1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 0.67 Mb.
bet10/10
Sana24.03.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3 faol xlor

4 faol il

57 Koagulyasiya turlarini ko‘rsating?

1 erkin hajmda ketuvchi koagulyasiya*

2 kontakt koagulyasiya*

3 filtrlarda ketuvchi koagulyasiya

4 rezervuarda ketuvchi koagulyasiya

58 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirishga nimalar sabab bo‘lishi mumkin?

1 faollashtiruvchi moddalar qo‘shish*

2 flokulyantlardan foydalanish*

3 xlor qo‘shish

4 faol xlor qo‘shish

59 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish uchun qanday flokulyantlardan foydalaniladi*

1 poliakrilomid*

2 kremniy kislota*

3 tiosulfat natriy

4 kalsiy xlorid

60 Flokulyantlarga qo‘yiladigan asosiy gigienik talablarni ko‘rsating:

1.suvning organleptik xususiyatlarini o‘zgartirmasligi kerak*

2.kam zaharlilik*

3 yuqori zaharlilik

4 texnologiyaning murakkabligi

61 Koagulyant tarkibida qanday zaharli moddalar uchrashi mumkin?

1.simob*

2. ftor*


3 brom

4 yod


62 Tezkor filtr turlarini ko‘rsating?

1.ikki qavatli filtrlar*

2.AKX*

3 tindirgich4 metantenk

63 Ichimlik suvini laborator tekshirish qanday sxemalar bo‘yicha olib boriladi?

1.to‘liq tahlil*

2.qisqa tahlil*

3 joriy tahlil

4 oraliq tahlil

64 Isimlik suvda ta'mning qanday turlari mavjud?

1.ishqoriy*

2.temir*

3 sulfatli

4 ozonli

65 Suvning qattiqligi juda yuqori bo‘lganda nimalar sodir bo‘ladi?

1.buyrak tosh kasalligi*

2.dermatitlar yuzaga keladi*

3 vabo yuzaga keladi

4 tifni yuzaga kelishi

66 Ichimlik suvida temir moddasining yuqori bo‘lishit nimaga sabab bo‘ladi?

1.suvga maxsus hid beradi*

2.suvni o‘z o‘zini tozalash jarayonini buzadi*

3 suvga o‘ziga xos hid bermaydi

4 suvni o‘z o‘zini tozalash jarayonini buzmaydi

67 Ichimlik suvini ftorsizlantirish usulini ko‘rsating?

1 reagentli*

2 filtratsion*

3 reagentnsiz

4 aeratsion

68 Grunt suvlarining turlarini ko‘rsating?

1 suv o‘tkazadigan qatlamlar orasidagi suv*

2 suv o‘tkazmaydigan qatlamlar orasidagti suv*

3 koptaj


4 ko‘llar

69 Xo‘jalik-ichimlik suv ta'minoti uchun foydalaniladigan suv manbalarini ko‘rsating?

1 ochiq*

2 yer osti*

3 sizot

4 dengizlar70 Ochiq suv havzalariga unga tashlanadigan chiqindi suvlarni ta'sirini namoyon bo‘lishiga qanday omillar sabab bo‘ladi?

1 chiqindi suvlarni suyulish darajasiga*

2 gidrologik rejimning o‘ziga xosligiga*

3 QMChning o‘rtacha miqdoriga

4 suyuq chiqindilarning maksimal miqdoriga

71Qanday tindirgichlar chirituvchi tindirgichlar guruhiga kiradi?

1 septik*

2 ikki yarusli tindirgichlar*

3 gorizontal

4 vertikal

72 Suvli muhitda chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni yo‘qotuvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 aerotenk*

2 biologik hovuz*

3 aerofiltr

4 biofiltr

73 Ikkinchi toifaga kiruvchi suv havzalari quyidagi maqsadlarda foydalaniladi?

1 cho‘milish uchun*

2 sport va dam olish uchun*

3 markazlashtirilgan suv ta'minoti uchun

4 markazlashtirilmagan suv ta'minoti uchun

74 Tuproqli muhitda chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni chetlashtiruvchi intensiv qurilmalarga nimalar kiradi?

1 biofiltr*

2 aerofiltr*

3 aerotenk

4 biologik hovuz

75 Ukajite sxemChiqindi suvdan sinama olish sxemalarini ko‘rsating?

1 to‘liq*

2 qisqa*


3 o‘rtacha

4 maksimal

76 Cho‘kmani qayta ishlovchi mexanik qurilmalarga nimalar kiradi?

1 septik *

2 ikki yarusli tindirgich*

3 vertikal tindirgich

4 gorizontal tindirgich

77 Shahar chiqindi suvlarining asosiy turlarini ko‘rsating?

1 maishiy chiqindi suvlar*

2 korxona chiqindi suvlari*

3 grunt suvlari

4 sizot suvlari

78 Suv havzalarini sanitar muhofazasida sanitar vrach oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

1 ogohlantiruvchi sanitar nazorat*

2 joriy sanitar nazorat*

3 oraliq sanitar nazorat

4 ishlab chiqarish sanitar nazorat

79 Chiqindi suvlarni mexanik tozalash va xosil bo‘lgan cho‘kmani zararsizlantiruvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 septik*

2 Emsher*

3 metantenk

4 aerotenk

80 Tuproqni muhofaza qilishga qaratilgan texnologik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 kam chiqindili yoki chiqindisiz texnologik sxemalarni yaratish*

2 chiqindilarni zararsizlantirish usullarini yaxshilash*

3 piroliz usulidan foydalanish

4 biotermik kameralardan foydalanish

81 Aholi turar joylarini sanitar tozalash tizimida sanitar xizmati oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

1 ob'ektlardan foydalanishda sanitar talablarga rioya qilinishni nazorat qilish*

2 yashash zonasi holatini doimiy nazorat qilish*

3 aholi turar joylarini ko‘kalamzorlashtirish

4 aholi turar joylarini obodonlashtirish

82 Aholi turar joylarini sanitar tozalashda sanitar vrach oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

1 OSN*


2 JSN*

3 AKX


4 DDF

83 Terida xosil bo‘lgan jarohatga nosog‘lom tuproqni tushishi qanday kasalliklarni yuzaga keltiradi?

1 qoqshol*

2 gazli gangrena*

3 bo‘g‘ma

4 ichburug‘

84 Qattiq chiqindilarni to‘g‘ri yig‘ilishi ustidan olib boriladigan sanitar nazorat turlarini ko‘rsating?

1 rejali*

2 rejasiz*

3 bosh tekshirish

4 vaziyatli tekshirish

85 Tuproqda yashovchi kemiruvchilar orqali qanday kasalliklar tarqalishi mumkin?

1 o‘lat*

2 tulyaremiya*

3 paratif

4 gepatit

86 Dizel yoqilg‘isidan foydalanishning imkoniyatlarini ko‘rsating?

1 uglerod oksidini kam miqdorda bo‘lishi*

2 uglevodorodlarni kam miqdorda bo‘lishi*

3 azotni kam miqdorda bo‘lishi

4 xloridlarning kam miqdori

87 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar uchun REM asoslashda qanday ta'sirlar o‘rganiladi?

1 bevosita*

2 bilvosita*

3 gorizontal

4 vertikal

88 SanQ va M 0006-93 bo‘yicha ishlab chiqarish korxonalarini tasniflash asosida nima yotadi?

1 ajratiladigan moddalarning zararliligiga*

2 korxona quvvatiga*

3 texnologik chora tadbirlarga

4 hududni ekranlash

89 Atmosfera havosi xolatini baholashda qo‘llaniladigan sinama olish usullarini ko‘rsating?

1 sedimetatsion*

2 aspiratsion*

3 separatsiya usuli

4 profilaktik usul

90 Atmosfera havosi tarkibidagi yirik dispersli changlarni ushlab qoluvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 LIOT sikloni*

2 SIOT sikloni*

3 skrubber

4 elektrofiltr

91 Qattiq yoqilg‘i sifati qanday ko‘rsatkichlarga bog‘liq?

1 kullanishga*

2 oltingugurt miqdoriga*

3 namlikka

4 haroratga

92 Atmosfera havosi temperatura stratifikatsiyasi o‘zgarish turlarini ko‘rsating?

1 yer yuza inversiyasi*

2 yuqoriga ko‘tariluvchi inversiya*

3 gorizontal inversiya

4 vertikal inversiya

93 Shamolning “havfli” tezligini ko‘rsating?

1 4-7m/sek*

2 1-2 m/sek*

3 9-15 m/sek

4 3-5 m/sek

94 Tabiiy yoritilganlikni baholash usullarini ko‘rsating?

1 svetotexnik*

2 geometrik*

3 matematik

4 statistik

95 Turar joy va jamoat binolarini sanitar tekshirish usullarini ko‘rsating?

1 rejali sanitar tekshirish*

2 aholi shikoyatlari asosida sanitar tekshirish*3 sanitar- topografik tekshirish

4 sanitar-texnologik tekshirish

Download 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.67 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 0.67 Mb.