1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet11/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22 1. Ishlab chiqarish korxona chiqindilari qanday zararsizlantiriladi?

 1. ular maxsus metall idishlardasaqlanadi, maxsuspoligonlardazararsizlantiriladi.*

 2. Ular maxsus ajratilgan yer maydonlarida saqlanadi

 3. Korxona va axolidan xosil bo‘luvchi chiqindilar umumiy xolda zararsizlantiriladi.

 4. Ular yoqiladi

 5. Ular aloxida saqlanadi va ko‘miladi 1. Axoli turar joylarini sanitar tozalash bosh sxemasi qanday hujjatlardan iborat bo‘ladi?

 1. Tushuntirishxati, grafik material, ilova*

 2. Bosh reja, situatsion reja, chizmalar

 3. Tushuntirishxati, ilova

 4. Bosh reja, situatsion reja, ilova

 5. Situatsion reja, tushuntirishxati, ilova 1. Axoliturarjoylarinisanitartozalashloyihasxemasinisanitarekspertizaqilishuchunqandayhujjatlarkerakbo‘ladi?

 1. barchazaruriyme'yoriyhujatlaryig‘iladiva ular asosida sanitar ekspertiza ishlariolibboriladi.*

 2. Sanitar qoida va me'yor 42.128.4690.88

 3. QMQ 2.07.01.89

 4. Mahalliy sharoitlar hisobga olgan holda sanitar ekspertiza olib boriladi

 5. Sanitar qoida va me'yor 42.128.4690.88, QMQ 2.07.01.89 1. Tuproq bu nima degani?

 1. bu tuproqning yuza, xosildor qismi*

 2. Bu tuproqning yuza, 50sm qismi

 3. Bu tuproqning yuza, 40 sm qismi

 4. Bu tuproqning yuza 30 sm qismi

 5. Bu tuproqning yuza, 25 sm qismi 1. Tuproq nikel bilan ifloslangan bo‘lsa, qanday kasalliklar kuzatiladi?

 1. Shizofreniya*

 2. Me'da yara kasalliklari

 3. Yurak qon tomir kasalliklari

 4. Asab kasalliklari

 5. Asab va yurak qon tomir kasalliklari 1. Agar tuproq nikel bilan ifloslangan bo‘lsa, qanday fermentlar faolligi o‘zgaradi?

 1. Gidrolitikfermentlarfaolligi*

 2. Nitrofikatsiyalovchi fermentlar faolligi

 3. Fermentlar faolligiga ta'sir etmaydi

 4. Gidrolitik va nitrofikatsiyalovchi fermentlarga ta'sir etmaydi.

 5. Barcha fermentlar faolligini oshiradi. 1. Agarda tuproq simob bilan ifloslangan bo‘lsa, qaysi fermentlar ta'siri pasayadi?

 1. ammonizatsiya, nitrifikatsiya, digidrogenazafermentlarifaolligipasayadi*

 2. Ammonizatsiya fermentlar faolligi pasayadi

 3. Ammonizatsiya va nitrifikatsiya fermentlari faolligi pasayadi

 4. Fermentlar faolligiga ta'sir etmaydi

 5. Ammonifikatsiya va digidrogenaza fermentlari faolligini pasaytiradi 1. Agar tuproq simob bilan ifloslangan bo‘lsa, qanday turdagi kasalliklar ko‘payadi?

 1. Endokrinvaasabkasalliklari*

 2. Endokrinkasalliklari

 3. me'daichaktizimkasalliklari

 4. yurak qon tomirkasalliklari

 5. asabtizimkasalliklari 1. Agartuproq simob bilan ifloslangan bo‘lsa, bu xolat tuproqni o‘z o‘zini tozalash jarayoniga qanday ta'sir etadi?

 1. o‘z o‘zini tozalash muddati uzayadi.*

 2. o‘z o‘zini tozalash muddati o‘zgarmaydi.

 3. o‘z o‘zini tozalash muddati qmsqaradi.

 1. Agar tuproq qo‘rg‘oshin bilan ifloslangan bo‘lsa, qanday kasalliklar yuzaga keladi?

 1. barcha sanab o‘tilgan kasalliklar*

 2. qon aylanish tizim kasalliklari

 3. reproduktiv tizim kasalliklari

 4. ichki sekretsiya organ kasalliklari

 5. havfli o‘smalar 1. Qanday ob'ektlar atrofida blastomogen havf yuzaga keladi?

 1. aeroportlar, issiqlik elektro stansiyalar, qo‘nish maydonlari*

 2. Pestitsidlardan foydalanuvchi qishloq xo‘jalik ekin maydonlari

 3. Zaharli ximiyaviy moddalar saqlovchi omborlar atrofida

 4. Ishlab chiqarish korxonalari atrofida

 5. Yuqorida sanab o‘tilgan barcha ob'ektlar atrofida 1. Qaysi kasallik qo‘zg‘atuvchisi tuproqda 2025 yil davomida saqlanishi mumkin?

 1. qoqshol, gazli gangrena, botulizm, kuydirgi

 2. kuydirgi, poliomielit, sil tayoqchasi

 3. qoqshol, poliomielit, sil tayoqchasi

 4. sil tayoqchasi, polimielit, kuydirgi

 5. Gazli gangrena, polimielit, sil tayoqchasi 1. Qanday gelmintlar tuproq orqali tarqalishi mumkin?

 1. askaridoz, trixotsefalyoz, difillobatrioz, opistarxoz*

 2. askaridoz, ostritsa, cho‘chqa solityori

 3. ostritsa, opistarxoz

 4. opistarxoz, trixotsefalyoz

 5. trixotsefalyoz, ostritsa, difillabatrioz 1. Askarida tuxumi tuproqda qancha vaqt saqlanishi mumkin?

 1. 12- 15 yil*

 2. 35 yil

 3. 57 yil

 4. 7 - 10 yil

 5. 10- 12 yil 1. Kemiruvchilar orqali qanday kasalliklar tarqalishi mumkin?

 1. qutirish, o‘lat, tulyaremiya*

 2. qutirish, vabo, ichburug‘

 3. o‘lat, vayuo, tulyaremiya

 4. tulyaremiya, ichburug‘, qorin tifi 1. Tuproqni sanitar muhofazasiga qaratilgan chora tadbirlar qanday guruhlarga birlashtiriladi?

 1. sanitar texnik, texnologik, rejalashtiruvchi*

 2. qonuniy, tashkiliy, ma'muriy

 3. rejalashtirilgan, tashkiliy, ma'muriy

 4. snitar texnik, tashkiliy, ma'muriy

 5. texnologik, rejalashtirilgan, ma'muriy 1. Chiqindilarni biotermik usulda zararsizlantirishning asosi nimadan iborat?

 1. murakkab organik birikmalarni gumusga aylanishi, patogen mikroorganizmlarni, gelmint tuxumlarii, pashsha lichinkalarini, begona o‘t urug‘larini yo‘qotilishi*

 2. murakkab organik birikmalarnikislorod ishtirokida havfsiz gumusga aylantirish

 3. patogen mikroorganizmlarning vegetativ formalarini, gelmint tuxumlarini, pashsha lichinkalarini yo‘qotish

 4. begona o‘t urug‘larini yo‘qotish. 1. Tuproqda organik moddalarni biotermik parchalanish fazalari

 1. 3 fazada ketadi: haroratni ko‘tarilishi, statsionar faza, tinchlanish fazasi.*

 2. 2 fazada ketadi; haroratni ortibborishi va tinchlik fazasi.

 3. 2 fazada ketadi; ortish fazasi, statsionar fazasi

 4. 2 fazada ketadi; statsionar faza va pasayish fazasi

 5. 3 fazada ketadi; haroratni pasayishi, statsionar faza, pasayish fazasi 1. Biotermik kamerada kuzatiladigan maksimal harorat qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 65 -70 gradus*

 2. 50 -60 gradus

 3. 40- 50 gradus

 4. 70- 75 gradus

 5. 60 -75 gradus 1. Biotermik kamerada maksimal harorat qanchaga teng bo‘ladi va u qancha vaqt saqlanib turadi?

 1. 65- 70 gradus 24* 30 sutka*

 2. 50 -60 gradus 24 * 30 sutka

 3. 40 - 50 gradus 10 * 15 sutka

 4. 70 -75 gradus 10 * 15 sutka

 5. 65 - 70 gradus 20 * 30 sutka 1. Piroliz usuli bilan qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirish qanday sharoitda ketadi?

 1. yuqori haroratli reaktorda, oldindan tayyorlash shart emas va kislorodsiz ketadi*

 2. yuqori haroratli reaktorlarda, kislorod ishtirokida ketadi

 3. yuqori haroratda, chiqindini oldindan tayyorlash shart emas

 4. o‘rtacha haroratdagi reaktorlarda, kislorod ishtirokida

 5. past haroratda, kislorod ishtirokida 1. Piroliz usuli bilan qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirishning afzal tomonlari?

 1. Atrof muhitga ifloslantiruvchi moddalar ajratmaydi, gigienik va iqtisodiy jihatdan qulay.*

 2. Iqtisodiy jihatdan qulay

 3. Atrof muhitga kam ifloslantiruvchi modda ajratadi, iqtisodiy jihatdan qulay

 4. Ekologogigienik jihatdan samarali

 5. Piroliz usuli boshqa usullar oldida afzalikka ega emas 1. Chiqindi yoqish zavodlarida harorat qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 9001000 gradus*

 2. 500600 gradus

 3. 700800 gradus

 4. 600700 gradus

 5. 800900 gradus

 1. Chiqindi yoqish zavodlari axoli turar joylariga nisbatan qancha masofada joylashtiriladi?

 1. 300 metrdan kam emas*

 2. 100 metrdan kam emas

 3. 1000 metrdan kam emas

 4. 50 metrdan kam emas

 5. 500 metrdan kam emas 1. Chiqindi yoqish sexlarida harorat qancha va ular uchun sanitar himoya mintaqasi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 9001000 gradus va S’HM 300 metr*

 2. 700800 gradus va S’HM 50 metr

 3. 800900 gradus va S’HM 100 metr

 4. 600700 gradus va S’HM 500 metr

 5. 500600 gradus va S’HM 1000 metr 1. Chiqindilarni yoqishni gigienik, epidemiologik va iqtisodiy samaradorligi nimalardan iborat?

 1. zararsizlantirish tez va radikal ravishda o‘tadi, transport sarf harajati kamayadi, chiqindilarni uzoq masofalarga tashishga ehtiyoj yo‘q, katta yer maydoni kerak emas, xosil bo‘lgan issiqlik, bug‘ va shlaklardan foydalanish mumkin.*

 2. Zararsizlantirish tezda amalga oshadi, uzoq masofalarga tashishga ehtiyoj yo‘q

 3. Zararsizlantirish radikal o‘tadi, transport xarajatlari kam.

 4. Katta yer maydoni zarur emas, ug‘, issiqlik energiyasi va shlaklardan foydalanish mumkin.

 5. Kichik yer maydonlari zarur, transport harajati kam, atmosfera havosini ifloslantiradi 1. Quyish stansiyasini me'yorda ishlashi uchun qanday qanday sharoitlar zarur?

 1. kollektordagi suv unga tashlanuvchi chiqindiga nisbatan 5 marta ko‘p bo‘lishi kerak*

 2. kollektordagi suv miqdori unga tashlanuvchi chiqindiga nisbatan 3 marta ko‘p bo‘lishi kerak

 3. kollektordagi suv miqdori unga tashlanuvchi chiqindiga nisbatan 4 marta ko‘p bo‘lishi kerak

 4. bu nisbat 2%ni tashkil etadi

 5. bu nisbat 6%ni tashkil etadi 1. Maxsustrans korxonalari uchun sanitar himoya mintaqasi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 100 metr*

 2. 50 metr

 3. 300 metr

 4. 500 metr

 5. 1000 metr 1. Qabristonlar uchun sanitar himoya mintaqasi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 300metr*

 2. 50metr

 3. 100 metr

 4. 1000 metr

 5. 500metr 1. Chiqindilardan foydalanuvchi issiqxonalar uchun sanitar himoya mintaasi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 300metr*

 2. 100metr

 3. 50 metr

 4. 1000 metr

 5. 500 metr 1. Ikkilamchi xom ashyoni yig‘uvchi markaziy bazalar uchun sanitar himoya mintaqasi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 3000metr*

 2. 100 metr

 3. 300 metr

 4. 500 metr

 5. 1000 metr 1. Axoli turar joylarini sanitar tozalash bosh loyihasi tarkibiga nimalar kiradi?

 1. tushuntirish xati, grafik material, ilova*

 2. tushuntirish xati, grafik material, hisoblar

 3. bosh reja, vaziyatli reja, kesmalar va ilovalar

 4. bosh reja, vaziyatli reja, ilova

 5. aziyatli reja, kesma va hisobotlar 1. Axoli turar joylarini sanitar tozalash tizimi qaysi organlar tomonidan nazorat qilinadi?

 1. kommunal xo‘jalik organlari, militsiya va DSENM*

 2. kommunal xo‘jalik organlari, militsiya

 3. kommunal xo‘jalik, militsiya, shirkatlar

 4. kommunal xo‘jalie organlari, shirkatlar

 5. kommunal xo‘jalik organlari va DSENM 1. Kompost dalalarining umumiy maydoni qanday taqsimlanadi?

 1. 80% kompost shtabeli, 15% yo‘lka va aylanma kanal, 5% xo‘jalik zonasi*

 2. 70% kompost shtabeli, 30% yo‘lak va aylanma kanal

 3. 80% kompost shtabeli, 20% xo‘jalik zonasi

 4. 70% kompost shtabeli, 20% yo‘lak, 10% aylanma kanal

 5. 80% kompost shtabeli, 20% yo‘lak va aylanma kanal 1. 1000t chiqindi uchun mo‘ljallangan biotermik kamera uchun ajratilgan maydon qanchaga teng bo‘ladi?

 1. 0,050,1ga*

 2. 0,50,6ga

 3. 0,30,4ga

 4. 1ga

 5. 0,10,2ga 1. Agarda ximiyaviy moddalar uchun REM aniqlanmagan bo‘lsa, tuproqning tozalik darajasi qanday aniqlanadi?

 1. tozalik darajasi sog‘lom tuproq bilan taqqoslab aniqlanadi*

 2. tekshiriluvchi tuproqning tozalik darajasi, 1 km uzoqlikdagi tuproq bilan solishtirib aniqlanadi

 3. tekshiriluvchi tuproqning tozalik darajasi, 2 km uzoqlikdagi tuproq bilan solishtirib aniqlanadi

 4. tekshiriluvchi tuproqning tozalik darajasi, 3 km uzoqlikdagi tuproq bilan solishtirib aniqlanadi

 5. tuproqning tozalik darajasini aniqlashning imkoniyati yo‘q 1. Agarda tuproqdagi radiatsiya darajasi tabiiy fondan 23 marta ortiqligi aniqlansa, bu qanday tuproq

 1. havfli tuproq*

 2. juda havfli va favqulotda vaziyatdagi tuproq

 3. ifloslangan tuproq

 4. kam ifloslangan tuproq

 5. toza tuproq 1. Tuproq qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. sanitar, texanik, ximiyaviy, bakteriologik, gelmintologik va entomologik tekshirishlar asosida*

 2. sanitar, bakteriologik va entamologik tekshiruvlar bo‘yicha

 3. ximiyaviy, bakteriologik va entamologik tekshiruvlar asosida

 4. mexanik, ximiyaviy va bakteriologik tekshirishlar asosida

 5. ximiyaviy, bakteriologik va gelmintologik va entomologik tekshirishlar asosida 1. Axoli turar joylarini sanitar tozalash bosh rejasi quyidagi tashkilotlar qarori bo‘yicha tuziladi

 1. maxalliy xokimiyat qarori bo‘yicha*

 2. me'mor va DSENM qarori bo‘yicha

 3. shirkat va DSENM bosh vrachi qarori bo‘yicha

 4. me'mor, DSENM va shirkat

 5. markaziy hokimiyat qarori bo‘yicha 1. Biotermik kameraning foydali hajmi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 2 dan 20 m3 *

 2. 330m3

 3. 210m3

 4. 215m3

 5. 420m3 1. Maishiy xizmat ko’rsatish muassasalarini sanitariya tekshiruv turlarini ayting

 1. rejali,mukammal,tanlov asosida,nazorat*

 2. Sanitartexnik,texnologik,rejali,tanlovasosida

 3. Rejali,mukammal,sanitar texnik,sanitar topografik.

 4. Sanitar epidemiologik,rejali,nazorat,sanitar texnik

 5. rejali,nazorat,sanitar texnik 1. Bakteriologik tekshirishlar uchun sinamalar olinishi shart bo‘lgan kommunal ob'ektlarni ko‘rsating: 1. DPM, Sartaroshhona, xammom*

 2. DPM, Sartaroshxona, mexmonxona

 3. Sartaroshxona, mexmonxona, kazarma

 4. mexmonxona,kazarma, yengil atletika zali

 5. turar joy binolari 1. Tabiiy yoritilganlikni baholash usullari 1. svetotexnik, geometrik*

 2. Svetotexnik, tajriba

 3. Geometrik, dioganal

 4. Dioganal, tajriba

 5. meridial, ekvatorial

854.Shovqin darajasini o‘lchash va gigienik baholash uchun foydalaniladigan o‘lchov asboblari:

 1. shumomer *

 2. Psixrometr

 3. kosachali anemometr

 4. termograflar

 5. lyuksmetr 1. Inson organizmiga ta'sir qiluvchi yashash xonalarining ichki omillarini ko‘rsating: 1. kichik iqlim, havo sifati, shovqin, tebranish*

 2. mikroiqlim, havo sifati, changning konsentratsiyasi, xavo harorati

 3. changning konsentratsiyasi, xavo harorati, yoritilganlik, xona balandligi

 4. Shovqin, changning konsentratsiyasi, binoning orientatsiyasi, xona maydoni

 5. binoning orientatsiyasi, xona maydoni

856.Xonadondagi mikroiqlim parametrlarini ko‘rsating:

 1. havo harorati, havo harakati*

 2. Havo harorati, chang konsentratsiyasi

 3. Havo harakati, uglevodorod konsentratsiyasi

 4. Chang konsentratsiyasi, uglevodorod konsentratsiyasi

 5. uglevodorod konsentratsiyasi

857.Insondagi issiqlik almashinuv turlari:

 1. konduksiya, konveksiya*

 2. Konduksiya,issiqlik yo‘qotish

 3. Issiqlik yo‘qotish,konveksiya

 4. Issiqlik izolyasiyasi, issiqlik yo‘qotish

 5. issiqlik yo‘qotish

858. Havo haroratini o‘lchovchi termometr turlarini ayting:

 1. quruq termometr psixrometr,Termometrspirtli yoki simobli termometr*

 2. quruq termometr psixrometr, qanotchali anemometr

 3. kosachali anemometr, termometr (spirtli yoki simobli)

 4. termometrlar (spirtli yoki simobli,gazoanalizatorlar)

 5. gazoanalizatorlar, aspirator

859.Havo harakat tezligini o‘lchovchi qurilmalar turlarini ayting:

 1. silindrsimon, shariklikatatermometrlar, elektroanemometr*

 2. Silindrli, sharikli, katatermometrlar,psixrometrlar

 3. silindrli, sharikli katatermometrlar,aspiratorlar

 4. Gazoanalizatorlar,aspiratorlar

 5. lyusmetr, aspirator

860.Turar joy va jamoat binolarni sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating:

 1. rejali sanitar tekshirish, chuqurlashtirilgan sanitar tekshirish*

 2. Rejali va qisman sanitar tekshirish

 3. Chuqurlashtirilgan va qisman sanitar tekshirish

 4. chuqurlashtirilgan va sanitar eksperimental tekshirish

 5. sanitar eksperimental tekshirish, ommaviy

861.Yashash xonalari havosida ximiyaviy moddalarning paydo bo‘lish sabablari:

 1. maishiy gazning noto‘liq yonishi*

 2. maishiy gazning to‘liq yonishi

 3. Ximiyaviy moddalarning oksidlanishi

 4. Organik moddalar nitrofikatsiyasi

 5. muallaq moddalar

862.Xonalarni sun'iy yoritilganligiga qo‘yiladigan gigienik talablar:

 1. yoritilganlikni bir me'yorda tarqalishi, to‘g‘ri va aks yaltiroqlikni chegaralanishi*

 2. Yoritilganlikni bir hilda bo‘lishi, ko‘rish o‘tkirligi

 3. Ko‘rish o‘tkirligi, to‘g‘ri va aks yaltiroqlikni chegaralash

 4. To‘g‘ri va aks yaltiroqlikni chegaralash, ko‘z akkomodatsiyasi

 5. ko‘z akkomodatsiyasi, shamol yo’nalishi

863.Tabiiy yoritilganlik kattaligi quyidagi kattaliklarga bog‘liq:

 1. yorug‘lik iqlimiga, ob havoga, sutkaning vaqtiga, yorug‘lik tushuvchi derazaning dunyo tomonlariga nisbatan joylashuviga*

 2. Yorug‘lik iqlimiga, ob havoga, sutka davriga, bino balandligiga

 3. Sutka davriga, yorug‘lik tushuvchi derazaning dunyo tomonlariga nisbatan joylashuviga, ko‘kalamzorlashtirish darajasiga

 4. yorug‘lik tushuvchi derazaning dunyo tomonlariga nisbatan joylashuviga, ko‘kalamzorlashtirish darajasiga, bino maydoniga

 5. xonaning kattaligiga

864.Turar joy va jamoat binolari loyihasini sanitar ekspertizadan o‘tkazish bosqichlari:

 1. loyihaning pasport qismi bilan tanishish, loyihaning bog‘lov materiallarini o‘rganish*

 2. loyihaning pasport qismi bilan tanishish, joyning bosh rejasi bilan tanishish

 3. loyihaning pasport qismi bilan tanishish, vaziyatli reja bilan tanishish

 4. Vaziyatli reja bilan tanishish, bosh reja bilan tanishish

 5. bosh reja bilan tanishish, ventilyatsiyani o’rganish

865.Ob'ektning vaziyatli rejasi bilan tanishib, qanday vazifalarni hal etishi mumkin?

 1. qurilish rayoni bilan yashash zonasini bog‘lovchi ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi, atmosfera yog‘ingarchilik suvlarini chetlashtirish uchun joyning zaruriy qiyaligi*

 2. qurilish rayoni bilan yashash zonasini bog‘lovchi ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi, joyning relefini aniqlash

 3. Atmosfera yog‘ingarchilik suvlarini chetlashtirish uchun joyning qiyaligini aniqlash, joyning masshtabini aniqlash

 4. qurilish rayoni bilan yashash zonasini bog‘lovchi ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi, joyning maydonini aniqlash

 5. joyning maydonini aniqlash, ventilyatsiyani o’rganish

866.Loyihadagi bosh rejani gigienik baholash qanday masalalarni hal etishga yordam beradi:

 1. binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash, qurilish foizi va ko‘kalamzorlashtirishni o‘rganish*

 2. binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash , joyning relefini baholash

 3. binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash,joyning qiyaligini baholash

 4. binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash,yoritilganlikni baholash

 5. maydon o‘lchamini baholash,yoritilganlikni baholash, ventilyatsiyani o’rganish


  Download 3.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.