• Respublikasi
 • 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
  Download 0.67 Mb.
  bet8/10
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Konstitutsiyasi

  8 Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun

  79 Ikkinchi toifaga kiruvchi suv havzalari nima maqsadda foydalaniladi?

  Konstitutsiya (lot. constitutio - tuzilish, tuzuk) - davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, sud tizimini belgilab beradi. K.

  1 madaniy-maishiy maqsadlarda*

  2 rekreatsiya zonasi uchun*

  3 sport bilan shug‘ullanish uchun*

  4 baliqchilik ho‘jaligi uchun*

  5 markazlashtirilgan suv ta'minoti uchun

  6 markazlashtirilmagan suv ta'minoti uchun

  7 soproblikni aniqlash uchun

  8 oligosoproblikni aniqlash uchun

  80 DSENM kommunal gigiena bo‘limi ish rejasining asosiy bo‘limlarini ko‘rsating?

  1 tashkiliy-uslubiy*

  2 OSN*

  3 JSN*


  4 sanitar oqartuv ishlari*

  5 chiqindilarni chetlashtirish usullari

  6 suyuq chiqindilarni zararsizlantirish usullari

  7 axolini kasallanishi to‘g‘risidagi ma'lumotlar

  8 atrof muhitdan sinama olish usullari

  81 DSENM kommunal gigiena bo‘limi tomonidan asosiy reglamentlanuvchi qonuniy hujjatlarni ko‘rsating?

  1 O‘zbekiston Respublikasi Sanitar nazorat to‘g‘risidagi Qonun*

  2 DSENM to‘g‘risidagi xolat*

  3 sanitar qoida va me'yor*

  4 buyruqlar*

  5 tuman DSENM rejalari

  6 ma'muriy muassasalar rejasi

  7 hokimiyat rejasi

  8 yuo‘ori turuvchi tashkilotlar rejasi

  82 DSENM kommunal gigiena bo‘limining asosiy tashkiliy uslubiy ishlarini ko‘rsating?

  Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiisteʼmol qilish - q. Mansabdorlik jinoyatlari, Xizmat mansabini suiisteʼmol qilish.

  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.

  1 ish rejasi va hisobotlarni tuzish*

  2 turli tashkilotlar uchun ma'lumotnoma va so‘rovnomalar tuzish*

  3 uslubiy seminarlar o‘tkazish*

  4 tadbirlar tashkil etish*

  5 mehnat sharoitini sog‘lomlashtirish

  6 axolini dam olishini tashkil etish

  7 sog‘lomlashtirish chora tadbirlarini o‘tkazish

  8 sport tadbirlarini o‘tkazish

  83 DSENMda OSN bosqichida qo‘llaniladigan asosiy hisob formalarini ko‘rsating?

  1 yer maydoni ajratilganligi to‘g‘risidagi xulosa ( f301/u)*

  2 xulosani registratsiya qilish jurnali ( f 302/u)*

  3 loyiha bo‘yicha xulosa ( f 303/u)*

  4 OSN kartasi (f 305/u)*

  5 JSN ob'ekt kartasi ( f 307/u)

  6 muassasaning sanitar holati yozuv kartasi ( f 308/u)

  7 jarima solish xolati ( f 310/u )

  8 buyruqlarni registratsiya jurnali (f 311/u)

  84 JSN da sanitar vrach oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

  1 aholini salomatlik xolatini o‘rganish*

  2 ob'ektlarda tekshiruvlar olib borish*

  3 laborator tekshiruvlar o‘tkazish*

  4 sog‘lomlashtiruvchi chora tadbirlar ishlab chiqish*

  5 yer maydoni tanlashda ishtirok etish

  6 loyihaning sanitar ekspertizasi

  7 chiqindilarni chetlashtirish

  8 chiqindilarni zararsizlantirish

  85 Ob'ektlarni sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating?

  1 rejali, chuqurlashtirilgan*

  2 tekshirish*

  3 mavzuli*

  4 tanlab*

  5 joriy

  6 oraliq


  7 ogohlantiruvchi

  8 o‘tuvchi

  86 Mukammal sanitar tekshirish dalolatnomasining qismlarini ko‘rsating?

  1 pasport qismi*

  2 asosiy*

  3 xulosa*

  4 bajarish muddatlari bilan tavsiya qismi*

  5 kirish


  6 epilog

  7 adabiy qims

  8 shaxsiy tekshiruv ma'lumotlari

  87 Fuqorolik turar joy maqsadida foydalanuvchi ob'ektlarni ko‘rsating?

  Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)

  1 turar joy binolari, DPM*

  2 maishiy xizmat ko‘rsatish muassasalari*

  3 sport komplekslari*

  4 madaniy tomashogoh va sanitar oqartuv muassasalari*

  5 umumiy ovqatlanish muassasalari

  6 ishlab chiqarish korxonalari

  7 kimyo zavodlari

  8 epidemiologik o‘choqlar

  88 Qaysi turdagi kommunal ob'ektlardan albatta bakterial surtmalar olinishi shart?

  1 DPM*


  2 sartaroshxona*

  3 hammom*

  4 kirxona*

  5 maktablar

  6 restoranlar

  7 kutubxona

  8 kinoteatrlar

  89 Qanday kasalliklar tarqalishiga ifloslangan tuproq sabab bo‘lishi mumkin?

  1 selenli toksikoz*

  2 qoqshol*

  3 gazli gangrena*

  4 kuydirgi*

  5 urolitiaz

  6 buyrak tosh kasalligi

  7 karies

  8 urov kasalligi

  90 Xonadon ichki muhitining qanday omillari inson organizmiga ta'sir ko‘rsatadi?

  1 mikroiqlim*

  2 havo sifati*

  3 insolyasiya darajasi*

  4 fizik omillar*

  5 suv ta'minoti

  6 kanalizatsiyaning mavjudligi

  7 uy hayvonlaring mavjudligi

  8 xonalarda akvariumning mavjudligi

  91 Tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha materiallar orqali kasallanishni o‘rganishda sanitar vrach qanday omillarni o‘rganadi?

  1 tibbiy yordamning yetarliligi*

  2 maxsus tibbiy muassasalar*

  3 vrachlar bilan ta'minlanganlik*

  4 axolini madaniyatlilik darajasi*

  5 axoli soni

  6 ishlamaydiganlar soni

  7 nogironlar soni

  8 bolalar kontingenti

  92 Axoli kasallanishini xarakterlovchi asosiy ko‘rsatkichlarni ko‘rsating?

  1 umumiy kasallanish*

  2 yuqumli kasalliklar*

  3 noepidemik kasalliklar*

  4 vaqtinchalik ish qobiliyatini yo‘qotish bilan bog‘lik kasallanish*

  5 maxsus kasalliklar

  6 kasalliklar etiologiyasi

  7 parazitologik kasalliklar

  8 yuqori nafas yo‘llar kasalliklari va o‘tkir ichak kasalliklari

  93 Bolalarni jismoniy rivojlanganligi to‘g‘risidagi ma'lumotlarni qaysi muassasalardan olish mumkin?

  1 tug‘riq xonalar*

  2 bolalar poliklinikalari*

  3 bolalar konsultatsiyasi*

  4 maktablar*

  5 internatlar

  6 muzika maktablari

  7 yozgi bolalar oromgohlari

  8 bolalar uylari

  94 Organizmning funksional holatini xarakterlovchi tizimlarni ko‘rsating:

  1 markaziy asab sistemasi*

  2 yurak qon tomir va nafas tizimi*

  3 immunologik reaksiyalar*

  4 bioximik ko‘rsatkichlar*

  5 umumiy kasallanish

  6 yuqumli kasalliklar

  7 noyuqumli kasalliklar

  8 kasb kasalliklar

  95 Inson salomatligini xarakterlovchi ko‘rsatkichlarni ko‘rsating:

  1 demografik*

  2 kasallanish*

  3 jismoniy rivojlanish*

  4 invalidizatsiya*

  5 fiziologik

  6 bioximik

  7 immunologik

  8 biologik


  1Maishiy chiqindi suvlar tarkibida qanday mikrofloralarni saqlaydi?

  1 zamburug‘lar*

  2 mayda suv o‘tlari*

  3 turli bakteriya va viruslar*

  4 muallaq moddalar

  5 quruq qoldiq

  6 faol reaksiya

  2 Qanday chiqindi suvlarni kanalizatsiya tizimiga tashlash mumkin emas?

  1 tarkibida zaharli moddalar saqlagan chiqindi suvlarni*

  2 portlovchi gazlarni saqlasa*

  3 neft pardpsi mavjud bo‘lsa*

  4 tarkibida ximiyaviy moddalar saqlasa

  5 tarkibida biologik moddalar saqlasa

  6 tarkibida mexanik moddalar saqlasa

  3 Chiqindi suvlar havfsizligini ta'minlovchi qanday ko‘rsatkichlarni bilasiz?

  1 organoleptik*

  2 toksik*

  3 sanitar*

  4 ximik

  5 fizik


  6 entomologik

  4 Turg‘unligi bo‘yicha qanday ko‘rsatkichlarni bilasiz?

  1 turg‘un*

  2 o‘rtacha turg‘un*

  3 turg‘un bo‘lmagan*

  4 toza


  5 doimiy

  6 doimiy bo‘lmagan

  5 Suvlarning sanitar rejimiga ximiyaviy moddalar qanday ta'sir ko‘rsatadi?

  1 bioximiyaviy jarayonlarni tormozlaydi*

  2 kislorod rejimni buzadi*

  3 chirituvchi anaeroblarni rivojlanishi*

  4 organik moddalar mineralizatsiyasi

  5 muallaq moddalar mineralizatsiyasi

  6 toksik moddalar mineralizatsiyasi

  6 Kasallanishni o‘rganish usullarini ko‘rsating?

  1 tibbiy yordamga murijatlar bo‘yicha*

  2 tibbiy ko‘rik natijalari bo‘yicha*

  3 o‘lim sabablari bo‘yicha*

  4 yuqumli kasallik ma'lumotlari bo‘yicha

  5 yuqumsiz kasallik ma'lumotlari bo‘yicha

  6 gelmintologik kasalliklar bo‘yicha

  7 Axoli kasallanishini o‘rganish bo‘yicha DPMlardan olinadigan zarur materiallar guruhiga nimalar kiradi?

  1 tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha*

  2 tibbiy ko‘rik*

  3 dispanser hisobot*

  4 bioximik ko‘rsatkichlar

  5 bakteriologik ko‘rsatkichlar

  6 mikrobiologik ko‘rsatkichlar

  8 DSENMda qanday kasalliklar hisobga olinadi va doimiy tahlil qilib boriladi ?

  1 yuqumli kasalliklar*

  2 kasb kasalliklari*

  3 bolalar salomatlik xolati*

  4 kattalarning salomatlik holati

  5 maktab o‘quvchilarining salomatlik holati

  6 nafaqaxo‘rlar salomatlik holati

  9 Nazorat ostidagi ob'ektlarni sanitar tekshirish usullarini ko‘rsating?

  1 sanitar-topografik*

  2 sanitar-texnik*

  3 sanitar-epidemiologik*

  4 sanitar-fizik

  5 sanitar-toksikologik

  6 sanitar-ximik

  10 Inson organizmini funksional siljishlarini baholashda qanday ko‘rsatkichlardan foydalaniladi?

  1 fiziologik*

  2 bioximik*

  3 immunologik*

  4 parazotologik

  5 virusologik

  6 kombinatsiyalashgan

  11 Axolining salomatlik holatiga ta'sir ko‘rsatuvchi asosiy omillarni ko‘rsating?

  1 biologik*

  2 ijtimoi-iqtisodiy*

  3 iqlimiy geografik*

  4 fizik

  5 ximik


  6 bioximik

  12 Salomatlikka ta'sir ko‘rsatuvchi atrof muhit ifloslantiruvchilarini ta'sir tiplarini ko‘rsating?

  1 o‘tkir*

  2 surunkali*

  3 uzoq ta'sir*

  4 bir tekis ta'sir

  5 juda tez ta'sir

  6 ogohlantiruvchi

  13 Atrof muhit omillarini tekshirish usullarini ko‘rsating?

  1 laborator*

  2 instrumental*

  3 so‘rab surishtirish*

  4 ximiyaviy ifloslantiruvchilar

  5 mikrobiologik tekshirishlar

  6 toksik tekshirishlar

  14 Aholi salomatligiga ta'sir ko‘rsatuvchi atrof muhit omillarini ko‘rsating?

  1 atmosfera havosi*

  2 meteorologik sharoitlar*

  3 suv va tuproqni ifloslanishi*

  4 mikroiqlim ko‘rsatkichlari

  5 laborator tekshirish natijalari

  6 bioximik ko‘rsatkichlar

  15 Kanalizatsiya tozalash inshoatlarini sanitar tekshirish oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

  1 ob'ekt pasportini tuzish*

  2 tozalash qurilmalar samaradorligini sanitar nazorat qilish*

  3 suv tozalash sifatini yomonlashish sabablarini aniqlash*

  4 mexanik ko‘rsatkichlar

  5 biologik ko‘rsatkichlar

  6 zararsizlantirish ko‘rsatkichlari

  16 Ichimlik suv sifatini aniqlashda foydalaniladigan ko‘rsatkichlarga kiradi?

  1 organoleptik*

  2 ximik*


  3 epidemiologik*

  4 bioximik

  5 fiziologik

  6 texnik


  17 Mexanik tozalashning birinchi qurilmasini sanitar tekshirishda vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

  1 qurilma*

  2 ushlab qolinadigan moddalarni chetlashtirish rejimi*

  3 panjara bo‘limini sanitar holati*

  4 biofiltrning sanitar holati

  5 biologik hovuzlarning sanitar holati

  6 aerotenklarning sanitar holati

  18 Il maydonlarini sanitar tekshirishda sanitar vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

  1 qabul qilingan yuklama*

  2 drenaj suvlarni chetlashtirish usuli*

  3 qumdan keyinchalik foydalanish holati*

  4 muallaq moddalardan foydalanish

  5 ximiyaviy moddalardan foydalanish

  6 biologik moddalardan foydalanish

  19 Cho‘kmani qayta ishlashda foydalaniladigan asosiy qurilmalarni ko‘rsating?

  1 metantenk*

  2 il zichlagich*

  3 il maydonlari*

  4 panjara

  5 qum tutkich

  6 aerotenk

  20 Chiqindi suvlarni zararsizlantirishni gigienik baholashda sanitar vrach tomonidan hal etilishi kerak bo‘lgan asosiy vazifalar?

  1 dozalash usuli*

  2 muloqat vaqti*

  3 qoldiq xlor miqdori*

  4 xlorni chetlashtirish usuli

  5 cho‘kmani chetlashtirish usuli

  6 faol ilni chetlashtirish usuli

  21 Tuproqning epidemik havfsizligini ta'minlovchi asosiy ko‘rsatkichlarni ayting?

  1 anaeroblar titri*

  2 pashsha lichinkalari va g‘umbaklari soni*

  3 Xlebnikovning sanitar soni*

  4 organik moddalar miqdori

  5 mineral moddalpar miqdori

  6 ximiyaviy moddalar miqdori

  22 Atmosfera havosidan sinama olish usullarini ko‘rsating?

  1 aspiratsion*

  2 sedimetatsion*

  3 havodan idishlarga evakuatsiya usulida sinama olish*

  4 Danilyuk usuli

  5 Zaytsev yutuvchi muhitidan foydalanish

  6 Polejaev yutuvchi muhitidan foydalanish

  23 Turar joy binolarini sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating?

  1 mukammal*

  2 rejali*

  3 ob'ektni sanitar pasportini tuzish uchun*

  4 hisob hujjatlarini tuzish uchun

  5 bayonnoma tuzish uchun

  6 xulosa berish uchun

  24 Yopiq xonalar mikroiqlimining asosiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

  1 havo harorati*

  2 nisbiy namlik*

  3 havo harakat tezligi*

  4 insolyasiya darajasi

  5 chang darajasi

  6 qurum darajasi

  25 Axoli turar joylarini rejalashtirishning asosiy gigieik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

  1 qurilish zichligi*

  2 aholi zichligi*

  3 yashash fondi zichligi*

  4 yashil o‘simliklar zichligi

  5 jamoat binolar zichligi

  6 avtotransport zichligi

  26 Me'yoriy qonuniy hujjatlar qanday guruhlarga bo‘linadi?

  1 asos bo‘luvchi*

  2 umumdavlat*

  3 me'yoriy uslubiy*

  4 hokimiyat buyruqlari

  5 mehnat kodeksi

  6 DavST


  27Sanitar qoida va me'yor № 0172-04 bo‘yicha birinchi toifa suv havzalarini qanday 3 ta maqsadda foydalanish mumkin?

  1 markazlashtirilgan suv ta'minoti uchun*

  2 markazlasho‘tirilmagan suv ta'minoti uchun*

  3 oziq ovqat sanoati uchun foydalaniladigan suv ta'minoti uchun*

  4 baliqchilik sanoati uchun

  5 rekreatsiya uchun

  6 ko‘chalarga sepish uchun

  28 Markazlashtirilgan isitish tizimining turlarini ko‘rsating?

  1 suvli*

  2 bug‘li*

  3 havoli*

  4 panelli

  5 shishali

  6 metalli

  29 Xonalarga havo berish usuliga ko‘ra ventilyasiya turlarini ko‘rsating?

  1 tabiiy*

  2 sun'iy*

  3 mahalliy*

  4 burchakli

  5 yelvizakli

  6 ventilyasion

  30 Loyihalapshtirilayotgan DPMlarning asosiy funksional zonalarini ko‘rsating?

  1 davolash va ho‘jalik zonasi*

  2 patologoanatomik zona*

  3 bog‘-park zona*

  4 bufet


  5 stadion

  6 apteka


  31 Chiqindilarni zararsizlantirish usulini tanlab olishda sanitar vrach qanday asosiy gigienik prinsiplarga tayanadi?

  1 tashkillashtirilmagan axlatxonalarni yo‘qotish*

  2 tozalash usullarini tashkillashtirish qurilmalari*

  3 chiqindilarni zaroarsizlangtirish va utilizatsiya qilish*

  4 chiqindilarni utilizatsiya qilish

  5 faol ildan foydalanish

  6 aeratsiya usulidan foydalanish

  32 Axoli turar joy punktlarida to‘planadigan qattiq chiqindilarni sutkalik me'yorini hisoblashda qanday ma'lumotlardan foydalaniladi?

  1 barcha qattiq chiqindilarni yillik to‘planishi*

  2 qattiq chiqindilarni olib ketishni yillik kunlar soni *

  3 chiqindilar notekis to‘planish koeffitsienti*

  4 suyuq chiqindilarni to‘planishi

  5 ishlab chiqarish korxonalaridan to‘planadigan chiqindilar miqdori

  6 bolalar muassasalaridan to‘planadigan chiqindilar miqdori

  33 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi korxonalar loyihasi texnologik qismini o‘rganishda qanday ma'lumotlarga ega bo‘lishi mumkin?

  1 chiqindilar miqdori va xarakteri to‘g‘risidagi ma'lumotlar*

  2 davriy chiquvchi chiqindilar*

  3 atmosferaga chiqindilarni tashlash sharoiti*

  4 siklondan foydalanish

  5 skrubberdan foydalanish

  6 sanitar rejalashtiruvchi chora tadbirlar

  34 S’HM kengligini korreksiya qilishda sanitar vrach qanday ma'lumotlarga tayanadi?

  1 mazkur ishlab chiqarish sinfi uchun zona kengligi*

  2 mazkur yo‘nalish bo‘yicha shamollarni faktik takrorlanishi*

  3 shamollarni takrorlanishini o‘rtacha ahamiyati*

  4 ko‘cha kengligi va uning qoplamasi

  5 chang guli

  6 gaz guli

  35 Mikrorayon qurilish tizimi turlarini ko‘rsating?

  1 qatorma qator*

  2 perimetral*

  3 kombinatsiyalashgan*

  4 tugunli

  5 kvadrat

  6 dumaloq shakl

  36 Vodoprovod tarmog‘idan sinama olishning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsating?

  1 kran oldindan flambirlanadi*

  2 kran to‘liq bosim bilan ochib qo‘yiladi*

  3 sinama faqat sterilidishga olinadi*

  4 kran oldindan kuydirilmaydi

  5 sinama har qanday idishga olinadi

  6 barcha idishlar sterillanadi

  37 Suv havzaldarini ifloslantiruvchi asosiy manbalarni ko‘rsating?

  1 ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari*

  2 ho‘jalik maishiy chiqindi suvlar*

  3 yog‘ingarchilik chiqindi suvlari*

  4 grunt suvlari

  5 sizot suvlari

  6 artezian suvlari

  38 Ochiq suv havzalarini sanitar tekshirish natijalariga ko‘ra sanitar xulosa turlarini ko‘rsating?

  1 suv havzalarini ifloslanish darajasi*

  2 suv havzalarini havflilik darajasini aholi salomatligiga ta'siri*

  3 suv havzalarini sanitar holatini yaxshilash uchun chora tadbirlar ishlab chiqish maqsadida *

  4 muallaq moddalar miqdori

  5 organik moddalar miqdori

  6 mineral moddalar miqdori

  39 Chiqindi suvlardan sinama olish usullarini ko‘rsating?

  1 o‘rtacha*

  2 o‘rtacha proporsional*

  3 bir martalik*

  4 bir vaqtlik

  5 kopi-par usuli

  6 Danilyuk usuli

  40 Tuproqdan sinama olishning o‘ziga xos xususiyatldarini ko‘rsating?

  1 sinama 2 ta bir xil maydondan olinadi*

  2 sinama yer yuzidan 0,2 m chuqurlikdan olinadi*

  3 olingan namunadan o‘rtacha sinama tayyorlanadi*

  4 sinama erta tongda olinadi

  5 sinama yerdan 0,4 m chuqurlikdan olinadi

  6 namunalar soni tuproq haroratiga bog‘liq

  41 QMChlarni olib ketish tizimlarini ko‘rsating?

  1 rejali xovli*

  2 rejali kvartal*

  3 rejali xonadon*

  4 rejali ho‘jalik

  5 rejali qishloq

  6 rejali maxalla

  42 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni sanitar tekshirishdan o‘tkazishda sanitar vrach tomonidan xal etilishi kerak bo‘ladigan asosiy masalalarni ko‘rsating?

  1 ifloslantiruvchi manbani aholi punktida joylashgan o‘rni*

  2 ifloslantiruvchi moddalarni atmosfera havosiga tushish yo‘llarini aniqlash*

  3 aholi salomatlik holatini o‘rganish*

  4 ochiq suv havzalari xolatini o‘rganish

  5 tuproq holatini o‘rganish

  6 turar joy holatini o‘rganish

  43 Atmosfera havosini ifloslanish darajasini aniqlashda qanday omillardan foydalaniladi?

  1 moddaning havflilik sinfi*

  2 faktik konsentratsiyani aniqlash vaqti*

  3 REMdan yuqorilik koeffitsienti*

  4 o‘rtacha konsentratsiyani aniqlash vaqti

  5 REMdan pasayish vaqti

  6 qiyosiy me'yoriy chiqindi koeffitsienti

  44 Atmosfera havosini ifloslanishini faktik darajasini aniqlashda qanday kattaliklar hisobga olinadi?

  1 maksimal bir martalik*

  2 o‘rtacha sutkalik*

  3 o‘rtacha smenali*

  4 maksimal ko‘p martalik

  5 o‘rtacha kvartallik

  6 dekadali

  45 Atmosfera havosiga zararli moddalarni tashlash miqdorini hisoblash usuli bilan aniqlashda qanday ma'lumotlardan foydalaniladi?

  1 bir birlik mahsulotdan xosil bo‘luvchi chiqindi*

  2 material balans*

  3 xom ashyo va yoqilg‘i sarfi*

  4 energiya sarfi

  5 mineral moddalar sarfi

  6 organik moddalar sarfi

  46 Xonalar haroratini o‘lchashda foydalaniladigan asboblaprga nimalar kiradi?

  1 psixrometr*

  2 termometr*

  3 o‘zi yozuvchi termograf*

  4 anemometr

  5 katatermometr

  6 lyuksmetr

  47 Yopiq xonalar havosi haroratini o‘lchash usullarini ko‘rsating?

  1 o‘rtacha temperatura*

  2 vertikal bo‘yicha harorat o‘zgarishi*

  3 gorizontal bo‘yicha harorat o‘zgarishi*

  4 maksimal temperatura

  5 minimal temperatura

  6 meridian bo‘yicha haroratni o‘zgarishi

  48 Havo harakat tezligini o‘lchovchi asboblarni ko‘rsating?

  1 katatermometr*

  2 anemometr*

  3 elektroanemometr*

  4 lyuksmetr

  5 psixrometr

  6 aspirator

  49 Binolarni isitish tizimi ustidan o‘tkaziladigan sanitar nazoratda sanitar vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

  1 tizimni to‘g‘ri tanlanganligini baholash*

  2 isituvchi qurilma yuzasini yetarli ekanligini tekshirish*

  3 isitish tizim qurilmalarini baholash*

  4 haroratni gorizontal o‘zgarishi

  5 haroratni vertikal o‘zgarishi

  6 meridian bo‘yicha haroratni o‘zgarishi

  50 Turar joy xonalari havosidan sinama olishning o‘ziga xos tomonlarini ko‘rsating?

  1 namuna xona markazidan olinadi*

  2 havo xajmini bir vaqtda o‘lchash*

  3 har bir nuqtadan kamida 2 marta sinama olinadi*

  4 xona chetidan sinamalar olinadi

  5 har bir nuqtadan 3tadan sinama olinadi

  6 har bir nuqtadan 10tadan sinama olinadi

  51 Turar joy binolarida atmosfera havosini sanitar bakteriololgik tekshirish usullarini ko‘rsating?

  1 sedimentatsion*

  2 filtratsion*

  3 havo oqimini urilish prinsipiga asoslanishi*

  4 Danilyuk usuli

  5 «vatt» usuli

  6 Aberyanov usuli

  52 Ob'ektning sttuatsion rejasi nima uchun ishlatiladi?

  1 S’HMni yetarliligini aniqlash*

  2 ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi*

  3 joyning qiyaligini aniqlash*

  4 hududni ko‘kalamzorlashtirish

  5 joyning insolyasiyasi

  6 ko‘cha tarmoqlarining mavjudligi

  53 Xonadonni rejalashtirishni gigienik baholash

  1 xonalar tarkibi*

  2 yashash xonalar orientatsiyasi*

  3 yashash va yordamchi xonalar nisbati*

  4 joyning relefi

  5 yer osi suvlar chuqurligi

  6 grunt suvlarining sifati

  54 Tabiiy yoritilganlik kattaligi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

  1 tashqi yoritilganlikka*

  2 derazalar orientatsiyasiga*

  3 ma'muriy konstruktiv masalalarga*

  4 ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligiga

  5 sanitar texnik masalalarga

  6 havo sifatiga

  55 Ventilyasiya tizimini tanlab olish nimaga bog‘liq bo‘ladi?

  1 binodan foydalanish maqsadiga*

  2 ob'ekt xajmiga*

  3 ajraluvchi zararli moddalar xarakteriga*

  4 binolar orientatsiyasiga

  5 ko‘kalamzorlashtirish foiziga

  6 suv sifatiga

  56 Xona havosida turli ximiyaviy moddalarni paydo bo‘lish sabablarini ko‘rsating?

  1 maishiy gazning to‘liq yonmasligi*

  2 sun'iy polimer materiallarning destruksiyasi*  Download 0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 0.67 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

  Download 0.67 Mb.