1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?
Download 0.6 Mb.
bet3/6
Sana25.03.2017
Hajmi0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

155. Mathematica-da c=2 ; x=Range[1, 3, 1] olduqda y=cx funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 2, 16, 54

B) 1, 4, 9

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 9

E) 1, 16, 54156. Mathematica-da a=2; y=Range[1, 4, 2] olduqda f=ay 1 funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3, 19

B) 2, 18

C) 1, 3

D) 2, 19

E) 9, 18157. Mathematica-da m=2; y=Range[1, 10, 8] olduqda f=m funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 2, 6

B) 1, 3

C) 1, 9

D) 1, 6

E) 2, 9158. Mathematica-da a=2;x=Range[1, 5, 2] olduqda y=x a funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3, 11, 27

B) 1, 9, 25

C) 1, 3, 5

D) 3, 11, 25

E) 1, 9, 27159. Mathematica-da x=Range[1, 10, 8] olduqda f= x funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 1, 84

B) 1, 81

C) 1, 9

D) 9, 81

E) 9, 84160. Mathematica-da x=Range[1, 5, 3]; y=Range[2, 5, 3] olduqda f=x y funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3, 9

B) 2, 5

C) 1, 4

D) 2,5

E) 1, 5161. Mathematica-da x=Range[2, 7, 4];y=Range[1, 10, 8] olduqda s=x funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 3, 9

B) 1, 9

C) 2, 6

D) 2, 9

E) 1, 3162. Mathematica-da a=1; x=Range[1, 4, 2]; y=Range[2, 5, 2] olduqda f=axy funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 2, 12

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 1, 12

E) 3, 4163. Mathematica-da b=2; x=Range[1, 10, 8]; t=Range[2, 5, 2] olduqda y= bt funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 5, 11

B) 2, 4

C) 1, 9

D) 2, 11

E) 3, 17164. Mathematica-da x=Range[1, 2, 1] ; t=Range[1, 3, 2] olduqda f=x t funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 2, 11

B) 1, 3

C) 1, 2

D) 1, 8

E) 2, 8165. Mathematica-da y=Range[3, 5, 1] ; t=Range[2, 6, 2] olduqda f=yt funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 6, 16, 30

B) 2, 4, 6

C) 3, 4, 5

D) 6, 16, 11

E) 6, 16, 5166. Mathematica-da x=Range[1, 2, 1] ; t=Range[1, 10 ,7] olduqda y= funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 1, 4

B) 1, 8

C) 1, 2

D) 1, 3

E) 1, 5167. Mathematica-da y=Range[1, 5, 3] ; t=Range[1, 10, 8] olduqda f=y funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 1, 12

B) 1, 9

C) 1, 4

D) 4, 12

E) 9, 12168. Mathematica-da b=2 ; y=Range[1, 5, 3] ; t=Range[2, 6, 3] olduqda f=yt b funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4, 22

B) 2, 5

C) 1, 4

D) 2, 20

E) 4, 20169. Mathematica-da b=2 ; x=Range[1, 5, 3] ; t=Range[1, 4, 2] olduqda f=bx t funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 3, 11

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 1, 11

E) 4, 11170. Verilənlər bazası ilə işləməyə imkan verən proqram hansıdır?

A) Access

B) Excel

C) Paint

D) Power Point

E) Word


171. Verilənlər bazasında formalar hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Verilənlərin daxil edilməsi

B) Verilənlərin ötürülməsi

C) Verilənlərin yoxlanması

D) Verilənlərin axtarışı

E) Heç biri172. mdb genişlənməli fayllar hansı proqrama məxsusdur?

A) Access

B) WordPad

C) Word


D) Power Point

E) Paint173. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində məlumatlar hansı formatda saxlanılır?

A) Cədvəl formatında

B) Qrafik formatda

C) Mətn və səs formatında

D) Səs formatında

E) Qrafik və səs formatında174. Aşağıdakı proqramlardan hansı verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərinə aiddir?

A) MS Access

B) MS Excel

C) MS Word

D) MS Power Point

E) Netscape175. Hansı sahə tipi MS Access proqramına aid deyil?

A) Düstur tip

B) Məntiqi tip

C) Ole tip

D) Ədədi tip

E) Mətn tip176. MS Access proqramında 256-dan çox simvoldan ibarət olan mətnləri bazada saxlamaq üçün hansı tip sahədən istifadə olunmalıdır?

A) Memo tip

B) Ədədi tip

C) Ole tip

D) Hiper istinadlı tip

E) Mətn tip177. MS Access proqramında cədvəl yaratmaq üçün hansı obyekti seçmək lazımdır?

A) Tables(таблицы)

B) Queries(запросы)

C) Makros(макросы)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)178. MS Access proqramında yaradılmış cədvəlin strukturuna dəyişiklik etmək üçün hansı recimi seçmək lazımdır?

A) Design View(конструктор))

B) Open(открыть)

C) Properties(свойства)

D) Delete(удалить

E) Create(создать)179. MS Access proqramında hansı obyekt deyil?

A) Message(сообщение)

B) Queries(запросы)

C) Tables(таблицы)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)180. MS Access proqramında verilənlərin adı hansı sütuna yazılır?

A) Name of the data (имя данных)

B) Type of the data (тип данных)

C) Description (описание)

D) General (общие)

E) Support (подставка)181.
General (lot. generalis - umumiy, bosh) - qurolli kuchlardagi harbiy unvon (daraja). Dastlab, 16-a.da Fransiyada joriy qilingan. Rossiyada 17-a.ning 2-yarmidan maʼlum. Oʻzbekiston qurolli kuchlarida G.
MS Access nə üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır?

A) Verilənlər bazası ilə işləmək üçün

B) Mətnlərlə işləmək üçün

C) Qrafik işlər görmək üçün

D) Şəbəkədə işləmək üçün

E) Hesablama əməliyyatı aparmaq üçün182. MS Access proqramında pul vahidi hansı atributla təyin edilir?

A) Money (денежный)

B) Data/Time (дата/время)

C) Ole


D) Numeric (числовой)

E) Memo183. MS Access proqramında sayğac tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) AutoNumber (счетчик)

B) Text (текстовый)

C) Ole


D) Numeric (числовой)

E) Memo


184. MS Access proqramında məntiqi tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) Logical (логический)

B) Text (текстовый)

C) Ole


D) Numeric (числовой)

E) Memo


185. MS Access-də forma nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

B) Verilənlərin çap edilməsi üçün

C) Verilənlərin seçilməsi üçün

D) Obyektlərin emalı üçün

E) Verilənlərin qruplaşdırılması üçün186. MS Access proqramında verilənlərin seçilməsi üçün olan törəmə obyekt hansıdır?

A) Sorğu

B) Hesabat

C) Forma

D) Makros

E) Modul187. MS Access proqramında verilənlərin çap edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş obyekt hansıdır?

A) Hesabat

B) Modul

C) Forma

D) Makros

E) Sorğu188. MS Access-də Konstruktor (Design View) recimi nə üçündür?

A) Obyektlərin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi üçün

B) Cədvəllərin doldurulması üçün

C) Verilənlərə baxmaq üçün

D) Verilənlərin seçilməsi üçün

E) Obyektlərin bağlanması üçün189. Access VBİS-nin əsas baza obyekti nədir?

A) Cədvəl

B) Hesabat

C) Forma

D) Modul

E) Makros190. MS Access-də hesabat nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Verilənlərin çap edilməsi üçün

B) Cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

C) Verilənlərin seçilməsi üçün

D) Obyektlərin emalı üçün

E) Verilənlərin qruplaşdırılması üçün191. MS Access-də sayğac nə üçün istifadə olunur?

A) Açar məqsədilə

B) Hesabatlar aparmaq üçün

C) Ədədi tip verilənləri daxil etmək üçün

D) Multimedia VB yaratmaq üçün

E) Məntiqi verilənləri daxil etmək üçün192. Aşagıdakılardan hansı VBİS-nə aiddir?

A) MS Access

B) MS DOS

C) MS Word

D) Windows XP

E) Heç biri193. MS Access-də obyekt və sahələrə verilən ad ən çoxu neçə simvoldan ibarət ola bilər?

A) 64


B) 16

C) 32


D) 8

E) 255


194. MS Access-də cədvəl hazırlayarkən mütləq təyin olunmalıdır…

A) Sahə adları və sahələrin verilənlər tipi

B) Sahə uzunluqları və verilənlərin tipi

C) Yazı adları və uzunluqları

D) Yazı sayı və adları

E) Sahə sayı və yazı sayı195. MS Access-də cədvələ daxil edilmiş məlumatlardan müəyyən şərtlərə görə siyahı çıxarmaq üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) Sorğular

B) Hesabatlar

C) Formalar

D) Modullar

E) Cədvəllər196. MS Access-də Konstruktor (Design View) recimində verilənin adı hansı sətrə yazılır?

A) Field (поле)

B) Table Name (Имя таблицы)

C) Sort (сортировка)

D) Criteria (условие отбора)

E) Display (выход на экран)197. Delphi nədir?

A) Obyektyönlü proqramlaşdırma dili

B) Proqram kodunun redaktoru

C) Layihə hazırlayan proqram

D) Komponentlərlə işləmək üçün proqram

E) Obyekt yaratmaq üçün proqram198.
Dili - Timor o.dagi shahar, Sharqiy Timorning maʼmuriy markazi. Aholisi 60 ming kishidan ziyod (1990-y.lar oʻrtalari). Parfyumeriya, kulolchilik buyumlari, kofega ishlov berish korxonalari bor. Yirik port; chetga kopra, kofe, kauchuk, paxta, jun, teri va b.
Delphi-də hansı pəncərə yoxdur?

A) Kompilyasiya pəncərəsi

B) Obyekt inspektoru

C) Obyekt ağacı

D) Əsas forma

E) Redaktor pəncərə199. Delphi-də Proqramın kompilyasiyası hansı əmrlə başlayır?

A) Procect>Compile Procect

B) Procect>Compiling and running

C) Procect>Run

D) Procect>Build Procect

E) Procect>Add to Procect200. Delphi-nin komponentləri harada saxlanılır?

A) Vizual komponentlər kitabxanasında (VCL)

B) İdarəetmə panelinin kitabxanasında (CPL)

C) Proqram kodlarının anbarında (DLL)

D) Kompüterlər politralarının panelində

E) Sistemin elektron sorğusunda (HLP)201. Delphi-də əas faylın adı harada əks olunur?

A) Procect

B) Compiling

C) Editor files

D) Total lines

E) Current line202. Delphi-də fayl – modulundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) pas


B) dpr

C) dfm


D) dof

E) exe


203. Delphi-də proyektin kodundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dpr


B) pas

C) dfm


D) dof

E) exe


204. Delphi-də proyektin parametrlərindən ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dof


B) pas

C) dfm


D) dpr

E) exe


205. Delphi-də obyekt hadisələri və xassələri əks olunan pəncərə necə adlanır?

A) Obcect Inspector

B) Form

C) Unit


D) Explorer

E) Obcect TreeView206. Delphi-də obyekt inspektoru aşağıdakı iki bölmədən ibarətdir:

A) xassə və hadisə

B) faylların siyahısı və komponentlər

C) xassə və yazılar

D) xassə və metodlar

E) menyu əmrləri207. Delphi mühitində bütün obyektin politralarının komponentləri əlavələr yerinə yetirildikdə proqramist harada yerləşdirir?

A) formada

B) obyekt inspektorunda

C) kod pəncərəsində

D) menyuda

E) obyekt ağacında208. Aşağıda göstərilən tam tiplərdən hansı Delphi-də var?

A) Longword

B) LongStr

C) Double

D) Single

E) Currency209. Delphi dilində daha universal həqiqi tip – Real hansı tiplə ekvivalentdir?

A) Double

B) Single

C) Real48

D) Extended

E) Comp


210. Aşağıda göstərilən tiplərdən hansı Delphi-də sadə tipə aiddir?

A) sıralı, həqiqi

B) strukturlaşdırılmış, tam

C) tam, sətir

D) sıralı, fayl

E) sıralı, prosedur211. Aşağıda göstərilən tiplərdən hansı Delphi-də skalyar tipə aiddir?

A) byte, real, integer, word, char

B) byte, real, integer, char, array

C) byte, real, integer, word, array

D) real, integer, char, string, array

E) real, integer, char, string, file212. Delphi-də aşağıda göstərilənlərdən hansılar həqiqi tipə aiddir?

A) Real, Curency

B) Real, Cardinal

C) Curency, Cardinal

D) Longword, Real

E) Longword, Curency213. Delphi-də StrToFloat(3.14) qiymət nəyə bərabərdir?

A) 3.14


B) ‘314’

C) Pi


D) ‘3.14’

E) 314


214. Delphi-də İnisalizasiya hissəsi hansı açar sözü ilə qurtarır?

A) finalization

B) initialization

C) End


D) close

E) break215. Delphi-də Komponentin adına hansı hərf əlavə olunur?

A) T


B) A

C) L


D) C

E) B


216. Delphi-də Sərlövhə nədir?

A) ixtiyari sətir

B) Caption xassə

C) forma tipi

D) sətir tipi

E) mətn sahəsi217. Delphi-də Type(tiblər) bölməsi proqramda harada yerləşir?

A) Const bölməsindən sonra

B) Const bölməsinə qədər

C) uses işçi sözündən sonra

D) Label bölməsində

E) Label bölməsinə qədər218. Delphi-də Public bölməsi nəyi saxlayır?

A) ümumimüraciətli izahı

B) sinfin nüsxələrini

C) adi dəyişənləri

D) elan edilməz izahı

E) metodlar və sinfin xassələrini219. Delphi-də Published bölməsi nəyi saxlayır?

A) Elan edilmiş izahı

B) ümumimüraciətli izahatı

C) Adi dəyişənləri

D) sinfin nüsxəsini

E) sinfin metodlarını və xassələrini220. Delphi-də hansı verilənlər operand kimi istifadə oluna bilərlər?

A) Sabitlər

B) Nişanlar

C) Dairəvi mötərizə

D) Şərhlər

E) Operatorlar221. Delphi-də Hansı ad (təlimat) konstruktor adı kimi istifadə olunur?

A) Create

B) Destroy

C) Heap


D) Const

E) Nil


222. Delphi-də Additional bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) SpeedButton, ScrollBox , Chart, StaticText

B) SpeedButton, CheckBox, StaticText, ScrollBox

C) StaticText, CheckListBox, ListBox, Chart

D) ScrollBox, CheckBox, Chart, ScrollBar

E) StaticText, CheckListBox223. Delphi-də Win32 bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) ImageList, ProgressBar, TabControl, CoolBar

B) ProgressBar, CheckBox, CoolBar, ScrollBox

C) ProgressBar, CheckListBox, ImageList, ScrollBox

D) TabControl, CheckBox, ActionList, ImageList

E) ImageList, CheckBox, Panel, ScrollBox224. Delphi-də Data Controls bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) DBGrid, DBComboBox, DBListBox, DBNavigator

B) Table, CheckListBox, Database, DBGrid

C) StoredProc, Database, DBListBox, Query

D) DBComboBox, Query, Database, DBNavigator

E) Table, StoredProc, DBGrid l, DBComboBox225. Delphi-də Sinif özündə hansı üç mahiyyəti birləşdirir?

A) sahələr, metodlar, xassələr

B) sahələr, obyektlər, metodlar

C) obyektlər, xassələr, hadisələr

D) metodlar, xassələr, hadisələr

E) sahələr, yazılar, atributlar226. Delphi-də Xassə dedikdə nə başa düşülür?

A) Sinifin sahələrə müraciətini tənzimləyən xüsusi mexanizm

B) Obyekt tipli verilən

C) Obyekt tipli altproqram

D) Obyekt tipli prosedura

E) Elementlər üzərində yerinə yetirilən əməliyyatların tərzini227. Delphi-də Arqument nədir?

A) Faktiki parametrlər

B) Qlobal dəyişənlər

C) Altproqramın elementləri

D) İdarəedici parametrlər

E) Formal parametrlər228. Delphi-də Obyektyönlü proqramlaşdırma hansı xassələrlə təyin olunur?

A) inkapsulyasiya, varislik, polimorfizm

B) verilənlər, metodlar, sahələr

C) verilənlər, varislik, polimorfizm

D) inkapsulyasiya, interfeys, varislik

E) polimorfizm, varislik, reallaşdırma229. Delphi-də “Obyekt-model” nisbətinə obyektin hansı cütlüyü aiddir?

A) Kompüter – onun funksional sxemi

B) Komyuter – verilənlər

C) Kompüter – proqram

D) Kompüter – alqoritm

E) Kompüter – kataloq230. Delphi-də Obyektin yaradılması üçün hansı işçi sözlər istifadə olunur?

A) obcect, constructor, destructor

B) obcect, constructor, dispose

C) private, public, virtual

D) type, function, procedure

E) constructor, virtual, destructor231. Delphi-də Obyektin yaradılması üçün hansı standart direktivlər istifadə olunur?

A) private, public, virtual

B) obcect, private, public

C) new, dispose, virtual

D) obcect, virtual, dispose

E) obcect, constructor, destructor232. Delphi-də Metod nədir?

A) Sinifin elementi olan altproqram

B) Obyekt tipli altproqram

C) Obyekt tipli verilənlər

D) Obyekt tipli prosedura

E) Qrafiki model233. Delphi-də Varislik nədir?

A) Mövcud obyekt – valideyndən yeni obyekt – irsin törəmə prosesi

B) Xüsusiləşmə üçün obyekt – irsin törəməsi

C) Genişlənmə üçün obyekt – irsin törənməsi

D) Ümumiləşmə üçün obyekt – irsin törənməsi

E) Məhdudlaşma üçün obyekt – irsin yaranması234. Delphi-də Konstruktor – bu ...

A) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyektinin nüsxəsi yaranan moment ancaq bir dəfə çağrılır

B) Metoddur, hansı ki, obyekt yaranan moment çağrılır.

C) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyektinin nüsxəsi yaranan moment bir neçə dəfə çağrılır

D) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyekti yaranan moment çağrılır

E) Metoddur, hansı ki, sinfin yaranması moment çağrılır235. Delphi-də Button1 obyekti yaratmaq üçün OnClick sətrində emaledicinin hansı adı olmalıdır?

A) Button1Click

B) OnClick

C) ButtonClick

D) TButton1

E) OnClickButton1236. Delphi-də Bu metodlardan hansı obyekti ekranda göstərir?

A) Show

B) Hide

C) Draw

D) Move To

E) TGraph Obcect237. Delphi-də Əlavəni hansı metodla bağlamaq yaxşıdır?

A) Terminate

B) Exit

C) Close

D) Alt Ctrl Del

E) Close All238. Delphi-də Əlavənin kompilyasiyasını hansı metodla yerinə yetirmək yaxşıdır?

A) Ctrl F9

B) F9

C) F5


D) Ctrl F5

E) Ctrl F7239. Delphi-də “File” əsas menyusunu hansı metodla seçmək yaxşıdır?

A) Alt F

B) Ctrl F1

C) Alt F1

D) Alt Ctrl F

E) Ctrl F240. Delphi-də Göstərilən metodlardan hası obyekti ekranda göstərir?

A) Show

B) Hide

C) Draw

D) Move To

E) TGraph Obcect241. Delphi-də Birsətirlik şərh hansı simvolla başlayır?

A) //


B) (*

C) //*


D) {*

E) /*


242. Delphi-də Çoxsətirli şərhlər hansı simvollarla qapanır?

A) (* və *)

B) //

C) {və}D) (və)

E) /* və */243. Delphi-də Pascal dilində obyekt necə təsvir olunur?

A) type

MyObcect = obcect

{sahələr}

{metodlar}

end;


B) type

MyObcect = record

{sahələr}

{metodlar}

C) var

{sahələr}begin

{metodlar}

end.

D) typeMyObcect = obcect

{sahələr}

{metodlar}

end;


E) type

MyObcect = obcect

{sahələr}

{metodlar}

end;

244. Delphi-də Proqramın hansı bölməsində obyektin inisializasiyası şərh olunur?

A) Altproqramın gövdəsində

B) Altproqram formasında

C) Obyektin daxilində altproqram

D) Prosedura formasında

E) funksiya formasında245. Delphi-də TLabel obyektinin əsas xarakterik xassəsi hansıdır?

A) Caption

B) Enabled

C) Text


D) Font

E) Name


246. Delphi-də Label komponentində avtomatik olaraq yeni sətrə keçmək üçün hansı xassə istifadə olunur?

A) WordWrap

B) AutoSize

C) Caption

D) Align

E) Anchors247. Delphi-də TEdit obyektinin əsas xarakterik xassəsi hansıdır?

A) Text


B) Item

C) Caption

D) Font

E) Name


248. Delphi-də Göstərilənlərdən hansı klaviaturanın düymələrinin (klavişaların) kodunu verir?

A) procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObcect; var Key: Word; Shift: TShiftState);

begin

Caption:=IntToStr(Key);end;

B) procedure TForm1.Label1KeyDown(Sender: TObcect; var Key: Word; Shift: TShiftState);

begin

Text:=IntToStr(Key);end;

C) procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObcect; var Key: Word; Shift: TShiftState);

begin

Caption:=IntToStr(Key);end;

D) procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObcect; var Key: Word; Shift: TShiftState);

begin

Label1.Caption:=IntToStr(Key);end;

E) procedure TForm1.Edit1Key(Sender: TObcect; var Key: Word; Shift: TShiftState);

begin

Caption:=IntToStr(Key);end;Download 0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.6 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?

Download 0.6 Mb.