1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu
Download 4.21 Mb.
bet2/47
Sana01.07.2021
Hajmi4.21 Mb.
#15321
TuriMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Ekoloji erqonomika

Müasir cəmiyyətdə əsas məlumat mənbələrindən biridir İnternet, İnternetdə verilən ekoloji erqonomikanın tərifi: "... Yaratmaq və saxlamaq üçün lazım olan proseslərin və şəraitin öyrənilməsi rahat iş şəraiti ”, - ilkinə uyğun deyil elmi bir istiqamət olaraq ətraf mühitin erqonomikasının tərifi bu ekologiya və erqonomikanın üzvi birliyidir. Ətraf mühit ergonomika - antropogen fəaliyyətin təsirini hərtərəfli tədqiq etmək ekoloji və erqonomikliyini nəzərə alaraq mühit məzmunu. Ətraf mühitin texnologiyaları növü ilə qurulmuş texnologiyalardır təbiətə xas olan və malların buraxılması üçün bir sıra tədbirlər ehtiva edən proseslər və qiymətləndirməyə, qarşısını almağa imkan verən xidmətlər göstərmək mənfi məhdudlaşdırmaq, düzəltmək və ya minimuma endirmək ətraf mühitə və insanlara dəyən təsirlər. Əsas biri ekoloji texnologiya hədəfləri istehsalı minimuma endirməkdir ərazi istehsal komplekslərinin (TPK) növünə görə tullantılar, burada bir müəssisənin tullantıları digəri və istifadəsi üçün xammal kimi xidmət edir sənayenin qapalı dövrə, əhəmiyyətli olmasına səbəb olur tullantıların azaldılması və ətraf mühitin qorunması.

Təbiətdə, həyat canlı orqanizmlər fərdi elementlərin dövranı ilə təmin edilir və canlı hüceyrələrə daxil olan kimyəvi birləşmələr maddələr mübadiləsi, ifrazat prosesində kimyəvi maddələrin çevrilməsi ətraf mühitə metabolik məhsullar və alınmış üzvi parçalanma maddələr, bunun nəticəsində mineral maddələr yenidən sərbəst buraxılır bioloji tsikllərə daxildir - bu qapalı dövrə, və ya Həyatın "texnologiyası". Həyatın əsas xassələri orqanizmin yüksək kimyəvi aktivliyi, hərəkətliliyi və özlərini çoxalma qabiliyyəti və təkamüldür. AT maddələrin bioloji dövrəsindən fərq, texnogen dövrə həmişə müəyyən miqdarda tullantı var. Perspektiv problemi tullantıların idarə olunması və poliqonun elmi inkişafından asılı olacaq istiqamətləri - nanotexnologiya. Təbiətin tullantısı yoxdur, təbiət belədir tullantı olmayan istehsal: meşədə düşən bir ağac yem üçün bakteriya saprofitləri, müxtəlif növ göbələklərin həyatı daxil edilir dövri sistemin sadə elementlərinə parçalanan təbii dövr. İstehsal şəraitində bu cür texnologiyaların yaradılması həmişə olmur mümkün olan işdir, çünki tullantıları "yeməli" etmək lazımdır çox sayda tullantı atıcı. Digər bir maneə ekoloji texnologiyanın tətbiqi antroposentrikdir texnokratların dünyagörüşü. Texnologiya, gücün olduğu cəmiyyətdir elmi və texniki mütəxəssislərə məxsusdur.

Nəzəri konsepsiya texnokratiya, onun ideologiyası həyatda aparıcı rolu müəyyənləşdirir texnologiya cəmiyyəti müasir sənaye istehsalının əsası kimi və texniki mütəxəssislər. Texnologiya də ideoloji olaraq başa düşülür. təsvir etmək üçün texniki kateqoriyalardan istifadəni tanıyan bir istiqamət ictimai inkişaf qanunları və metodların ötürülməsini müdafiə edən dövlət siyasəti sahəsində yüksək texnoloji istehsalın idarə edilməsi.

Xüsusi təriflərdən müstəqildir texnokratiyanın ümumi nəzəri əsasları bir sıra fikirlərlə ifadə olunur, kollektiv olaraq "texnoloji determinizm" termini ilə ifadə olunan. Texnokratik təfəkkürün mənşəyi fəlsəfi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır bəşəriyyətin çevrilməsinə səbəb olan mürəkkəb proseslərin başa düşülməsi süni sivilizasiya və cəmiyyətdə bir sıra ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu psixologiya. Texnoloji baxış sistemində xüsusi bir kompleks var müasir texnoloji bir "texnosfer" kimi fikirlər görə texnokratik fikirlər, biosfer kimi "texnosfera" qadirdir insanın iradəsindən asılı olmayaraq öz qanunları ilə özünü inkişaf etdirmək cəmiyyət. Texnoloji determinizm də bu texniki məqamı nəzərdə tutur mühit yalnız muxtar deyil, həm də bir insana ikinci dərəcəli olur sosial baxımından birincili bioloji orqanizm təzahürləri. Sosial tərəqqinin tərəqqi ilə təyin olunduğu fikri texniki, sosial aləmin bütün müxtəlifliyini birinə endirir texniki amil. Sosial mühitdə texniki prinsiplərin mütləqləşdirilməsi cari məsələlərin həllində texnikiizmin mənimsənilməsinə səbəb olur sosial inkişaf.

Texnokratik düşüncə tərzi tam məlumat ehtiyacına və onun dəqiqliyinə əsaslanır ictimai, siyasi və ətraf mühit üçün məqbul olmayan performans problemlər. Bir qayda olaraq, texnokratik məsələlər həll edilərkən nəzərə alınmır cəmiyyətin tarixi, mədəni, milli xüsusiyyətləri və daim artan ekoloji problemlər. Stereotipin mərkəzində texnokratik düşüncə ilə antroposentrik dünyagörüşü yatır müasir cəmiyyətin bütün problemlərini həll etmək olar texnoloji yenidən qurulma Təbiət qanunları, texnokratlara görə, belə deyil elmi və texnoloji tərəqqinin inkişafına mane ola bilər və etməməlidir insanlığın. Antroposentrik dünyagörüşünün uğursuzluğu göstərilir Barry Commoner-in ekoloji qanunları, onlar aforizmlər şəklində verilir və daxili məzmunlarında inandırıcıdır. Hər şey hər şeylə əlaqəlidir: təkamül təbiəti özündən çox tənzimləyən (sinergetik) xüsusiyyətlər bəxş etdi, bunları aşdı ekoloji fəlakətə səbəb olur. Hər şey bir yerə getməlidir: təbiətdə yox tullantı, poliqon kimi bir şey - bu texnoloji nəticədir fəaliyyətlər.

Təbiət daha yaxşı bilir: müasir cəmiyyət maniadan təsirlənir insan cəmiyyətinin təbiət biliklərindən fərqli olaraq böyüklük və istehlakı milyonlarla illik təkamül yolu ilə qurulmuşdur. Heç nə boş yerə verilmir: yaxşı mədəniyyətlər indi və uzun müddətdə ödənilməlidir cəmiyyət sağlamlığı ilə ödəyəcək. Ergonomika arasındakı əsas fərq ətraf mühitin erqonomikasından olan bu erqonomikada baxır və iş yerlərinin, yəni ərazilərin səmərəliliyini və təhlükəsizliyini xarakterizə edir işçi məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirərkən vəzifələrini yerinə yetirir ətraf mühitin erqonomikası inteqrasiya olunur iş yerləri - bu işçinin işlədiyi təşkilatdır.
Anlayışların fərqliliyi "İş yerləri" və "iş yeri" iş yeridir əmək müqaviləsi bağlandıqda, iş yeri üçün göstərilməlidir bu tələb olunmur. Bir çox sahəyə ətraf mühitə nüfuz etmə prosesi cəmiyyət həyatını və ətraf mühitin erqonomikasının inkişafını gətirir praktik erqonomikanı tətbiqi elmi intizamdan nəzəri, t) ətraf mühitin qorunması ilə bağlı fundamental məsələləri həll etməyə imkan vermək və ekoloji təhlükəsizlik. Olduqca obyektiv metodlardan biridir ətraf mühitdə istifadə olunan ekoloji təhlükəsizliyin tərifləri ergonomika ətraf mühitin monitorinq metodudur.
Ekoloji monitorinq və ya ətraf mühitin monitorinqi - hərtərəfli monitorinq ətraf mühitin vəziyyəti, o cümlədən ətraf mühitin komponentləri, təbii ekoloji sistemlər, onlarda baş verən proseslərin arxasında hadisələr, ekoloji dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi və proqnozu. Ümumiyyətlə işə salınır Artıq ərazidə müxtəliflərə aid bir sıra nəzarət şəbəkələri mövcuddur şöbə parçalanmış, əlaqələndirilməyən təşkilatlar xronoloji, parametrik və digər cəhətlər.

Buna görə vəzifə qiymətləndirmələrin, proqnozların, meyarların, idarəetmə seçim alternativlərinin hazırlanması Bölgə şöbə məlumatlarında mövcud olan məlumatlar əsasında qərarlar alınır ümumi hal, qeyri-müəyyənlik. Bununla əlaqədar mərkəzi və problemlər ekoloji monitorinqin təşkili ekoloji və iqtisadi ərazilərin vəziyyətinin "məlumat göstəricilərinin" rayonlaşdırılması və seçilməsi sistemlərinin yetərliliyini yoxlamaq. Ətraf mühitin monitorinqi məlumatları ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üçün zəruri sənədlərdir.


Ətraf mühitin erqonomikası sanitariya tərifi ilə məhdudlaşmır nəzarət edir və istehsal amillərinin bütün kompleksinin təsirini müəyyənləşdirir qısa və uzunmüddətli dövrdə ətraf mühitə dair. Deyil ayrı iş yeri, istehsalın xüsusiyyətləri ilə uyğunluğu və istehsal prosesləri ekoloji təhlükəsizliyi müəyyənləşdirir müəssisələr və bütövlükdə sənaye ekoloji ekspertiza tərəfindən əsaslandırılmışdır

Ekoloji ekspertiza - sənədlərin və (və ya) uyğunluğunun müəyyən edilməsi obyektin istifadəsi ilə əlaqədar nəzərdə tutulmuş əsaslandırıcı sənədlər ekoloji ekspertiza iqtisadi və digər fəaliyyətlər, ekoloji texniki qaydalar və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblər neqativlərin qarşısını almaq üçün ətraf mühitin qorunması bu cür fəaliyyətlərin ətraf mühitə təsiri. Ətraf mühit Ekspertiza hər hansı bir müəssisə, sənaye, onların təsisçiləri ola bilər. Müəssisə müstəqil, təşkilati təcrid olunmuş bir təsərrüfat subyektidir mal istehsal edən və satan bir hüquqi şəxsin hüququ olan bir təşkilat, iş yerinə yetirir, xidmətlər göstərir. Hər bir müəssisə birbaşa ətraf mühitlə, yəni təbiətlə əlaqəli və ərazini özündə birləşdirir sahələr, binalar, qurğular, yollar və dəmir yolları, avadanlıq, inventar, xammal, məhsul və s.

Sənaye - eyni tip istehsal edən (hasil edən) müəssisələrin məcmusu və ya eyni texnologiyalardan istifadə edən xüsusi məhsullar. Tərif məlumatları rabitə həcmini göstərmək üçün müəssisə və sahələr göstərilir təbii ekosistemlər və ekoloji dərəcəsi olan ekoloji ergonomika hüquqi şəxs olaraq bu obyektlərin təhlükələrini əsaslandırmaq ətraf mühit prokurorluğunun yaradılması və fəaliyyət göstərməsi zərurəti ekoloji və qanunverici ekoloji qanunvericiliyə uyğunluq. Ətraf mühit mühakimə bölmələrinin meydana çıxması sosial sayıla bilər cəmiyyətin ekoloji dünyagörüşünün böyüməsi və inkişafı ilə əlaqədar bir sifariş. Bu müddəa ekoloji erqonomikaya nəzəri və metodoloji məzmunu və elmi istiqamət kimi müəyyənləşdirir

Ətraf mühit mühəndisinin peşəkar işinin vacib şərtidir ekoloji şüurun, ekoloji düşüncənin formalaşması, ekoloji mədəniyyət və onların əsasında ekoloji dünya görüşü; bu dünyagörüşü tələbə skamyasından formalaşdırılmalı, onu gətirməlidir tabu prinsipini və müxtəlif iqtisadi qolları ilə dəstəkləyin. Müəssisənin iqtisadi dayanıqlığı olduqca güclü ola bilər ekoloji bir dünyagörüşünə qarşı çıxmaq.

Sosial ehtiyac ətraf mühit mühəndisi peşəsi, yaranma mərhələsində belə lazım idi ekoloji problemlər, çünki texnokratik düşüncənin ətalət və stereotipləri aradan qaldırmaq və uzun müddət davam etmək çətindir. Prinsiplidir ən müasir ətraf mühit texnologiyasını təqdir edir texnoloji proseslər sənayenin olmaması və ya minimuma endirilməsidir turşu yağışının yaranmasına mane olan atmosfer atmosfer emissiyaları, su obyektlərinə sənaye sularının tüpürcək tullantılarının olmaması, minimum nəticəsində yaranan bərk tullantıların və digər istehsal tullantılarının həcmi ətraf mühiti çirkləndirməyən məhsullar əldə edilir. Bu istehsal prosesində əsas şey istehsal olunan məhsuldur maddələrin təbii dövrünə bərk, maye, zəhərli maddələr olmayan qazlı birləşmələr. Problem sənaye və bələdiyyə tullantıları, poliqon olacaq sivilizasiyanın faydaları artdıqca və böyüdükcə tərəqqi içində böyümək istehlakçı tələbi cəmiyyəti. Zibil tökülməsi vasitəçiliyin nəticəsidir və təbii ehtiyatların səhv bölgüsü. Hal hazırda bələdiyyə tullantılarının miqdarı sənaye tullantılarını üstələyir və böyüməyə davam edir. Avadanlıq yaratarkən tullantıların idarə olunması problemi və sənaye texnologiyası prioritet hesab edilməlidir. Bu məsələlərin prioriteti odur ki, bunların yaranması Texnologiyalar, ətraf mühitə qənaət edərək əhəmiyyətli qənaət edir gedən maddi və pul aktivləri kommunal, tullantı emalı zavodlarının yaradılması və istismarı və digər oxşar strukturlar. Problemi həll etməkdə qadağan edən səbəb tullantılar və poliqon əlavə iqtisadi xərclərdir, tullantıların və poliqonların və gələcək nəsillərin atılması üçün zəruridir problemi bilmirsə bu gün mövcud olanlara minnətdar olacaq geri dönüş nöqtəsinə qədər poliqonlar. Belə bir nöqtənin mümkünlüyü geri dönməmək olduqca realdır, çünki elmi və texniki inkişafını dayandırmaq üçün irəliləyiş - vəzifə demək olar ki, mümkün deyil və "tutma" nı məhdudlaşdırmaq müasir istehlak cəmiyyətinin refleksi” daha da çətin bir işdir. Bu qanunlara və tənzimləyici əlavələrə əsaslanaraq,cəmiyyətin istehlakçı tələblərini təmin etməyə yönəlmiş, praktiki olaraq səriştəsiz, bu problem mənəvi-əxlaqi müstəvidə, formalaşmış ekoloji zəmində həll edilməlidir dünyagörüşü. Mövcud antroposentrik və ekosentrik dünyagörüşləri və onların nümayəndələri güzəştə getməlidirlər ekoloji problemlərin həllində yaradıcı birlik üçün olan ziddiyyətlərdə ətraf mühit erqonomikasına status qazanmağa imkan verən cəmiyyət fundamental elmdir.

Ədəbiyyat  1. Израэль Ю. А.Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидрометеоиздат,1979. 376 с.

  2. Реймерс Н. Ф. Природопользование. М.: Мысль. 1990. 637 c.

  3. Садиков Г. Н. Эколого-физиологические особенности труда и пути его оптимизации в аридной зоне:автореф. дис. … доктора биол.наук 03.00.13. М., 1992. 37 с.

  4. Садиков Г. Н., Кобрин В. Н. Инженер-эколог – профессия социального заказа//Гуманітарний часопис. Харків, 2006. № 3.

  5. Технократия. http: dic.academic.ru /dic.nst/ enc.philosophy / 1222/

  6. Definition and Domains of Ergonomics. URL: http://www.iea.cc/whats/ (Last accessed 12.06.2017)

  7. Протасенко О.Ф., Івашура А.А. Екологічність робочого місця і простору. Открытые информа-ционные и компьютерные технологии. 2016. Вип. 73. С. 118–126Download 4.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Download 4.21 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu

Download 4.21 Mb.