1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet12/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

867.Turar joy binolarini sanitar texnik jihozlanishi nimaga bog‘liq, jihoz turlarini ko‘rsating:

 1. turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, lift,chiqindi tashlash tarmog‘i*

 2. turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, zinapoya maydonchasi

 3. turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, zinapoya marshi

 4. turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, havo almashinuvi

 5. zinapoya maydonchasi, zinapoya marshi

868.Ko‘p tarmoqli kasalxonada qaysi bo‘limlar alohida joylashtiriladi (bloklarda):

 1. yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki, bolalar bo‘limlari*

 2. yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki,bokslar

 3. yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki,yarimbokslar

 4. yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki, bog‘lov xonasi

 5. yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki, bolalar xonasi

869 Bemorni alohida joylashtirishga mo‘ljallangan va o‘z tarkibida shlyuz, palata, sanitar tarmoq va tamburdan iborat bo‘lgan xona nomini va bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchamini ko‘rsating :

 1. boks, 22m2*

 2. Boks,27 m2

 3. yarimboks 20 m2

 4. yarimboks 27 m2

 5. yarimboks 30 m2

870.Boksning asosiy xonalarini ko‘rsating

 1. palata, shlyuz, sanitar tarmoq, tambur*

 2. palata, shlyuz, sanitar tarmoq, bog‘lov xonasi

 3. palata, shlyuz, sanitar tarmoq,manipulyasion xona

 4. shlyuz, sanitar tarmoq, tambur, jarrohlik amaliyotixonasi

 5. jarrohlik amaliyoti xonasi

871.Qurilish materiallariga qo‘yiladigan asosiy gigienik talablarni ko‘rsating:

 1. kam issiqlik o‘tkazish, yuqori havo o‘tkazish*

 2. Yuqori issiqlik o‘tkazish, past havo o‘tkazish

 3. Kam issiqlik o‘tkazish, yuqori namlik

 4. Kam namlik o‘tkazish, yuqori havo o‘tkazish xususiyati

 5. yuqori havo o‘tkazish xususiyati

872.Insonga yashash xonasida issiqlikni komfort holatini ta'minlab beruvchi gigienik omillarni ko‘rsating:

 1. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, vertikal bo‘yicha gradient*

 2. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, yoritilganlik

 3. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, namlik

 4. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, changlanganlik darajasi

 5. changlanganlik darajasi, namlik

873.Infeksion boksda ko‘zda tutilgan ventilyasiya tizimini ayting:

 1. Tabiiy qo‘zg‘atiluvchi, so‘rib oluvchi ventilyasiya*

 2. Tabiiy qo‘zg‘atish bilan amalga oshiriladigan olib keluvchi va olib ketuvchi ventilyasiya

 3. Umumiy olib ketuvchi

 4. Umumiy almashinuvchi

 5. kanalizatsiya

874.Jarrohlik bo‘limida ko‘zda tutiladigan ventilyasiya tizimini ko‘rsating:

 1. Olib keluvchi va olib ketuvchi ventilyasya , keluvchi oqim foizi ko‘p*

 2. Tabiiy qo‘zg‘atiluvchi olib keluvchi va olib ketuvchi ventilyasiya

 3. Umumiy olib keluvchi

 4. Umumiy almashinuvchi

 5. yoritilganlik

875.Yashash xonasidagi ventilyasiya samaradorligini baholovchi indikator moddani ko‘rsating;

 1. Uglerod ikki oksidi*

 2. Uglevodorodlar

 3. Ammiak

 4. Ozon

 5. muallaq moddalar

876.Hududdagi yoki yopiq xonalardagi insolyasiyaga ta'rif bering:

 1. Quyosh nuri bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri nurlanishi*

 2. Infraqizil nurlar bilan nurlanish

 3. Bu rentgen nurlari bilan nurlanish

 4. Bu gamma nurlar bilan nurlanish

 5. bilvosita tushishi

877.Insolyasiyani gigienik baholashda quyidagi sharoitlar hisobga olinadi:

 1. Quyosh nurlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri tushish davomiyligi*

 2. Yoritilganlik

 3. Quyosh nurlarini qiya tushishi orqali nurlanish davomiyligi

 4. Quyosh nurlarini diagonal tushishi orqali nurlanish davomiyligi

 5. nurlanish davomiyligi

878.Turar joy binolari uchun eng maqbul bo‘lgan isitish tizimini tanlab oling :

 1. Suvli, panelli*

 2. Suvli, havoli

 3. Panelli, nurli

 4. Nurli, havoli

 5. umumiy

879.Jarrohlik bo‘limi derazalarini dunyo tomonlariga nisbatan joylashtirish turlarini ko‘rsating:

 1. Shimol, shimoliy sharqiy, shimoliy g‘arbiy*

 2. Shimol, shimoliy sharqiy, janubiy

 3. Shimol, shimoliy sharqiy, sharqiy

 4. Janubiy, sharqiy, janubiy sharqiy

 5. Janubiy, g’arbiy, janubiy sharqiy

880.Palatalar derazasini tavsiya etiladigan orientatsiyasini ko‘rsating;

 1. Janubiy, janubiy sharqiy, sharqiy*

 2. Shimoliy, shimoliy sharqiy, janubiy g‘arbiy

 3. Shimoliy, shimoliy sharqiy, shimoliy g‘arbiy

 4. Shimol, shimoliy sharqiy, janubiy

 5. Janubiy, g’arbiy, janubiy sharqiy

881.Turar joy binolarida TYoKning eng kichik kattaliklarini me'yorlashtirishda qanday omillar hisobga olinadi:

 1. Joyning yorug‘lik iqlimi, ko‘rish aniqligi bilan bog‘liq bo‘lgan ish xarakteri*

 2. Joyning yorug‘lik iqlimi, binolar orientatsiyasi

 3. Ko‘rish aniqligi bilan bog‘liq bo‘lgan ish xarakteri, binolar balandligi

 4. Binolar orientatsiyasi, binolar balandligi

 5. shovqin darajasi

882.Turar joy binolaridagi mikroiqlim ko‘rsatkichlarini xarakterlaydi;

 1. Havo harorati, havoning namligi*

 2. Havo harorati, havo harakati

 3. Yoritilganlik, isitish tizimi

 4. Changlanganlik, gazlanganlik

 5. muallaq moddalar miqdori

883.Havoni konditsionirlashning gigienik ahamiyatini ayting:

 1. Havo muhiti va mikroiqlim uchun optimal sharoit yaratish*

 2. Havo muhiti va mikroiqlim uchun ekstremal sharoitlar yaratish

 3. Atrof muhit va mikroiqlim uchun ekstremal sharoit yaratish

 4. Havo muhiti va mikroiqlim uchun steril sharoit yaratish

 5. Namlik to’liq ta’minlanadi

884.Xonalarning tabiiy yoritilganligini aniqlash usuli va ko‘rsatkichlarini ko‘rsating:

 1. svetotexnik, geometrik, TYoK, YoK*

 2. Svetotexnik, geometrik, AB, nafas olish chastotasi

 3. Tajriba, geometrik, TYoK, AB

 4. Tajriba, ,matematik modellashtirish, AB, nafas olish chastotasi

 5. nafas olish chastotasi, o’pkaning tiriklik sig’imi

885.Turar joy binolari uchun yer maydoni ajratishda tuproqning qanday tabiiy xususiyatlari hisobga olinadi:

 1. joyning relefi, yer osti suvlarining joylashish darajasi, tuproq xarakteri*

 2. joyning relefi, yer osti suvlarining joylashish darajasi, ochiq suv havzalarining oqim yo‘nalishi

 3. Atmosfera yog‘inlarining miqdori, yer osti suvlarining darajasi, tuproq xarakteri

 4. Atmosfera yog‘inlarining miqdori, yer osti suvlarining darajasi, daryo suvlarining oqim yo‘nalishi

 5. daryo suvlarining oqim yo‘nalishi, namlik

886.DPM hamda turar joy va jamoat binolari gigienasi sohasidagi amaldagi qonuniy me'yoriy hujjatlar guruhini ayting:

 1. 1guruh asos bo‘luvchi, 2 guruh umumdavlat, 3 me'yoriy uslubiy*

 2. 1guruh yuridik, 2guruh umumdavlat, 3 me'yoriy uslubiy

 3. 1guruh asos bo‘luvchi, 2 guruh rasmiy qonuniy, 3 me'yoriy uslubiy

 4. 1guruh yuridik, bo‘luvchi, 2 guruh umumdavlat, 3 rasmiy

 5. 1guruh ijtimoiy, bo‘luvchi, 2 guruh umumdavlat, 3 yuridik

887.DPM hamda turar joy va jamoat binolari gigienasi bo‘yicha olib boriladigan OSNning 1 va 2 bosqichida kommunal gigiena vrachining vazifalarini ko‘rsating:

 1. yer maydoni tanlab olishda ishtirok etish, loyihaning sanitar ekspertizasi*

 2. yer maydoni tanlab olishda ishtirok etish, qurilish jarayonida qatnashish

 3. Qurilish jarayonida qatnashish, ishchi hay'at tarkibiga kirish

 4. Qurilish jarayonida ishtirok etish, loyihaning sanitar ekspertizasi

 5. Ishchi hay'at tarkibiga kirish,

888.DPM hamda turar joy va jamoat binolar gigienasi sohasida DSENM tomonidan olib boriladigan OSN bosqichida qanday hisob hujjatlari to‘ldiriladi?:

 1. 301/h – forma yer maydoni ajratilganligi to‘g‘risidagi xulosa, 303/h forma Loyiha bo‘yicha xulosa*

 2. 315/h – forma Sanitar tekshirish dalolatnomasi, 303/h forma, Loyiha bo‘yicha xulosa

 3. 301/h – forma yer maydoni ajratilganligi to‘g‘risidagi xulosa, 315/h forma sanitar tekshirish dalolatnomasi

 4. 315/h – forma Sanitar tekshirish dalolatnomasi, 303/h forma, suvdan sinama olish bayonnomasi

 5. 320/h – forma Sanitar tekshirish dalolatnomasi, 303/h forma, suvdan sinama olish bayonnomasi

889.Turar joy ob'ektlarini sanitar tekshirishda sanitar vrach tomonidan to‘ldiriladigan yuridik hujjatni ko‘rsating;

 1. 315/h,forma, sanitar tekshirish dalolatnomasi*

 2. 301/h,forma, yer maydrni ajratilganligi to‘g‘risida xulosa

 3. 303/h,forma, loyiha bo‘yicha xulosa berish

 4. 308/h, forma, muassasaning sanitar holati to‘g‘risidagi yozishmalar kartasi

 5. 320/h – forma Sanitar tekshirish dalolatnomasi,

890.Sanitar tekshirish dalolatnomasining qismlarini ko‘rsating (315/h)

 1. pasport qism, asosiy qism, xulosa, kamchiliklarni bartaraf etish uchun muddatlari ko‘rsatilgan tavsiyalar*

 2. Pasport qism, asosiy qism, xulosa, laborator tekshiruv natijalari

 3. Pasport qismi, asosiy qism, xulosa, sinama olish usullari

 4. Asosiy qism, xulosa, namuna olish usullari va laborator tekshiruv natijalari

 5. namuna olish usullari va laborator tekshiruv natijalari, adabiyot qismi

891.Turar joy va jamoat binolar loyihasining tiplarini ko‘rsating:

 1. namunali, individual(eksperimental), qayta foydalanuvchi*

 2. Namunali, individual(eksperimental), radial

 3. meridial, individual(eksperimental),qayta qo‘llaniluvchi

 4. meridial, individual(eksperimental), diagonal

 5. ekvatorial, meridial

892.Xonadonni obodonligi va sanitar texnik jihozlanishini gigienik baholashda qanday ko‘rsatkichlardan foydalaniladi

 1. issiq va sovuq suv ta'minoti, kanalizatsiya, ventilyasiya*

 2. Issiq va sovuq suv ta'minoti, derazalar orientatsiyasi, ko‘kalamzorlashtirish

 3. Derazalar orientatsiyasi, ko‘kalamzorlashtirish,kanalizatsiya,ventilyasiya

 4. Derazalar orientatsiyasi, ko‘kalamzorlashtirish, xonalar balandligi, tushish burchagi

 5. xonalar balandligi, tushish burchagi

893.Isitish tizimi turlari:

 1. markaziy, mahalliy*

 2. Markaziy, diogonal

 3. Mahalliy,meridial

 4. Diagonal,radial

 5. ekvatorial, meridial

894.Insolyasiya yetarli bo‘lishi uchun bino o‘qining orientatsiyasi turlarini ko‘rsating:

 1. kenglik bo‘yicha, meridial*

 2. Diagonal,radial

 3. To‘g‘ri va qiyshiq,

 4. Radial, qiyshiq

 5. qiyshiq, ekvatorial

895.Kasalxonalarni loyihalashda me'moriy rejalashtiruvchi vazifa turlari:

 1. pavilonli (markazlashtirilmagan), markazlashtirilgan, aralash (blokli)*

 2. pavilonli(markazlashtirilmagan),koridorli,galereyali

 3. Markazlashtirilgan, aralash, (blokli), koridorli,galereyyali

 4. Koridorli, galereyali, aralash

 5. galereyali, ko’p tarmoqli

896.Kasalxona hududining funksional zonalarini ko‘rsating:

 1. davolash korpuslari zonasi, ho‘jalik zonasi*

 2. Davolash zonasi, kommunal omborxona zonasi

 3. Ho‘jalik zonasi, kurort zonasi

 4. Kommunal omborxona zonasi, tashqi transport zonasi

 5. tashqi transport zonasi, kurort zonasi

897.Turar joy va jamoat binosi gigienasida qurilish va ko‘kalamzorlashtirish uchun ajratilgan yer maydoning o‘zaro nisbati nechaga teng:

 1. qurilish uchun 40 % dan ko‘p emas, ko‘kalamzorlashtirish uchun 60 % dan kam emas*

 2. qurilish uchun 70% dan ko‘p emas, ko‘kalamzorlashtirish uchun 30 % dan kam emas

 3. qurilish uchun 65% dan ko‘p emas, ko‘kalamzorlashtirish uchun 35 % dan kam emas

 4. qurilish uchun 75 % dan ko‘p emas, ko‘kalamzorlashtirish uchun 25 % dan kam emas

 5. qurilish uchun 100 % dan ko‘p emas, ko‘kalamzorlashtirish uchun 5 % dan kam emas

898. Sartaroshxonalarda olib boriladigan sanitar tekshirish turlari:

 1. chuqurlashtirilgan, rejali, nazoratli, reydli*

 2. Chuqurlashtirilgan, rejali, sutkali, yilli

 3. nazorat, reydli,sutkali yilli,

 4. sutkali, yilli, chuqurlashtirilgan,reydli

 5. sutkali yilli,statsionar

899.Ventilyasiya tizimini tanlab olish nimaga bog‘liq:

 1. binoni nima maqsadda foydalanishiga, ob'ekt hajmiga *

 2. Ishlab chiqarish imkoniyatiga, binoning sifatiga

 3. Ajraluvchi zararli moddalar xarakteriga, axoli soniga

 4. Axoli guruhlariga, ishlab chiqarish imkoniyatiga qarab

 5. ishlab chiqarish imkoniyatiga qarab

900.Bir xonali uylarda yashash xonasining maydon o‘lchami nechaga teng:

 1. 12 m2*

 2. 10 12m2

 3. 10 14 m2

 4. 20m2

 5. 100 m2

901.Xonadonning yashash maydonini foizlarda ifodalang:

 1. umumiy maydonning 60 70% ini tashkil etishi kerak*

 2. Umumiy maydonning 50 80% ini tashkil etishi kerak

 3. Umumiy maydonning 50 70% ini tashkil etishi kerak

 4. Umumiy maydoning 40 80%ini tashkil etishi kerak

 5. Umumiy maydoning 90 100%ini tashkil etishi kerak

902. Havo haroratini o‘zgarish kattaligi(xona balandligi bo‘yicha gradienti) necha gradusdan oshmasligi kerak:

A. 2°S*


B. 1 3°S

C. 1 5°S


D. 1 2°S

E. 10 20°S903.Yashash maydonini foizlardagi ifodasi:

 1. 60 dan kam emas, 70 dan ko‘p emas*

 2. 50 dan kam emas, 70dan ko‘p emas

 3. 60 70 kam emas, 70 dan ko‘p emas

 4. 60 80 kam emas

 5. 90 100 kam emas

904.yer osti suvlarining joylashish balandligi

 1. yer yuzasidan1.5 mchuqurlikda*

 2. yer yuzasidan 2 mchuqurlikda

 3. yer yuzasidan0.5 m chuqurlikda

 4. yer yuzasidan 3 m chuqurlikda

 5. yer yuzasidan 10 m chuqurlikda

905.Yangi qurilgan(rekanstruksiya qilingan) ob'ektlarni Davlat qabuliga topshirishda qanday hay'atlar ishtirok etadi ?

 1. ishchi, davlat*

 2. Ma'muriy, davlat

 3. Ishchi, mahalla

 4. Ma'muriy, yuridik

 5. mahalla, yuridik

906.Yotoqxonaning qurilish foizi qaysi chizmada aks ettiriladi?

 1. bosh rejada*

 2. Vaziyatli rejada

 3. Bino rejasida

 4. Binoning vertikal kesmasida

 5. gorizontal kesmasida

907.Marshdagi pillapoyalar soni gigienik jihatdan qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan:

 1. 3dan16gacha*

  1. dan 20 gacha

 1. 5dan 10 gacha

 2. 5 dan 20 gacha

 3. 50dan 200 gacha

908.Zinapoyadagi marshlar soni gigienik jihatdan qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?

 1. 2*

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 10

909.Yotoqxona turlarini ko‘rsating:

 1. oilalilar uchun, ishchilar, talabalar va o‘quvchilar uchun*

 2. Nogironlar, nafaqaxo’rlar, qariyalar uchun

 3. Talabalar, nafaqaxo‘rlar, qariyalar uchun

 4. Oilalilar, nafaqaxo‘rlar, qariyalar uchun

 5. qariyalar uchun, nafaqaxo’rlar

910.Yotoqxonaning asosiy xonalariga qaysi xonalar kiradi?

 1. asosiy, qo‘shimcha*

 2. Sport mashg‘ulotlari uchun, yordamchi

 3. Ma'ruzalar zali,yordamchi

 4. Qo‘shimcha, ma'ruzalar zali

 5. yordamchi,oshxona

911.Talabalar yotoqxonasida bir talaba uchun ajratilgan yashash maydon me'yori:

 1. 6 m2*

 2. 3m2

 3. 10m2

 4. 15m2

 5. 20m2

912.Yotoqxona tiplari qaysi variantda to‘g‘ri keltirilgan?

 1. galereyali, koridorli, seksiyali, aralash*

 2. Yon tomonli, koridorli, seksiyali, aralash

 3. maxsus, koridorli,seksion, aralash

 4. individual, koridorli, seksiyali, bir o‘rinli

 5. bir o‘rinli, meridial

913.Xonadonning umumiy maydonini necha foizini yashash maydoni tashkil etadi?

 1. 60 70%*

 2. 70 80%

 3. 15 20%

 4. 20 30%

 5. 200 300%

914.Yotoqxonadagi yashash xonalari miqdori qanday hisob birligiga nisbatan olinadi:

 1. bir talaba uchun 6m2 dan kam emas*

 2. Bir odam uchun 10m2

 3. Bir odam uchun 20m2

 4. Ikki odam uchun 10m2

 5. Ikki odam uchun 100m2

915.YoK ning qanday kattaliklarida turar joy binolarining yashash xonalarida tabiiy yoritilganlik yetarli miqdorda bo‘ladi?

 1. 1:5.5 1:8*

 2. 1:3 1:10

 3. 1:1 1:20

 4. 1:10 1:30

 5. 1:100 1:00

 1. Xonalarda yoritilganlik qaysi usul bilan aniqlanadi?:

 1. laborator instrumental*

 2. Sanitar bayonnoma

 3. titrometrik

 4. O‘lchov usullari orqali

 5. yuridik

917. Tabiiy yoritilganlik darajasi qaysi qurilma yordamida aniqlanadi?

 1. lyuksmetrYu 116*

 2. Lineyka Danilyuk lineykasi yordamida

 3. Psixrometr yordamida

 4. Termometr yordamida

 5. Shumomer

918.Turar joy binolari uchun tabiiy yoritilganlikni baholashda qanday svetotexnik usuldan foydalaniladi va uni yon tomondan yoritishdagi me'yorlari?

 1. TYoKni aniqlash va uning me'yori 0.5% dan kam emas*

 2. TYoKni aniqlash va uning me'yori 5% dan ko‘p emas

 3. TYo ni aniqlash va uning me'yori 10% dan ko‘p emas

 4. TYoKni aniqlash va uning me'yori 3% dan ko‘p emas

 5. TYoKni aniqlash va uning me'yori 30% dan ko‘p emas

919.Turar joy binolarida sun'iy yoritilganlik darajasi nechaga teng bo‘ladi?:

 1. 100lkdan kam emas*

 2. 10lk dan kam emas

 3. 25dan kam emas

 4. 50 dan kam emas

 5. 150 dan kam emas

920. Tabiiy yoritilganlikni qanday turlarini bilasiz?

 1. yonbosh tomondan, yuqoridan, kombinatsiyalashgan*

 2. Yonbosh, yuqoridan, yonbosh past tomondan

 3. Yonbosh, yuqoridan, pastdan

 4. Shipdan, yuqoridan, kombinatsiyalashgan

 5. yonbosh past tomondan, yuqoridan

921. Tabiiy va sun'iy yoritilganlik qaysi rasmiy hujjat bilan me'yorlashtiriladi?

 1. QMQ, «Tabiiy va sun'iy yoritilganlik» *

 2. QMQ «Suv ta'minoti»

 3. QMQ «Shaharsozlik»

 4. DAVST «Ichimlmk suvi»

 5. DAVST «Atmosfera »

922. Kasalxona palatalarida TYoning talab etiladigan kattaligi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 1:5 1:6*

 2. 1:10 1:15

 3. 1:5 1:10

 4. 1:10 1:20

 5. 1:100 1:200

923.Intensiv terapiya palatasida bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchami:

 1. 13m2*

 2. 10m2

 3. 5m2

 4. 20m2

 5. 200m2

924.Boksdagi bir koyka uchun ajratilgan joy:

 1. 22m2*

 2. 10m2

 3. 5m2

 4. 20m2

 5. 200m2

925.Boksdagi ikki koyka uchun ajratilgan joy:

 1. 27m2*

 2. 10m2

 3. 5m2

 4. 20m2

 5. 200m2

926.Kasalxonadagi qurilish foizi nechaga teng?

 1. 12 - 15*

 2. 5 - 10

 3. 10- 20

 4. 30 - 40

 5. 300- 400

927. Kasalxona hududining sig‘imi nimaga bog‘liq bo‘ladi?

 1. koykalar soniga*

 2. Palatalar soniga

 3. Bo‘limlar soniga

 4. Ishlovchi xodimlar soniga

 5. Aholi soniga

928.Dunyo tomonlariga nisbatan palatalarni tavsiya etiladigan orientatsiyasi va ulardagi TYo nechaga teng bo‘ladi?

 1. J,JSh,Sh; 1:5 1:6*

 2. Sh,JSh, G‘; 1:15 1:20

 3. G‘, JSh, Sh; 1:10 1:20

 4. Sh, ShSh, G‘; 1:10 1:15

 5. G’, ShSh, G‘; 1:10 1:150

929.Kattalar uchun palata seksiyasi nima?

 1. bu 30ta koykali palatalar va yordamchi xonalar guruhi*

 2. bu 10ta koykali palatalar va yordamchi xonalar guruhi

 3. bu 20ta koykali palatalar va yordamchi xonalar guruhi

 4. bu koykali palatalar va yordamchi xonalar guruhi

 5. bu 120ta koykali palatalar va yordamchi xonalar guruhi

930. Kasalxona binolari orasidagi masofa nechaga teng bo‘ladi?

 1. 25 m dan kam emas yoki qarama qarshi turgan bino balandligining 2.5 barobar balandligiga*

 2. 10 m dan kam emas yoki qarama qarshi turgan bino balandligining 1,5 barobar balandligiga

 3. 20 m dan ko‘p emasyoki qarama qarshi turgan balandligining 3.5 barobar balandligiga

 4. 40 m dan ko‘p emas yoki qarama qarshi turgan bino balandligining 3.5 barobar balandligiga

 5. 140 m dan ko‘p emas yoki qarama qarshi turgan bino balandligining 3.5 barobar balandligiga

931 . Qanday inshoatda ushlab qolingan cho’kma zararsizlantiriladi

 1. Metantekda*

 2. Filtirda


  Download 3.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.