• Javob:11-savolning oxirida(
 • 1-bo’lim variantlarning 1- savollari
  Download 390.27 Kb.
  bet6/12
  Sana22.06.2022
  Hajmi390.27 Kb.
  #24202
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Bog'liq
  netniki
  4-jadval, 1-AI OAT, Pedagogika psixologiya Al 3 Abdusaimiov D, 1-amaliy ish
  Simpleks usuli algoritmi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi.

  1. Birinchi boshlang’ich bazis rejani tuzish . manfiy bo'lmagan qo'shimcha parametrlarini kiritish orqali chiziqli dasturlash masalasining kanonik shakliga o'tish.

  2. Rejani optimoptimallikka tekshirish . Agar kamida noldan kichik bo'lgan bitta ko'rsatkich qatori koeffitsienti bo'lsa, unda reja maqbul emas va uni takomillashtirish kerak.

  3. Asosiy ustun va qatorni aniqlang . Indeks qatorining manfiy koeffitsientlaridan mutlaq qiymat bo'yicha eng kattasi tanlangan. Keyin soddalashtirilgan jadvalning ustun elementlari yetakchi ustunning bir xil belgisining elementlariga bo'linadi.

  4. Yangi basis reja tuzish. Yangi rejaga o'tish Gauss usuli bo'yicha soddalashtirilgan jadvalni qayta hisoblash natijasida amalga oshiriladi .
  1. Simpleks usul yordamida topilgan chiziqli dasturlash masalasining iqtisodiy tahlili (basis yechim, optimal yechim, iqtisodiy tahlil)

  Javob:11-savolning oxirida(basis yechim, optimal yechim)
  Chiziqli dasturlashning ikkilamchi masalalari.Iqtisodiy tahlilda chiziqli dasturlash ishlab chiqarishda foydalaniladigan resurslarga (asosiy fondlar, mehnat resurslari, materiallar va boshqalar) qo'llaniladigan jiddiy cheklovlar sharoitida eng maqbul iqtisodiy echimlarni asoslash imkonini beradi.

  13. Chiziqli tenglamalar sistemasini aniq usulda yechish algoritmlari (Gauss usuli, Gauss usulining to’g’ri va teskari yo’li, Kramer usuli )


  Chiziqli tenglamalar sistemasi. Gauss usuli n noma’lumli n ta chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer qoidasi bo’yicha yechish 𝑛 = 4 dan boshlab katta va mashaqqatli ishga aylanadi, chunki bu ish to’rtinchi tartibli beshta determinantni hisoblash bilan bog’liq. Shu sababli amalda Gauss usuli muvaffaqiyat bilan qo’llaniladi va u sistema birgalikda hamda aniq bo’lsa, uni soddaroq ko’rinishga keltirish va barcha noma’lumlarning qiymatlarini ketma-ket chiqarib tashlash, so’ngi tenglamada faqat bitta noma’lumni qoldiradi. Quyidagi n ta chiziqli algebraik sistemani qaraylik: 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 =𝑏1 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 =𝑏2 … … … … … … … … … … … … … … 𝑎𝑛1𝑥1 + 𝑎𝑛2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛𝑥𝑛 =𝑏𝑛 (1) Bu sistemani Gauss usuli bilan yechish jarayoni ikki bosqichdan iborat. 1-bosqich. (1) sistema uchburchak ko’rinishga keltiriladi. Bu quyidagicha amalga oshiriladi: 𝑎11 ≠ 0 deb quyidagi nisbatlarni tuzamiz. 𝑚21 = − 𝑎21 𝑎11 , 𝑚31 = − 𝑎31 𝑎11 , …, 𝑚𝑛1 = − 𝑎𝑛1 𝑎11 . Sistemaning 𝑖 −tenglamasiga, 1-tenglamani 𝑚𝑖1 ga ko’paytirilganini qo’shamiz. Bunda biz sistemaning 2- tenglamasidan boshlab hammasida 𝑥1 noma’lumni yo’qotamiz. O’zgartirilgan sistema quyidagi ko’rinishda bo’ladi. 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 =𝑏1 𝑎22 (1) 𝑥2 + 𝑎23 (1) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎2𝑛 (1) 𝑥𝑛 =𝑏2 (1) . . … … … … … … … … … … … … … … 𝑎𝑛2 (1) 𝑥2 + 𝑎𝑛3 (1) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 (1) 𝑥𝑛 =𝑏𝑛 (1) (2) 𝑎22 (1) ≠ 0 deb faraz qilib quyidagi nisbatlarni tuzamiz: 𝑚32 = − 𝑎32 (1) 𝑎22 (1) , 𝑚42 = − 𝑎42 (2) 𝑎22 (1) , …, 𝑚𝑛2 = − 𝑎𝑛2 1 𝑎22 1 . (2) sistemaning 𝑖 −tenglamasiga (𝑖 = 3, 4, … , 𝑛) uning 2-tenglmasini 𝑚𝑖2 ga ko’paytirib qo’shamiz va natijada quyidagi sistemani hosil qilamiz: 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 =𝑏1 𝑎22 (1) 𝑥2 + 𝑎23 (1) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎2𝑛 (1) 𝑥𝑛 =𝑏2 (1) 𝑎33 (2) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎3𝑛 (2) 𝑥𝑛 =𝑏3 (2) … . . … … … … … … … … … 𝑎𝑛3 (2) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 (2) 𝑥𝑛 =𝑏𝑛 (2) Yuqoridagidek jarayonni 𝑛 − 1 marotaba bajarib quyidagi uchburchak ko’rinishdagi sistemani hosil qilamiz: 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 =𝑏1 𝑎22 (1) 𝑥2 + 𝑎23 (1) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎2𝑛 (1) 𝑥𝑛 =𝑏2 (1) 𝑎33 (2) 𝑥3 + ⋯ + 𝑎3𝑛 (2) 𝑥𝑛 =𝑏3 (2) … . . … … … … … … … … … 𝑎𝑛𝑛 (𝑛−1) 𝑥𝑛 =𝑏𝑛 (𝑛−1) (3) Shu bilan yechimni birinchi bosqichi yakunlandi  1. Saralash algoritmlarining tahlili (Pufakcha usulda saralash, tanlab saralash)


  Download 390.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Download 390.27 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1-bo’lim variantlarning 1- savollari

  Download 390.27 Kb.