kuchlanishi nisbiy o‘zgarishi bo‘linmasiga teng miqdorga aytiladi.


  (9.3)

  Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:


  9.1 Laboratoriya ishini bajarishdan avval sxema (9.4-rasm), yarimo‘tkazgichli stabilitronni o‘lchashda, qo‘llaniladigan o‘lchov asboblari bilan tanishib chiqish kerak.  9.4-rasm. Yarimo‘tkazgichli stabilitronni VAX o‘lchash sxemasi

  9.5-rasm. Yarimo‘tkazgichli stabilitronni VAX o‘lchash sxemasining ULS bajarilish tartibi

  9.1-jadval.

  Ist, mA (A2)

  0

  -0,2

  -0,4

  -0,6

  -0,8

  -1

  -2

  -4

  -6

  -8

  -10

  -12

  -14

  -16

  -18

  E2, V (V2)


  Ust, V (V1)


  9.2. 9.1-jadval o‘lchangan qiymatlardan foydalanib yarimo‘tkazgichli stablitronning VAX va bog‘liqlik grafiklari chiziladi va asosiy parametrlari quydagicha hisoblanadi:


  (9.4)
  (9.5)


  (9.6)


  (9.7)

  Nazorat savollari

  1. p-n o‘tishdagi asosiy teshilish turlarini ayting.

  2. Stabilitronlarda qaysi teshilish turlari qo‘llaniladi?

  3. Stabilitron VAXsini chizing. Uning shaklining turli qismlari qaysi fizik jarayonlar orqali ifodalanadi?

  4. Stabilitronning asosiy elektr parametrlarini ayting va ularning fizik ma’nosini izohlang.

  5. Nima uchun stabilitronlarni tayyorlashda dastlabki material sifatida germaniy emas kremniy qo‘llaniladi?

  6. Stabilitron tokining yuqori qiymati cheklanishiga qanday omil sabab bo‘ladi?

  7. Stabilitron VAXsini o‘lchash sxemasini chizing.


  Laboratoriya ishi №10
  Optronlarini tadqiq etish.
  Ishning maqsadi: Optronlar ishlashini va parametrlarini o‘lchash uslublarini o‘rganish.
  Nazariy qism
  Optoelektron juftlik yoki optojuftlik konsturksiyasi jihatdan optik muhit orqali o‘zaro bog’langan nurlatgich va foto qabul qilgichdan tashkil topgan bo’ladi. Optronlar – funksional elektronikaning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri – optoelektronikaning asosiy struktura elementi hisoblanadi.

  10.1-rasm. Nurlanuvchi diod va fotodioddan (a), fototranzistordan (b),
  fototiristordan (d), fotorezistordan (e) tashkil topgan
  optojuftliklaming sxemalarda shartli belgilanishi.

  Kiruvchi elektr signal ta’sirida nurlanuvchi diod yorug’lik to’lqinlarini generatsiyalaydi, fotoqabulqilgich esa (fotodiod, fotorezistor, fototranzistor va boshqalar) yorug’lik ta’sirida fototok generatsiyalaydi. Nurlanuvchi diod va fotodioddan (a), fototranzistordan (b), fototiristordan (d), fotorezistordan (e) tashkil topgan optojuftliklaming sxemada shartli belgilanishi 10.1-rasmda keltirilgan.Optojuftliklar raqamli va impuls qurilmalarda, analog signallami uzatuvchi qurilmalarda, avtomatika tizimlarida yuqori voltli ta’minlovchi manbalami kontaktsiz boshqarish va boshqalar uchun qo’llaniladi.


  Eng sodda diodli optron (10.2. a – rasm) uchta elementdan tashkil topgan: fotonurlatgich 1, nur o‘tkazgich 2 va foto qabul qilgich 3 bo‘lib, yorug‘lik nuri tushmaydigan germetik korpusga joylashtirilgan. Kirishga elektr signali berilsa fotonurlatgich qo‘zg‘otiladi. Yorug‘lik nuri nur o‘tkazgich orqali foto qabul qilgichga tushadi va unda chiqish elektr signali yuzaga keladi. Optronning asosiy xususiyati shundaki, undagi elementlar o‘zaro nur orqali bog‘langan bo‘lib, kirish bilan chiqishlar esa elektr jihatdan bir – biridan ajratilgan. Shu xususiyatidan kelib chiqqan holda, yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli zanjirlar bir – biri bilan oson muvofiqlashtiriladi. Diodli optronning shartli belgisi 10.2. b – rasmda, uning konstruksiyasi esa 10.2. v – rasmda keltirilgan.

  a)

  b) v)

  10.2-rasm. Diodli optron (a), uning shartli belgisi (b) va
  konstruksiyasi (v).

  bu yerda 1,2 – fotodiodning p va n sohalari; 3,4 – yorug‘lik diodining n va p sohalari; 5 – selen shisha asosidagi nur o‘tkazgich; 6,7 – yorug‘lik diodi kontaktlari; 8,9 – fotodiod kontaktlari.
  Yorug‘lik signallarini elektr signaliga aylantirishda asosan fotodiodlar qo‘llaniladi (xuddi shunday fotorezistorlar, fototranzistorlar va fototiristorlar ham).
  Fotodiod oddiy n-p o‘tish bo‘lib, ko‘p xollarda kremniy yoki germaniydan yasaladi. Undagi teskari tok yorug‘lik nuri tushishi natijasida yuzaga kelayotgan zaryad tashuvchilar generatsiyasi tezligi bilan aniqlanadi. Bu hodisa ichki fotoeffekt deb yuritiladi.
  Fotodiodni qo‘llash bo‘yicha ikkita rejim mavjud: tashqi manbasiz – ventilli yoki fotovoltaik va tashqi manbali – fotodiodili rejim. Tashqi manbasiz yorug‘lik nurini elektr energiyasiga aylantiruvchi fotodiodlar ventilli fotoelementlar deb ataladi. Foto elektr yurituvchi kuch Uf ning yuzaga kelishi yorug‘lik bilan generatsiyalangan elektron – kovak juftlarining n-p o‘tish orqali ajratilishi bilan bog‘liq. Foto EYuK Uf kattaligi optik signal darajasi RF va yuklama qarshiligi qiymatiga bog‘liq bo‘ladi. Ventilli fotoelementning chiqish xarakteristikasi 10.3 – rasmda keltirilgan.


  10.3-rasm. Fotoelement yuklama VAXi.  10.4-rasm. Berilgan yuklama qarshiligi qiymatida signal kuchlanishi Uf ning fotodiod (1) va ventil element (2) uchun optik nurlanish quvvati Rf ga bog‘liqliklari.

  Fotodiod rejimida tashqi kuchlanish manbai hisobiga fototok if ventil elementning qisqa tutashuv tokiga taxminan teng bo‘ladi, fototok hisobiga biror yuklama qarshiligida sodir bo‘ladigan kuchlanish pasayishi Uf esa katta bo‘ladi. Bir xil yuklama qarshiligi qiymatida signal kuchlanishi Uf ning fotodiod (1) va ventil element (2) uchun optik nurlanish quvvati Rf ga bog‘liqliklari 10.3 – rasmda keltirilgan. Fotoelektr o‘zgartishlar samaradorligi volt – vatt SU=Uf/Rf hamda amper – vatt Si=If/Rf (sezgirlik) bilan ifodalanadi.
  Fotodiodlarning afzalligi yana shundaki, yorug‘lik xarakteristikalari If, Uf=f(Rf) chiziqli ko‘rinishga ega, bu esa ularni optik aloqa liniyalarida qo‘llash imkoniyatini yaratadi. Ventil elementlar asosan energiya o‘zgartgichlar (quyosh batareyalari) sifatida ishlatiladi.
  Yorug‘lik nuri orqali tokni boshqarishni bipolyar tranzistorlar yordamida ham amalga oshirish mumkin. Ularda baza tokining kuchayishi tufayli, fotodiodlarga nisbatan sezgirlik yuqori bo‘ladi. Fototranzistor bazasidagi zaryad tashuvchilarning optik generatsiyasi bazaga tashqi manbadan zaryad tashuvchilar kiritilishiga ekvivalentdir. Natijada, tranzistor fototoki fotodiodga nisbatan martaga kuchaytiriladi. Bu yerda  -fotortranzistor baza tokining statik kuchaytirish koeffitsiyenti.

  10.5-rasm. Chiqish signali vaqt diagrammasi.
  Optron inersionligi yorug‘lik diodi va nur qabul qilgichdagi jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lib, yordamida aniqlanadi (10.5 - rasm).
  Diodli optronning quyidagi asosiy parametrlarini ko‘rsatish mumkin:
  maksimal kirish toki IKIR max;
  maksimal kirish kuchlanishi Ukir max;
  maksimal chiqish teskari kuchlanish UChIK.tesk. max;
  berilgan tokka mos keluvchi o‘zgarmas kirish kuchlanishi UKIR;
  chiqishdagi teskari qorong‘ulik toki IChIK tesk. k;
  chiqish signalining ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlari (berilgan diodli optron chiqishidagi signal o‘zining maksimal qiymatidan 0.1-0.9 va 0.9-0.1 oraliqlarda o‘zgaradi) (10.5 - rasm);
  tok bo‘yicha uzatish koeffitsiyenti KI – chiqish toki o‘zgarishining kirish tokiga nisbati KI = (IChIK-IChIK.tesk.q.)/IKIR.
  Laboratoriyada o‘lchanadigan diodli optron chegaraviy qiymatlari va chiqishlarining joylashishi ilovada keltirilgan.

  Download 5.18 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
  Download 5.18 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Stabilizatsiya koeffitsiyenti K

  Download 5.18 Mb.