1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 0.67 Mb.
bet4/10
Sana24.03.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
kimyo zavodlari uchun

243 S’HMning samaradorligi joriy sanitar nazoratda qanday baholanadi?

Kimyo, ximiya - moddalarning tuzilishi va oʻzgarishini oʻrganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xrsil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida roʻyobga chiqdi.

1 laboratorn-instrumental*

2 statistik

3 epidemiologik

4 toksikologik

5 sanitar-gigienik

244 S’HMning himoya vazifasini buzilishiga nima sabab bo‘lishi mumkin?

1 yashil o‘simliklarning yo‘qligi, katta miqdordagi chiqindi*

2 yashil o‘simliklar turini to‘g‘ri tanlanganligi

3 S’HM o‘lchamini qisqarishi va dudbo‘ron balandligi

4 yashil o‘simliklar maydoning kengaytirilishi

5 hududni ko‘kalamzorlashtirishni yetarli emasligi

245 Aholi salomatligi o‘rganishda sanitar vrach oldida turgan birinchi bosqich vazifalarini ko‘rsating?

1 kuzatuv zonalarni tanlab olish*

2 havodan sinama olish

3 kuzatuv nuqtalarini tanlash

4 demografik ko‘rsatkichlarni baholash

5 hududni ko‘kalamzorlashtirish darajasini baholash

246 Kuzatuv zonasidagi aholi soni necha kishidan kam bo‘lmasligi kerak?

1 20 000-30 000 kishi

2 2000-3000 kishi

3 50000-100000 kishi

4 100-1000 kishi

5 500-2000 kishi

247 Atmosfera havosini ifloslanishi bilan bog‘liq bo‘lgan kasallanish holatini o‘rganishda katta yoshlilarda uchrovchi qanday kasalliklar o‘rganiladi?

1 noyuqumli kasalliklar va hosilalar*

2 vabo va qorin tifi

3 flyuoroz va karies

4 itay-itay va YuShO kasalligi

5 traxoma va pedikulyoz

248 Atrof muhit omillaridan qaysi birini buzilishi natijasida aholi yashash hududida o‘tkir ichak infeksiyalarining ortishi kuzatiladi?

1 suv ta'minotidagi suvning, suv havzasidagi suvning va tuproqning*

2 tashqi va ichki shovqin darajalarining buzilishi

3 mineral o‘g‘itlardan foydalanish natijasida tuproq tarkibining buzilishi

4 atmosfera havosining tarkibini buzilishi

5 harorat qulayliklari darajalarining buzilishi

249 Xlor reagentlarining turlarini ko‘rsating?

1 suyuq xlor, gipoxlorit natriy*

2 xlorli ohak, faol ko‘mir

3 koksoximiyaviy ohak

4 tiosulfat natriy

5 ozon va sulfat kislota

250 Suv bilan xlorning muloqat vaqti qanchaga teng?

1 0,5-1 soat*

2 1-2 soat

3 2-3 soat

4 5-6 soat

5 1-7 soat

251 Suvning ftorlash usullari?

1 mavsumiy yoki yil davomida*

2 smenali yoki kunduzgi

3 aralash yoki kvartalli

4 oylik yoki kvartallik

5 kvartalli yoki yillik

252 Suvni ftorlashda qanday holatga alohida e'tibor beriladi?

1 ftor dozasiga*

2 ozon dozasiga

3 xlor dozasiga

4 koagulyant dozasiga

5 flokulyant dozasiga

253Suvni ftorlash uchun qanday reagentlardan foydalaniladi?

1 ftorid – natriy*

2 kaliy yodid

3 tiosulfat natriy

4 kalsiy karbonat

5 alyuminiy sulfat

254 Suvda qoldiq xlorni aniqlash muddatlarini ko‘rsating?

1 har soatda*

2 sutkada 2 marta

3 har yarim soatda

4 sutkada bir marta

5 sutkada 4 marta

255 Suvning organoleptik xususiyatlarini aniqlash muddatlarini ko‘rsating?

1 har bir olingan namunada aniqlanadi*

2 har kuni

3 haftada bir marta

4 haftada ikki marta

5 oyda 2 marta

256 Taqsimlovchi tarmoqda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganilishi shart?

1 koli-indeks, umumiy mikroblar soni*

2 koli-indeks, radiaktivlik

3 hidi, radiaktivlik

4 kimyoviy ko‘rsatkichlar, toksikologik ko‘rsatkichlar

5 bakteriologik va entomologik ko‘rsatkichlar

257 Ichimlik suv tarkibida nitratlar miqdorining ortishi qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi?

Nitratlar, metall nitratlari - nitrat kislota HNO3 tuzlari. Rangsiz kristallar; oddiy sharoitda barqaror. Yuqori temperaturada kislorod ajratib chiqarib parchalanadi. N. parchalanganida tarkibidagi metallning faolligiga qarab turlicha maqsulotlar hosil boʻladi.

1 metgemoglobinemiya*

2 karies


3 flyuoroz

4 itay-itay

5 asbestoz

258Ichimlik suvi tarkibida ftor miqdorining ortishi qanday kasallikni keltirib chiqaradi?

1 flyuoroz*

2 karies


3 metgemoglobinemiya

4 yurak qon tomir kasalligi

5 endemik bo‘qoq

259 Ichimlik suvi tarkibida ftor moddasi miqdlorining pasayishi qanday kasallikni keltirib chiqaradi?

1 karies*

2 yurak qon tomir kasalligi

3 itay-itay

4 YuShO kasalligi

5 berillioz

260 Ichimlik suvi tarkibida yod moddasining yetishmasligi qanday kasallikni keltirib chiqaradi?

1 endemik bo‘qoq*

2 itay-itay

3 Urov kasalligi

4 Yusho kasalligi

5 asbestoz

261DavST 950-2011 bo‘yicha suvning ximiyaviy ko‘rsatkichlariga mos bo‘lgan natijangi tanlang?

1 ftor-0,7 mg/l: alyuminiy-0,5 mg/l*

2 ftor-1 mg/l: alyuminiy-0,5 mg/l

3 ftor- 2 mg/l: alyuminiy-0,5 mg/l

4 ftor- 4 mg/l: alyuminiy-0,5 mg/l

5 ftor-0,8 mg/l: alyuminiy-0,5 mg/l

262 Taqsimlovchi tarmoqning qasi nuqtalaridan sinamalar olinadi?

1 tarmoqning yuqoriga ko‘tariluvchi va boshi berk nuqtalaridan*

2 suvga koagulyant qo‘shiladigan joylardan

3 suvga xlor qo‘shiladigan nuqtalardan

4 suvga flokulyant qo‘shiladigan nuqtalardan

5 suvga ozon qo‘shiladigan nuqtalardan

263 Qanday ob'ektlarning loyihalari doimo va individual ekspertizadan o‘tkazilishi shart?

1 suv ta'minoti loyihalari*

2 eksperimental loyihalar

3 individual loyihalar

4 namunali loyihalar

5 qayta qo‘llaniluvchi loyihalar

264 Loyihaning grafik materiallari tarkibiga kiradi?

1 situatsion va bosh reja*

2 pasport qismi va gorizontal kesma

3 tushuntirish xati

4 umumiy va pasport qism

5 vertikal kesma

265 Toza suv saqlash rezervuari nima uchun zarur?

1 suvning xlor bilan muloqatga kirishishi va suv zahirasi uchun*

2 suvni tindirish va rangsizlantirish uchun

3 suvni tindirish va ortiqcha hidlarni yo‘qotish uchun

4 suvni tindirish va koagulyant bilan muloqati uchun

5 koagulyant bilan muloqat va suv zahirasi uchun

266 Toza suv saqlash rezervuari qanday muddatlarda tozalanadi?

1 har yili*

2 har kuni

3 har soatda

4 har smenada

5 oyda 3 marta

267 Xlorator xonasiga qo‘yiladigan gigienik talablar?

1 boshqa binolardan ajratilgan holda*

2 xlorli ohak tayyorlash uchun mo‘ljallanadi

3 suv zahirasi saqlanadi

4 yaxshi shamollashi uchun ochiq holda joylashtiriladi

5 maxsus ombor vazifasini bajaradi

268 Xlorator bo‘limi uchun qanday turdagi ventilyasiya tashkil etilishi kerak?

1 mexanik , tortib oluvchi*

2 yelvizak, burchakli

3 tabiiy, sun'iy

4 yelvizak, yelvizak bo‘lmagan

5 faqat derazalar orqali

269 Barcha ftor saqlovchi reagentlar qanday xususiyaga ega bo‘lishi kerak?

1 kariesga qarshi*

2 bakteriotsid

3 bakteriostatik

4 tindirish samarasi

5 rangsizlantirish

270 Artizian suvlarini ftorlash qanday qurilmalarda amalga oshiriladi?

1 toza suv saqlash rezervuarlarida*

2 tindirgichlardan so‘ng

3 filtrlarda

4 tindirgichlarning o‘zida

5 xloratorlarda

271 Ochiq suv manbalarini ftorlash qaysi qurilmalarda amalga oshiriladi?

1 filtrlashdan so‘ng*

2 tindirgichda

3 toza suv saqlash rezervuarida

4 filtrda

5 tarmoqda

272Suvni xlorlashdan so‘ng qancha vaqtdan so‘ng suvga ammoniy saqlovchi reagentlar qo‘shiladi?

1 30 minutdan so‘ng*

2 10 minutdan so‘ng

3 bir soatdan so‘ng

4 40 minutdan so‘ng

5 5 minutdan so‘ng

273 Kanalizatsiya va vodoprovod tarmoqlarini vertikal joylashuvi bo‘yicha o‘zaro masofasi nechaga teng bo‘ladi?

1 0,4 m dan kam emas*

2 3 sm


330 sm

4 0,1 m


5 20 sm

274 Kanalizatsiya va vodoprovod tarmoqlarining paralel joylashuvida o‘zaro masofa qanchaga teng bo‘lishi kerak?

1 1,5 metr dan kam emas*

2 1 metr dan kam emas

3 1,0 metr dan ko‘p emas

4 0,5 metr dan kam emas

5 0,4 metr dan kam emas

275Vodoprovod tarmoqlarining qanday tiplarini bilasiz?

1 aylana va boshi berk*

2 ko‘cha va mansardli

3 aylana va ko‘chali

4 boshi berk va mansardli

5 yon tomonli va kesishuvchi

276 Boshi berk nuqtalarni davriy tozalash uchun nimalar ko‘zda tutiladi?

1 kanalizatsiya*

2 sinama olish uchun jo‘mrak

3 suv chiqaruvchi qurilmalar

4 suv tashlovchi qurilmalar

5 suv haydovchi qurilmalar

277 yerni muzlash qavatidan qancha chuqurlikda vodoprovod trubalarini joylashtirish tavsiya etiladi?

Yer - Quyosh sistemasidagi Quyoshdan uzoqligi jihatdan uchinchi (Merkuriy, Venera sayyoralaridan keyin) sayyora. U oʻz oʻqi atrofida va aylanaga juda yaqin boʻlgan elliptik orbita boʻyicha Quyosh atrofida aylanib turadi.

1 0,5m va undan ko‘p*

2 1 m


3 3 m

4 2 m


5 0,5m va undan kam

278 Suvga reagent sifatida qo‘shiladigan kimyoviy moddalardan qaysi biri uning organoleptik xususiyatiga ta'sir ko‘rsatadi:

1 poliakrilamid*

2 sulfatlar

3 temir

4 ftor


5 alyuminiy

279 Ichimlik suvini epidemiologik xavfyasizligini ta'minlovchi ko‘rsatkichlarga nimalar kiradi?

1 koli-indeks, umumiy mikroblar soni*

2 quruq qoldiq, xloridlar

3 sulfatlar, poliakrilomid

4 faol reaksiya, alyuminiy

5 magniy, xloridlar

280 1 ml ichimlik suvidagi umumiy mikroblar soni qanchaga teng bo‘ladi?

1 100 dan ko‘p emas*

2 3 dan ko‘p emas

3 100 ga teng

4 250 dan ko‘p emas

5 300 dan kam emas

281Markazlashtirilgan suv ta'minoti tizimi suvining sifatiga qaerlardan sinama olib baho beriladi?

1 tarmoqqa berilishidan oldin*

2 birinchi turar joy binosining vodoprod kranidan

3 chiqindi suvini tashlash joyidan

4 suv olish joyidan 1 km yuqorida

5 zararsizlantirilgandan so‘ng tarmoqda

282 Mikrobiologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha suvdan olinadigan sinamalar soni nimaga bog‘liq bo‘ladi?

1 aholi soni va suv manbasiga*

2 vodoprovod qurilmalariga

3 suv iste'moliga

4 suv sifatini yaxshilashga

5 asosiy va maxsus tozalash usullariga

283 Aralashish kamerasidan so‘ng suvdagi qoldiq ozon miqdori qanchaga teng bo‘ladi?

1 0,1-0,3 mg/l*

2 0,3-0,5 mg/l

3 0,7-0,9 mg/l

4 0,8-1,2 mg/l

5 1-2 mg/l

284 Epidemiologik nuqtai nazardan qaysi mikroorganizm suvning havfsizligini ta'minlovchi ko‘rsatkich hisoblanadi?

1 ichak tayoqchasi*

2 qorin tifi tayoqchasi

3 dizentiriya tayoqchasi

4 enteroviruslar

5 arboviruslar

285 Suv orqali tarqaluvchi yuqumli kasalliklarni o‘ziga xos xususiyatlari ?

1 bir vaqtda bo‘lishi va manbaning bitta ekanligi*

2 suv manbasining quvvati, mikroorganizmlar bitta ekanligi

3 markazlashtirilgan suv ta'minoti

4 magistral suv tarmoqlarida favqulotda hodisa

5 tozalash texnologiyasini buzilishi

286 Flyuoressindan tajriba uchun qaysi maqsadlarda foydalpaniladi?

1 gidravlik aloqaning mavjudligini aniqlash uchun*

2 koli-indeksn aniqlash uchun

3 koli-titrni aniqlash uchun

4 umumiy mikroblar sonini aniqlash uchun

5suv manbasini aniqlash uchun

287 Shaxtali quduqlar qaerlarga joylashtiriladi?

1 joyning baland nuqtalarida*

2 axoli punktidan 500 m uzoqlikda

3 qumli tuproqli hududda

4 har qanday joyda

5 axoli punktidan 1000 m uzoqlikda

288 Suvning zararsizlantirishni reagentli usullariga kiradi?

1 xlorlash, ozonlash*

2 koagulyasiya, kumushning ta'siri

3 UBN, xlorlash

4 gamma nurlar, koagulyasiya

5 ftorlash, deftorlash

289 Suvni zararsizlantirishni reagentsiz usullariga kiradi?

Kumush (lot. Argentum - oq kukun), Ag - Mendeleyev davriy sistemasining I guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 47, atom massasi 107,87. Kumush 2 tabiiy barqaror izotop - IO7Ag (51,35%) va IO9Ag (48,65%) dan iborat.

1 UBN va gamma nurlar*

2 dezinfeksiya va xlorlash

3 qaynatish va ftorlash

4 ozonlash va UBN

5 xlorlash va ftorlash

290 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalarga nimalar kiradi?

1 ishlab chiqarish korxonalari va avtotransport*

2 ximiya sanoati va ko‘kalamzorlashtirish

3 ximiya sanoati va obodonlashtirish

4 ishlab chiqarish korxonalari va uglevodorodlar

5 vulkanlar va oltingugurt oksida

291 Shaharlar havosini ifloslantiruvchi manbalarga kiradi:

1 avtotransport va IES*

2 avtotransport va daraxtlar

3 IES va o‘tloqlar

4 avtotransport va sport inshoatlari

5 avtotransport va maishiy muassasalar

292 Yoqilg‘ini atmosfera havosini ifloslantirishdagi o‘ziga xos xususiyatlari nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 yoqilg‘ini sifati va turi hamda yoqilg‘ini yoqish usuli*

2 avtomashinaning turi va sifati va chetlashtirish usuli

3 ko‘kalamzorlashtirishning turi va sifati va zararsizlantirish usuli

4 obodonlashtirishning turi va sifati va xlorlash usuli

5 turar joy binolarining turi va sifati va ozonlash usuli

293 Axloi salomatligini o‘rganishda sanitar vrach oldida turgan vazifalarning dastlabkisini ayting?

1 kuzatuv zonalarini tanlab olish*

2 atmosfera havosidan sinama olish

3 kuzatuv nuqtalarini belgilash

4 demografik ko‘rsatkichlarni baholash

5 hududni ko‘kalamzorlashtirishni baholash

294 Aholi salomatligini demografik ko‘rsatkichlariga atmosfera havosini ifloslantiruvchilarining ta'siri qanday xarakterda namoyon bo‘ladi?

1 yig‘indi ta'sirini xarakterlaydi*

2 antogonistik ta'sirni xarakterlaydi

3 bittalik ta'sirni xarakterlaydi

4 potensial ta'sirni xarakterlaydi

5 uzoq ta'sirni xarakterlaydi

295 Aholi orasida atmosfera havosining ifloslanish darajasiga eng sezgir guruh?

1 bolalar guruhi*

2 katta yoshlilar

3 o‘smirlar

4 bolalar muassasalariga qatnovchilar

5 birinchi homiladorlikdan tug‘ilgan bolalar

296 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar ta'siri qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

1 kasallanish, o‘lim, premorbid holat*

2 nogironlik, jismoniy rivojlanish , xis qilishning o‘zgarishi

3 yuqumli kasalliklarni paydo bo‘lishi, kayfiyatni buzilishi

4 homiladorlik asoratlari, hosilalar va umumiy kasallanish

5 yurak qon tomir kasalligi, jarohatlar

297 Avtotransport chiqindilaridan qanday turdagi kasalliklar rivojlanadi?

1 quloq burun va tomoq kasalliklari, onkologik kasalliklar, nafas organ kasalliklari*

2 demografik ko‘rsatkichlarning buzilishi, flyuoroz

3 jarohatlar, zaharlanishlar, ko‘z kasalliklar

4 yuqumli kasalliklar, epizootik kasalliklar, endokrinkasalliklar

5 gelmintozlar, leptospirozlar, KU isitmasi

298 DSENM ekologiya bo‘limi o‘tkir va surunkali kasalliklarni qanday hisobga olinadi?

1 tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha*

2 poliklinika ma'lumotlari bo‘yicha

3 kasallik varaqalari bo‘yicha

4 dispanser hisoblari bo‘yicha

5 kasb kasalliklar bo‘yicha


  1. Atrof muhit omillarining noqulay ta'siri tufayli yuzaga keladigan muxim noepidemiologik kasalliklarga nimalar kiradi?

1 nafas organ kasalliklari, havfli o‘smalar, ko‘z jarohatlari, endokrin kasalliklar

2 tuberkulez, tanosil , havfli hosilalar, ruxiy kasalliklar, mikozlar, traxomlar

3 flyuoroz, itay-itay, seleninzm, berillioz

4 vabo, paratiflar, qorni tifi, ichburug‘

5 enteroviruslar, gepatit, adenoviruslar


  1. Salomatlik to‘g‘risidagi ma'lumotlar qancha vaqt davomida yig‘iladi?

1 1-3 yil davomida

2 1 yil davomida

3 10-15 yil

4 15-30 yil

5 25-30 yil


  1. Atmosfera ifloslantiruvchilarini o‘tkir ta'sirini yuzaga kelishiga olib keluvchi sharoitlarga nimalar kiradi?

1 ifloslantiruvchilarni yuqori konsentratsiyasi va ob-havo antitsiklonlari

2 ifloslantiruvchilarni REMdan 5 marta yuqori bo‘lishi va yer yuza inversiyasi

3 zararli moddani yo‘l qo‘yiladigan konsentratsiyasi va ob-havoning antitsikloni

4 ifloslantiruvchi moddani REMdan yuqori bo‘lishi va yuqori inversiya

5 ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasi REM dan yuqori bo‘lishi va inversiya

302 Yashash zonasidagi aholini o‘zini xis qilish holati qanday subektiv usul bilan aniqlanadi?

1 aholidan surishtiruv*

2 immunostatus

3 o‘lim ko‘rsatkichi

4 kasallanish

5 premorbidnoe sostoyanie

303 Aholining qaysi yoshdagi guruhi so‘rab surishtiriladi?

1 50 yosh va undan yuqori*

2 0-6 oyliklar

3 16 yosh va undan kattalar

4 20-40 yosh

5 nafaqadagi yoshlar

304 Aholini so‘rab surishtirishda qanday belgilar va guruhlar hisobga olinmaydi?

1 zararli moddalar bilan kasbiy bog‘liqlik va ishchilar*

2 7 yoshdan kattalar

3 16 yoshdan kattalar va kollejda o‘quvchilar

4 nafaqadagilar va uy bekalari

5 zararli moddalar bilan muloqat qilmaydigan ishchilar

305 Atmosfera havosining ifloslanishida qanday maxsus kasalliklar yuzaga kelishi mumkin?

1 flyuoroz, asbestoz, itay-itay*

2 yuqori nafas yo‘li kasalliklari, o‘tkir ichak infeksiyalari, gripp

3 vabo, ichburug‘, gripp

4 itay-itay, leptospiroz, tuberkulez

5 gelmintoz, askaridoz, berillioz

306 So‘raluvchi aholining o‘zini xis qilishini buzilishi deganda nimani tushunasiz?

1 bosh og‘rishi, bosh aylanishi, uyqusizlik*

2 xonadonni shamollatilishi, changlanganlik

3 zaharli gazlar hidini sezilishi, changlanganlik

4 sanitar maishiy sharoitning buzilishi, o‘simliklarni nobud bo‘lishi

5 kasallanish, hlim ko‘rsatkichi

307 Umumiy ifloslantiruvchilar tufayli atmosfera havosini ifloslantirilishi natijasida qanday kasalliklar yuzaga keladi?

Gaz - 1) uzunlik va masofani oʻlchash uchun moʻljallangan qad. oʻlchov birligi; arshin. Oʻrta Osiyo, shu jumladan Oʻzbekistonning baʼzi joylarida zar deb ham yuritilgan. Qiymati 0,71 m deb qabul qilingan.

1 noyuqumli*

2 umumiy kasallanish

3 maxsus

4 yuqumli

5 geokimyoviy provinsiyalar kasalliklari

308 Atmosfera havosini uglerod oksidi bilan ifloslanishi natijasida qanday kasalliklar yuzaga keladi?

1 yurak qon tomir kasalliklari*

2 epizodik kasalliklar

3 epizotik kasalliklar

4 epidemiologik kasalliklar

5 neepidemiologik kasalliklar

309 Avtomobil dudbo‘ronidan ajraluvchi moddalar ichida onkologik kasalliklarni keltirib chiqaruvchi ingredientnii ko‘rsating?

1 3,4 benzipiren*

2 chang


3 uglerod oksidi

4 azot oksidi

5 oltingugurt gazi

310 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlarning tibbiy aspektlarini ayting?

1 aholining salomatligi va sanitar maishiy sharoitlarini o‘rganish

2 sanitar –texnik qurilmalarni o‘rganish

3 yashash zonasida sanitar-epidemiologik tekshiruvlar olib borish

4 atmosfera havosini ifloslanish darajasini o‘rganish

5 sanitar – topografik sharoitlarni o‘rganish

311 Atmosfera havosini salomatlikka ta'siriga eng sezgir bo‘lgan guruxiga kimlar kiradi?

1 bolalar va 50 yoshdan katta aholi*

2 o‘smirlar va harbiylar

3 ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchi katta yoshli kishilar

4 faqat o‘smirlar va bolalar

5 fermerlaro, tibbiy xodimlar

312 Shaharlarda kasallanish darajasini o‘rganish uchun DSENM ekologiya bo‘limi vrachi qanday davolash profilaktika muassasalari ma'lumotlariga tayanadilar?

1 poliklinika, onkologik markaz*

2 tibbiy punkt, profilaktoriy

3 kasalxona, ambulatoriya

4 dispanser, tez tibbiy yordam stansiyasi

5 korxona laboratoriyalari, sanatoriy

313 Asbestoz kasalligini keltirib chiqaruvchi ifloslantiruvchi moddalarni ko‘rsating?

1asbest*

2 ftoridlar

3 sement changi

4 organik chang

5 turli ohaklar

314 Itay-itay kasalligi atmosfera havosidagi qaysi modda miqdorini ortishi tufayli yuzaga keladi?

1 kadmiy*

2 asbest


3 sement changi

4 organik chang

5 berilliy

315Berrilioz kasalligi keltirib chiqaruvchi ifloslantiruvchi modda turini ko‘rsating?

1 berilliy*

2 ftor


3 kadmiy

4 kalsiy


5 magniy

316 Aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko‘rsatuvchi atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalarning birinchi belgilarini ayting?

1 toksik tumanlar, smoglarning xosil bo‘lishi*

2 atmosfera ifloslantiruvchilarining yo‘l qo‘yiladigan miqdori

3 atmosfera ifloslantiruvchilarining o‘tkir ta'siri

4 atmosfera ifloslantiruvchilarining surunkali ta'siri

5 atmosfera ifloslantiruvchilarini yig‘indi effekt ta'siri

317 Atrof muhitni ifloslanishi bilan bog‘liq kasallanish strukturasini o‘zgarishi qanday shaharlarda namoyon bo‘ladi?

1 urbanizatsiyalashgan, ishlab chiqarish rivojlangan hududlarda*

2 kurort shaharlarda

3 kichik shaharlarda

4 o‘rtacha shaharlarda

5 megapolislarda

318 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilari tufayli tananing qaysi soxasida ko‘proq havfli o‘smalar kuzatiladi?

1 nafas organliri*

2 teri qoplamasi

3 bosh miyada

4 yurak qon tomir

5me'da ichak

319 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi antropogen omillarga nimalar kiradi?

1 ishlab chiqarishni rivojlanishi, urbanizatsiya*

2 tabiiy iqlimiy omillar

3 avtotransportni rivojlanishi, meteosharoitlar

4 yangi ishlab chiqarish tarmoqlari, bu tarmoqlarni noto‘g‘ri joylashuvi

5 tashlanadigan chiqindi miqdorini ortishi va bu moddalarni tarqalish sharoiti

320 Atmosfera havosini ifloslanishi bilan bog‘liq bo‘lgan nafas funksiyalarining o‘zgarishini qaysi guruh bolalarida o‘rganish mumkin?

1 atmosfera havosini ifloslanishi mavjud bo‘lgan hududdagi maktab o‘quvchilari*

2 bolalar muassasasiga qatnovchi bolalarda

3 bolalar muassasalariga qatnamaydigan bolalarda

4 30 yoshgacha bo‘lgan ayollardan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda

5 o‘smirlar, harbiy xizmatchilarda

321O‘pka potologiyasiga nisbatan “yuqori havfli”guruhga kimlar kiradi

1 bolalar*

2 yangi tug‘ilgan chaqaloqlar

3 o‘smirlar

4 katta yoshli aholi

5 qariyalar

322 Shahar aholisining qaysi guruhlarida o‘pka kasalligini chastotasi va davomiyligi namoyong bo‘ladi

1 bronxial astma bilan kasallangan aholi o‘rtasida*

2 teri kasalliklariga chalingan bemorlarda

3 o‘tkir ichak infeksiyalari bilan kasallangan bemorlarda

4 gelmintozlar bilan kasallangan bemorlarda

5 yurak qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlarda

323 Qaysi manbalardan atmosfera havosiga chala yongan shlaklar va kul ajralib chiqadi?

1 IES*

2 ishlab chiqarish korxonalaridan3 qurilish sanoati

4 avtotransport

5 tuproq

324 Qonda karboksigemoglobin moddasining xosil bo‘lishi qaysi ifloslantiruvchi manba bilan bog‘liq?

1 uglerod oksidi*

2 qurum


3 muallaq moddalar

4 oltin gugurt gazi

5 3,4 benzpiren

325 Atmosfera havosini laborator tahlildan o‘tkazishning asosiy vazifalari?

1 ifloslanish darajasini va tozalash qurilmalar ish samaradorligini baholash*

2 ifloslanish darajasini baholash va moddalarning zaharlilik darajasi

3 atmosfera havosini umumiy ifloslantiruvchilarini baholash

4 atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarni tarqalish daroajasini o‘rganish

5 atmosfera havosini iflolslantirmaydigan ishlab chiqarish korxonalarining mavjudligi

326 Qaysi inversiya turida insonlarning nafas olish bo‘sag‘asida ifloslantiruvchi moddalarning yuqori konsentratsiyasi aniqlanadi?

1 yer yuza inversiyasida*

2 post va yuqoriga ko‘tariluvchi inversiyalarda

3 yuqoriga ko‘tariluvchi inversiyada

4 baland inversiyada

5 manfiy temperatura gradientida

327 yer yuza inversiyasining eng yuqori chegarasi necha metrgacha bo‘lishi mumkin?

1 200-300m*

2 1000-2000m

3 2000-3000m

4 50-100m  1. 10-100m

328 Yuqoriga ko‘tariluvchi niversiyaning eng yuqori chegarasini ko‘rsating?

1 500m*


2 1000m

3 800m


4 1500m

5 2000m


329 Qaysi inversiya turi aholi salomatligiga bilvosita ta'sir ko‘rsatadi?

1 yer yuza*

2 yuqori

3 adiabatik

4 sedimetatsion

5 aspiratsion

330 Gidrometeoorologiya xizmati qanday turdagi nazorat postlvarida kuzatuvlvr olib boradi?

1 statsionar, yo‘nalishli, alanga osti*

2 yo‘nalishli, statistik, alaga osti

3 alang usti, alaga osti, statsionar

4 yo‘nalishli, alang osti, S’HM

5 turar joy zonasida, S’HMda, manbada

331 Atmosfera havosidan sinama olish uchun joy tanlab olishda nimalarga e'tibor beriladi?

1 ochiq maydonda, yer yuzidan 1,5 m balandlikda

2 ochiq maydonda, ishlab chiqarish mintaqasida

3 ochiq maydonda, o‘rmon park zonasida

4 ochiq maydonda, ifloslantiruvchi manba yaqinida

5 ochiq maydonda, manbadan 1000m uzoqlikda

332 Atmosfera havosidan o‘tuvchi grafik asosida to‘liq sinamani qaysi muassasa tomonidan olinadi?

1 gidromet xizmati tomonidan*

2 DSENM tomonidan

3 shahar tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi tomonidan

4 ishlab chiqarish maydonlari bo‘yicha regional inspeksiya

5 DAN xodimlari tomonidan

333 Atmosfera havosidan bir martalik sinama olish nechta nuqtada amalga oshiriladi?

1 3-4 nuqtada*

2 5 nuqtada

3 10 nuqtada

4 35 nuqtada

5 20 nuqtada

334 Atmosfera havosidan sinama olishda qo‘llaniluvchi qurilmalarni ko‘rsating?

1 aspirator, yutuvchi muhit, FEK*

2 aspirator, melanjer, paxta

3 aspirator, chang yutkich, faol ko‘mir

4 aspirator, selikagelli trubkalar tizimi

5 Polejaev yutuvchi muhiti, Petri kosachasi, ogar

335 Avtomagistrallar holatini baholashda sinama qaerlardan olinadi?

1 avtotransport harakatlanadigan qismda, kvartal ichida*

2 shaharning harakatlanadigan qismida, daraxtlpar ostida

3 magistralda, binolar oldida

4 haydovchi kabinasida, oshxonada

5 mashinalar dudbo‘roni oldida, trotuarda

336 Atmosfera havosidan sinama olish usullarini ko‘rsating?

1 aspiratsion va sedimetatsion*

2 o‘tuvchi va to‘liq bo‘lmagan

3 laborator va i instrumental

4 o‘rtacha oylik va o‘rtacha yillik

5 maksimal va bir martalik

337 Amaliyotda atmosfera havosini ifloslanishi ustidan sanitar nazorat o‘tkazishda qanday usullardan foydalaniladi?

1 bir martalik, o‘rtacha sutkalik, o‘rtacha smenali*

2 o‘rtacha sutkalik, kvartalli

3 dekadali, o‘rtacha yillik, kvartalli

4 o‘rtacha statistik, o‘rtacha smenali, o‘rtacha yillik

5 bir vaqtlik, maksimal, yillik

338 Chang guli va gaz gulini aniqlashda qanday ma'lumotlar zarur bo‘ladi?

1 shamolning tezligi va yo‘nalishi, modda konsentratsiyasi*

2 meteo sharoit, grafik tasvir

3 modda konsentratsiyasi va havflilik darajasi

4 moddalar REM va uni me'yordan oshish darajasi

5 shamol tezligi va yo‘nalishi, moddaning zaharliligi

339 Chang miqdorini aniqlash uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi?

1 aspirator, qog‘oz filtr va allonj*

2 yutuvchi muhit va plastinka

3 yutuvchi pribor va shisha tolali filtr

4 Migunov respiratori, Petri kosachasi

5 tolali filtr va kosachali tlrozilar

340 Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan bir martalik sinama olib uning sanitar holatiga baho beriladi?

1 DSENM*


2 tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi

3 korxonada mavjud laboratoriya

4 gidromet xizmati

5 avtoinspeksiya

341 Sanitar nazorat amaliyotida sanitar vrach atmosfera havosidan sinama olishning qanday usullaridan foydalanadi?

1 maksimal bir martalik va o‘rtacha*

2 sutkalik va yillik

3 yillik va kvartal

4 oylik va yillik

5 maksimal ko‘p martalik va dekadali

342 Atmosfera havosidan sinama olishda shamolning yo‘nalishi va tezligini aniqlashda qanday asboblardan foydalaniladi?

1 anemometr, flyuger*

2 aspirator

3 termometr

4 barograf

5 Avgust psixrometridan

343 Atmosfera havosidan sinama olishda psixrometr nima uchun zarur bo‘ladi?

1 havoning harorati va nisbiy namligini aniqlash uchun*

2 barometrik bosim va haroratni aniqlash uchun

3 shamolning yo‘nalishi va tezligini aniqlash uchun

4 havodan sinama olish va gazlarni aniqlash uchun

5 antitsiklon ob-havoni baholash uchun

344 Havodan sinama olish nima bilan yakunlanadi?

1 bayonnoma bilan*

2 dalolatnoma bilan

3 xulosa bilan

4 loyiha ekspertizasi bilan

5 kuzatuv xati bilan

345 Atmosfera havosini maksimal ifloslanish zonasini aniqlashda qancha miqdordagi sinamalar olib baholanadi?

1 50-60 sinamadan kam emas*

2 10 sinamadan kam emas

3 20 sinamadan kam emas

4 ne menee 25 sinamadan kam emas

5 15-20 prob

346Atmosfera havosidan sinama olishda keng qo‘llanuvchi qurilma nima?

1 Migunov aspiratori*

2 shlanglar tizimi

3 bochkalar tizimi

4 yutuvchi muhitlar

5 termometr

346 Atmosfera havosini baholashda kuzatuv postlari kim tomonidan tashkil etiladi?

1 gidromet xizmati tomonidan*

2 shahar hokimi tomonidan

3 me'mor tomonidan

4 sanitar vrach tomonidan

5 organы militsii

347 Statsionar post ma'lumotlari nima uchun zarur?

1 ifloslanish darajasini va tozalash samaradorligini baholash*

2 ifloslantiruvchi manbalarni kuzatish va diffuzion ifloslanishni aniqlash uchun

3 meteo sharoitlarni havo haroratini aniqlash uchun

4 havodan sinama olish va salomatlikni aniqlash uchun

5 atmosfera havosini yillik ifloslanish darajasini aniqlash uchun

348 Bir vaqtning o‘zida nechta nuqtadan sinama olish mumkin?

1 3 ta nuqtadan*

2 2 ta nuqtadan

3 7 ta nuqtadan

4 qancha ko‘p bo‘lsa shuncha yaxshi

5 10 ta nuqtadan

349 Atmosfera havosidan sinama olishda shamol yo‘nalishining qaysi tomoniga nisbatan joy tanlanadi?

1 shamol esish tomonidan*

2 korxonalar oldidan

3 S’HM oldidan

4ishlab chiqarish korxonalari trubasi oldidan

5 shamolga qaramaDownload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.67 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 0.67 Mb.