1. Internetdagi ma’lumotlarni uzatish qoidalari qanday nomlanadi ?
Download 77.5 Kb.
Sana22.07.2021
Hajmi77.5 Kb.
#15567

11 - sinf TEST - 1


1. Internetdagi ma’lumotlarni uzatish qoidalari qanday nomlanadi ?

a) Dokument b) Protokol c) Bayonnoma d) Web-sahifa

2. WWW da axborotlar saqlanadigan maxsus sahifani nomi ?

a) Web-sahifalar b) Papkalar c) Dasturlar d) Javob ko’rsatilmagan

3. Web-sahifaning biror qismiga yoki boshqa Web-sahifaga bog’liqligini ko’rsatuvchi ilova ?

a) Fayl b) Matn c) Gipermatn d) Yordam oynasi

4. Bitta tashkilot yoki xususiy shaxsga tegishli va mazmuniga ko’ra bog’langan bir nechta

Web-sahifalar majmui ?

a) Web-sayt b) Web-bayt c) Web-sahifalar d) Web-sahifalar jildi

5. Internetdagi Web – sahifalar qayerda saqlanadi ?

a) Web–serverlarda b) Web – saytlarda c) Web-sahifalarda d) Saqlanmaydi

6. Web-serverlarda saqlanayotgan Web-sahifalar , Web-saytlarlarni adresi qanday nomlanadi ?

a) WRL b) VRL c) URL d) YRL

7. Internet WWW xizmatidan foydalanish uchun yaratilgan maxsus dasturlarni nomi ?

a) Web-sayt b) Web-server c) Web-WWW d) Web-brauzer

8. Kriptografiya deganda nimani tushinasiz ?

a) Axborotni yozish b) Axborotni saqlash c) Axborotni kodlash d) To’g’ri javob yo’q

9. Internet tarmog’idan kerakli axborotni izlab topish uchun xizmat qiladigan maxsus Web-saxifa:

a) Qidiruv tizimi b) Saqlash tizimi b) Yuborish tizimi d) Maxsus tizim

10. Elektron pochta manzilida ( adresida ) albatta …… belgi qatnashishi shart .

a) $ b) @ c) & d) #

11. Pochta qutisi va elektron manzil ( adres ) bilan abonentlarni albatta ……..ta’minlaydi .

a) Brauzerlar b) Qo’shma korxonalar

c) Provayderlar d) Aksionerlik jamiyatlari

12. Kompyuterning axborotlarni telefon tarmoqlari orqali yubora oladigan qurilmasini nomi ?

a) Skaner b) Printer c) Plotter d) Modem

13. Dunyo bo’ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan ko’p sonli kompyuter

tarmoqlarining majmuyi …….. deyiladi .

a) Internet b) Provayderlar c) Brauzerlar d) Intranet

14. WWW qisqartirilgan so’zni ma’nosini bilasizmi ?

a) Internetni ulash b) Jahon o’rgimchak to’ri

c) Millatlararo aloqa d) Videotasvirlarni ko’rish

15. Uzoq masofada joylashgan kompyuterlarni o’zaro ulash imkoniyatini beruvchi tarmoqlar

a) Glodal tarmoq b) Lokal tarmiq c) Modem d) Electron pochta


11 - sinf TEST - 2


1. HTML tilining buyruqlari qanday nomlanadi ?

a) Deskriptor , teg b) Operatorlar c) Buyruqlar d) Kodlar

2. HTML – hujjat fayli nomining kengaytmasi qanday ?

a) htpl b) htsl c) html d) Hammasi to’g’ri

3. HTML hujjat qanday deskriptor bilan boshlanadi ?

a) htpl b) htsl c) htrl d) html

4. < H1 > deskriptori qanday vazifani bajaradi ?

a) Sarlavha boshlanishini b) Sarlavha tugaganligini

c) Abzas belgilashni d) Bo’sh joy tashlashni

5. Web – sahifada nom berish uchun qanday deskriptordan foydalaniladi ?

a) TITLA b) TITLE c) TITLS d) TITLO

6. Web – sahufa nomi Web – brauzerning qayerida aks etadi ?

a) Brauzerning menyular satrida b) Brauzerning uskunalar satrida

c) Brauzerning sarlavha satrida d) To’g’ri javob yo’q

7. Web-sahifa nomi HTML hujjatning qaysi qismida yoziladi ?

a) Boshlanishida b) Oxirida c) O’rtasida d) Hammasi to’g’ri

8. Sarlavha po’g’onalari bir – biridan nimasi bilan farq qiladi ?

a) Harflarning joylashishi bilan b) Harflarning yozilishi bilan

c) Harflarning rangi bilan d) Harflarning o’lchami bilan

9. HTML da abzas qaysi deskriptot yordamida belgilanadi ?

a) BR b) P c) BP d) B

10. HTML da qaysi descriptor matnni yangi satrga o’tkazadi ?

a) BP b) BR c) BT d) BS

11. Nima uchun abzas va satrlar maxsus deskriptorlar bilan belgilanishi zarur ?

a) Satrlarga mos joylashishi uchun b) Chiroyli ko’rinishi uchun

c) Ortiqcha joy egallamasligi uchun d) Ayni biz xohlagandek joylashishi uchun

12. Matn quyuq ( BOLD ) shriftda yozilishi uchun qaysi deskriptordan foydalaniladi ?

a) I b) U c) B d) A

13. Matn og’ma ( kursiv - ITALIK ) shriftda yozilishi uchun qaysi deskriptordan foydalaniladi ?

a) I b) U c) B d) A

14. Matn tagiga chizilgan ( Underline ) shriftda yozilishi uchun qaysi deskriptordan foydalaniladi ?

a) I b) U c) B d) A

15. Web – sahifada matnni sahifaning chap chegarasi bo’yicha tekislash uchun qanday ko’rsatmadan

foydalaniladi ?

a) < P ALIGN = “ Left ” > b) < P ALIGN = “ Right ” >

c) < P ALIGN = “ Center ” > d) < P ALIGN = “ Justify ” >

11 - sinf TEST - 3

1. Web – sahifada matnni sahifaning o’ng chegarasi bo’yicha tekislash uchun qanday ko’rsatmadan

foydalaniladi ?

a) < P ALIGN = “ Left ” > b) < P ALIGN = “ Right ” >

c) < P ALIGN = “ Center ” > d) < P ALIGN = “ Justify ” >

2. Web – sahifada matnni sahifaning kengligi bo’yicha tekislash uchun qanday ko’rsatmadan

foydalaniladi ?

a) < P ALIGN = “ Left ” > b) < P ALIGN = “ Right ” >

c) < P ALIGN = “ Center ” > d) < P ALIGN = “ Justify ” >

3. Web – sahifada matnni sahifaning o’rtasida joylashtirish uchun qanday ko’rsatmadan

foydalaniladi ?

a) < P ALIGN = “ Left ” > b) < P ALIGN = “ Right ” >

c) < P ALIGN = “ Center ” > d) < P ALIGN = “ Justify ” >

4. Web – brauzer matnni formatlamasligi uchun qanday deskriptor ishlatiladi ?

a) PRO b) PRI c) PRE d) PRY

5. Web – sahifadagi matn shrifti o’ichami qaysi deskriptor yordamida belgilanadi ?

a) FONT SIZE b) FONT H2 c) FONT ZISE d) FONT H1

6. Web – sahifadagi matn shrifti rangi qaysi deskriptor yordamida belgilanadi ?

a) BODY Bgcolor b) BODY Bgtext c) BODY TEXT d) BODY COLOR

7. Web – sahifadagi fonning rangi qaysi deskriptor yordamida belgilanadi ?

a) BODY Bgcolor b) BODY Bgtext c) BODY TEXT d) BODY COLOR

8. Web – sahifada necha hil ro’yxat ishlatish mumkin ?

a) 3 b) 4 c) 1 d) 2

9. Web – sahifada Tartib raqamli ro’yxat qanday tashkil qilinadi ?

a) OL b) AL c) UL d) EL

10. Web – sahifada Markerli ro’yxat qanday tashkil qilinadi ?

a) OL b) AL c) UL d) EL

11. Web – sahifada jadval qanday tashkil qilinadi ?

a) TABLE ,TR ,TE b) TABLE ,TE ,TD c) TABLE ,TR ,TD d) TABLE , TU , TR

12. Web – sahifada jadval satri qaysi deskriptor yordamida hosil qilinadi ?

a) TR b) TU c) TE d) TD

13. Web - sahifada jadval ustunini qanday deskriptor yordamida belgilanadi ?

a) TR b) TU c) TE d) TD

14. Web – sahifada rasm joylashtirish uchun qanday deskriptordan foydalaniladi ?

a) IMG b) SRC c) IRC d) SMG

15. Rasm faylini ko’rsatish uchun qo’shimcha qanday deskriptor qo’llaniladi ?

a) IMG b) SRC c) IRC d) SMG

11 - sinf TEST - 41. Web – sahifada matnni rasmning yuqori chegarasiga nisbatan joylashtirish deskriptori :

a) Bottom b) Middle c) Top d) Botton

2. Web – sahifada matnni rasmning o’rtasigasiga nisbatan joylashtirish deskriptori :

a) Bottom b) Middle c) Top d) Botton

3. Web – sahifada matnni rasmning quyi chegarasiga nisbatan joylashtirish deskriptori :

a) Bottom b) Middle c) Top d) Botton

4. Web–sahifada rasm (eni,kengligi) o’lchamlarini qanday buyruq yordamida o’zgartirish mumkin ?

a) MIDDLE b) BOTTOM c) WIDTH d) HEIGHT

5. Web–sahifada rasm (bo’yi,balandligi) o’lchamlarini qanday buyruq yordamida o’zgartirish mumkin?

a) MIDDLE b) BOTTOM c) WIDTH d) HEIGHT

6. Web – sahifadagi rasmning chap va o’ng tomonidan bo’sh joy qoldirish uchun :

a) ASPACE b) HSPACE c) VSPACE d) WSPACE

7. Web – sahifadagi rasmning tepasi va tagidan bo’sh joy qoldirish uchun :

a) ASPACE b) HSPACE c) VSPACE d) WSPACE

8. Hujjatning bir joyidan boshqa joyiga , bir hujjatdan boshqa hujjatga o’tish deskriptori:

a) A HREF b) A NAME c) B HREF d) B NAME

9. Web – sahifada formalar hosil qilish uchun qanday buyruqlardan foydalaniladi ?

a) VORM b) FORM c) WORM d) AORM

10. Web – sahifadagi formada bir necha satrdan iborat matn maydoni ajratish deskriptori :

a) TEXTAREA b) INPUT NAME c) INPUT TYPE d) TEXT NAME

11. Web – sahifadagi formada matn maydoni satrlari sonini belgilash deskriptori :

a) ROWS b) COLS c) ROVS d) KOLS

12. Web – sahifadagi formada matn maydoni ustunlari sonini belgilash deskriptori :

a) ROWS b) COLS c) ROVS d) KOLS

13. Yaratilgan forma javoblari bilan Internet tarmog’idan sizga qaytib kelishi uchun :

a) INPUT ROWS = b) INPUT COLS= c) INPUT TYPE= d) INPUT TEPU

14. Qanday deskriptor yordamida yaratilgan formada tugmachga ( knopka ) hosil qiladi ?

a) TYPE b) VALUE c) WALUE d) COLS

15. Yratilgan formani jo’natish usulini ko’rsatish uchun foydalaniladigan deskriptor ?

a) METHOD = b) METROD = c) METNOD = d) METPOD =

11 - sinf TEST - 5

1. Taqdimotda namoyish etish uchun tayyorlangan sahifani qanday tushunamiz ?

a) Muqova b) Titul c) Slayd d) Power Point

2. Dastur tomonidan matn , rasm – chizma va jadvallarni slayd sahifasida belgilangan tartibda

joylashishi ……….deyiladi .

a) Avtomaket b) Model c) Maket d) Avtomodel

3. Power Point dasturi yordamida hosil qilingan taqdimot fayllarining nom kengaytmasi ……..

a) xls b) ppt c) text d) com

4. Biror mehnat faoliyati samarasini oshirish va shu mexnat faoliyati bilan shug’ullanuvchiga

qulayliklar yaratish maqsadida qo’llaniladigan qurilmalar , asbob – uskunalar majmyi ……

a) Avtomatlashtirilgan ish joylari b) Qulaylik yaratilgan ish joylari

c) Oddiy ish joylari d) To’g’ri javob ko’rsatilmagan

5. Zamonaviy avtomatlashtirilgan ish joylari turli kasb egalaridan bevosita ko’proq nimani talab

qiladi ?

a) Jismoniy mehnat qilishni b) Jarayonni boshqarishni

c) Mustaqil , yangiliklar yaratishni d) Ko’proq texnikalar bilan ishlashni

6. Kompyuterni to’g’ri o’chirish qanday amalga oshiriladi ?

a) Avval sistemalar bloki keyin esa monitor o’chiriladi

b) Avval monitor keyin sistemalar bloki o’chiriladi

c) Avval barcha dasturlar yopiladi , so’ngra kompyuter o’chiriladi

d) To’g’ri javob keltirilmagan

7. Informatika fani o’rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar ?

a) Axborot , algoritm , EXM c) Bit , bayt , axborot

b) Kompyuter , EXM qurilmalari , dasturlar d) Dastur , EXM , dasturlas tillari

8. WINDOWS so’zi qanday ma’noni anglatadi ?

a) oyna , lavha b) oynalar ,lavhalar c) oynadagi lavhalar d) oynadagi oynalar

9. Axborot texnologiyasi deganda nimani tushunasiz ?

a) Kompyuter bilan ishlash

b) Lokal tarmoq bilan ishlash

c) Axborotlarni yig’ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash usulva vositalari majmui

d) Internet aloqa bilan ishlash

10. Web – sahifaning Internetdagi adresi qanday yozuv bilan boshlanadi ?

a) http // b) http://

c) http :/ d) xttp ://

11. Multimedia nima ?

a) Multfilmlar yaratish uchun ishchi dastur b) O’yin dasturlari boshqaradi

c) Grafiklarni chizishda ishlatiladigan dasrur d) Matnli , tovushli ma’lumotlarni

tabiiy va grafik tasvirlarni birlashtiruvchi axborot texnologiyasi
12. Elektron pochta qanday tarmoqning asosiy qismi deyiladi?

a)Lokal tarmoqning b) Global tarmoqning c) Mintaqaviy tarmoqning d) Hududiy tarmoqning

K A L I T L A R ( 11 - sinf )
1 - T E S T


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


2 - T E S T
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


3 - T E S T
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


4 - T E S T
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


5 - T E S T
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Download 77.5 Kb.
Download 77.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Internetdagi ma’lumotlarni uzatish qoidalari qanday nomlanadi ?

Download 77.5 Kb.