1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 0.67 Mb.
bet3/10
Sana24.03.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
nikel bilan ifloslangan bo‘lsa qanday kasallik yuzaga keladi?

Nikel (nem. Nikel, lot. Niccolum), Ni - Mendeleyev davriy sistemasining VIII guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib rakami 28, atom massasi 58,69. Tabiiy Nikel 5 ta barqaror izotop 58Ni (67,88%), 60Ni (26,23%), 61Ni (1,19%), 62Ni (3,66%) va MNi (1,04%) aralashmasidan iborat.

1 shizofreniya*

2 botulizm

3 itay-itay

4 metgemoglobinemiya

5 Urov kasalligi

163 Tuproqda qorin tifi qo‘zg‘atuvchisining yashovchanlik muddati?

1 400 sutka*

2 200 sutka

3 100-200 sutka

4 20 sutka

5 10-90 sutka

164 Askarida tuxumlari tuproqda necha yil saqlanadi?

1 7-10 yil*

2 1-2 yil

3 20-25 yil

4 1,5-2 yil

5 saqlanmaydi

165 Tuproqni ifloslantiruvchi manbalar qanday guruxlarga bo‘linadi?

1 tabiiy va antropogen*

2 maqsadli va mexanik

3 antropogen va ximiyaviy

4 ximiyaviy va fizikaviy

5 ximiyaviy va texnogen

166 Mineral o‘g‘it turlarini ko‘rsating?

1 makro va mikro o‘g‘itlar*

2 ximiyaviy va biologik

3 fizik va biologik

4 pestitsidlar va kaliyli o‘g‘itlar

5 o‘simliklar o‘sishini stimullovchi moddalar va pestitsidlar

167 O‘simliklar o‘sishini boshqaruvchi moddalarga nimalar kiradi?

1 nikotin birikmalari va etilen*

2 kaliy va magniy

3 spirt va fosfor

4 sulfatlar va xloridlar

5 xlor va brom

168 Chiqindi turlarini ko‘rsating?

Magniy (Magnesium), Mg - Mendeleyev davriy sistemasining II guruhiga mansub kimyoviy element; ishkoriy - yer metallarga kiradi. Tartib rakami 12, atom massasi 24,305. Tabiiy Magniy 3 ta barqaror izotopdan iborat.

1 qattiq va suyuq chiqindilar*

2 suyuq va yarim suyuq chiqindilar

3 pestitsidlar va o‘g‘itlar

4 pastasimonlar va pestitsidlar

5 qattiq va pastasimon

169 Tuproqni muhofazaqilishga qaratilgan chora tadbirlar qanday guruhlarga bo‘linadi?

1 sanitar-texnik, texnologik, rejalashtiruvchi*

2 sanitar-texnik, texnologik, mexanik

3 fizik, ximik, biologik

4 biologik, qonuniy, ma'muriy

5 texnologik, biologik, texnogen

170 Suyuq chiqindilarga nimalar kiradi?

1 yuvindi suvlar va o‘ralarda yig‘iluvchi xojatxona chiqindilari*

2 yuvindi suvlar va ko‘cha suprindilari

3 yuvindi suvlar va qozonxona shlaklari

4 yuvindi suvlar va qurilish chiqindilari

5 yuvindi suvlar va DPM chiqindilari

171 Chiqindilarni chetlashtirish tizimlarini ko‘rsating?

1 oqib ketuvchi, olib ketiluvchi, aralash*

2 oqib ketuvchi, markazlashtirilgan, aralash

3 olib ketiluvchi, markazlashtirilmagan, hovlili

4 aralash, xonadonli, kanalizatsiya

5 kanalizatsiya, oqib ketuvchi, aralash

172 Qattiq chiqindilarni yig‘ish usullarini ko‘rsating?

1 statsionar va smenali*

2 statsionar va marshrutli

3 statsionar va alanga osti

4 statsionar va yo‘nalishli

5 smenali va yo‘nalishli

173 Chiqindilarni olib ketishda qaysi korxona mashinalaridan foydalaniladi?

1 maxsustrans*

2 evakuator

3 tez tibbiy yordam

4 obodonlashtirish

5 ko‘kalamzorlashtirish

174 Chiqindilarni zararsizlantirish usullariga qo‘yiladigan gigienik talablar?

Tibbiyot, meditsina, tabobat - kishilar sogʻligʻini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmui.

1 tezkor, ishonchli, suv havzalarini ifloslantirmaslik*

2 sanitar-gigienik xavfsiz, fitoakkumulyasiya

3 sanitar-gigienik havfsiz, suvga migratsiya

4 sanitar-gigienik havfsiz, havoga migratsiya

5 sanitar-gigienik havfsiz, PDUV ni o‘rnatish

175 Chiqindilarni zararsizlantirishda qanday turdagi mikroorganizmlar ishtirok etadi?

1 mezofil va termofil*

2 mezofil va termik

3 mezofil va lakto musbat

4 mezofil va lakto manfiy

5 mezofil va koli-titr

176 Chiqindilarni biotermik usulda zararsizlantirishda o‘tkaziladigan bioximiyaviy jarayonlarga ta'sir etuvchi omillar?

1 aeratsiya, namlik, chiqindilar o‘lchami, chiqindilar rNi*

2 koagulyasiya, chiqindilar namligi, chiqindilar rNi

3 flokulyasiya, namlik, chiqindilar rNi

4 migratsiya, namlik, chiqindi rNi

5 zararsizlantirish, organik moddalpar miqdori

177 Qattiq maishiy chiqindilarni termik usulda zararsizlantirish usullari?

1 oddiy termik va piroliz*

2 biotermik va piroliz

3 mexanik va piroliz

4 biologik va piroliz

5 ximik va piroliz

178 Chiqindilarni yoqish qanday haroratda olib boriladi?

1 900-1000 gradusda*

2 100-200 gradusda

3 500-1500 gradusda

4 1000-2000 gradusda

5 400-500 gradusda

179 Piroliz usulida harorat necha gradusgacha ko‘tarilishi mumkin?

1 1640 gradusgacha*

2 1000 gradusgacha

3 100 gradusgacha

4 900 gradusgacha

5 2500 gradusgacha

180 Qattiq chiqindilarni yoqish qurilmalariga nisbatan o‘rnatiladigan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 300 metr*

2 500 metr

3 1000 metr

4 100 metr

5 50 metr

181 Qattiq maishiy chiqindilarni ximiyaviy usulda zararsizlantirishda nimadan foydalaniladi?

1 sulfat kislotadan*

2 koagulyantdan

3 spirtdan

4 yoddan


5 xlordan

182 Suyuq chiqindilarni zararsizlantirishda qanday qurilmalardan foydalaniladi?

1 quyish stansiyasidan*

2 kompostlash dalalaridan

3 lyuftklozet

4 axlatxonalar

5 piroliz

183 Quyish stansiyalari uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami nechaga teng?

1 300 metr*

2 500 metr

3 200 metr

4 1000 metr

5 2000 metr

184 Ishlab chiqarish korxona chiqindilarining turlari?

1 utilizatsiyalanadigan va utilizatsiya qilinmaydigan*

2 utilizatsiyalanadigan va kanalizatsiya

3 zararsizlantirish va utilizatsiya qilinmaydigan

4 suvga migratsiya va kanalizatsiya

5 havoga migratsiya va kanalizatsiya

185Utilizatsiya qilinmaydigan korxona chiqindilari qanday sinflarga bo‘linadi?

1 5 sinfga*

2 3 sinfga

3 4 sinfga

4 2 sinfga

5 7 sinfga

186 Utilizatsiya qilinmaydigan korxona chiqindilarining birinchi sinfiga kiradi?

1 neft yog‘ chiqindilari*

2 ko‘cha suprindisi

3 DPM chiqindilari

4 zaharli moddalar

5 yog‘och qirindisi

187 Maishiy chiqindilarni yig‘ishning texnologik tizimlarini ko‘rsating?

Neft (turkcha neft, fors, neft), qoramoy - suyuq yonuvchi qazilma boylik, organik birikmalarning , asosan, uglevodorodlarning murakkab aralashmasidan iborat modda. Yer yuzasidan, asosan, 1,2-2,0 km chukurlikdagi yer osti gumbazlarining gʻovak yoki seryoriq togʻ jinslari (qum, qumtosh, ohaktoshlar)da joylashgan.

1 unitar va alohida*

2 aralash va kanalizatsiya

3 aralash va umumiy oqib ketuvchi

4 yarim alohida va alohida

5 utilizatsiya qilinadigan va utilizatsiya qilinmaydigan

188 Tumanlardan QMChlarni chetlashtirishning qanday tizimlarini bilasiz?

1 olib ketiluvchi va transportsiz*

2 o‘zi oqib ketuvchi va aralash

3 kanalizatsiya va olib ketiluvchi

4 olib ketiluvchi va utilizatsiya qilinadigan

5 utilizatsiya qilinadigan va utilizatsiya qilinmaydigan

189 QMChlarni chetlashtirishda foydalaniladigan olib ketuvchi tizim usullarini ko‘rsating?

1 rejali hovli va rejali xonadon usuli*

2 rejali shahar va rejali mahalla usuli

3 rejali viloyat va rejali maydon usuli

4 kanalizatsiya va utilizatsiya

5 utilizatsiya va utilizatsiya qilinmaydigan

190 Tuproqning sanitar holatini baholovchi ko‘rsatkichlar:

1 anaeroblar titri va Xlebnikov sanitar soni*

2 sulfatlar va xloridlar

3 kislota va spirt

4 koagulyantlar va flokulyantlar

5 koli-titr va koli-indeks

191 Tuproqda Cl perfringens ning bo‘lishi nimadan dalolat beradi?

Viloyat - maʼmuriy-hududiy birlik. Oʻrta asrlardan maʼlum. Sharqning ayrim mamlakatlari (Afgʻoniston, Turkiya va boshqa), shuningdek Oʻrta Osiyo xonliklari viloyatlarga boʻlingan. 1924-yil shoʻrolar oʻtkazgan milliy-davlat chegaralanishi arafasida Turkiston ASSR 6 V.

1tuproqni ancha ilgari ifldoslanganligidan*

2 tuproqni yaqinda ifloslanganligidan

3 toza tuproq

4 tuproqni radioaktiv ifloslanganligidan

5 tuproqni ximiyaviy ifloslanganligidan

192 Tuproqni havflilik ko‘rsatkichlari:

1 havfsiz, havfli, o‘ta havfli*

2 toza, havfsiz, shartli havfli

3 toza, havfli, Xlebnikov sanitar soni

4 toza, ifloslangan, havfli

5 kuchsiz ifloslangan, havfli, toza

193 Tuproqning ifloslanish darajalarini ko‘rsating:

1 toza, ifloslangan, kuchli ifloslangan*

2 toza, toza bo‘lmagan, steril

3 havfsiz, nisbiy havqfsiz, steril

4 nosteril, toza, havfli

5 toza, kuchsiz ifloslangan, kuchli ifloslangan

194 Xlebnikov sanitar soni meyorda nechaga teng bo‘ladi?

1 0,98-1,0*

2 0,85-0,98

3 0,7-0,85

4 0,7-0,5

5 0,5-0,6

195 Plyajning qancha maydoniga 1 ta chiqindi tashlash urnasi to‘g‘ri kelishi kerak?

1 har 30 metrga bitta*

2 har 100 metrda

3 har 200 metrda

4 har 500 metrda

5 har 1000 metrda

196 Chiqindi tashlash pavilonlari va turar joy binolari orasidagi masofa nechaga teng bo‘ladi?

1 20m dan 100 m gacha*

2 50m dan 200 m gacha

3 30 do 300 m

4 100m dan 500 mgacha

5 100m dan 1000m gacha

197Chiqindi tashlash pavilonlari uchun ajratilgan maydonning meyordagi o‘lchami:

1 10m/kV*

2 20m/kv


3 50m/kv

4 100m/kv

5 300m/kv

198 Maxsustrans mashinalarining meyordagi soni:

1 100000 aholiga 20 ta mashina*

2 100000 aholiga 10 ta mashina

3 10000 aholiga 20 ta mashina

4 10000 aholiga 10 ta mashina

5 10000 aholiga 5 ta mashina

199 Jamoat hojatxonalarining xizmat ko‘rsatish radiusi nechaga teng bo‘ladi?

1 500 metr*

2 100 metr

3 200 metr

4 1000 metr

5 2000 metr

200 Maydon va ko‘chalardagi jamoat hojatxonalarining o‘tkazuvchanlik xususiyati :

1 5000 kishiga 1 ta o‘rin*

2 100 kishiga 1 ta o‘rin

3 300 kishiga 1 ta o‘rin

4 500 kishiga 1 ta o‘rin

5 10000 kishiga 1 ta o‘rin

201 Har bir unitaz uchun tavsiya etiladigan maydon o‘lchami nechaga teng?

1 2,75 m/kv*

2 3,0 m/kv

3 4,0 m/kv

4 0,5 m/kv

5 4,75 m/kv

202 O‘ralardan suyuq chiqindilarni olib ketish muddatlari:

1 1 oyda bir marta*

2 oyda 2 marta

3 har kuni

4 har haftada

5 yilda bir marta

203 Haydash dalalarining yo‘l qo‘yiladigan ish yuklamasi:

1 400 t/ga*

2 600 t/ga

3 1000 t/ga

4 100 t/ga

5 2000 t/ga

204 Quyish stansiyasi uchun maydon o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 1000 t chiqindiga 0,2 ga maydon*

2 1000 t chiqindiga 0,5 ga maydon

3 2000t chiqindiga 1 ga maydon

4 2000 t chiqindiga 2 ga maydon

5 2000 t chiqindiga 5 ga maydon

205 Assenizatsiya dalasi va haydash dalasi uchun tashkil etilgan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 1000 m*

2 100 m


3 300m

4 500m


5 2000m

206 Agarda tuproqni ifloslantiruvchi manba bitta bo‘lsa, sinama olish uchun ajratilgan maydon o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 har biri 25 m/kV bo‘lgan 2 ta maydon*

2 har biri 35 m/kv bo‘lgan 3 ta maydon

2 har biri 100 m /kv bo‘lgan 10 ta maydon

4 o‘lchami 100 m/kv bo‘lgan 1 ta maydon

5 o‘lchami 25 m/kv bo‘lgan 1 ta maydon

207 Tuproqdan sinama olish nuqtalarini o‘zaro joylashtirish sxemasi:

1 diagonal va konvert usuli*

2 periferiya va burchak usuli

3 diagonal va periferiya usuli

4 aylana bo‘ylab va konvert usuli

5 meridian va periferiya bo‘ylab

208 Tuproqdan olingan namunalarning umumiy og‘irligi qanchani tashkil etadi?

1 1 kg dan kam emas *

2 2 kg dan kam emas

3 5 kg dan kam emas

4 10 kg dan kam emas

5 15 kg dan kam emas

209Tuproqdan olingan o‘rtacha namuna og‘irligi nechaga teng?

1 2 kg dan kam emas*

2 4 kg dan kam emas

3 5 kg dan kam emas

4 10 kg dan kam emas

5 20 kg dan kam emas

210 Tuproqdan namuna olishda qanday qurilmadan foydalaniladi?

1 Nekrasov burg‘usidan*

2 Gofman burg‘usidan

3 Emsher burg‘usidan

4 Danilyuk burg‘usidan

5 Aberyanov burg‘usidan

211Tuproqni sanitar-baktereologik tekshirishda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

1 mikroblar soni, koli-titr*

2 mexanik tarkib, mikroblar soni

3 gigroskopik tarkib, koli-titr

4 filtratsiya koeffitsienti, koli-indeks

5 koli-titr, koli-indeks

212 QMChlarni yig‘ilish meyorlarining turlari:

1 o‘rtacha va differensirlangan*

2 boshlang‘ich va o‘rtacha

3 dekadali va o‘rtacha

4 oylik va yillik

5 dahalik va yillik

213 Shaharlarda bir yilda bir odamdan hosil bo‘ladigan QMChning yig‘ilish meyorlari nechaga teng bo‘ladi?

1 453kg*

2 600kg


3 700kg

4 1000kg


5 2000kg

214 Shaharni sanitar tozalash ob'ektlarini sanitar vrach tomonidan nazorat qilish muddatlari?

1 oyda bir marta*

2 6 oyda bir marta

3 dekadada bir marta

4 2 yilda bir marta

5 haftada bir marta

215 Aholi turar joylarini sanitar tozalashning rejali xonadon usulidan kaerlarda foydalanish samarali hisoblanadi?

1 bir qavatli uylarda*

2 ko‘p qavatli uylarda

3 9-qavatli uylarda

4 4-qavatligacha bo‘lgan uylarda

5 6-qavatligacha bo‘lgan jamoat binolarida

216 Yilning issiq davrida bozorlarning qattiq qoplamasini yuvish qancha vaqt orasida olib boriladi?

1 har kuni*

2 haftada bir marta

3 oyda bir marta

4 dekadada bir marta

5 yilda bir marta

217 Madaniyat va istirohat bog‘larida asosiy tozalash ishlari qachon o‘tkaziladi?

1 bog‘ yopilgach tonggi soat 8 gacha*

2 kech soat 10 dan so‘ng

3 tonggi soat 7 dan so‘ng

4 bog‘ yopilgandan so‘ng

5 ish vaqti davomida

218 Biotermik kameralarda kuzatiladigan maksimal harorat nechaga teng bo‘ladi?

1 70-75 gradus*

2 60-65 gradus

3 50-55 gradus

4 40-45 gradus

5 80-90 gradus

219 Maxsustrans parklari uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 100 metr*

2 200 metr

3 300 metr

4 500 metr

5 800 metr

220 Vabristonlar uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami:

1 300 metr*

2 500 metr

3 1000 metr

4 2000 metr

5 1500 metr

221 Muhim epidemiologik ahamiyatga ega bo‘lgan ob'ektlarga kiradi?

1 yuqumli kasalliklar, teri tanosil kasalliklar shifoxonasi, plyajlar*

2 mikrorayonlar,kasalxonalar,madaniyat va istirohat bog‘lari

3 bozorlar, ko‘chalar, maydonlar

4 bozorlar, kompostlash dalasi, assenizatsiya dalasi

5 assenizatsiya dalasi, haydash dalasi

222 Aholi turar joylarida xosil bo‘luvchi suyuq chiqindilarni olib ketishda qanday transport vositalaridan foydalaniladi?

Teri - odam va hayvonlar tanasining tashqi qoplami. Organizmni tashqi taʼsirotlardan himoya qiladi, sezish, moddalar almashinuvi, organizmdan keraksiz moddalarni chiqarish, termoregulyatsiya va boshqalarda qatnashadi.

1 vakuumlit assenizatsion mashinalardan*

2 konteynerli maxsus mashinalardan

3 sisternali mashinalar yordamida

4 konteynerli va sisternali mashinalarda

5 vakuumsiz assenizatsion mashinalarda

223 Mavsumning o‘rtacha harorati 5 dan -5 gradus gacha. Necha kunda bir marta qattiq maishiy chiqindilarni olib ketishni tashkil etiladi?

1 uch kunda bir marta*

2 har kuni

3 ikki kunda bir marta

4 yetti kunda bir marta

5 oyda bir marta

224 Mavsumning o‘rtacha harorati 5 gradus va undan yuqori. QMChlarni olib ketish qanday muddatda tashkil etilishi kerak?

1 har kuni*

2 3 kunda bir marta

3 4 kunda bir marta

4 5 kunda bir marta

5 7 kunda bir marta

225 Suyuq chiqindilar qaerlaoga chetlashtiriladi?

1 quyish stansiyalari, assenizatsiya dalaloariga*

2 maxsus poligonlar, assenizatsiya dalalariga

3 assenizatsiya dalalariga, kompostlash

4 ko‘mish dalalari, quyish stansiyalariga

5 poligonlar, assenizatsiya mashinalar

226 Plyajlarda toza qum sepish qanday muddatlar orasida tashkil etiladi?

1 yilda bir marta*

2 6 oyda bir marta

3 har 3 oyda bir marta

4 har oyda bir marta

5 har haftada bir marta

227 Botqoq yerlarni quritishda qanday o‘simliklardan foydalaniladi?

1 hind gurichi, kanop*

2 pista, kanop

3 pista, hind gurichi

4 paxta, gurich

5 sabzi, sholg‘om

228 Ishlab chiqarish korxonalarini tasniflash nima asosida tashkil etiladi?

Pista (Pistacia), xandon pista - pistadoshlar oilasiga mansub buta yoki daraxtlar turkumi, yongʻoqmevali daraxt. 300 yilgacha yashaydi. 20 dan ortiq turi bor. Janubiy Yevropa, Gʻarbiy, Oʻrta va Sharqiy Osiyoda, Shimoliy, Sharqiy Afrika va Markaziy Amerikada oʻsadi.

Paxta, chigitli paxta - gʻoʻzaning tola va chigitdan iborat asosiy mahsuloti. Paxta tozalash korxonasida P.ga dastlabki ishlov berish jarayonida chigitdan, avval, toʻqimachilik sanoatining ehtiyoji uchun asosiy mah-sulot - tola (uz. 20 mm dan uzun)

Hind (sanskritcha Sindxu, pushtu tilida Abba-Sin - daryolar otasi) - Xitoy, Hindiston va Pokistondagi daryo. Uz. 3180 km, havzasining maydoni 980 ming km2. Kaylas tizmasi (Tibet togʻligi)dan, 5300 m balandlikdan boshlanadi.

Sabzi (Daucus) - soyabonguldoshlar oilasiga mansub ikki, qisman bir yillik oʻtsimon oʻsimliklar turkumi, sabzavot ekini. Sning 60 dan ortiq turi bor. Bir turi (D. carota) - madaniy S. ekiladi. Bu tur Gʻarb (Oʻrta Yer dengizi havzasidan kelib chiqqan 4 turxil - karotinli, sariq, oq, binafsharang Slar) va Osiyo (Afgʻoniston va unga yaqin hududlardan kelib chiqqan 6 tur xil - sariq, binafsharang , qizil, toʻq binafsharang , pushti, oq Slar) kenja turiga boʻlinadi.

1 atrofga ajraluvchi moddalar zararligiga, korxona quvvatiga*

2 joy relefiga, shamollar guliga

3 zararlilik, trubalar balandligi

4 xom ashyo sifati, havflilik darajasi

5 S’HM kengligi, obodonlashtirish

229 SanQ va M 0006-93 qanday turdagi ishlab chiqarish korxonalari uchun tadbiq etiladi?

1 atmosfera havosini ifloslantiruvchi korxonalari uchun*

2 shovqin hosil qiluvchi ishlab chiqarish korxonalari uchun

3 tebranish hosil qiluvchi korxonalari uchun

4 suv havzalarini ifloslantiruvchi korxonalar uchun

5 aholi turar joylarini ifloslantiruvchi ishlab chiqarish korxonalari uchun

230 Korxonalar uchun tashkil etiladigan S’HM o‘lchamlari qanchaga teng?

1 50-1000m*

2 100-500m

3 100-800m

4 800-1000m

5 600-1200m

231 S’HM ga qanday talablar qo‘yiladi?

1 obodonlashtirilgan va ko‘kalamzorlashtirilgan*

2 ombor binolari bilan to‘ldirilgan va funksional bo‘lingan

3 tozalangan, ko‘kalamzorlashtirilgan va elektr bilan ta'minlangan

4 ishchilar uchun uylar qurilgan, ko‘kalamzorlashtirilgan va obodonlashtirilgan

5 ochiq, asfaltlangan va butalar ekilgan

232 Ishlab chiqarish korxonasi hududida kimlar uchun sport maydonlari tashkil etiladi?

1 shu korxonadi ishlovchi ishchilar uchun*

2 bolalar va talabalar uchun

3 poliklinikada ishlovchi tibbiyot xodimlari uchun

4 sport seksiyalarida shug‘ullanuvchi sportchilar uchun

5 ishchilarning oilalari uchun

233 S’HMlarni tashkil etish qanday turdagi chora tadbirlarga kiradi?

1 rejalashtiruvchi*

2 sanitar-texnik

3 qonuniy

4 ma'muriy

5 texnologik

234 S’HM tarkibida joylashtirilgan yashil o‘simliklan nima deb nomlanadi?

1 maxsus yashil o‘simliklar*

2 jamoat yashil o‘simliklar

3 o‘rmon park o‘simliklari

4 dendroparklar

5 oddiy yashil o‘simliklar

235 S’HM tarkibiga qanday turdagi o‘simliklarni ekish tavsiya etiladi?

1 gazlarga chidamli daraxtlarni*

2 mevali daraxlarni

3 faqat o‘tloq tashkil etish

4 baland qsuvchi ko‘p yillik o‘tlarni

5 butasimon daraxtlarni

236 S’HM o‘rnatilgandan so‘ng uning holati qanday baholanadi?

1 ifloslanish darajasini laborator natijalari orqali*

2 shamollar guliga ko‘ra

3 ob'ektlarni joylashtirish orqali

4 S’HM kengligiga ko‘ra

5 yashil o‘simliklar mavjudligi orqali

237 S’HM qanday sharoitlarni hisobga olgan holda tashkil etiladi?

1 shamol guli, joy relefi, ishlab chiqarish zonasining mavjudligi yoki yo‘qligi*

2 manbaning turi va uning qancha energiya sarflashi

3 shamolning yo‘nalishi va tezligi va zaharlilik

4 joyning relefi va daryoning oqish yo‘nalishi

5 yashil o‘simliklarning mavjudligi va zaharlilik

238 Changlanuvchi materiallar omboriga nisbatan himoya chegarasi qancha masofani tashkil etadi?

1 100m dan kam emas*

2 25 metrdan kam emas

3 30 metrdan kam emas

4 50 metrdan kam emas

5 300 metrdan kam emas

239Qanday korxonalar uchun S’HM belgilashda har bir xolat uchun individual yondoshiladi?

1 neftni qayta ishlash, metallurgiya korxonalpari va yuqori quvvatli elektrostansiyalar uchun*

2 umumiy ovqatlanish korxonalari uchun

3 yashash zonalari ichida tashkil etilgan avtoxo‘jaliklar uchun

4 5 sinfga kiruvchi ishlab chiqarish korxonalari uchun

5 neftni qayta ishlovchi, koks-kimyoviy korxonalari va non zavodlpri uchun

240 S’HM o‘lchamini kengaytirish uchun qanday talablar mavjud?

Metallurgiya (yun. metallurgeo -yerdan qazib chiqaraman) - rudalardan yoki tarkibida metall boʻlgan moddalardan metallar ajratib olish va metall qotishmalarga tegishli xossalar "berish" haqidagi fan; sanoat tarmogʻi.

1 tozalash qurilmalarining samarasizligi, noqulay meteosharoitlar*

2 hududning yetarli o‘lchamda ekanligi, yashil o‘simliklar mavjudligi

3 foydalanilmaydigan hududning mavjudligi, kurort zonasi rejalashtirilsa

4 atmosfera havosini ifloslantirishda fizik omillarning mavjudligi

5 aholi turar joylarini funksional zonalashni yetarli emasligi

241 Ishlab chiqarishda hosil bo‘luvchi zararli moddalardan himoyalanishda ekran vazifasini bajarishi mumkin?

1 yashil o‘simliklar*

2 metalli ekran

3 erkin qurilish

4 turar joy binolari

5 perimetral qurilish tizimi

242 Qanday turdagi manbalar uchun S’HM o‘lchami minimal darajani tashkil etadi?

1 magistraldagi avtotransportlar uchun *

2 ishlab chiqarish komplekslari uchun

3 metallurgiya komplekslari uchun

4 neftni qayta ishlash korxonalari uchun

5


Download 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.67 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 0.67 Mb.