• Nazwa (firma) i adres wykonawcy
 • Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH typ I-MOVE
 • Znak sprawy: zp/220/38/21 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni sonolith typ i-move dla spsk-2 w Szczecinie”
  Download 51.14 Kb.
  Sana25.07.2021
  Hajmi51.14 Kb.
  #16095

  Załącznik 3 do SWZ

  Znak sprawy: ZP/220/38/21

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

  Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH typ I-MOVE dla SPSK-2 w Szczecinie”.

  Oświadczenie

  w sprawie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych wyrobów medycznych
  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  .......................................................................

  .......................................................................

  ......................................................................

  .......................................................................
  Składając ofertę w prowadzonym przez SPSK-2 w Szczecinie przetargu nieograniczonym w postępowaniu pn.:

  Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH typ I-MOVE  dla SPSK-2 w Szczecinie”,

  oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne były wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) i posiadają wymagane przepisami ustawy dokumenty.


  Dokumenty, o których mowa powyżej zobowiązuję się dostarczyć na warunkach określonych w SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.
  ..................…………………………………

  data, podpis wykonawcy

  Download 51.14 Kb.
  Download 51.14 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Znak sprawy: zp/220/38/21 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni sonolith typ i-move dla spsk-2 w Szczecinie”

  Download 51.14 Kb.