• 3.2.1. Primitív típusok
 • A short, az int és a long
 • A float és a double
 • 3.2.2. Primitív burkoló osztályok (primitive wrappers)
 • A Byte, a Short, az Integer, a Long, a Float és a Double osztály
 • A Character osztály
 • Közös konstansok
 • 1 Fejlesztői környezetek
  Download 0.7 Mb.
  bet4/8
  Sana07.04.2017
  Hajmi0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  3.2. Típusok


  A Java nyelv - hasonlóan a Pascal és a C/C++ nyelvhez - alapvetően bináris számítógépeken futó programok készítésére használatos: egyszerűbb a mi fogalmainkat használva megírni egy programot, amelyet aztán lefordítunk a számítógép nyelvére (gépi kód), amelyet ugyan meg lehet tanulni, de hatékonyabban tudunk felhasználói igényeket kielégíteni, ha magas szinten programozunk. A bináris számítógépek hatékony kihasználásához nem feltétlen szükséges ismernünk a számítógép magját alkotó CPU által kezelhető adattípusokat, ezt megteszik helyettünk az említett programnyelvek, mégpedig a primitív típusok által.

  3.2.1. Primitív típusok


  Egy bináris (más néven digitális) számítógép számára minden a világon két számból épül fel: 0 és 1, amelyeket bináris számnak (binary digit, vagyis bit) nevezünk. Bármi, amit a számítógépünkön találunk, az mind bináris számok különféle kombinációja és sorozata, s a kettes számrendszer írja le a kombinációk és sorozatok kódolását. A különféle hosszúságú kettes számrendszerben kódolt számoknak a szakma neveket adott, nézzük át őket (a teljesség igénye nélküli):

  • bit (boolean) - bit: a legkisebb egység, értéke lehet 0 vagy 1, illetve igaz (true) vagy hamis (false).

  • byte - bájt: 8 bináris szám által reprezentált szám, értéktartománya 28, vagyis 0 – 255 vagy -128 – 127.

  • char - karakter: egy bájt által reprezentált karakter, kódolása általában ASCII.

  • word - egy gépi szó: két bájt, 16 bit által reprezentált szám, értéktartománya 216, vagyis 0 – 65535 vagy -32768 – 32767.

  • integer - egész szám: egy vagy több gépi szó által reprezentált szám, értéktartománya tipikusan 232, vagyis 0 – 4 milliárd vagy -2 milliárd – 2 milliárd.

  • long (integer) - nagy egész szám: általában négy gépi szó által reprezentált szám, értéktartománya általában 264, vagyis 0 – 16 trillió vagy -8 trillió – 8 trillió.

  • real (float) - valós szám: két gépi szóból álló egyszerű (lebegőpontos) valós szám, értéktartománya előjel nélkül ~1.4-45 – ~3.438.

  • double - nagy valós szám: négy gépi szóból álló (lebegőpontos) valós szám, értéktartománya előjel nélkül: ~4.9-324  ~1.8308.

  A lebegőpontos számok használata során ismernünk kell a trükköt, hiszen nyilvánvaló kell legyen, hogy 32 bitbe nem fér el minden valós szám 1.4-45 és 3.438 között. A megoldás egyszerű: az egész számokat tároló megoldások a szám összes számjegyét tárolják, míg az utóbbi kettő - valós szám tárolására használt számkódolási eljárás - kerekít. A megadott tartományon belül tetszőlegesen nagy számot tudunk tárolni, de csak 7-8 számjegy pontossággal. További trükk, hogy a nulla értéket csak megközelíteni tudjuk, a legkisebb érték és a nulla között mindig lesz egy tartomány, amelyet nem tudunk használni. Az alábbi számegyenesre tekintve láthatjuk, hogy a kék pontok jelentik a kódolás határértékeit, a zöld részen tudunk számokat tárolni 7-8 számjegy pontossággal, és a piros területeket már nem tudjuk tárolni:
  A Java nyelvben a felsorolás sorrendjében a boolean, a byte, a char, a short, az int, a long, a float és a double használatos, ezeket nevezzük primitív típusnak. Fontos tudni, hogy nincs előjel nélküli típus, az összes primitív típus előjeles szám, nézzünk példát ezen típusok használatára.

  Vegyük elő a NetBeans környezetben a már létrehozott Kocsma projektet, és keressük meg benne a kocsma csomagot, majd azon belül a Main osztályt, majd az alábbi programot írjuk bele:  view plaincopy to clipboardprint?

  1. package kocsma;  

  2.   

  3. public class Main  

  4. {  

  5.   

  6.   public static void main(String[] args)  

  7.   {  

  8.     // Ide fogjuk írni az alábbi programrészleteket  

  9.   }  

  10. }  

  A // kezdetű sor helyére kell írni az alábbiakban megemlített programrészleteket, majd az F6 gomb megnyomásával futtatni tudjul a (helyesen megírt) programot.

  A boolean


  boolean típust akkor használjuk, ha egy eldönthető kérdésekre adott válasz csak igen/igaz vagy nem/hamis lehet, a boolean ugyanis nem képes a talán vagy a nem tudom válaszokat értelmezni. A C/C++ nyelvektől eltérően egy boolean típusú változó értéke csak a truevagy a false értéket veheti fel, a számszerűen jelzett értékeket nem képes értelmezni.

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. boolean igaz = true;  

  2. boolean hamis = false;  

  3. boolean válasz;  

  4. válasz = igaz;  

  Vannak olyan műveletek, amelyek természetszerűleg boolean értéket adnak eredményül:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. válasz = 9 < 3;  

  2. System.out.println(válasz);  

  3. válasz = 3 < 10;  

  4. System.out.println(válasz);  

  Az első esetben false (hamis) eredményt kapunk, hiszen a kilenc nem kisebb, mint a három; a második esetben az eredmény true(igaz), hiszen a három kisebb, mint a tíz.

  A példában említett true és false literál, vagyis a nyelvbe épített és értékkel bíró fogalom. Láthatunk továbbá több deklarációt és értékadásokat is - ezekről később több szót ejtek.


  A byte


  byte típust akkor célszerű használnunk, ha nulla közeli egész számokkal számolunk, hiszen értéktartománya mindössze a -128 és a 127 közötti számokra érvényes:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. byte szám;  

  2. szám = 12;  

  3. szám = -12;  

  4. szám = -128;  

  5. szám = 127;  

  A példában láthatunk egy deklarációt és négy értékadást, ahol a szám nevű változónak adunk más-más értéket, s itt már szám literálokat használunk. Fontos tudni, hogy a primitív típusok képesek a csöndes túlcsordulásra:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. byte szám;  

  2. szám = 127;  

  3. szám++;  

  4. System.out.println(szám);  

  A rövidke programrészlet eredménye -128 lesz, nem pedig a matematikailag várható 128. Ennek oka, hogy a változó túlcsordult, túllépte az értékkészlete egyik határát, és ezért értékül az értékkészletének másik határértékét veszi fel. Nagyon oda kell figyelnünk erre a tulajdonságra, mivel a programunk mindezt csöndben teszi, legtöbbször igen keserves és hosszú munkával tudjuk csak megkeresni a hiba okát.

  A short, az int és a long


  short, az int és a long teljesen azonos módon használható, mint a byte, a különbség mindössze az értéktartományban van (illetve abban, hogy a long típus literál használatához a szám mögé egy l karaktert kell írnunk):

  • short: -32768 – 32768

  • int: –2147483648 – 2147483647

  • long: -9223372036854775808l – 9223372036854775807l

  Ha nem adunk meg egy egész szám literál után módosító karaktert, akkor a nyelv szabályai szerint a fordító megpróbálja konvertálni arra a típusra, ami a használt változó típusa, egyéb esetben a literál típusa int lesz.

  A char


  A többi nyelvhez hasonlóan a char egy öszvér adattípus, alapvetően számokat tartalmaz, de ha az értékét kiírjuk, akkor karaktereket kapunk eredményül. A Java nyelv úttörő volt a tekintetben, hogy a char típus alapja nem a 8 bites byte, hanem az 32 bites integer, hiszen a Java nem ASCII alapú, hanem UTF-8 az alapértelmezett karakter kódolása, mivel ismert világ összes karaktere nem fér el 8 biten.

  Nézzük meg ezt a gyakorlatban:  view plaincopy to clipboardprint?

  1.     char betű = 64;  

  2.     System.out.print(betű);  

  3.     betű = ’\n’;  

  4.     System.out.print(betű);  

  5.     betű = ’a’;  

  6.     System.out.print(betű);  

  7.     betű = ’\t’;  

  8.     System.out.print(betű);  

  9.     betű = ’\\’;  

  10.     System.out.print(betű);  

  11.     betű = ’\’’;  

  12.     System.out.print(betű);  

  13.     betű = ’"’;  

  14.     System.out.print(betű);  

  15.     betű = ’\070’;  

  16.     System.out.print(betű);  

  17.     betű = ’\u003F’;  

  18.     System.out.print(betű);  

  Eredményül az alábbi (ránézésre értelmetlen) karakter halmazt kapjuk:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. @  

  2. a       \’"8?  

  Lássuk a dekódolást:

  • A @ karakter UTF-8 (és ASCII) kódja a 64 szám, ezért a @ az első kiírt karakter.

  • A \n karakter az újsor kódja, ez nem látható karakter, viszont a (szintén nem látható) kurzort a következő sorba teszi.

  • A következő sor elején kiírt a betű egyértelmű kell legyen, hiszen ezt adtuk értékül a betű nevű változónak.

  • A negyedik kiírt karakter ismét egy nem látható karakter (\t), amely egy tabulátor pozícióval jobbra mozgatja a kurzort.

  • Biztos felmerült, hogy a \ karaktert hogy tudjuk kiírni: egyszerűen a \\ karaktert kell használnunk. A \ (backslash vagy visszaper jel) egy speciális karakter, amely az őt követő karakternek is speciális jelentést ad.

  • A szimpla idézőjel kiírásához a \’ karaktereket kell használnunk.

  • A dupla idézőjel kiírható, ha szimpla idézőjelek között van.

  • A \070 kódolás oktális formátumú számot hordoz, a 070 oktális szám azonos az 56 decimális számmal, amely az UTF-8 kódrendszerben a ’8’ karakternek felel meg.

  • A \u003F kódolás hexadecimális formátumú számot jelent, a 003F szám azonos a 63 decimális számmal, amelynek a ’?’ karakter felel meg.

  Mint láthatjuk, eléggé változatos módon tudunk karaktereket megadni, azonban a char kettős természetét az is meghatározza, hogy tudunk vele műveleteket végezni:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. char betű = 64;  

  2. betű++;  

  3. System.out.print(betű);  

  4. betű += 0;  

  5. System.out.print(betű);  

  6. betű += ’0’;  

  7. System.out.print(betű);  

  Az eredmény az AAq karaktersorozat lesz, hiszen a 64 az ’@’ karaktert kódolja, amihez ha hozzáadunk egyet, akkor ’A’ betű lesz, amit a 65 kódol. Ha ehhez hozzáadunk nullát (0), akkor az eredmény továbbra is 65 marad, de ha karakteresen adunk hozzá nullát (’0’), amelynek a számszerű értéke 48, akkor az eredmény 113 lesz (mivel 65+48 az 113), amely szám a ’q’ karaktert kódolja.

  A karakter literálok két szimpla idézőjel közötti karakterek. Általában egy karakter, de ha az első karakter visszaper jel (\), akkor több karakter is lehet a két idézőjel között. Érdemes megtanulni a speciális karakter literálok használatát, mivel használatuk sok esetben szükséges a szövegfeldolgozáshoz.


  A float és a double


  A valós számok használata akkor kerül előtérbe, amikor olyan számolásokat végzünk, amelyek nem végezhetők el könnyedén egész számokon. A valós számok használata lassíthatja a program működését, mivel ezek kezelése néhány processzoron nincsen kellően gyorsítva, ezért csak akkor használjunk valós számokat, amikor feltétlenül szükséges. Nézzük a float típus használatát:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. float szám = 0;  

  2. System.out.println(szám);  

  3. szám = 1/3;  

  4. System.out.println(szám);  

  5. szám = 1f/3f;  

  6. System.out.println(szám);  

  7. szám = -1*0f;  

  8. System.out.println(szám);  

  9. System.out.println(szám == 0f);  

  10. szám = 100000000000000000000000000000000000000f;  

  11. System.out.println(szám);  

  12. szám = 1.0E38f;  

  13. System.out.println(szám);  

  Eredményül nem pont azt kapjuk, amit várnánk:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. 0.0  

  2. 0.0  

  3. 0.33333334  

  4. -0.0  

  5. true  

  6. 1.0E38  

  7. 1.0E38  

  Az első 0.0 érthető, hiszen ezt adtuk értékül a szám nevű változónak. A második 0.0 azonban elgondolkodtató: az egyharmad értéke nem szabadna nulla legyen. Ennek oka az, hogy a Java nyelv két egész számot lát: elosztja az egyet hárommal: hányszor van meg egyben a három? Ugye egyszer sem, ezért kaptunk eredményül nullát. A problémát úgy tudjuk kikerülni, hogy a szám mögé írt f betűvel mondjuk meg, hogy ez a szám nem egész szám, hanem float. A 1f/3f művelet eredménye már 0.33333334, mivel a float csak nyolc számjegy pontosságú, azt követően nincs több értékes számjegy. A -0.0 eredmény a számábrázolás érdekessége, ugyanis van plusz nulla és mínusz nulla is, és ahogy a következő sorban látjuk: a kettő egyenlő egymással. A nagy számokat megadhatjuk a számjegyekkel is, de rövidebb a normálforma: 1.0·1038, amely a program forrásában 1.0E38 formán kódolódik.

  double használata annyiban tér el a float használatától, hogy az f karakter helyett d karaktert kell használnunk a literál megadásakor (amelyet akár el is hagyhatunk, hiszen a double típus az alapértelmezett lebegőpontos típus).


  3.2.2. Primitív burkoló osztályok (primitive wrappers)


  Mindegyik primitív típusnak van egy burkoló osztálya, amely már használható objektum orientált módon, s képes önmagán néhány egyszerű (nem matematikai) műveletet elvégezni.

  A Boolean osztály


  boolean típushoz tartozó burkoló osztály, amelynek leginkább azt a tudását használjuk fel, hogy szövegből képes önmagát legyártani:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1.     Boolean válasz= new Boolean("tRuE");  

  2.     System.out.println(válasz);  

  A paraméterben átadott szöveg hatására a válasz nevű változó értéke true lesz. Akkor és csak akkor lesz az eredmény true, ha az átadott szöveg karakterhelyesen "true", azonban a kis és nagybetű nincs megkülönböztetve (case insensitive). Ugyanígy használható a valueOfmetódus is, amely egy picit gyorsabb is:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1.     Boolean válasz= Boolean.valueOf("tRuE");  

  2.     System.out.println(válasz);  

  Az eredmény jelen esetben is true lesz. Az 1.5 Java verziótól használhatjuk az automatikus konverziót is:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. Boolean válasz = true;  

  2. boolean érték = válasz;  

  Az 1.5 verzió előtt ezt csak hosszabban tudtuk leírni:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. Boolean válasz = Boolean.valueOf(true);  

  2. boolean érték = válasz.booleanValue();  

  A Byte, a Short, az Integer, a Long, a Float és a Double osztály


  Ezen osztályok mind a Number osztályból származnak, amely a számokat kezelő osztályok őse. A Number őstől örökölt kényszer szerint van hat metódusuk, amely a burkoló osztály által hordozott szám primitív típusát adja vissza:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1.     Double szám = new Double(3.141592653589793);  

  2.     System.out.println(szám.doubleValue());  

  3.     System.out.println(szám.floatValue());  

  4.     System.out.println(szám.longValue());  

  5.     System.out.println(szám.intValue());  

  6.     System.out.println(szám.shortValue());  

  7.     System.out.println(szám.byteValue());  

  8.      

  9.     szám = Double.parseDouble("2.718281828459045");  

  10.     System.out.println(szám.doubleValue());  

  11.     System.out.println(szám.floatValue());  

  12.     System.out.println(szám.longValue());  

  13.     System.out.println(szám.intValue());  

  14.     System.out.println(szám.shortValue());  

  15.     System.out.println(szám.byteValue());  

  A fenti programrészlet eredménye:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. 3.141592653589793  

  2. 3.1415927  

  3. 3  

  4. 3  

  5. 3  

  6. 3  

  7. 2.718281828459045  

  8. 2.7182817  

  9. 2  

  10. 2  

  11. 2  

  12. 2  

  Mint látható, a valós számot hordozó Double esetén az egész számra való alakítás is megtörténik, ha egész típusú primitív típust kérek el, azonban az átalakítás során csonkolás történik (eltűnik a tizedespont mögötti számsor), nem pedig kerekítés!

  Ezek az osztályok már több műveletet is lehetővé tesznek, nekünk azonban egyelőre elég a valueOf ismerete, amely szöveges formából alakít számmá, akárcsak a Boolean esetén:  view plaincopy to clipboardprint?

  1.     szám = Double.valueOf("-2");  

  2.     System.out.println(szám);  

  3.     szám = Double.valueOf("-2.2E3");  

  4.     System.out.println(szám);  

  5.     szám = Double.valueOf("-2.2E3000");  

  6.     System.out.println(szám);  

  7.     System.out.println(szám.isInfinite());  

  Ennek eredménye:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. -2.0  

  2. -2200.0  

  3. -Infinity  

  4. true  

  Fontos, hogy a valós típusoknak lehet negatív és pozitív végtelen értéke - ha túl nagy számot szeretnénk szöveges formából átalakítani vagy a művelet eredménye túl nagy, ezt lekérdezhetjük az isInfinite metódussal.

  A Character osztály


  A karakter ismét kilóg a sorból, hiszen a célja alapvetően nem a számolás, hanem karakterek ábrázolása.

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. Character karakter = new Character(’a’);  

  2. System.out.println(karakter);  

  3. System.out.println(Character.isDigit(’0’));  

  4. System.out.println(Character.isDigit(’a’));  

  5. System.out.println(Character.isWhitespace(’\t’));  

  6. System.out.println(Character.isWhitespace(’a’));  

  7. System.out.println(Character.isISOControl(’\t’));  

  8. System.out.println(Character.isISOControl(’a’));  

  9. System.out.println(Character.toLowerCase(’A’));  

  10. System.out.println(Character.toUpperCase(’a’));  

  A futás eredménye:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. a  

  2. true  

  3. false  

  4. true  

  5. false  

  6. true  

  7. false  

  8. a  

  9. A  

  A Character osztálynak van egy rakás statikus metódusa, amely a megadott karakterről döntést hoz. A példában rákérdeztünk párosával arra, hogy az átadott karakter szám-e, helykitöltő karakter-e, valamit ISO vezérlőkarakter-e. Az utolsó két metódus pedig konvertálta az átadott karaktert kis-, illetve nagybetűsre. Ezen túl sok egyéb metódust megtalálunk a Character osztályban (írásirány, tükörírás, stb.), ezeket nem részletezném.

  Közös konstansok


  A Boolean osztályt leszámítva az összes burkoló osztálynak van négy hasznos konstansa:

  • TYPE, amely a primitív típust adja vissza

  • SIZE, amely a primitív típus által elfoglalt bitek számát adja vissza

  • MAX_VALUE, amely a legnagyobb ábrázolható értéket hordozza

  • MIN_VALUE, amely a legkisebb ábrázolható értéket hordozza, lebegőpontos típus esetén a legkisebb ábrázolható pozitív számot

  Lássunk rá példát:

  view plaincopy to clipboardprint?

  1. System.out.println(Byte.TYPE);  

  2. System.out.println(Byte.MAX_VALUE);  

  3. System.out.println(Byte.MIN_VALUE);  

  4. System.out.println(Byte.SIZE);  

  5.   

  6. System.out.println(Short.TYPE);  

  7. System.out.println(Short.MAX_VALUE);  

  8. System.out.println(Short.MIN_VALUE);  

  9. System.out.println(Short.SIZE);  

  10.   

  11. System.out.println(Integer.TYPE);  

  12. System.out.println(Integer.MAX_VALUE);  

  13. System.out.println(Integer.MIN_VALUE);  

  14. System.out.println(Integer.SIZE);  

  15.   

  16. System.out.println(Long.TYPE);  

  17. System.out.println(Long.MAX_VALUE);  

  18. System.out.println(Long.MIN_VALUE);  

  19. System.out.println(Long.SIZE);  

  20.   

  21. System.out.println(Float.TYPE);  

  22. System.out.println(Float.MAX_VALUE);  

  23. System.out.println(Float.MIN_VALUE);  

  24. System.out.println(Float.SIZE);  

  25.   

  26. System.out.println(Double.TYPE);  

  27. System.out.println(Double.MAX_VALUE);  

  28. System.out.println(Double.MIN_VALUE);  

  29. System.out.println(Double.SIZE);  

  30.   

  31. System.out.println(Character.TYPE);  

  32. System.out.println(Character.MAX_VALUE);  

  33. System.out.println(Character.MIN_VALUE);  

  34. System.out.println(Character.SIZE);  

  Az eredményt mindenki nézze meg a saját gépén... :)

  Download 0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 0.7 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Fejlesztői környezetek

  Download 0.7 Mb.