1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 0.67 Mb.
bet9/10
Sana24.03.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3 insonlarning turmush tarzi natijalapri*

4 maishiy gazni to‘liq yonishi

5 joyning qiyaligi

6 xonalarni vertikal rejalashtirish

57 Turar joy xonalarini laborator instrumental nazorat natijalari nima bilan solishtiriladi?

1 gigienik me'yorlar bilan*

2 shu yerda yashovchi aholini so‘rab surishtirish natijasiga ko‘ra*

3 kasallanish bilan*

4 o‘lim sabablariga ko‘ra

5 jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari

6 texnik ko‘rsatkichlari

58 Havo harakati tezligini o‘lchashda qo‘llaniladigan qurilmalarni ko‘rsating?

1 katatermometr*

2 elektroanemometr*

3 parrakchali va kosachali anemometr*

4 psixrometr

5 lyuksmetr

6 Zaytsev qurilmasi

59 Havo haroratini o‘lchashda qanday termometrlardan foydalaniladi?

1 quruq termometr*

2 spirtli termometr*

3 simobli termometr*

4 insolyametr

5 gazoanalizator

6 Danilyuk usuli

60 Atmosfera havosini ifloslanishi ustidan laborator nazorat kim tomonidan olib boriladi?

1 gidromet muassasasi tomonidan*

2 sanitar xizmat tomonidan*

3 ishlab chiqarish korxonasiga tegishli laboratoriya tomonidan*

4 virusologik laboratoriya tomonidan

5 bioximik laboratoriya tomonidan

6 toksikologik laboratoriya tomonidan

61 Atmosfera havosini ifloslanishi ustidan laborator nazorat qanday kuzatuv postlarida olib boriladi?

1 statsionar*

2 alaga osti*

3 yo‘nalishli*

4 dorixonali

5 ishlab chiqarish

6 oraliq

62 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi ob'ektlar ustidan sanitar nazorat o‘tkazishda qanday tekshirish usullardan foydalaniladi?

1 sanitar-topografik*

2 sanitar-epidemiologik*

3 sanitar-texnik*

4 sanitar-ximik

5 sanitar-fizik

6 sanitar-biologik*

63 Quruq mexanik chang ushlovchilarning qanday turlari mavjud ?

1 chang cho‘ktiruvchi kamerlar*

2 siklonlar*

3 jalyuziyli kul ushlovchilar*

4 amiakli skrubber

5 tindirgichlar

6 aerotenk

64 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan sanitaro-texnik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 chang ushlovchi tozalash qurilmalari*

2 kul ushlovchi tozalash qurilmalari*

3 gaz ushlovchi tozalash qurilmalari*

4 qurum ushlovchi tozalash qurilmalari

5 tuproqni ushlab qoluvchi tozalash qurilmalari

6 qum ushlab qoluvchi tozalash qurilmalari

65 Atmosfera havosida kombinatsiyalashgan ta'sir ko‘rsatuvchi zararli moddalarning qanday ta'sir effektlarini bilasiz?

1 oddiy yig‘indi effekti*

2 potensirlanish effekti*

3 antogonizm effekti*

4 sinergizm effekti

5 elektroliz effekti

6 galvonoplastika effekti

66 Atmosfera ifloslantiruvchilarini organizmga ta'siri natijasida organizmda qanday biologik javoblar spektori yuzaga keladi?

1 o‘lim*

2 kasallik*

3 noma'lum etiologiyali funksional siljishlar*

4 biologik belgilar

5 ximiyaviy belgilar

6 texnik belgilar

67 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarining qanday turdagi me'yorlarini bilasiz?

1 maksimal bir martalik*

2 o‘rtacha sutkalik*

3 o‘rtacha smenali*

4 o‘rtacha kvartallik

5 dekadali

6 haftalik

68 Atmosfera havosida zararli moddalar konsentratsiyasi qanday omillarga bog‘liq?

1 chiqindi kattaligiga*

2 shamol tezligi va yo‘nalishiga*

3 atmosferaning temperatura stratifikatsiyasiga*

4 turbulentlikka

5 inversiyaga

6 klark miqdoriga

69 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan umumiy chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 texnologik*

2 sanitar-texnik*

3 rejalashtiruvchi*

4 respektabel

5 profilaktik

6 gigienik

70 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan rejalashtiruvchi chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 hududni to‘g‘ri zonalash*

2 S’HM tashkil etish*

3 axoli turar joylarini ko‘kalamzorlashtirish*

4 siklondan foydalanish

5 multitsiklondan foydalanish

6 skrubberdan foydalanish

71 Demografik ko‘rsatkichlardan nimalarni bilish mumkin?

1 profilaktik chora tadbirlar samaradorligidan*

2 kelajakdagi rejalardan*

3 omillarni yig‘indi ta'siridan*

4 texnik qurilmalar samaradorligidan

5 aholini kasallanish ko‘rsatkichlaridan

6 o‘lim va nogironlik to‘g‘rimida

72 Salomatlik holatini qanday ko‘rsatkichlar xarakterlaydi?

1 demografik*

2 kasallanish*

3 jismoniy rivojlanish*

4 profilaktik

5 texnik

6 epidemiologik

73 Aholini kasallanish holati qanday usullar bilan o‘rganiladi?

1 tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha*

2 tibbiy ko‘rik natijalariga ko‘ra*

3 o‘lim sabablariga ko‘ra*

4 poliklinika ma'lumotlariga ko‘ra

5 laborator tekshirish ma'lumotlariga ko‘ra

6 ambulatoriya ma'lumotlariga ko‘ra

74 Tanlab olingan kontingent bilan qanday kuzatuvlar o‘tkaziladi?

1 epidemiologik*

2 statistik*

3 laborator- instrumental*

4 profilaktik

5 gigienik

6 sanitar

75 Qanday miqdordagi aholi kontingentida kuzatuv o‘tkazish natijalarni to‘g‘ri chiqishini ta'minlaydi?

1 aholi soni 25000-30000 kishi*

2 kichik aholi turar joy mintaqalarida barcha aholi olinadi*

3 anamnezida professional zararli moddalar bilan aloqada bo‘lmagan aholida*

4 aholi soni 2000-3000 kishi

5 aholi soni 5000-50000 kishi

6 aholi soni ahamiyatga ega emas

76Atmosfera havosidagi zararli moddalarni surunkali maxsus ta'siri tufayli qanday kasalliklar yuzaga keladi?

1 berrilioz*

2 asbestoz*

3 itay-itay*

4 vabo


5 tulyaremiya

6 kuydirgi

77 Atmosfera havosidagi zararli tumanlar qanday xususiyatlari bilan xarakterlanadi?

1 noqulay meteosharoit*

2 oltingugurt gazi konsentratsiyasini tezda ortib ketishi*

3 o‘lim xolatlari*

4 o‘zini yaxshi xis qilish

5 qulay meteosharoit

6 yaxshi ob-havo

78 Atmosfera havosini ifloslanishi qanday ta'sirlarda namoyon bo‘ladi?

1 o‘tkir*

2 surunkali*

3 uzoq ta'sir*

4 mutogen

5 konserogen

6 terotogen

79 Axoli turar joylari atmosfera havosini ifloslantiruvchi avtotransportning o‘ziga xos xususiyatlari?

1 insonlarga yaqinligi*

2 nafas bo‘sag‘asiga chiqindilarini tashlashi vai doimiy harakatda ekanligi*

3 chiqindilar tarkibida konserogan moddalarning mavjudligi*

4 chiqindi tarkibida ozonning mavjudligi

5 chiqindi tarkibida xlorning mavjudligi

6 chiqindi tarkibida vodorodning mavjudligi

80 Toransport vositalarining dizel yoqilg‘isiga o‘tishini gigienik ahamiyati?

1 uglerod oksidini kam miqdorda ekanligi*

2 uglevodorod miqdorini kam ekanligi*

3 qurumning yuqori miqdorda ekanligi vыsokoe soderjanie saji*

4 uglerod oksidini yuqori miqdori

5 uglevodorodning yuqori miqdoria

6 qurumnmng kam miqdorda ekanligi

81 Avtotransport uchun tanlab olingan yoqilg‘ining sifat va miqdor tarkibi qanday omillarga bog‘liq?

1 dvigatel tipiga*

2 texnik xolatiga*

3 foydalaniladigan yoqilg‘i sifatiga*

4 havo haroratiga

5 atmosfera havosi inversiyasiga

6 uglevodorod miqdoriga

82 Tutunning asosiy ingredientlariga nimalar kiradi?

1 kul*

2 chala yongan moddalar*3 oltingugurt sulfidi*

4 uglevodorod

5 azot kislota

6 ozon va xlor

83 Yoqilg‘ini yonishi natijasida atmosfera havosini ifloslanish darajasi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 yoqilg‘i turiga*

2 yoqilg‘i sifatiga*

3 yoqish usuliga*

4 yoqilg‘i miqdoriga

5 olib kelinuvchi yoqilg‘i sifatiga

6 havo haroratiga

84 Shaharlar havosini ifloslantiruvchi qanday manbalar asosiy hisoblanadi?

1 elektrostansiya*

2 avtotransport*

3 IES*

4 non zavodlari5 bolalar muassasalari

6 DPM


85 Qattiq maishiy chiqindilar qaerlarda zararsizlantiriladi?

1 poligonlarda*

2 kompost dalalarida*

3 chiqindiniqayta ishlash zavodlarida*

4 aeratsiya stansiyalarida

5 suv tozalash stansiyalarida

6 quyish stansiyalarida

86 Qanday ob'ektlar epidemiologik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi?

1 yuqumli kasalliklar shifoxonasi*

2 teri tanosil kasalliklar shifoxonasi*

3 veterinariya ob'ektlari*

4 somatik shifoxonalar

5 sport komplekslari

6 tug‘ruqxonalar

87 Qaysi organlar aholi turar joylarini sanitar tozalik darajasini nazorat qiladi?

1 kommunal xo‘jalik organlari*

2 shirkatlar*

3 DSENM va militsiya*

4 axoli

5 ishchilar6 tibbiyot xodimlari

88 Organik moddalarni biotermik parchalanishida tuproqda qanday jarayonlar ketadi:

1 haroratning ko‘tarilishi*

2 statsionar faza*

3 haroratni pasayishi*

4 bakteriologik faza

5 virusologik faza

6 ximik faza

89 Chiqindilarni biotermik usulda zararsizlantirishning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

1 murakkab organik moddalarni gumusga aylantirish*

2 patogen mikroorganizmlarni yo‘qotish*

3 gelmint tuxumlarini yo‘qotish*

4 mexanik moddalarni yo‘qotish

5 kimyoviy moddalarngi yo‘qotish

6 biologik moddalarni yo‘qotish

90 Kemiruvchilar orqali qanday kasalliklar yuqishi mumkin?

1 qutirish*

2 o‘lat*


3 tulyaremiya*

4 kadmidoz

5 asbestoz

6 qorin tifi

91 Qanday kasallik qo‘zg‘atuvchilari tuproqda 20-25 yil davomida saqlanishi mumkin?

1 qoqshol*

2 gazli gangrena*

3 kuydirgi*

4 paratif

5 dizenteriya

6 gepatit

92 Qanday ob'ektlar atrofida yuqori blastomogen havf yuzaga keladi?

1 aeroportlar*

2 IES*


3 yirik avtomagistrallar*

4 katta stadionlar

5 basseynlar

6 park va i skverlar

93 Axoli turar joylarini sanitar tozalash bosh sxemasi qanday qanday hujjatlar tashkil topgan?

1 tushintirish xati*

2 grafik qism*

3 ilova*


4 pasport qism

5 situatsion reja

6 bosh reja

94 Qishloq aholi turar joylari yashash zonasi rejasini tashkil etish nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 qishloqning kattaligiga*

2 tabiiy va iqtisodiy omillarga*

3 demografik struktura ko‘rsatkichlariga*

4 aholi soniga

5 ko‘chalar tarmog‘ining toifasiga

6 statistik ko‘rsatkichlarga

95 Yashil o‘simliklarning qanday toifalarini bilasiz?

1 jamoat maqsadida ishlatiluvchi*

2 kundalik maqsadda*

3 maxsus maqsadda*

4 profilaktik maqsadda

5 gigienik maqsadda

6 epidemiologik maqsadda

1Talabalar tomonidan bajariladigan ilmiy amaliy ishning asosiy maqsadlarini ko‘rsating?

1 nazorat ostidagi ob'ektlarda aniq tekshiruv usullarini o‘tkazishni bilish*

2 me'yoriy hujjatlar bilan ishlashni bilish*

3 meteosharoitlarni o‘rganishni bilish

4 atmosfera havosi xolatini bilish

2 Ichimlik suvidan olinadigan asosiy tahlil turlariga nimalar kiradi?

1 to‘liq*

2 qisqartirilgan*

3 ximiyaviy

4 biologik

3 Suvdan sinama olishda zarur bo‘lgan shartlarni ko‘rsating?

1 sinama olish joyi va vaqti tasodifiy elementlardan xoli bo‘lishi kerak*

2 sinama olingan vaqtdan to tekshirish o‘tkazguncha minimal vaqt o‘tishi kerak*

3 suv sifatini yomonlashish sabablarini aniqlash

4 ob'ekt pasportini tuzish

4 Ventilyasiya qurilmalaridan xosil bo‘luvchi shovqin sabablarini ko‘rsating?

1 aerodinamik holatlar*

2 ventilyatorlar vibratsiyasi*

3 havo haydash samaradorligi

4 ventilyator samaradorligi

5 Sun'iy yoritilganlik darajasini aniqlash usullarini ko‘rsating?

1 ob'ektiv lyuksmetriya*

2 «Vatt» usuli*

3 insolyasiyani aniqlash

4 vibratsiya darajasini aniqlash

6 Avtotransportdan xosil bo‘luvchi shovqinni aniqlash usullarini ko‘rsating?

1 instrumental*

2 hisoblash*

3 statistik

4 epidemiologik

7 Reja asosida o‘tkaziladigan sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating?

1 chuqurlashtirilgan*

2 rejali*

3 profilaktik

4 epidemiologik

8 Aholi turar joylari suv ta'minoti tiplarini ko‘rsating?

1 markazlashtirilgan*

2 mahalliy*

3 uzaytirilgan

4 qisqartirilgan

9 Suvni epidemiologik havfsizligini ta'minlovchi qanday guruh ko‘rsatkichlarini bilasiz?

1 sanitar-mikrobiologik*

2 sanitar-ximik*

3 entomologik

4 biologik

10 Suv tozalash inshoatlari ishchilari uchun yaratilgan mehnat sharoitlarini gigienik baholashda sanitar vrach tomonidan hal etilishi lozim bo‘lgan masalalarni ko‘rsating?

1 maishiy xonalarning mavjudligi*

2 xodimlarda sanitar daftarchalarning mavjudligi*

3 ho‘jalik xovlisining mavjudligi

4 omborlarning mavjudligi

11 Qattiq chiqindilarni to‘g‘ri yig‘ishni sanitar nazorat turlarini ko‘rsating?

1 rejali*

2 rejasiz*

3 chuqurlashtirilgan

4 mavzuli

12 Atmosfera havosining tozalashni asosiy sxemalarini ko‘rsating?

1 chiqindilarni changdan tozalash*

2 chiqindilarni gazdan tozalash*

3 chiqindilarni organik moddalardan tozalash

4 chiqindilarni kislotadan tozalash

13 Ob'ektlarni sanitar tekshirish ma'lumotlariga asosan to‘ldiriladigan hisob formalarini ko‘rsating?

1 f 307/h « Ob'ektning joriy nazorat kartasi»*

2 f 308/h « Muassasaning sanitar xolatini yozma kartasi»*

3 f 305/h « OSN kartasi»

4 f 315/h « Sanitar nazorat dalolatnomasi»

14 Atmosfera havosi muhofazasi soxasiga oid qonuniy hujjatlarni ko‘rsating?

1 Sanitar Nazorat to‘g‘risidagi Qonun*

2 Atmosfera havosini muhofaza qilishga to‘g‘risidagi Qonun*

3 SanQ va M 0172-04

4 DavST 950-2011

15 Qurilish uchun ajratilgan yer maydoni tanlashda sanitar vrachning ish bosqichlarini ko‘rsating:

1 1 – bosqich yer maydoniga oid materiallarni o‘rganish*

2 2 – bosqich yer maydonini shaxsan o‘zi tomonidan sanitar tekshirish*

3 1-bosqich axoli turar joylari bosh rejasini o‘rganish

4 2 –bosqich axoli turar joylari situatsion rejasi bilan tanishish

16.Qurilish uchun yer maydonini tanlash va ajratish to‘g‘risidagi materiallar o‘rganilgandan so‘ng qanday 2 turdagi hujjatlar to‘ldiriladi?

1 forma 301/h*

2 forma 302/h*

3 forma 305/h

4 forma 309/h

17 Issiqlik berish usuliga ko‘ra isitish tizim turlarini ko‘rsating?

1 radiatsion*

2 konvektiv*

3 radikal

4 ionizatsion

18 Mexanik ventilyasion qurilmalar o‘z vazifasiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

1 olib keluvchi*

2 so‘rib oluvchi*

3 yelvizak

4 burchak osti

19 Insolyasiyani yetarli miqdorda ta'minlash uchun binolar orientatsiyasi qanday bo‘lishi kerak?

1 kenglik bo‘yicha*

2 meridian bo‘yicha*

3 vertikal

4 gorizontal

20 Chiqindi suvlarni tozalashda biologik filtrlardan foydalaniladigan bo‘lsa tozalashning qanday sxemalari qo‘llaniladi?

1 bir bosqichli tozalash*

2 ikki bosqichli tozalash*

3 metantenk

4 aerotenk

21 Ifloslantiruvchi moddalarni organizmga salbiy ta'sir ko‘rsatishi qanday omillarga bog‘liq?

1 ifloslantiruvchilarni zararlilik va havflilik darajasiga*

2 ta'sirni davomliligi va intensivligiga*

3 atmosfera havosi stratifikatsiyasiga

4 atmosfera havosi inversiya jarayoniga

22 Zaharli tumanlarni o‘tkir ta'sirini yuzaga chiqishiga nimalar sabab bo‘ladi?

1 temperatura inversiyasi paytida paydo bo‘ladi*

2 bu paytda ishlab chiqarish korxonalari chiqindilari to‘planadi

3 qulay meteo sharoitda yuzaga keladi

4 bu paytda chiqindilar to‘planmaydi

23 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarini REMini asoslashda qanday ta'sirlar o‘rganiladi?

1 bevosita*

2 bilvosita*

3 maxsus

4 no maxsus

24 Ishlab chiqarish korxonalarini tasniflashda nimalar asos qilib olingan?

1 tashlanadigan chiqindilarning zararliligi*

2 korxona quvvati*

3 vыsota vыbrosov

4 yer yuza inversiyasi

25 Nazorat postlarini joylashtirish maydonlariga qo‘yiladigan gigienik talablarni ko‘rsating?

1 ochiq, yaxshi shamollaydigan hudud*

2 changlanmaydigan qoplama*

3 har tomonlama yopiq

4 changlanuvchi qoplpmp

26 Alanga osti postlaridan sinama olishda qanday talablar qo‘yiladi?

1 aniq manbadan turli masofada bo‘lishi*

2 ifloslantiruvchi moddalarni tarqalish qonuniyatini hisobga olish*

3 S’HM hududida

4 statsionar nazorat postlarida

27 Nazorat postlarini har 0,5-5 km da joylashtirish shartlarini ko‘rsating?

1 murakkab relef*

2 ifloslantiruvchi manbalar miqdorini ko‘pligi*

3 joyning optimal qiyaligi

4 chiqindilarni minimal miqdori

28 Ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasini aniqlashda foydalaniladigan to‘liq programmada qanday sinamalar olinadi?

1 bir martalik*

2 o‘rtacha sutkalik*

3 o‘rtacha smenali

4 o‘rtacha kvartallik

29 S’HMga qo‘yiladigan gigienik talablarni ko‘rsating?

1 obodonlashtirilgan*

2 ko‘kalamzorlashtirilgan*

3 ko‘chalar tarmoqlarining mavjudligi

4 kanalizatsiyaning mavjudligi

30 S’HMni tashkil etish davlat sanitar nazoratning va atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan chora tadbirlarning qaysi guruhiga kiradi?

1 rejalashtiruvchi chora tadbirlar*

2 ogohlantiruvchi sanitar nazorat*

3 texnologik chora tadbirlar

4 qonuniy chora tadbirlar

31 Korxona uchun tashkil etilgan S’HM hududini kengaytirish sharoitlarini asoslash usullarini ko‘rsating?

1 texnik-iqtisodiy asoslash*

2 shahar me'morining qarori*

3 estetik asoslash

4 shahar xokimini qarori

32 Kasallanish bo‘yicha materiallar yig‘ishni tashkil etishda qanday omillar hisobga olinadi?

1 iqlimiy- geografik sharoitlar*

2 demografik ko‘rsatkichlar*

3 kartografik ko‘rsatkichlar

4 epidemiologik ko‘rsatkichlar

33 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalarni ta'siri natijasida yuzaga keladigan o‘tkir zaharlanish qanday sharoitlarda yuzaga keladi?

1 ifloslantiruvchilarning yuo‘ori konsentratsiyasi*

2 shtil*


3 qurumning past konsentratsiyasi

4 atmosferaning shamol esadigan payti

34 Havoning gaz gulini aniqlashda zarur bo‘lgan ma'lumotlar turini ko‘rsating?

1 shamol yo‘nalishi va tezligi*

2 moddalar konsentratsiyasi*

3 organik moddalar

4 mineral moddalar

35 Psixrometr vazifasini ayting?

1 havo haroratini baholash*

2 nisbiy namlikni baholash*

3 havoni ximiyaviy tarkibini baholash

4 havoni toksikologik tarkibini baholash

36 Nazorat postlarini joylashtirish uchun zarur bo‘lgan ma'lumotlarni ko‘rsating?

1 ifloslantiruvchi manbalar xaroakteristikasi*

2 aholi punktining xarakteristikasi*

3 turbulentlik xarakteristikasi

4 konvektivlik xarakteristikasi

37 Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan to‘liq analiz olinadi?

1 gidromet xizmat*

2 statsionar post*

3 shahar me'mori

4 alanga osti posti

38 Atmosfera havosi ifloslanishi ustidan sanitar nazorat olib borishda qanday namunalar olinadi?

1 maksimal bir martalik*

2 o‘rtacha sutkalik*

3 o‘rtacha uch yillik

4 o‘rtacha minimal

39 garda biz chang va gaz miqdori to‘g‘risida ma'lumotga ega bo‘lsak qanday jadvalni tuzish imkoniga ega bo‘lamiz?

1 chang guli*

2 gaz guli*

3 shamol yo‘nalishi bo‘yichp nanogramma

4 shtil spektogrammasi

40 Nima sababdan atmosfera havosidan namunalar olishda sinama olish nuqtalari manbadan turli masofalarda belgilanadi?

1 S’HM chegarasini aniqlash uchun*

2 ifloslanish xarakterini belgilash uchun*

3 shamol yo‘nalishini belgilash uchun

4 havoni tozalash samaradorligini baholash uchun

41 Atmosfera havosini ifloslanish turlarini ko‘rsating?

1 umumiy*

2 maxsus*

3 maksimal

4 minimal

42 Atmosfera havosini muhofazalashga qaratilgan chora tadbirlar samaradorligini gigienik baholashda qo‘llaniladigan ob'ektiv ma'lumot turlarini ko‘rsating?

1 laborator tahlil*

2 instrumental tahlil*

3 epidemiologik tahlil

4 bakteriologik tahlil

43Oltingugurt va kuldan tozalovchi tozalash qurilmalarini ko‘rsating?

1 amiakli skrubber *

2 SIOT sikloni*

3 siklon

4 elektrofiltr

44 O‘rtacha sutkalik konsentratsiya aniqlanadigan ikkita biologik ob'ektni ko‘rsating?

1 urg‘ochi kalamushlarda*

2 dengiz cho‘chqalarida*

3 ko‘ngillilarda

4 quyonlarda

45 Avtotransportlar uchun tashkil etilgan chora tadbirlardan ikki turini ko‘rsating?

1 ko‘cha harakatini tashkil etish*

2 ko‘cha harakatini boshqarish*

3 chora tadbilhrlar tashkil etish

4 S’HM tashkil etishorganizatsiya SZZ

46 avtomobil dudbo‘ronidan chiqayotgan zaharli moddalar miqdoriga avtomobil dvigatellarining ko‘rsatadigan ikki ta'sirini ko‘rsating?

1 kam tezlik*

2 mashina harakatsiz ammo dvigatel ishlayotgan holat*

3 havoning yuqori harorati

4 yoqilg‘i miqdori

47 Atmosfera havosini avtomobil chiqindilari bilan ifloslanishiga ta'sir etuvchi omillarni ko‘rsating?

1 avtotransportning harakat intensivligi*

2 avtomobil harakatini boshqarish*

3 atmosfera havosi stratifikatsiyasi

4 joyning qiyaligi

48 Gazdan foydalanish natijasida atmosfera havosida qanday moddalar miqdori kamayadi?

1 uglerod oksidi*

2 uglevodorodlar*

3 azot oksidi

4 uglerod

49 S’HM o‘lchamini kengaytirishga qanday omillar asos bo‘lishi mumkin?

1 korxona quvvati*

2 korxonaning zararliligi*

3 korxona va aholi turar joy mintaqasi orasidagi masofa

4 ochiq suv havzalarining mavjudligi

50 Ichimlik suvni epidemiologik jihatdan havfsizligini ta'minlashda qanday mikroorganizmlar miqdori asos qilib olingan?

1 ichak tayoqchasi*

2 umumiy mikroblar soni*

3 dizenteriya tayoqchasi

4 Kox tayoqchasi

51 Ichimlik suvini zararsizlantirishning qanday usullarini bilasiz?

1 reagentli*

2 bezreagentsiz*

3 maxsus

4 nomaxsus

52 Xlorning optimal dozasi qanday ko‘rsatkichlar yig‘indisidan olinadi?

1 suvning xlor yutumliligidan*

2 qoldiq xlor miqdoridan*

3 suvni xlor bilan muloqat vaqtidan

4 tindirgichlar o‘lchamidan

53 Qanday hollarda suvni superxlorlash usulidan foydalaniladi?

1 epidemiologik xollarda*

2 suv bilan xlorni muloqat vaqti yetarli bo‘lmaganda*

3 ichak tayoqchalar miqdoriga bog‘liq bo‘ladi

4 mineral moddalar miqdoriga bog‘liq bo‘ladi

54 Qoldiq xlor miqdorini aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi?

1 yodometrik*

2 titrlash*

3 kalorometrik

4 fiziologik

55 UB nurlar bilan suvni zararsizlantirishda patogen bakteriyalarning o‘lish dinamikasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

1 nurlanish dozasiga*

2 bakteriyalarning miqdoriga*

3 muloqat vaqtiga

4 radiatsiya darajasiga

56 Koagulyantning qanday turlaridan foydalaniladi?

1 alyuminiy sulfat*

2 temir xlorid*Download 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.67 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 0.67 Mb.