1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 0.67 Mb.
bet5/10
Sana24.03.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
qarshi

350 Nima uchun atmosfera havosidan sinama olish uchun joy tanlashda nuqtalar manbaga nisbatan turli o‘lchamlarda tashkil etiladi?

Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.

1 S’HM o‘lchamini aniqlash va ifloslanish xarakterini belgilash uchun*

2 sanitar-texnik chora tadbirlar samaradorligini baholash uchun

3 atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar miqdorini REDdan ortiq bo‘lishi

4 shamol rejimini aniqlash uchundlya opredeleniya vetrovogo rejima

5 atmosferani ifloslantirish stratifikatsiyasini belgilash uchun

351 Nazorat postlari uchun joy tanlashda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

1 aholi soni, manba quvvati, meteo sharoitlar*

2 atmosfera havosini ifloslantiruvchi zararli moddalar REMi

3 fon ifloslantiruvchilarni aniqlash

4 S’HMni tashkil etish, hududni funksional zonalash

5 aholi punkti va ifloslantiruvchi manbalar bilan tanishish

352 Joriy sanitar nazoratda atmosfera havosini ifloslanishini baholash kim tomonidan o‘rganiladi?

1 DSENM sanitar-gigienik laboratoriyasi tomonidan*

2 shahar tabiatnt muhofaza qilish qo‘mitasining laboratoriyasi tomonidan

3 avtoinspeksiya tomonidan

4 bakteriologik laboratoriya tomonidan

5 ishlab chiqarish laboratoriyasi tomonidan

353 Nazorat postlarida qanday sinamalar olinadi?

1 maksimal bir martalik, o‘rtacha sutkalik*

2 umumiy va maxsus sinamalar

3 sedimetatsion va aspiratsion usullar

4 o‘rtacha oylik va o‘rtacha yillik sinamalar

5 20 daqiqa va 24 soat davomida olinadigan sinamalar

354 Nazorat postlarini o‘rnatishga kim mas'ul?

1 Gidromet, DSENM, va shahar me'mori*

2 shahar hokimi va shahar me'mori

3 avtoinspeksiya, shahar ma'muriyati

4 kommunao ho‘jalik organlari

5 tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi

355 Sinama olingandan so‘ng atmosfera havosining holati to‘g‘risida kim xulosa beradi?

1 sanitar vrach*

2 ximik

3 laborant4 muhandis

5 meteorolog

356 Atmosfera havosi tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasi qanday birlikda keltiriladi?

1 mg/m3*

2 mg/l

3 mg/kg


4 g/sek

5 t/yil


357 Atmosfera havosining ifloslanishiga atrof muhitning qanday omillari ta'sir ko‘rsatadi ?

1 tabiiy, antropogen, fizik-ximiyaviy*

2 fizik, ximik, kanserogen

3 biologik, toksikologik, ximik

4 mutagen, terotogen, toksikologik

5 inson omili, shamol rejimi va S’HM

358 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi avtotransportning o‘ziga xos xususiyatlari nimada ?

1 ajratmalarini nafas bo‘sag‘asiga tashlaydi, S’HM o‘rnatish imkoniyati mavjud emas*

2 1 havflilik sinfiga kiruvchi maxsus ifloslantiruvchilar tashlaydi

3 harakatli, og‘ir yuk ko‘taradi

4 harakatli, umumiy ifloslantiruvchilar ajratadi

5 harakatli, ko‘chalar toifasiga bog‘liq bo‘ladi

359 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi qanday manbalarni bilasiz?

1 umumiy va maxsus*

2 gazsimon va qattiq

3 kanserogen va changli

4 maxsus va to‘g‘ridan to‘g‘ri

5 bevosita va bilvosita

360 Umumiy ifloslantiruvchilarga nimalar kiradi?

1 chang, oltingugurt gazi, uglerod oksidi*

2 maxsus va nomaxsus ifloslantiruvchilar

3 muallaq moddalar, oksidlanish, mikroorganizlar

4 fotooksidantlar, flokulyantlar, chang

5 dudbo‘ron gazlari, issiq va sovuq chiqindilar

361 Ishlab chiqarish korxonalari qaerlarga joylashtiriladi?

1 ishlab chiqarish zonasida

2 shahardan tashqarida

3 sanitar himoya mintaqasida

4 tashqi transport mintaqasida

5 ma'muriy markazda

362 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni o‘rganish usullarini ko‘rsating?

1 sanitar-topografik, sanitar-texnik, sanitar-epidemiologik*

2 instrumental, gigienik, epidemiologik

3 sanitar-texnik, laborator, aholidan so‘rab surishtirish

4 sanitar-gigienik, epidemiologik, instrumental

5 aspirator, sedimetatsion, torozili

363 Shahar aholi turar joy mintaqasida ob'ektni joylashgan o‘rnini o‘rganish qaysi tekshiruv usuliga kiradi?

1 sanitarno-topografik*

2 instrumental

3 sanitar-epidemiologik

4 sanitar-texnik

5 metod «vatt»

364 Avtomagistrallarni baholashda qanday masalalar hal etiladi?

1 ko‘chalar toifasi, relefi, obodonlashtirilganlik darajasi*

2 yoritilganlik, havo tarkibidagi benzol miqdori

3 yashil o‘simliklar qatori, postlarning mavjudligi

4 yashil o‘simliklar turi, tramvay liniyalarining mavjudligi

5 ko‘chalar nomi, qoplamasi, svetoforlar

365 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni baholashda aholi salomatligini o‘rganish qanday usulga kiradi?

1 sanitar-epidemiologik*

2 instrumental

3 sanitar-texnik

4 sanitar-topografik

5 laborator

366 Tozalash qurilmalari samaradorligini o‘rganish qanday tekshirish usuliga kiradi?

1 sanitar-texnik*

2 statistik

3 instrumenta

4 laborator

5 sanitar- topografik

367 Manbani sanitar-texnik baholashda qanday masalaplar hal etiladi?

1 tozalash qurilmalarining loyiha materiallari, ulardan foydalanish, ularning samaradorligi*

2 tozalash qurilmalari kim tomonidan qurilgan, nimaga qarshi ishlatiladi

3 tozalash qurilmalarining konstruksiyalari, toksikologik ko‘rsatkichlar

4 ekspluatatsiya, tozalash qurilmalarining muhandislik vazifalari

5 tozalash qurilmalari qanday materialdan tayyorlangan, qurilmalarning texnik holati

368 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni sanitar tekshirish nima bilan yakunlanadi?

1 aktom sanitarnogo obsledovaniesanitar tekshirish dalolatnomasi bilan*

2 yashash hududini sanitar baholash bilan

3 qurilmalarning sanitar-texnik xarakteristikasi bilan

4 sanitar me'yorlarni buzilganligini asoslash

5 aholining kasallanish holatini asoslash

369 Avtomobil dvigatellarining ish rejimi qanday usul bilan baholanadi?

1 dudbo‘ron gazidagi SO konsentratsiyasi bilan*

2 oltingugurt gazining konsentratsiyasi

3 3,4 benzopiren konsentratsiyasi

4 qurum konsentratsiyasi

5 uglevodorod konsentratsiyasi

370 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar:

1 sanitar-texnik, texnologik, rejalashtiruvchi va qonuniy-ma'muriy*

2 laborator, sanitar-texnik va “vatt” usuli bilan

3 murakkab texnologiyadan foydalanish, atmosferaga chiqindilarni tashlashni man etish

4 aholi turar joylarini funksional zonalash, laborator nazorat

5 aholidan so‘rab surishtirish, sanitar-texnik, laborator nazorat

371 Asosiy rejalashtiruvchi chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 hudud uchun maydon tanlab olish va funksional zonalash*

2 shamol guli va chang gulini ishlab chiqish

3 gaz gulini ishlab chiqish va atmosfera havosi stratifikatsiyasi

4 atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqish

5 atmosfera havosini ishlab chiqarish korxonalari chiqindilaridan muhofaza qilish

372 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan gaz ushlab qoluvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 skrubber*

2 siklon

3 multitsiklon

4 zlektrofiltr

5 chang ushlovchi filtrlar

373 Atmosfera havosida ximiyaviy moddalar REMi qanday aniqlanadi?

1 tajriba, hisoblash *

2 qiyosiy, so‘rab surishtirish

3 kuzatish, joriy

4 epidemiologik, so‘rab surishtirish

5 maksimal, o‘rtacha sutkalik

374 Qanday biologik muhitlarda maksimal bir martalik konsentratsiya o‘rnatiladi?

1 bolalarda*

2 hayvonlarda

3 oq kalamushlarda

4 ishchilarda

5 uy bekalarida

375 REM kimga va qachon zarur?

1 atmosfera havosi sifatini baholashda sanitar vrach uchun*

2 avtoinspektorlar uchun, mashinalar harakatini boshqarishda

3 havo basseyni xolatini baholashda gidromet uchun

4 statsionar postlarda ifloslantiruvchilarni baholashda

5 yo‘nalishli postlarda maksimal konsentratsiyani baholash uchun

376 Atmosfera havosida zararli moddalar REMi qanday darajada aniqlanadi?

Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.

1 bo‘sag‘a osti darajasida*

2 harakat darajasida

3 surunkali ta'sir darajasida

4 o‘tkir ta'sir darajasida

5 o‘tkir osti ta'sir darajasida

377 Atmosfera havosida ximiyaviy moddalarni me'yorlashtirishning nechta prinsipi mavjud?

1 4*


2 3

3 5


4 6

5 10


378 REMni epidnmiologik asoslash o‘z ichiga nimalarni oladi?

1 atmosfera havosini ifloslanish darajasini va aholi salomatlik holatini baholash*

2 axoli immunostatus salomatlik xolatini baholash va jismoniy rivojlanganlik

3 o‘tkir ichak infeksiyalari kasallanish o‘choqlarini aniqlash

4 manbani baholash, tarqphalish yo‘li va immunitetni o‘rganish

5 epidemik kasalliklar o‘choqlarini aniqlash

379 REM aniqlanguncha qanday me'yordan foydalanish mumkin?

1 RECh*


2 RET

3 moddaning havfsiz tashlash me'yori

4 HQM

5 moddaning qiyosiy havfsiz miqdori380 Axoli turar joylari atmosfera havosida kimyoviy moddalar me'yori nima deb nomlanadi?

1 REM*


2 xavfsiz qoldiq miqdor

3 ruxsat etilgan doza

4 havfsiz qoldiq miqdor

5 qiyosiy qoldiq daraja

381 Avtotransportga nisbatan tashkillashtirilgan chora tadbirga nimalar kiradi?

1 ko‘cha haroakatini tashkil etish va boshqarish*

2 magistral oldi hududini aniq zonalash

3 gazbalon dvigatelli mashinalarni tanlab olish

4 yovhqilg‘iga cho‘kmalar aralashtirish

5 yashil o‘simliklarni ikk va undan ortiq qatorlarga ekish

382 Atmosfera havosini azot oksidlari bilan ifloslanishi bolalarda qanday kasallikni yuzaga keltiradi?

1 metgemoglobinemiya*

2 birrilioz

3 flyuoroz

4 itay-itay

5 kadmioz

383 Mashina dvigatellarini qanday noxush rejimda ishlashi dudbo‘ron gazlari tarkibiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi?

1 tezlikning pastligi va mashina motorini harakatsiz xolda ishlashi*

2 mashina yoqilg‘isida cho‘kmalarning mavjud emasligi

3 mashinalarda neytralizatorlarning yo‘qligi

4 birdan to‘xtash, keskin burilish

5 magistralda yashil zonalarning mavjudligi

384 Elektrofiltrning foydali ish koeffitsienti nechaga teng?

1 99%*


2 30%

3 40%


4 50%

5 70%


385 Elektrofiltrning normal ishlashi uchun nima qilish keraka?

1 elektrofiltrdan oldin havoni mexanik tozalash*

2 tozalanadigan gazni qo‘shimcha ifloslantirish

3 tutun gazi haroratining ortishi

4 tutun gazini quritish

5 chiqindilarni namlash va utilizatsiya qilish

386 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi qanday manbalardan tuproq ifloslanishi mumkin?

1 avtotransportdan*

2 qishloq xo‘jalik tarmoqlaridan

3 ishlab chiqarish tavrmoqlaridan

4 tuproqning o‘zida

5 kimyo sanoatidan

387 Atmosfera havosiga qanday manbalardan asosan mineral yoqilg‘ilarni yonishi natijasida xosil bo‘lgan chiqindilar tashlanadi?

1 IES*


2 qurilish industriyasidan

3 avtotransport

4 ishlab chiqarish korxonalaridan

5 tuproqdan

388 Qanday yoqilg‘ilar tarkibida oltingugurt va kullanish miqdorini doimo o‘rganib borish zarur?

1 mineral o‘g‘itlar tarkibida*

2 mazut tarkibi

3 gaz tarkibi

4 suyuq yoqilg‘ida

5 slans tarkibida

389 Ekologiyani yaxshilash maqsadida qanday qattiq yoqilg‘ilarni issiqlik elektro stansiyalarda foydalanish mumkin emas?

1 kam kaloriyali va past navli ko‘mir*

2 daraxt va slans

3yuqori kaloriyali va yuqori sortli

4 changli va bo‘lakli

5 slans va torf

390 Yilning sovuq davrida qanday manbalar atmosfera havosini kuchli ifloslantiradi?

1 IES*


2 ishlab chiqarish korxonalari

3 tuproq


4 avtotransport

5 qishloq xo‘jalik korxonalari

391 Yilning issiq davrida havo muhitini kuchli changlanishi nimalarga bog‘liq?

1 hududni obodonlashtirish darajasiga*

2 issiq chiqindilar miqdloriga

3 mashinalar oqimliligiga

4 meteo sharoitning passivligiga

5 tuproqda olibiladigan ishlarga

392 Qanday manbalardan atmosfera havosiga og‘ir metall azrozollari ajralib chiqadi?

Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.

1 qora metallurgiya*

2 avtotransport

3 neftni qayta ishlash korxonalari

4 ko‘mirni yoqish jarayoni

5 alyuminiy sanoati

393 Qanday manbalardan ajralayotgan moddalar sababli odamlar qonida karboksigemoglobin moddasi xosil bo‘ladi?

1 avtotransport*

2 paxta tozalash zavodlari

3 tuproq


4 ishlab chiqarish korxonalari

5 bug‘ pechlari

394 Tashkillashtirilgan chiqindilar atmosferaga tashlanadigan chiqindilarning necha foizini tashkil etadi?

1 10%*


2 90%

3 80%


4 50%

5 60%


395 Ishlab chiqarish manbalaridan ajraluvchi chiqindilarning necha foizi hisobga olinadi?

1 tashkillashtirilgan*

2 tashkillashtirilmagan

3 deraza romlaridan ajraluvchi

4 ventilyasion tirqishlar orqali ajraluvchi

5 changlanuvchi mashinalardan xosil bo‘luvchi

396 Qanday manba atmosferaning bakterial tarkibini sedimetatsion usul yordamida aniqlashni talab etadi?

1 tuproq*

2 IES

3 ishlab chiqarish korxonalari4 avtotransport

5 suv transporti

397 Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining gigienik ahamiyati?

1 xom ashyoni changlanuvchi material va katta xajmli ekanligi *

2 bu turdagi korxonalar atmosfera havosini ifloslantirmaydi

3 bu turdagi korxonalar uchun S’HM o‘rnatish shart emas’

4 bu turdagi korxonalar faqat ochiq suv havzalarini ifloslantiradi

5 tabiiy materiallar doimo o‘z tarkibida zaharsiz moddalarni saqlaydi

398 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarni axoli salomatligiga ta'siri qanday guruhlarga bo‘linadi?

1 o‘tkir va surunkali*

2 o‘tkir va o‘tkir osti

3 surunkali va maxsus

4 maksimal va minimal

5 yillik va dekadali

399 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarini surunkali ta'siri qanday guruxlarga bo‘linadi?

1 surunkali maxsus va surunkali nomaxsus*

2 surunkali maxsus va surunkali minimal

3 surunkali o‘tkir va surunkali o‘tkir osti

4 surunkali tashkillashtirilgan va surunkali tashkillashtirilmagan

5 surunkaliindividuaova surunkali umumiy

400 Surunkali maxsus ta'sir ko‘rsatuvchilarning guruhini ko‘rsating:

1 ftor, berilliy, kadmiy*

2 xlor, simob, uran

3 kaliy, natriy, brom

4 fosfor, kalsiy magniy

5 vodorod, kumush, fosfor

401 RECh –bu?

1 ilmiy-texnik me'yor*

2 statistik me'yor

3 gigienik me'yor

4 epidemiologik me'yor

5 toksikologik me'yor

402 RECh mustaqil me'yor bo‘la oladimi?

Fosfor (yun. phosphoros - yoruglik tashuvchi, phos - yoruglik va phoro - tashiyman, lot. Phosphorus), P - Mendeleyev davriy sistemasining V guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 15, atom massasi 30,97376.

Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.

1 bo‘la olmaydi*

2 bo‘ladi

3 doimo emas

4 faqat laborator tekshiruvlaridan so‘ng mumkin

5 faqat toksikologik tekshiruvlardan so‘ng mumkin

403 Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar qanday usullar bilan tashlanadi?

1 tashkillashtirilgan va tashkillashtirilmagan holda*

2 tashkillashtirilgan va sanitar-topografik

3 tashkillashtirilmagan va sanitar-epidemiologik

4 sanitar-topografik va sanitar-texnik

5 sanitar-epidemiologik va mutogen

404 Tashkillashtirilgan chiqindilarga nimalar kiradi?

1 abgazlar va aspiratsion tizim gazlari*

2 changlanuvchi materiallarni yuklash va abgazlar

3 buhlanuvchi materiallarni tushirish va abgazlar

4 changlanuvchi materiallarni ochiq holda saqlash va abgazlar

5 gradirnya, abgazlar

405 Shamolning «havfli » tezligi nima?

1 sovuq chiqindilar uchun 1-2 m/sek,issiq chiqindilar uchun 4-6 m/sek*

2 sovuq chiqindilar uchun 1,5-2,5 m/sek, issiq chiqindilar uchun 14-16 m/sek

3 sovuq chiqindilar uchun 5,5-5,8 m/sek, issiq chiqindila uchun 40-60 m/sek

4 4-iqlim mintaqasi uchun bunday me'yor mavjud emas

5 axoli turar joy mintaqalari uchun bu 70% ni tashkil etadi

406 Atmosfera havosining adiabatik jarayoni deganda nimani tushunasiz?

Mintaqa - Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan oʻxshash boʻlgan, kenglik boʻylab choʻzilgan nisbatan kambar qismi. M.

1 bu yuqoriga ko‘tarilgan sari haroratning pasayib borishidir*

2 bu pastga tushgan sari haroratni pasayib borishi

3 bu atmosferaning harorat stratifikatsiyasi

4 bu atmosfera havosining turbulentligi

5 bu atmosfera havosining inversiya holati

407 Inversiya nima degani?

1 bu temperatura gradientining buzilish xolatidir

2 bu turbulentlikning buzilish xolatidir

3 bu konvektivlikning buzilish xolatidir

4 bu atmosfera havosi stratifikatsiyasining buzilish xolatidir

5 bu atmosfera havosining adiabatik jarayonini buzilish xolatidir

408 Inversiya turlarini ko‘rsating?

1 yer yuza va ko‘tariluvchi*

2 vertikal va gorizontal

3 siklonsimon va siklonli bo‘lmagan

4 yer yuza va gorizontal

5 vertikal va yuqoriga ko‘tariluvchi

409 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan texnologik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 jarayonni germitizatsiyalash va olovli qizdirishni elektrga almashtirish*

2 siklon va multitsiklonlardan foydalanish

3 namli tozalashni quriqqa almashtirish

4 xom ashyoni foydali aralashmalardan tozalash

5uzluksiz jarayonni uzlikliga almashtirish

410 Shtil nima degani?

1 atmosfera havosini mutlaqo shamol esmaydigan xolatidir*

2 bu atmosfera havosining stratifikatsiyasi

3 bu suv havzalari suvining turbulent oqimidir

4 bu atmosfera havosini inversiya xolatidir

5 bu atmosfera havosini konvektiv jarayonidir

411 Konstruksiyasiga ko‘ra skrubberning qanday turlarini bilasiz?

1 ichi bo‘sh, nasadkali, kaskadli*

2 gorizontal, vertikal va kaskadli

3 ichi bo‘sh, vertikal va inversion

4 ichi bo‘sh, gorizontal va kaskadli

5 stratifitsirlash, gorizontal va vertikal

412 Havo tarkibidagi yopishqoq changlarni tozalashda qanday turdagi skrubberlardan foydalaniladi?

1 sharikli skrubberlardan*

2 plastmassa to‘siqli skrubberlardan

3 siklonlar va skrubberlar

4 multitsiklonlar va skrubberlar

5 elektrofiltr va skrubber

413 Noxush hidga ega bo‘lgan gazlar zarali qo‘shimchalardan qanday tozalanadi?

Plastik materiallar yoki plastmassalar - sintetik yoki tabiiy yuqori molekulali birikmalar asosidagi organik materiallardir. Ular isitish va bosim natijasida oʻz shaklini oʻzgartirish va sovutilgandan keyin berilgan shaklni saqlab qolish qobiliyatiga ega.

1 ozonlash usuli bilan*

2 koagulyasiya usuli bilan

3 flokulyasiya usuli bilan

4 titrlash usuli bilan

5 filtrlash usuli bilan

414 Amaliy jihatdan suvning qanday tiplari mavjud?

1 7*


2 5

3 9


4 10

5 15


415 Inson organizmida har kuni xosil bo‘ladigan suvlar nima deb nomlanadi?

1 endogen suv*

2 ekzogen suv

3 mutagen suv

4 ichki suv

5 terotogen suv

416 Suv tarkibidagi mikroelement turlarini ko‘rsating :

1 essensial, shartli essensial, zaharli*

2 mutogen, essensial,zararli

3 shartli essensial, zaharli, toksikologik

4 limit, limit bo‘lmagan, zaharli

5 zararli, shartli zaraprli, foydali

417 Ekologik nuqtai nazardan suv tarkibidagi mikroorganizm turlari?

1 autoxton va alloxton*

2 mikroorganizmlar va makroorganizmlar

3 viruslar va bakteriyalar

4 gelmintlar va viruslar

5 fauna va flora

418 Autoton mikroorganizm – nima?

1 suvda rivojlanuvchi va yashovchi mikroorganizmlar*

2 faqat ochiq suv havzalarida yashovchi mikroorganizmlar

3 daraxt barglarida yashovchi mikroorganizmlar

4 botqoqliklarda yashovchi mikroorganizmlar

5 atmosfera havosida yashovchi mikroorganizmlar

419 Alloxton mikroorganizmlar – bu?

1 suvga turli ifloslantiruvchi moddalar bilan tushuvchi mikroorganizmlar*

2 suv muhitida yashovchi mikroorganizmlar

3 qandolat mahsulotlarida yashovchi mikroorganizmlar

4 tuproqda yashovchi mikroorganizmlar

5 ummonlarda yashovchi mikroorganizmlar

420 Chuchuk suvlarda quruq qoldiq nechaga teng bo‘ladi?

1 1000 mg/l*

2 500 mg/l

3 750 mg/l

4 2500 mg/l


  1. 100 mg/l

421 Suv tarkibida qaysi element miqdorini me'yordan ortishi urov kasalligini keltirib chiqaradi?

1 stronsiy*

2 natriy

3 kaliy


4 magniy

5 vodoprovod

422 grunt suvlarining o‘ziga xos xususiyati nimada?

1 doimiy bo‘lmagan rejim*

2 doimiy rejim

3 tarkibning zararliligi

4 kislorodning yuqori miqdorda bo‘lishi

5 bosimli rejim

423 Quyilish sharoitiga ko‘ra qatlamlararo suvlarning qanday turlari bor?

1 bosimli va bosimsiz*

2 grunt va sizot suvlar

3 markazlashtirilmagan va markazlashtirilgan

4 artezian va bochka suvlari

5 koptaj va shaxtali quduqlar

424 Erliftlar qachon qo‘llaniladi?

1 agarda burg‘uli quduq chuqurligi 70 metrdan oshmasa*

2 agarda burg‘uli quduq chuqurligi 100 metrdan oshmasa

3 agarda burg‘uli quduq chuqurligi 250 metrdan oshmasa

4 agarda burg‘uli quduq chuqurligi 1000 metrdan oshmasa

5 agarda burg‘uli quduq chuqurligi 1200 metrdan oshmasa

425 Markazdan qochuvchi nasoslar qachon qo‘llaniladi?

1 suvning dinamik darajasi 120 m ni tashkil etsa*

2 suvning dinamik darajasi 500m ni tashkil etsa

3 suvning dinamik darajasi 800m ni tashkil etsa

4 suvning dinamik darajasi 1000m ni tashkil etsa

5 suvning dinamik darajasi 1500m ni tashkil etsa

426 Shtangali nasoslar qachon qo‘llaniladi?

1 burg‘uli quduq chuqurligi 100 m dan kam bo‘lganda*

2 burg‘uli quduq chuqurligi 50 m dan kam bo‘lganda

3 burg‘uli quduq chuqurligi 1000 m dan kam bo‘lganda

4 burg‘uli quduq chuqurligi 2000 m dan kam bo‘lganda

5 burg‘uli quduq chuqurligi 3000 m dan kam bg‘lganda

427 Suvni zararsizlantirishni reagentli usuliga nimalar kiradi?

1 xlorlash, ozonlash*

2 xlorlash, koagulyasiya

3 ozonlash, flokulyasiya

4 kumushning ta'siri, flotatsiya

5 xlorlash, giperfiltratsiya

428 Suvni zararsizlantirishni reagentsiz usuliga nimalar kiradi?

1 ultra binafsha nurlar, gamma nurlar,qaynatish*

2 xlorlash, gamma-nurlar

3 ozonlash, ultratovush

4 kumushning ta'siri, ultra binafsha nurlar

5 qaynatish, xlorlash

429 Davolash profilaktika muassasalari qaerlarga joylashtiriladi?

1 seliteb yoki shahar oldi hududida*

2 seliteb yoki ishlab chiqarish zonasida

3 shahar oldi hududi yoki kommunal ombor zonasida

4 seliteb yokiichki transport zonasida

5 shahar oldi hududi yoki qishloq xo‘jalik zonasida

430 Shahar oldi hududida qanday kasalxonalarni joylashtirish kerak?

1 psixiatriya, tuberkulez, yuqumli*

2 terapevtik,tug‘ruq komplekslari, tuberkulez

3 somatik, tuberkulez, yuqumli kasalliklar

4 psixiatriya, travmatologiya, neyroxirurgiya

5 tug‘ruq komplekslari, tuberkulez, psixiatriya

431 Qanday hududlarda davolash profilaktika muassasalarini joylashtirish qatiyyan man etiladi?

1 ilgari qabriston yoki axlatxona sifatida ishlatilgan hududlarda*

2 ilgari stadion yoki axlatxona sifatida ishlatilgan hududlarda

3 ilgari turar joy binolari, hayvonlar qabristoni uchun foydalanilgan joylarda

4 ilgari sport komplekslari va uylar uchun foydalanilgan hududlarda

5 ilgari ishlab chiqarish korxonalari va uylar sifatida foydalanilgan hududlarda

432 Tug‘riq komplekslarini qizil chiziqdan qancha masofada joylashtirish kerak?

1 qizil chiziqdan 30 m*

2 qizil chiziqdan 50 m

3 qizil chiziqdan 100m

4 qizil chiziqdan 500 m

5 qizil chiziqdan 250 m

433 Kasalxona maydoning qurilish zichligi me'yorini ko‘rsating?

1 12% -15%*

2 20%-25%

3 50%-55%

4 33%-40%

5 45%-50%

434 DPMda bo0-park zonasining maydoni qanchaga teng?

1 25 m/kV*

2 30m/kV

3 40m/kV


4 35 m/kV

5 55m/kV


435 DPM zonalarini ko‘rsating?

1 davolash korpusi, bog‘-park zonasi, poliklinika, patologoanatomik zona, xo‘jalik zonasi*

2 davolash, laboratoriya, toksikologik zona, park

3 park, toksik,o‘ta havfli infeksiyalar laboratoriyasi

4 skver, bog‘-park zonasi, davolash zonasi

5 toksikologik, bakteriologik, virusologik,yuqumli kasalliklar zonasi

436 Yuqumli kasalliklar shifoxonasining zonalarini ko‘rsating?

1 «toza» va «iflos» zona*

2 ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirish

3 vodoprovodnaya va kanalizatsiya

4 ventilyasiya va urbonizatsiya

5 «toza» va «yarim toza»

437 DPM palatalari derazalarining optimal orientatsiyasi?

1 J, JSh, Sh*

2 Sh, J, JSh

3 ShSh, J, JSh

4 ShG‘, J, JSh

5 ShSh, Sh, J

438 DPMlardagi vivariylar boshqa binolarga nisbatan qanday masafada joylashtiriladi?

1 palatalarga nisbatan 50 m dan kam emas*

2 palatalarga nisbatan 100 m dan kam emas

3 palatalarga nisbatan 150 m dan kam emas

4 palatalarga nisbatan 200 m dan kam emas

5 palatalarga nisbatan 250 m dan kam emas

439 DPM axlat yig‘ish pavilonlari bilan davolash korpuslari orasidagi masafa qanchaga teng bo‘ladi?

1 25 m dan kam emas *

2 40 m dan kam emas

3 50 m dan kam emas

4 100 m dan kam emas

5 200 m dan kam emas

440 DPMda tashkil etilgan urnalar orasidagi masofa qanchaga teng bo‘ladi?

1 50 m*


2 100 m

3 200 m


4 500m

5 150m


441 Bokslarda bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchami nechaga teng:

1 27m/kV*

2 30m/kV

3 40m/kV


4 15m/kV

5 20 m/kV

442 Odatiy palata seksiyasi nechta koyka uchun mo‘ljallangan bo‘ladi?

1 30-31 koykaga*

2 25-28 koykaga

3 35-40 koykaga

4 45-50 koykaga

5 10-15 koykaga

443 Tez tibbiy yordamning jarrohlik bo‘limi qaerdp tashkil etiladi?

1 qabul bo‘limida*

2 davolash korpusida

3 diagnostik bo‘limda

4 laboratoriya blokida

5 jarrohlik blokida

444 Jarrohlik blokida xodimlar uchun kirish eshigi qaerda tashkil etiladi?

1 sanitar o‘tkazuvchi tizim orqali*

2 shlyuz orqali

3 boks orqali

4 yarim boks orqali

5 steril blok orqali

445 Jarrohlik bloki nechta bo‘limdan tashkil topadi?

1 septik va aseptik*

2 septik va sterilizatsion

3 aseptik va boks

4 aseptik va yarim boks

5 septik va laboratoriya

446 Tug‘ruq komplekslarida observatsion blok kaerda joylashtirilishi kerak?

1 binoning birinchi qavatida*

2 ikkinchi qavatda

3 beshinchi qavatda

4 qancha baland bo‘lsa shuncha yaxshi

5 uchinchi qavatda

447 Yuqumli kasalliklar bo‘limi qaerda tashkil etiladi?

1 alohida turuvchi binolarda*

2 markazlashtirilgan holda

3 markazlashtirilmagan holda

4 perimetral xolda

5 qatorma vator

448Ikki koyka uchun mo‘ljallangan yarim bokslarda maydon o‘lchami nechaga teng?

1 22 m/kV*

2 25m/kV

3 30 m/kV

4 35m/kV

5 40 m/kV

449 Boks tarkibiga qanday xonalar kiradi?

1 sanitar tarmoq, palata, shlyuz, tambur*

2 palata, boks, yarim boks, laboratoriya

3 sanitar tarmoq, laboratoriya, muolaja xonasi

4 shlyuz, palata, tambur, apteka

5 apteka, sanitarnыy uzel, laboratoriya

450 Palataga havo kelishi qanday tashkil etiladi?

1 soatiga 80metr/ kub*

2 soatiga 100 metr /kub

3 soatiga 50 metr/ kub

4 soatiga 150 metr /kub

5 soatiga 40 metr /kub

451 Bemorlarning oqliklari qancha muddatda almashtirilishi kerak?

1 har 7 kunda bir marta*

2 har 10 kunda bir marta

3 har 9 kunda bir marta

4 har 15 kunda bir marta

5 har 20 kunda bir marta

452 DPMlarda kir oqliklarni turlarga ajratishga ruxsat beriladimi?

1 taqiqlanadi*

2 qisman ruxsat beriladi

3 vaqtincha saqlash mumkin

4 taqiqlanmaydi

5 mumkin


453 Tez buziluvchi

Download 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.67 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 0.67 Mb.