1. Magnitni Beruniy qanday atagan?
Download 14,83 Kb.
Sana29.03.2020
Hajmi14,83 Kb.
#9284

8-sinf

1.Magnitni Beruniy qanday atagan?

A)Ohangrabo

B)Chu-shi

C)Adamas

D)Loundstoun

E)Ayman

2.Magnitning xossalarini bayon etuvchi ta’rifni toping?1.Ipga osilgan magnit fazoda ma’lum vaqt tursa, yerning shimol va janubini ko’rsatadi

2.Bir qutbli magnit hosil qilish mumkin

3.Yer ulkan magnitdir

4.Magnit ikkita qutbga ega:Shimoliy va Janubiy ular o’zaro hususiyatlariga ko’ra turlichadir

A)1.2

B)2.3


C)3.4

D)1.2.3


E)1.2.3.4

3.Temir o’zakka bir necha qavat qilib izolatsiyalangan sim o’rab hosil qilinadigan qurilmaga………….deyiladi?

A)Transformator

B)Elektromagnit

C)Reostat

D)Ampermetr

E)Voltmetr

4.Magnit maydon qanday zaryadlarga ta’sir qiladi?

A)Manfiy zaryadlarga

B)Harakatsiz zaryadlarga

C)Harakatdagi zaryadlarga

D)Musbat zaryadlarga

E)Barchasiga

5.Magnit maydonda joylashgan tokli ramkada tokning yo’nalishi o’zgarsa, magnit strelkasining vaziyati o’zgaradimi?

A)300ga buriladi

B)450ga buriladi

C)1800ga buriladi

D)3600ga buriladi

E)900ga buriladi

6.Tokli g’altakning magnit maydonini qanday maksimal orttirish mumkin?

1.O’ramlar sonini orttirish bilan

2.tok kuchini orttirish bilan

3.g’altak ichiga temir o’zak kiritish bilan

A)1.3


B)2.3

C)1.2


D)1.2.3

E)T.J.Y


7.Elektr va magnit maydon orasidagi bog’lanishni kim kashf etgan?

A)1825-yilda V.Shtern

B)1828-yilda J.Genry

C)1820-yilda K.Eeersted

D)1822-yilda P.Borlou

E)1834-yilda B.Y.Akobi

8.Elektron magnitning tortilishi nimalarga bog’liq?

A)Tok kuchiga

B)O’ramlar soniga

C)Tok kuchi va g’altakning uzunlik birligiga to’g’ri keladigan o’ramlar soniga to’g’ri proporsional

D)Tok kuchiga teskari proporsional

E)O’ramlar soniga teskari proporsional

9.Elektron magnit relening asosiy qismlari nimadan iborat?

A)Elektromagnitdan

B)Qo’zg’almas elektromagnit va harakatlanuvchi yordam

C)Yakordan

D)Harakatlanuvchi elektromagnit va qo’zg’almas yakordan

E)G’altakdan

10.Reostat qarshiligi 5Ω undagi tok kuchi 2A.20s davomida reostatda qancha issiqlik miqdori ajraladi?

A)400J


B)80J

C)20J


D)200J

E)40J


11.Induksion tok qachon hosil bo’ladi?

A)O’tkazgich o’zgarmas magnit maydonda qo’zg’almasdan turganda

B)O’tkazgich magnit kuch chiziqlari bo’ylab joylashganda

C)G’altakni kesib o’tuvchi magnit maydonni har qanday o’zgarishida

D)O’tkazgich o’zgarmas magnit maydonda

E)T.J.Y


12.Elektromagnit induksion hodisasining fizik mohiyati nimadan iborat?

A)Magnitmaydonining o’zgarishi natijasida induksion tokning yuzaga kelishi

B)Induksion tok

C)Magnit maydon

D)Induksion tok natijasida magnit maydonning hosil bo’lishi

E)O’zgaruvchan tok

13.Transformator yuksaltiruvchi bo’lganda kuchlanishqanday holatda to’g’ri bo’ladi?

A)U2>U1

B)U21

C)U1=U2

D)U2=U1

E)H.J.T


14.Transformatorning birlamchi chulg’amidagi tokning quvvati keltirilgan ifodalarning qaysi birida to’g’ri keltilgan?

A)P2=I2U2

B)P=I*U

C)P=F/s


D)P1=I1U1

E)F=P*S


15.Transformatorning 200 o’ramli birlamchi chulg’amidagi kuchlanish necha volt? N2=300 ta, U2=240V.

A)20V


B)160V

C)80V


D)40V

16.Elektr zanjirning o’zgarmas qarshilikka ega bo’lgan qismidan o’tayotgan tok kuchi 4 marta oshirilsa, shu qismdagi kuchlanish qanday o’zgaradi?

A)4marta kamayadi

B)4 marta oshadi

C)2marta kamayadi

D)2marta oshadi

E)16 marta oshadi

17.Qaysi fizik kattalikning o’lchov birligi to’g’ri keltirilgan?

A)Ish (joul)

B)Yo’l (m2)

C)Vaqt (metr)

D)bosim (W)

18.Kuchlanishi 220 V dan 880V ga kuchaytiradigan transformatordan birlamchi chulg’amida 600 o’ram bor.Ikkilamchi chulg’amda qancha o’ram bor?

A)400


B)800

C)1600


D)2400

19.Elektr energiyasini uzatish liniyasidagi kuchlanish 20 maarta orttirildi.Energiya isrofi necha marta kamayadi?

A)20 marta

B)10 marta

C)200 marta

D)400 marta

20.Elektromagnit induksiya hodisasi nimani ifodalaydi?

A)Tokli o’tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo’lishini

B)O’zgarmas tok o’tayotgan o’tkazgichda elektromagnit maydonlarining bo’lishini

C)O’zgaruvchan tok o’tayothan o’tkazgichda elektromagnit maydon bo’lishiniD)Magnit maydon o’zgarishi shu maydonda joylashgan o’tkazgichda induksion kuchlanish hosil qiladi

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

A

D

B

C

C

D

C

C

B

A

C

A

A

D

B

A

A

D

A

D


Download 14,83 Kb.
Download 14,83 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Magnitni Beruniy qanday atagan?

Download 14,83 Kb.