1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet14/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

 1. dvigatel tipi, foydalaniladigan yoqilg‘i sifatiga *

 2. Korbyurator tipi, havo harorati

 3. Dvigatel tipi, foydalaniladigan yoqilg‘i miqdoriga

 4. Havo harorati, suv harorati, dvigatel turiga

 5. .suvni harorat, dvigetel turi, moshinani turi

993.Dizel yoqilg‘isining gigienik afzalliklari:

 1. uglerod oksidi va uglevodorodlarning kam miqdorda ekanligi*

 2. .uglerod, vodorod oksidining kam miqdorda ekanligi

 3. Yodning kam miqdorda ekanligi, uglevodorod miqdorining kamligi

 4. Uglevodorodning ko‘p miqdorda ekanligi va azot oksidi va oltingugurtning ko‘p ekanligi

 5. yod miqdori ko’pligi

994.Avtotransportni AH ifloslantiruvchi manba sifatida o‘ziga xos xususiyati:

 1. ko‘p miqdorda energiya talab etilishi, insonlarga yaqin ekanligi *

 2. Kam miqdorda energiya talab etilishi va SXM tashkil etish imkoniyati

 3. Ko‘p miqdorda energiya talab etilishi, kam miqdorda uglevodorod saqlashi

 4. Ko‘p miqdorda energiya talab etilishi, ko‘p qavatli binolar oldida SXM tashkil etish imkoniyati

 5. Kam miqdorda seravadarod talab etilish

995.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalarning zaharli ta'siri:

 1. o‘tkir ta'sir, surunkali ta'sir *

 2. O‘tkir va bo‘sag‘a osti ta'siri

 3. O‘tkir va o‘tkir osti ta'siri

 4. Maxsus va nomaxsus ta'sir

 5. Nomahsus va surunkali ta’siri

996.Atmosfera havosidagi zararli moddalarning surunkali maxsus ta'siri tufayli yuzaga keluvchi kasalliklar:

 1. flyuoroz, itay itay *

 2. Metilsimob, kobolt

 3. Kislorod, sement va rux

 4. Polivinilxlorid, itay itay, kislorod

 5. Azot,kilorod va sink

997.Atmosfera havosida kuzatuv zonalarining turi:

 1. tajriba, nazorat, chin nazorat zonasi*

 2. Tajriba guruhi va tajriba bo‘lmagan guruh

 3. Nazorat va nazorat osti guruhi

 4. Yolg‘on nazorat va haqiqiy nazorat guruhi

 5. Tajriba guruhi,Tajriba bo’lmagan guruh

998.Ajratib olingan kontingentda olib boriladigan kuzatuv usullarini ko‘rsating:

 1. epidemiologik, klinik, laborator instrumental*

 2. toksikologik, klinik, laborator instrumental

 3. gelmintologik, klinik, laborator instrumental

 4. entomologik, eksperimental

 5. Biologik va klinik

999.Aholini kasallanishini o‘rganishda ma'lumotlar manbasini ko‘rsating:

 1. tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha, tibbiy ko‘rik natijalari va o‘lim sabablari *

 2. Kasallanish ma'lumotlari, nogironlikni yig‘indi baholash

 3. Tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha, tibbiy ko‘rik natijalari va yana bir bor aniqlangan kasalliklar bo‘yicha

 4. Tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha, tibbiy ko‘rik natijalari va yuqumli kasalliklar bo‘yicha

 5. Nogronlik ko’rsatkich, kasallanganlar soni

1000.Aholini salomatlik holatini baholovchi ko‘rsatkichlar:

 1. demografik ko‘rsatkichlar, kasallanish, jismoniy rivojlanish*

 2. Kartografik ko‘rsatkichlar, kasallanish va salomatlik indeksi

 3. Bemorlar foizi, , salomatlik indeksi va tibbiy ko‘rik ma'lumotlari

 4. Kasallanishni uchrash darajasi va jismoniy rivojlanish ma'lumotlari

 5. Kasal bo’lmaganlar soni, kasallar

1001.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi kimyoviy moddalar REMini asoslashda qanday ta'sirlar o‘rganiladi?

 1. bilvosita, bevosita*

 2. To‘g‘ridan to‘g‘ri, zigzagsimon

 3. Bilvosita, to‘g‘richiziqli

 4. Bilvosita, oraliq

 5. Zigzagsimon,oraliq

1002.Atmosfera havosini ifloslantiruvchimoddalarning zararli ta’siri qaysi variantda keltirilgan:

 1. olfaktor, rezorbtiv, tregiminal *

 2. olfaktor, sinergizm, tregiminal

 3. olfaktor, rezorbtiv, antoganizm

 4. olfaktor, rezorbtiv, kvadrat

 5. kvadrat,sinergizm,atoganizm

1003.Atmosfera havosida zararli moddalar REMini aniqlash usullari:

 1. eksperimental, hisoblash usuli, epidemiologik usul *

 2. Toksikologik usul, entomologik usul, hisoblash usuli

 3. Tajriba usuli, gigienik usuli, hisoblash usuli

 4. Profilaktik usul, gigienik usul, mikroblarga qarshi usul

 5. Gelmintalogik,mikoblarga qarshi,entomologik usul

1004.Havoni avtotransport chiqindilari bilan ifloslanish darajasi qanday omillarga bog‘liq:

 1. mashinalar soniga, harakat intensivligiga, joyning relyefi va meteosharoitga *

 2. Axoli soniga va chiqindi tarkibiga, axoli turar joylarini ko‘kalamzorlashtirish darajasiga

 3. yengil mashinalar soniga, ko‘chalar relyefiga, magistral ko‘chalar soniga

 4. Yuk mashinalar soniga, magistrallar va magistraloldi hududining relyefig

 5. Tramvaelar soniga magistral maydoniga

1005.Vaqt bo‘yicha differensiyalangan REMni ko‘rsating:

 1. maksimal bir martalik, o‘rtacha oylik *

 2. Maksimal bir martalik, o‘rtacha oylik, kvartallik

 3. O‘rtacha oylik, dekadali va maksimal

 4. Maksimal, kvartalli va dekadali

 5. Yillik,maksimal, o’rtacg oylik

1006.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi qanday omillarga bog‘liq:

 1. tashlash miqdoriga, atmosfera havosi stratifikatsiyasiga *

 2. Qon bosimiga, havo namligiga

 3. Chiqindi miqdoriga, yopiq xonalar haroratiga

 4. Havoning barometrik bosimiga, turar joy va jamoat binolar xonalarida mikroelementlar miqdoriga

 5. Mikroelemetlardan va xovodagi mikroelemet

1007.Atmosfera havosini ifloslantiruvchilariga qarshi o‘tkaziladigan chora tadbirlar :

 1. texnologik, rejalashtiruvchi, sanitar texnik*

 2. Sanitar texnik, toksikologik, entomologik

 3. Rejalashtiruvchi, vaziyatli, qonuniy

 4. Topografik, rejalashtiruvchi, sanitar texnik

 5. Situasion, tapografik,qoununiy

1008.Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan rejalashtiruvchi chora tadbirlar:

 1. hududni zonalashtirish, aholi turar joylariniko‘kalamzorlashtirish, SXM tashkil etish*

 2. Hududni zonalashtirish, siklon va skrubberlardan foydalanish

 3. Aholi turar joylarini ko‘kalamzorlashtirish, SXM hududini ko‘kalamzorlashtirish uchun foydalanish

 4. Turar joy rayonlarini rejalashtirish, atmosfera havosini tozalash

1009.Ishlab chiqarish korxonalari sinflariniko‘rsating:

 1. 1 sinf 1000m, 2 sinf500m, 3sinf 300m, 4 sinf 100m, 5 sinf 50m *

 2. 1 sinf 2000m, 2 sinf700m, 3 sinf 500m, 4 sinf 200m, 5 sinf 75m

 3. 1 sinf 2500m, 2 sinf550m, 3 sinf 350m, 4 sinf 200m, 5 sinf 60m

 4. 1sinf 1000m, 2 sinf400m, 3 sinf 200m, 4 sinf 100m, 5 sinf 65m

 5. 1sinf 100m,2 sinf 40m,3 sinf 20, 4 sinf10 m, 5 sinf 65 m

1010.AH ifloslantiruvchilardan tozalash qurilmalarini ko‘rsating:

 1. kul ushlovchi qurilmalar, chang va gaz ushlovchi qurilmalar*

 2. Radiaktiv moddalarni ushlab qoluvchi qurilmalar

 3. Chang, kimyoviy modda entomologik manbalarni ushlab qoluvchi qurilmalar

 4. Gaz va turli shlak moddalar hamda gelmentlarni ushlab qoluvchi qurilmalar

 5. Aktiv ilni ushlab qoluvchi qurilmalar

1011.Chang ushlab qoluvchi tozalash inshoatlarini ko‘rsating:

 1. quruq mexanik chang ushlovchilar, elektrostatik filtrlar, namli tozalash apparatlari *

 2. Namli mexanik chang ushlovchilar, elektrostatik siklonlar, namli tozalash apparatlari

 3. Quruq mexanik chang ushlovchilar, elektrostatik multitsiklonlar, Ventura skrubberi

 4. Namli statik chang ushlovchilar, elektrostatik filtrlar, elektrofiltrlar

 5. Radial va gorizontal tindirgichlar

1012.Mexanik chang ushlovchilarni ko‘rsating:

 1. skrubberlar, chang cho‘ktiruvchi kameralar, jalyuziyli kul ushlovchilar *

 2. Elektrastatik filtrlar, chang cho‘ktiruvchi kameralar, jalyuziyli kulushlovchilar

 3. Ventura skrubberi, chang cho‘ktiruvchi kameralar, jalyuziyli kulushlovchilar

 4. Multitsiklonlar, skrubberlar, jalyuziyli kul ushlovchilar

 5. siklon va ikki yarusli tidirgichlar

1013.AH ifloslantiruvchi ob'ektlarni sanitar tekshiruvdan o‘tkazish usullari:

 1. sanitar topografik, sanitar –texnik, sanitar epidemiologik *

 2. Sanitar topografik, joyning vaziyatli rejasi

 3. Ma'lum bulgan ifloslantiruvchi manbalarni aniqlash

 4. Rejali va rejali bo‘lmagan sanitar tekshiruvlar o‘tkazish

 5. Virusalogik va immunolagik

1014.AH ifloslantiruvchi antropogen omillarni ko‘rsating:

 1. ishlab chiqarishni rivojlanishi, urbanizatsiya*

 2. Qishloq ho‘jaligini rivojlanishi, megapolislarni paydo bo‘lishi

 3. Megapolislarni takomillashuvi, ishlab chiqarish va qishloq ho‘jaligini rivojlanishi

 4. Ishlab chiqarishni rivojlanishi, kiyoviy va fizik omillarni paydo bo‘lishi

 5. O’simliklar soni.

1015.AHni asosiy ifloslantiruvchilarini ko‘rsating:

 1. oltingugurt gazi, uglerod oksidi, chang, azot oksidi*

 2. Oltingugurt gazi, qurum, nikel, kobalt, xrom

 3. Oltingugurt gazi, uglerod oksidi, xloridlar, sulfatlar

 4. Oltingugurt gazi, xloridlar, sulfatlar kobalt

 5. Viruslar va ichak tayoqchalari

1016.AH ifloslantiruvchilarini laborator nazorati qanday postlarda amalga oshiriladi:

 1. statsionar, alanga osti, marshrutli *

 2. Statsionar, maqsadli, alangalararo

 3. Alanga osti, alanga usti, statsionar

 4. Marshrutli, magistrallar aro, statsionar

 5. Tashkilotlar aro laboratoriya

1017.AH ifloslantiruvchilarini laborator nazorati qanday tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi:

 1. gidromet,DSNEM, korxonalarga tegishli laboratoriyalar *

 2. Tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi, gidrometning viloyat tarmoqlari, bakteriologik laboratoriya

 3. Gidromet, kimyoviy laboratoriya, tuman DSENM

 4. Gidromet, o‘ta havfli infeksiyalar laboratoriyasi

 5. Bakterilogik va viruscologik labaratoriyasi

1018.AH muhofazasiga qaratilgan asosiy qonuniy hujjatni ko‘rsating:

 1. SanQvaM № 0006 93, AH muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun *

 2. SanQ va M № 0056 96, AH muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun

 3. San q va M № 0172 94, AH muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun

 4. San Q va M № 0006 93, AH muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun

 5. QMQ va Gost

1019.Shahar AH oltingugurt bilan ifloslantiruvchi manbalarni ko‘rsating:

 1. IES, avtotransport, mashinasozlik korxonalari *

 2. AES, yengil avtomashinalar, kimyoviy korxonalar

 3. IES, yuk avtomashinalari, neftni qayta ishlash korxonalari

 4. Avtotransport, AES, sellyuloza qog‘oz ishlab chiqarish korxonalari

 5. Tekstil kombinat va fermalar

1020.DSNEM amaliyotida AH sifati qanday ko‘rsatkichlar bilan baholanadi:

 1. maksimal bir martalik konsentratsiya, o‘rtacha sutkalik konsentratsiya *

 2. Maksimal bir martalik, o‘rtacha yillik konsentratsiya

 3. Bir martalik, , o‘rtacha kvartallik konsentratsiya

 4. Maksimal ko‘p martalik, o‘rtacha smenali konsentratsiya

 5. Yillik va bir martalik

1021.AH ifloslantiruvchi moddalar REMini o‘lchov birliklari:

 1. mg/m3, mg/litr *

 2. mg/m2, mg/litr

 3. mg/m3, mmg/litr

 4. kmg/m3, shmg/litr

 5. Tonna va litr

1022.AH dan sinama olish usullarini ko‘rsating:

 1. sedimentatsion, aspiratsion *

 2. Vizual, anamnestic

 3. Sedimetatsion, so‘rab surishtirish

 4. Aspiratsion, visual

 5. Tehnologik va sutkalik

1023.Yirik dispersli changlarni ushlab qoluvchi qurilmalarni kqrsating:

 1. siklon LIOT, siklon SIOT *

 2. skrubber, siklon SIOT

 3. siklon LIOT, skrubber Ventura

 4. elektrofiltr, siklon SIOT

 5. Ammiak skrubberi

1024.SO2 gazini ushlab qoluvchi qurilmalarni ko‘rsating:

 1. suvli, magneziyali va ammiakli scrubber*

 2. Kislotali, ammiakli, vodorodli skrubber

 3. suvli, kislotli, magneziyali skrubber

 4. Ammiakli, permaganatli, magneziyali skrubber

 5. Scrubber,siklon SIOT

1025.AH ifloslanish darajasiga ta'sir qiluvchi meteorologik omillarni ko‘rsating:

 1. temperatura inversiyasi, adiabatik jarayon havoning , turbulentlik holati *

 2. Havoning stratifikatsiyasi, konvektiv holati, yer yuza inversiyasi

 3. Radiatsion inversiya, shamolning havfsiz tezligi

 4. Harorat inversiyasi, suvning turbulent oqim tezligi

 5. Mikroarganizmlar soni va sifati

1026. Atmosfera havosiga tashlanadigan chiqindi miqdori qanday sharoitlarga bog‘liq:

 1. korxona quvvatiga, korxonaning ish rejimiga *

 2. Tozalash qurilmalar quvvatiga, korxonaning ish rejimiga

 3. Skrubber quvvatiga, siklon quvvatiga, ish rejimiga

 4. Korxona quvvatiga, siklon va multitsiklonning ish rejimiga

 5. Shomollar soni, multitsiklonning ish rejimiga

1027.Avtotransport chiqindilari bilan havoning ifloslanish darajasi qanday omillarga bog‘liq?

 1. mashinalar soniga, joyning rel'efiga, xarakat intensivligiga*

 2. yengil avtomashinalar soniga, bino orientatsiyasiga

 3. yuk mashinalar soniga, yashil o‘simliklar xolatiga

 4. havo transport intensivligiga, aholi turar joylarini obodonlashtirilganligiga

 5. tramvay va metropoliten soniga

1028. Nazorat postlarini joylashtirish maydonlariga qo‘yiladigan gigienik talablarni ko‘rstaing:

 1. ochiq, xar tomonlama yaxshi shamollaydigan, changlanmaydigan qoplamali*

 2. yopiq, yaxshi shamollaydigan, changlanmaydigan maydon

 3. ochiq, shimoliy tomondan shamollaydigan, changlanmaydigan qoplamali

 4. ochiq, faqat janubiy tomondan shamollaydigan, changlanmaydigan qoplamali

 5. yopiq, shamollatilmaydigan, keng maydonli

1029. Statsionar postlar quyidagi joylarda joylashtiriladi:

 1. aholi punkti markazida, dam olish mintaqasida*

 2. Magistral va magistral oldi zonasida

 3. ishlab chiqarish korxonalari atrofida tashkil etilgan SXM zonasida

 4. mikrorayionning qizil chizig‘ida, daxa va massivda

 5. DPMning funksional mintaqalarida

1030.Aholi soniga bog‘liq ravishda nazorat postlarining sonini ko‘rsating:

 1. 1 ta post 50000 aholi, 3 5 post 200 500 ming aholi*

 2. 1 ta post 10 ming axoli, 3 5 post 200 500 ming aholi

 3. 1 ta post 50 ming axoli, 3 5 ta post 500 900ming aholi

 4. 1 ta post 50 ming aholi, 3 5 ta 600 700 ming aholi

 5. 1 ta post 50 kishiga, 3 5 ta post 60 70 kishiga

1031.Nazorat postlarini har 0,5 5kmda joylashtirish nimalarga bog‘liq :

 1. relyefning murakkabligiga, ifloslantiruvchi manbalarning ko‘p miqdorda ekanligiga*

 2. Relyef qiyaligi 1%, kimyoviy ifloslantiruvchi mianbalarning mavjudligi

 3. Relyefning murakkabligi, axoli sonini yuqori darajada ekanligi

 4. joy relyefining 2 5% ekanligi, ifloslantiruvchi manbalarning ko‘p miqdorda ekanligi

 5. Relyef qiyaligi 5%, ifloslantiruvchi mianbalarning soniga

1032.Postlar soni qaysi tashkilotlar bilan kelishiladi:

 1. O‘zbekiston Respublikasi SSV, tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi, shahar me'mori *

 2. O‘zbekiston Respublikasi SSV,gidrometsentr, shahar me'mori va shahar xokimi

 3. O‘zbekiston Respublikasi SSV, tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi, shahar xokimi, DSENM bosh vrachi

 4. O‘zbekiston Respublikasi SSV, tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi, kommunal gigiena vrachi

 5. Soliq inspeksiyasi va Minvuz RUZ

1033.Statsionar postlarda olib boriladigan kuzatuv programmasini ko’rsating :

 1. to‘liq, qisqartirilgan, sutkalik*

 2. Kunduzgi, tunda olib boriladigan, qisqartirilgan

 3. To‘liq, kunduzgi, qisqartirilgan

 4. To‘liq bo‘lmagan, to‘liq, tunda olib boriladigan

 5. Kechki, qisqartirilgan

1034.To‘liq kuzatuv programmasida olib boriladigan laborator namunalar turi:

 1. bir martalik, o‘rtacha sutkalik *

 2. Bir martalik, o‘rtacha proporsional

 3. Ko‘p martalik, o‘rtacha yillik

 4. O‘rtacha kvartallik, dekadali

 5. O’rtacha o’limlik,taksik

1035.SXMga qo‘yiladigan gigienik talablar:

 1. obodonlashtirilgan, ko‘kalamzorlashtirilgang bo‘lishi kerak*

 2. Elektr ta'minotining yetarli bo‘lishi va gazifikatsii

 3. Faqat dekarativ daraxtlar ekilishi

 4. Asfaltlash va elektr ta'minoti

 5. Etarlicha kanalizasiya

1036.SXM tashkil etish chora tadbirlarning qaysi guruhiga kiradi?

 1. rejalashtiruvchi chora tadbir, ogohlantiruvchi sanitar nazorat*

 2. Sanitar texnik chora tadbirlar

 3. Texnologik chora tadbirlar

 4. Qonuniy, ma'muriy chora tadbirlar

 5. Ma’muriy va yordamchi

1037.Aholi yashash rayoni oldida zavodni joylashtirishda quyidagi shartlar hisobga olinishi kerak:

 1. shamollar guli, daryoning oqim yo‘nalishi *

 2. Gaz guli, havoning turbulentligi

 3. Chang guli, havoning konvektiv xususiyati

 4. stratifikatsiya guli

 5. ochiq suv havzalari

1038.SXMni kengaytirish imkonini beruvchi omillar:

 1. chiqindilarni tozalashning aeroiqlimiy omillarining yo‘qligi *

 2. Inversiya, ozalash inshoatlar samaradorligi

 3. Adiabatik jarayon, yuqori texnologik stanoklarning mavjudligi

 4. Sifatli xom ashyo, siklon samaradorligi

 5. Ifloslanturuvchilarni sonini kamligi

1039.Qaysi turdagi ishlab chiqarish korxonalari uchun o‘rnatiladigan SXM har safar alohida ko‘rib chiqiladi?

 1. neftni qayta ishlash, metallurgiya korxonalari uchun *

 2. Oziq ovqat korxonalari uchun

 3. Qandolatchilik sexlari uchun

 4. Umumiy ovqatlanish shaxobchalari uchun

 5. Toksikologik laboritoriyalar uchun

1040.SXMni kengaytirish uchun zarur shartlar:

 1. tozalashning samarasiz ekanligi, turar joy binolarini shamol yo‘nalishi bo‘ylab joylashishi*

 2. Tozalashning samarali ekanligi, turar joy binolarini shamol yo‘nalishi bo‘ylab joylashishi

 3. Tozalashning samarali ekanligi, ishlab chiqarish korxonalarini shamol yo‘nalishi bo‘ylab joylashishi

 4. Tozalashning samarasiz ekanligi, magistral yo‘llarni shamol yo‘nalishi bo‘ylab joylashishi

 5. Oqar suvlarni tozalashnning etarlicha samaradorligi

1041.Kuzatuv postlarini joylashtirish maydonlariga qanday talablar qo‘yiladi?

 1. ochiq, har tomonlama yaxshi shamollaydigan, changlanmaydigan qoplamali*

 2. yopiq maydonli, changlanmaydigan qoplamali

 3. manzarali daraxtlar xisobiga yashil o‘simliklar miqdori

 4. yopiq ,har tomonlama yaxshi shamollaydigan, beton qoplamali

 5. quyuq daraxtzor bilan qoplangan, yopiq maydonli

1042. Suv havzalarini ifloslantiruvchi asosiy manbalarni ko‘rsating:

 1. Ishlab chiqarish va yog‘ingarchilik chiqindi suvlari, xo‘jalik maishiy chiqindi suvlari*

 2. Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish chiqindi suvlari, filtratsion chqindi suvlar

 3. Faqat xo‘jalik, yog‘ingarchilik va korxona chiqindi suvlari

 4. yog‘ingarchilik va oziq ovqat korxona chiqindi suvlari

 5. texnik va ichimlik suvlari

1043.Suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbalarni ko‘rsating:

 1. ho‘jalik maishiy va ishlab chiqarish korxonasi chiqindi suvlari*

 2. Daraxt oqizish, maishiy va gidrobiologik suvlar

 3. Oziq ovqat sanoati chiqindi suvlari

 4. Korxona chiqindi suvlari, neftni qayta ishlash korxona chiqindi suvlari

 5. ishlab chiqarish korxonasi chiqindi suvlari

1044.Ochiq suv havzasiga tashlangan chiqindi suvni daryo suvining sanitar rejimiga ta'sir etishida qanday omillar rol o‘ynaydi:

 1. Chiqindi suvlarni suyulish darajasi, gidrologik rejimning o‘ziga xosligi*

 2. Kanalizatsiya suvini ochiq suv havzasi suvi bilan suyulish darajasi

 3. Ikkinchi toifa suv havzalari suvlarini suyulish darajasi, suvning toksikologik rejimiga ta'siri

 4. Birinchi toifa suv havzalari suvlarini suyulish darajasi, sanitar texnik rejim

 5. uchinchi toifa suv havzalari suvlarini suyulish darajasi, texnik rejim

1045.Suv havzalarida kimyoviy moddalarni me'yorlashtirishda qanday ko‘rsatkichlar baholanadi:

 1. fizik kimyoviy xususiyatlar, moddaning turg‘unligi, suv havzasining sanitar rejimiga ta'siri*

 2. Fizik kimyoviy xususiyat, suvning oligosoproblik xususiyati

 3. Moddaning turg‘unligi, suv havzasining mezasoproblik xususiyati, toksikologik xususiyatiga ta'siri

 4. Axolini o‘lim ko‘rsatkichlari, suv havzasi suvi sanitar rejimiga qisman ta'sir

 5. Suvni soni va temperaturasi

1046.Qanday limit ko‘rsatkichlarni bilasiz?

 1. organoleptik, umumsanitar, sanitar tokskologik*

 2. Toksikologik, soproblik, polisoproblik

 3. Texnologik, toksikologik, umumsanitar

 4. Profilaktik, toksikologik, organoleptik

 5. Virusologik,gelmintologik

1047.Zararli moddani suvning organoleptik xususiyatiga ko‘rsatadigan ta'siri tufayli o‘zgaradigan ko‘rsatkichlarini ko‘rsating:

 1. hidi, bo‘yalishi, ta'mi, ko‘pik xosil qilishi*

 2. Hidi, cho‘kma, faol reaksiya

 3. Bo‘yalish, quruq qoldiq, harorat

 4. Ta'mi, xloridlar va sulfatlar

 5. Mikroelementlarning soni


  Download 3.77 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.