• Darsning borishi: Tashkiliy qism
 • Nazariy qism
 • Axborotni muhofazalash - bu ma’iumotlarni o‘g‘irlash, yo‘qotish, soxtalashtirish, qalbakilashtirsh, ruxsatsiz foydalanish va ko‘paytnishning oldini ollsbga yo‘naltirilgan tadbirlar majmuasidir.
 • 1-Mavzu: Grafik obyektlar va ularni kompyuterda tasvirlash usullari Darsning maqsadi: Ta’limiy
  Download 11.79 Mb.
  bet139/172
  Sana19.06.2021
  Hajmi11.79 Mb.
  #15142
  1   ...   135   136   137   138   139   140   141   142   ...   172
  Dars turi: Yangi bilim berish.

  O’quv jarayonining amaliga oshirish texnologiyasi:

  O’qitish usullari: blits-so’rov, savol-javob.

  O’qitish shakllari: guruhlara ishlash, frontal, jamoaviy.

  O’qitish vositalari:11-sinf darsligi, mavzuga oid dars taqdimoti,

  Monitoring va baholash: og’zaki va test nazorati, amaliy vazifalar.

  Darsning borishi:

  Tashkiliy qism:

  O’quvchilar bilan salomlashish

  Xonani va o’quvchilarni darsga tayyorliklarini kuzatish

  Yo’qlamani aniqlash

  Navbatchi axboroti.

  Siyosiy daqiqa.

  Darsning maqsad va vazifalarini qo’yish.

  Tayanch bilimlarning faollashtirish.  Uyga vazifalarini tekshirish va o’tilgan mavzuni mustahkamlash.

  Nazariy qism:

  Butun dunyoda globallashuv jarayonining tezkor rivojlanishi, jamiyat hayotining barcha sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalarining keng qo‘llanilishi insoniyatning ma’lumot olish darajasini amalda cheksiz oshi­rish imkoniyatini yaratdi. Shu bilan bir qatorda Internet tizimida konfidensial ma’lumotlaming oshkor etilishi ham oshib bormoqda.

  Masalan, 2015-yilda jahonda 1,5 mingdan ziyod, ya’ni oldingi yilga nisbatan 7,8 foizga ko‘p yashirin ma’lumotlaming oshkor bo‘lishi kuzatildi. Ushbu ko‘rsatkich, jum- ladan, AQSHda 859 ta, Rossiyada 118 ta va Buyuk Britaniyada 112 tani tashkil etdi. Bunga asosiy sabab sifatida inson omili va tashqi tajovuzlar e’tirof etiladi. Tashqi tajovuz natijasida ko‘plab ma’lumotlar olib ketilsa-da, eng qimmatbaho ma’lumotlaming chiqib ketishini shaxsiy manfaatdorlik asosida ofis xizmatchilar tomonidan amalga oshirilmoqda.  Keltirilgan diagrammadan ko‘rinib turibdiki, ma’lumotlar eng ko‘p yo‘qotilgan sohalar jumlasiga yuqori texnologiyalar, sanoat va transport so- halari kiimoqda. 2015-yilda ushbu sohalarda asosiy yo‘qotish Internet tizimi orqali amalga oshirilgan bo‘Isa, ta’lim, moliya va bank sohalarida inson omili 25 - 30 foizni tashk qilmoqda. 90% hollarda to‘lov va shaxsiy ma’lumotlar tashqaiiga chiqib ketishi aniqlandi.

  Axborotni muhofazalash - bu ma’iumotlarni o‘g‘irlash, yo‘qotish, soxtalashtirish, qalbakilashtirsh, ruxsatsiz foydalanish va ko‘paytnishning oldini ollsbga yo‘naltirilgan tadbirlar majmuasidir.

  Kompyuter z nlar ia axborotni muhofazalash tushunchasi bilan bir qa- torda axborot xavfsizligi atamasi ham keng tarqalgan.  Download 11.79 Mb.
  1   ...   135   136   137   138   139   140   141   142   ...   172
  Download 11.79 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1-Mavzu: Grafik obyektlar va ularni kompyuterda tasvirlash usullari Darsning maqsadi: Ta’limiy

  Download 11.79 Mb.