1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet13/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

 • kagulyasiya kamerasida

 • Aerotenkda

 • Ikkilamchi tindirgichda

  932 DAVST 950 2011 qanday turdagi suvlar uchun tadbiq qilinadi:

  1. Axoliga markazlashtirilgan holda xo‘jalik maishiy hamda texnik kommunal maqsadlar uchun foydalaniladigan suv ta'minoti tizimlari uchun foydalaniladigan suvlarga*

  2. Bir paytning o‘zida ham ichimlik ham xo‘jalik maqsadlarida hamda texnik maqsadlar uchun foydalaniladigan suvlar uchun

  3. Oziq ovqat sanoati uchun foydalaniladigan va ochiq suv manbalari uchun

  4. issiq suv ta'minoti hamda isitish tizimi uchun

  5. Texnik maqsadlarda ishlatiladigan suvlarga

  933. Suvni xlorlash usullarini ko‘rsating:

  1. Oddiy, ikki marta, giperxlorlash*

  2. Odatdagi, uchlamchi, superxlorlash

  3. Oddiy, giperxlorlash, odatdagi

  4. giperxlorlash, oddiy, tetraxlorlash

  5. oddiy, tetraxlorlash

  934. Vodoprovod suvini xavfsiz bo‘lgan tarkibi va sifatini ta'minlovchi asosiy ko‘rsatkichlar guruxini ko‘rsating:

  1. imyoviy jihatdan zararsiz, organoleptik jixatdan xushbo‘y*

  2. izik jixatdan xavfsiz, texnik xususiyati zararsiz

  3. xnologik xolati xavfsiz, organoleptik jixatdan xushbo‘y

  4. pidemiologik tarkibi jihatdan xavfsiz, kimyoviy jixatdan zararsiz

  5. Texnik hususyatlari yoqimli, kimyoviy tarkibi zararsiz.

  935. Suvning organoleptik xususiyalarini xarakterlaydi:

  1. Hid va ta'm intensivligi bo‘yicha*

  2. Faol reaksiya, suvning qattiqligi

  3. Quruq qoldiq, xid intensivligi

  4. Suvning ishqoriyligi, loyqalik

  5. Suvning umumiy qatiqligi

  936. Yer osti suv manbalari suv sifatini baholashda qanday organoleptik ko‘rsatkichlar baholanadi?

  1. hid va ta'm intensivligi, suvning rang ko‘rsatkichi*

  2. Suvning qattiqligi, ishqoriyligi

  3. Faol reaksiya, quruq qoldiq

  4. Cho‘kma intensivligi, rang ko‘rsatkich

  5. Cho’kma va quruq qoldiqning miqdori

  937. Dav ST “Ichimlik suvi” bo‘yicha taqsimlovchi tarmoqning qaysi nuqtalaridan sinama olinadi?

  1. ko‘cha suv olish kolonkalaridan, vodoprovod tarmog‘ining baland nuqtalaridan*

  2. Boshi berk nuqtalaridan, ochiq suv xavzalari yaqinidan

  3. Vodoprovod tarmog‘ining yuqoriga ko‘tariluvchi qismlaridan, ko‘p qavatli binolardan

  4. Magistral vodoprovod qurilmalaridan, axoli zich yashovchi nuqtalardan

  5. Ochiq suv havzalari atrofida va yer osti suv taminoti manbalaridan

  938. Ichimlik suvi sifatini yaxshilashning asosiy usullarini ayting:

  1. tindirish, filtrlash, zarasizlantirish

  2. Tindirish, giperfiltratsiya, zararsizlantirish

  3. Filtratsiya, temirsizlantirish, , xlorlash

  4. Ozonlash, zarasizlantirish , filtratsiya

  5. aeratsiya suspenziya

  939. Xlorlashga nisbatan ozonlashning afzal tomonlarini ayting:

  1. bir necha daqiqa ichida ta'sir qiladi,ishonchli zararsizlantirishni amalga oshiradi*

  2. Bir necha sekund ichida ta'sir qiladi, ishonchli zararsizlantirishni amalga oshiradi

  3. Bir necha soat ichida ta'sir qiladi, ishonchli zararsizlantirishni amalga oshiradi

  4. Bir necha kun ichida ta'sir etadi, ishonchli zararsizlantirishni amalga oshiradi

  5. Tasir ko’rsatuvchi modda zaxarli

  940. Ichimlik suvini xlor bilan zararsizlantirish samaradorligi nimaga asoslangan?

  1. bakteriotsid ta'sirga, bakteriyalarni oksidlanishiga*

  2. Fitonsid ta'siriga, bakteriyalarni taklanish reaksiyasiga

  3. Fungitsid ta'sirga, bakteriyalani oksidlanish ta'siriga

  4. Toksikologik ta'sirga, bakteriyalarning fitonsidlak o‘ziga xosligiga

  5. Oksidlovchi qaytariluvchi reaksiya tez o’tadi

  941. Ichimlik suvini xlorlash uchun qanday moddalardan foydalaniladi?

  1. Xlorli oxak, gipoxlorid, suyuq xlor*

  2. suyuq xlor, ozon, xlorli oxak

  3. Kalsiy gipoxlorid temir, xlorli oxak

  4. Qattiq xlor ,suyuq xlor, yod.

  5. Kiristalsimon xilor va azon

  942. Zararsizlantirish samaradorligini aniqlash qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi:

  1. umumiy mikroblar soni, koli indeks , qoldiq xlor*

  2. Laktomusbat bakteriyalar, koli indeks

  3. Koli titr, suvning laktomusbat bakteriyalari

  4. Umumiy bakteriyalar soni, koli indeks

  5. Gelment tuhumlarining soni

  943. Mikroorganizmlarning nobud bo‘lishi va hayot faoliyati tufayli suvning qaysi ko‘rsatkichlari yomonlashadi?

  1. hidi, loyqaligi, rang ko‘rsatkichi, baktereologik ko‘rsatkichlar*

  2. Faol reaksiya, suvning qattiqligi, permanganat oksidlanish

  3. Suvning qattiqligi,suvning epidemiologik ko‘rsatkichlari

  4. Temir moddasi,suvning ta'mi

  5. Kimyoviy moddalarning miqdori

  944. Xlorlash samaradorligini sanitar nazoratdan o‘tkazishda nimalarna e'tibor beriladi:

  1. dozalashni to‘g‘ri o‘tkazilishi, zararsizlantirish samaradorligi

  2. Dozatorning mavjudligi, aralashtirigich, zararsizlantirish samaradorligi

  3. Dozalashni to‘g‘ri o‘tkazilishi, dozator va aralashtirigich

  4. Zararsizlantirish samaradorligi, xlorning va ozonning dozasini to‘g‘ri dozalash

  5. Dazatorlar va aralashtirishlarning soni  1. Suvni zararsizlantirish usullarini ayting?

  1. reagentli, reagentsiz*

  2. tindirish, temirsizlantirish

  3. qaynatish, chuchuklashtirish

  4. yodlash, ftorlash

  5. Temirsizlantirish, chuchuklantirish

  946.Qaysi ko‘rsatkichlarning o‘zgarishiga ko‘ra koagulyasiya jarayonini samarali ketishi to‘g‘risida bilish mumkin?

  1. loyqalik, tiniqlik, rang ko‘rsatkich, reagent miqdori*

  2. Qattiqlik, tiniqlik, temir miqdori

  3. Loyqalik, faol reaksiya, quruq qoldiq

  4. Reagent miqdori, quruq qoldiq, hid

  5. Kimyoviy moddalar miqdori va tami

  947. Suvni muallaq moddalardan xalos bo‘lish usullarini ko‘rsating:

  1. koagulyasiya, tindirish, filtratsiya*

  2. Ftorsizlantirish, filtratsiya, kontakt koagulyasiya

  3. Koagulyasiya, DDF filtrlaridan foydalanish, ftorlash

  4. Chuchuklashtirish, koagulyasiya, tindirish

  5. aeratsiya, biofiltirlash

  948.Suv ta'minotida foydalaniladigan ochiq suv manbalariga nimalar kiradi?

  1. daryo, ko‘l., xovuzlar*

  2. Grunt suvlari, ko‘l, xovuzlar

  3. Daryo, sizot suvlari, xovuzlar

  4. Daryo, ko‘l, artezian suvlari

  5. Artizian suvlari, okeanlar

  949.Yer osti suv ta'minoti manbalarini ayting:

  1. grunt suvlari,bosimsiz suvlar*

  2. Daryo, bosimsiz suvlar

  3. Grunt suvlari, ko‘l

  4. suv omborlari, bosimsiz suvlar

  5. Kanallar va ariqlar  1. Suvni zararsizlantirish usullari qaysi afzalliklari bilan tanlab olinadi?

  1. Zararsizlantirish samaradorligii, nazoratni tezda amalga oshirish imkoniyati*

  2. Zararsizlantirish samaradorligi, nazoratni o‘z vaqtida amalga oshirish imkoniyati

  3. Zararsizlantirish samaradorligi, nazorat qilish imkoniyatining yo‘qligi

  4. Nazoratni tezda amalga oshirish imkoniyati, zararsizlantirishni samarasiz ekanligi

  5. Temirsizlantirish samaradorligi, nazoratning imkoni yo’qligi  1. Suvda temir moddasining mavjudligi qanday gigienik ahamiyatga ega?

  1. suvga oltingugurt oksidi hidini beradi*

  2. Suvga temir hidini beradi

  3. Suvga rux moddasi hidini beradi

  4. Suvga xlor hidini beradi

  5. Suvga fenol hidini beradi.

  952 Yer osti suv manbalarini sanitar topografik tekshirish:

  1. suv olish joyi, foydalanilmaydigan burg‘uli quduqlar mavjudligi*

  2. Mavjud bo‘lgan ochiq suv havzalarini tekshirish

  3. Markazlashtirilgan suv ta'minoti manbalari qurilmalarini va ulardan foydalanishni ni o‘zaro mos bo‘lishini

  4. Aholi o‘rtasida bakteriya tashuvchilarni aniqlash

  5. Markazlashgan suv taminoti uchun tozalash inshootlarining mos kelishini  1. Suvni epidemiologik havfsizlik ko‘rsatkichlarini ayting :

  1. mikroblar soni, koli titr, koli indeks*

  2. Koli titr, koli indeks, bixromaya oksidlanish

  3. Mikroblar soni, xloridlar va sulfatlar miqdori

  4. Koli indeks, koli titr, permanganat oksidlanish

  5. Gelmint tuxumlarining soni va qoldiq alyuminiy

  954. Suvni organoleptik xususiyatini belgilovchi ko‘rsatkichlarni ayting:

  1. sulfatlar, quruq qoldiq, mis

  2. Xloridlar, temir, mis

  3. rux, sulfatlar, umumiy qattiqlik

  4. mis,faol reaksiya,quruq qoldiq

  5. fosfor, umumiy qattiqlik

  955. Suvning organoleptik ko‘rsatkichlariga kiradi:

  1. hid, tiniqlik, loyqalik*

  2. Quruq qoldiq, ta'm, cho‘kma

  3. Hid, faol reaksiya, qattiqlik

  4. Sulfatlar, harorat, rang ko‘rsatkich

  5. Qoldiq xlor, umumiy qattiqlik

  956. Qaysi ko‘rsatkichlar ichimlik suvining epidemiologik xavfsizligini ta'minlaydi?

  1. umumiy mikroblar soni 100 dan ko‘p emas , koli indeks 3 dan ko‘p emas*

  2. Koli titr 300, faol reaksiya 6 9

  3. Koli indeks 6 dan ko‘p emas, umumiy mikroblar soni 200 dan ko‘p emas

  4. Umumiy Mikroblar soni 500 dan ko‘p emas, koli indeks 300 dan ko‘p emas

  5. Gelmint tuxumlarining soni 100 ta, koli indeksi 100 dan ko’p emas

  957. Taqsimlovchi tarmoqning qaysi nuqtalaridan laborator tekshiruvlar uchun namunalar olinadi?

  1. magistral liniyalardan,boshi berk tarmoqlardan*

  2. Tarmoq boshidan,4 qavatli binolardan

  3. Magistral liniyalardan, ko‘p qavatli binolardan

  4. Boshi berk tarmoqlardan, hududning epidemiologik holati bo‘yicha

  5. Barcha ko’p qavatli uylardan

  958.Ichimlik suvini tarmoqqa berishdan oldin qanday guruh ko‘rsatkichlariga tekshiriladi:

  1. mikrobiologik , kimyoviy , organoleptik ko‘rsatkichlar*

  2. toksikologik , ximik, organoleptik

  3. mikrobiologik , bakteriologik, organoleptik

  4. mikrobiologik , ximik, gonodotrop

  5. Teratogen, embriotoksik

  959.Ishlab chiqarish laboratoriya nazoratida mikrobiologik ko‘rsatkichlarni tekshirish chastotasi nimaga bog‘liq?

  1. aholi soniga, yil fasliga*

  2. Ko‘p qavatli binolar soni, yil fasliga

  3. Aholi soniga, kimyoviy reagentlar sifatiga

  4. Aholi kasallanish holatini sifati va soniga

  5. Sanoat korxonalarining soniga

  960.Ichimlik suvini epidemiologik havfsizligini baholovchi mikroorganizmlarni ko‘rsating?

  1. ichak tayoqchasi, umumiy mikroblar soni

  2. Laktomusbat bakteriyalar miqdori, umumiy mikroblar soni

  3. Laktomusbat bakteriyalar miqdori, umumiy mikroblar soni

  4. Ekzogen kimyoviy moddalar bilan ifloslanish ko‘rsatkichlari

  5. Streptokokklar soni, koli titr

  961.Taqsimlovchi tarmoqda qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha laboratoriya nazorati olib boriladi :

   1. koli indeks, mikroblar soni*

   2. koli titr, umumiy mikroblar soni

   3. Koli indeks, koli titr, termofillar

   4. Koli indeks, anaeroblar titri

   5. Anaeroblar soni, koli titr

  962. DAVST 950 2011 bo‘yicha suvning organoleptik ko‘rsatkichlariga mos keladi:

  1. hidi 2, ta'mi 2, loyqaligi 1,5mg/l*

  2. hidi 2, ta'mi 3, loyqaligi 1,7 mg/l

  3. hidi 3, ta'mi 2, loyqaligi 1,2 mg/l

  4. hidi 2, ta'mi 4, loyqaligi 2mg/l

  5. hidi 3, ta’mi 3, loyqaligi 3 mg/l

  963.DAVST 950 2011 bo‘yicha baktereologik ko‘rsatkichlarga mos keladi:

   1. mikroblar soni 100 dan ko’p emas, koli indeks 3*

   2. Mikroblar soni 200 dan kam emas, koli indeks 4

   3. Mikroblar soni 300 dan kam emas, koli indeks 5

   4. Mikroblar soni 400 dan kam emas, koli indeks 6

   5. mikroblar soni 350 dan kam emas, koli indeks 5

  964.DAVST 950 2011 bo‘yicha kimyoviy ko‘rsatkichlarga mos keladi:

   1. quruq qoldiq 1000, xloridlar 350, sulfatlar 500*

   2. Quruq qoldiq 1500, xloridlar 500, sulfatlar 400

   3. Quruq qoldiq 1800, xloridlar 250, sulfatlar 500

   4. Quruq qoldiq 1300, xloridlar 300, sulfatlar 600

   5. quruq qoldiq 100, xloridlar 300, sulfatlar 100

  965.DAVST 950 2011 gigienik talablariga mos keladi:

  1. koli indeks 2, mikroblar soni 70*

  2. koli indeks 3, mikroblar soni 50

  3. koli indeks 4, mikroblar soni 60

  4. koli indeks 5, mikroblar soni 70

  5. koli indeks 5, mikroblar soni 55

  966.DAVST 950 2011 bo‘yicha organoleptik ko‘rsatkichlarga mos keladi:

   1. tiniqlik 30 smdan kam emas*

   2. tiniqlik 30 smdan ko’p emas

   3. Tiniqlik 40 smdan ko‘p emas

   4. Tiniqlik 40 smdan kam emas

   5. tiniqlik 45 smdan ko’p emas

  967.DAVST 950 2011 bo‘yicha kimyoviy ko‘rsatkichlarga mos keladi:

   1. qoldiq poliakrilamid 2 mg/l dan ko‘p emas*

   2. Qoldiq poliakrilamid 2 mg/l dan kam emas

   3. Qoldiq poliakrilamid 3 mg/l dan ko‘p emas

   4. Qoldiq poliakrilamid 4 mg/l dan ko‘p emas

   5. qoldiq poliakrilamid 4 mg/l dan kam emas

  968.DAVST 950 2011 bo‘yicha kimyoviy ko‘rsatkichlarga mos keladi :

   1. temir 0.3 mg/l, ftor 0 ,7 mg/l,,qoldiq alyuminiy 0,5mg/l*

   2. temir 0.2 mg/l, ftor 0 ,8 mg/l,, qoldiq alyuminiy 0,4mg/l

   3. temir 0.3 mg/l, ftor 0 ,9 mg/l,, qoldiq alyuminiy 0,5mg/l

   4. temir 0.5 mg/l, ftor 0 ,1 mg/l,, qoldiq alyuminiy 0,2mg/l

   5. temir 0.4 mg/l, ftor 0 ,2 mg/l,, qoldiq alyuminiy 0,6mg/l

  969.Tuproqni sanitar tozalash gigienasida sanitar texnik chora tadbirlar:

  1. yig‘ish, chetlashtirish, zararsizlantirish va utilizatsiya qilish*

  2. Suyuq chiqindilarni yig‘ish, transportirovka qilish, zararsizlantirish

  3. Yig‘ish, chetlashtirish, kompostlash

  4. Rivojlantirilgan axlatxonalarda qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirish

  5. Kompostlash, saqlash

  970.Tuproqni sanitar tozalash gigienasida rejalashtiruvchi chora tadbirlar:

  1. tozalash inshoatlari uchun yer maydonlari tanlab olish*

  2. Aerotenk va pirolizdan foydalanish

  3. Metantenk va biofiltrdan foydalanish

  4. yer osti suv manbalarini tanlab olish

  5. ochiq suv manbalarini tanlash

  971.Qattiq maishiy chiqindilarni chetlashtirish tizimini ayting:

  1. olib ketiluvchi*

  2. qoplanuvchi

  3. kanalizatsiya

  4. Maxsus kollektorlar orqali chetlashtiriladi

  5. maxsus quvurlar yordamida

  972.Suyuq chiqindilarni chetlashtirish tizimlarini ayting:

  1. oqib ketuvchi, aralash*

  2. Olib ketiluvchi va rejali hovli

  3. Oqib ketuvchi, rejali xonadon

  4. Rejali, doimiy va kanalizatsiya

  5. kanalizatsiya, oqib ketuvchi

  973.Aholi turar joylarini sanitar tozalash tizimida vrach vazifalari:

  1. OSN, JSN*

  2. Oraliq va joriy nazorat

  3. Ogohlantiruvchi nazorat va davriy nazorat

  4. Joriy va davriy nazorat

  5. Oylik va davriy nazorat

  974.Tabiiy biokimyoviy provinsiyalarning yuzaga kelishida asosiy rol o‘ynaydi:

  1. Tuproq*

  2. Suv

  3. Havo

  4. Atrof muhit omillari

  5. Yerosti suv manbalari

  975.Tuproqning epidemiologik havfsizlik ko‘rsatkichlarini ayting:

  1. koli – titr,1 kg tuproqdagi gelment tuxumlari soni*

  2. Koli indeks, 2 kg tuproqdagi gelment tuxumlari soni

  3. Anaerob bakteriyalarning koli titri, 200 gramm tuproqdagi gelment tuxumlarining soni

  4. Saprofit bakteriyalarning koli titri, 400 gramm tuproqdaga gelment tuxumlarining soni

  5. Koli indeks, 100 gr tuproqdagi gelmint tuxumlari soni

  976. Qanday ob'ektlar atrofida blastomogen havf yuqori bo‘ladi?

  1. aeroportlar, yirik avtomagistrallarda*

  2. Aeroportlar, turar joy bloklari atrofida

  3. Avtomagistrallar masshtabida, bog‘, park zonasida

  4. Vokzallarda, kommunal omborxona zonasida

  5. Bog’ park mintaqalarida, portlar

  977. Qanday kasallik qo‘zg‘atuvchilari tuproqda 20 25 yil davomida saqlanadi?

  1. qoqshol, botulizm *

  2. Vabo, qoqshol

  3. botulizm, ichburug‘

  4. gelmintlar, botulizm

  5. gripp, isitma

  978. Tuproq orqali qanday gelmintozlar tarqaladi?

  1. askaridoz, difillobotrioz *

  2. opistorxoz, askaridoz

  3. .biogelmintlar, onkosfer teniid

  4. Yirik qilbosh lichinkalari

  5. Ichak tayoqchasi

  979. Tuproqda yashovchi kemiruvchilar orqali qanday kasalliklar yuqishi mumkin?

  1. qutirish, tulyaremiya *

  2. ichburug‘, tulyaremiya

  3. .gepatit, qutirish

  4. Geogelmintlar va botulizm

  5. O’RVI va gripp

  980. Tuproqni sanitar muhofaza qilish chora tadbirlarini ayting?

  1. sanitar texnik, texnologik, va rejali *

  2. Iqtisodiy, epidemiologik va profilaktik

  3. sanitar texnik, qonuniy, toksikologik

  4. Rejali, entomologik, profilaktik

  5. entemologik, profilaktik, iqtisodiy

  981.Chiqindilarni yoqishning gigienik, epidemiologik va iqtisodiy afzalliklarini ayting:

  1. zararsizlantirish tezda va radikal amalga oshadi, transport chiqimlari kamayadi *

  2. Zararsizlantirish sekin amalga oshadi, ko‘p miqdorda transport chiqimlarini talab etadi

  3. Zararsizlantirish juda tez amalga oshadi, chiqimlar miqdori kam

  4. Zararsizlantirish juda sekin amalga oshiriladi, SXM zarur emas

  5. transport vositalarining ko’pligi, kam xarajatlik

  982.Aholi turar joylari sanitar tozalash holatini nazorat qiluvchi asosiy tashkilot:

  1. kommunal xo‘jalik organlari,DSENM *

  2. Ijtimoiy tarmoq organlari, SES,

  3. .Xo‘jalik maishiy organlar

  4. Tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi va ijtimoiy tarmoqlar

  5. Soliq inspeksiyasi

  983.Epidemiologik ahamiyatga ega bo‘lgan ob'ektlarga kiradi:

  1. yuqumli kasalliklar shifoxonasi va plyajlar*

  2. Teri tanosil kasalliklar shifoxonasi va hiyobonlar

  3. Sil kasalliklar shifoxonasi va skverlar

  4. Somatik kasalliklar shifoxonasi va bulvarlar

  5. Magazinlar, omborxonalar

  984.Qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantiruvchi ob'ektlar?

  1. maxsus poligonlarda, kompost dalalarida *

  2. Assenizatsiya dalalarida, maxsus maydonlarda

  3. Filtratsiya dalalarida, axlatxonalarda

  4. Poligonlarda, metantenklarda

  5. kommunal sug’orish maydonlarida

  985.Kuchli ifloslangan tuproq ko‘rsatkichlari:

  1. ichak tayoqchalari titri 0,001 va undan past,askarida tuxumlarining soni 1 kg tuprqda 100 va undan ko‘p *

  2. Ichak tayoqchasi titri 3 va undan past, 1 kg tuproqdagi askarida tuxumlarining soni 100 va undan ko‘p

  3. Ichak tayoqchasi titri 1 va undan past, 1 kg tuproqdagi askarida tuxumlarining soni 200 va undan ko‘p

  4. Ichak tayoqchasi titri 2 va undan past, 1 kg tuproqdagi askarida tuxumlarining soni 300 va undan ko‘p

  5. Ichak tayoqchasi titri 3 va undan past, 10 kg tuproqdagi askarida tuxumlarining soni 3 va undan ko‘p

  986.Piroliz usulining afzal tomonlari:

  1. atrof muhitga zararli moddalar ajratmaydi *

  2. Atrof muhitga organik moddalar ajratmaydi

  3. Atrof muhitga radiaktiv moddalar ajratmaydi, faqat qurum ajratadi

  4. Atrof muhitga zararli moddalar ajratmaydi, faqat radiaktiv birikmalar ajratadi

  5. radiaktiv moddalar va mikroorganizmlar chiqarmaydi

  987.Atmosfera havosi muhofazasiga oid bo‘lgan asos bo‘luvchi hujjatlar va ulani qayd etilgan yili:

  1. O‘z.Respublikasi Sanitar Nazorat to‘g‘risidagi qonun. 1992 yil*

  2. O‘z.Respublikasi Atmosfera havosini Sanitar Nazorat to‘g‘risidagi qonun. 1991 yil

  3. O‘z.Respublikasi Sanitar Nazorat to‘g‘risidagi qonun. 1994 yil

  4. O‘z.Respublikasi Sanitar Nazorat to‘g‘risidagi qonun. 1998 yil

  5. Mehnatni muhofaza qilish to’g’risidagi qonun 1990 yil

  988.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalarni ko‘rsating:

  1. ishlab chiqarish korxonalari, avtotransport, tuproq*

  2. Suv manbalari, kimyo sanoati, tuproq

  3. yer osti suv manbalari, tuproq, suv transporti

  4. Ishlab chiqarish korxonalari, tuproq va suv manbalari

  5. Yerosti suv ta’minoti manbalari, antenna inshootlari

  989.Ishlab chiqarish korxonalaridan atmosfera havosiga tashlanuvchi asosiy ifloslantiruvchi modda:

  1. uglerod oksidi*

  2. Rux oksidi

  3. Nitrat oksidi

  4. Mis oksidi

  5. posfor

  990Avtotransporti tomonidan atmosfera havosiga tashlanuvchi asosiy ifloslantiruvchi modda:

  1. azot oksidi, qurum*

  2. Nikel oksidi, qurum

  3. Mis oksidi, qurum

  4. Rux oksidi, qurum

  5. posfor, nikel

  991.Tutunning asosiy ingredientlari:

  1. kul, chala yongan moddalar*

  2. Faqat kul

  3. uglevodorod

  4. Qurum va kul

  5. mikroargaizmkar

  992.Avtotransport chiqindilarini sifat va miqdori qaday omillarga bog‘liq:


  Download 3.77 Mb.
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
  Download 3.77 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

  Download 3.77 Mb.