1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet15/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

1048.Zararli moddani suvning sanitar rejimiga ta'siri natijasida qanday ko‘rsatkichlar o‘zgaradi:

 1. erigan kislorod, KBE, nitrifikatsiya*

 2. erigan vodorod, KXE, murakkab suv hujayralari

 3. Permanganat oksidlanish, oksidlanish, KBE, KXE

 4. Bixromat oksidlanish, murakkab va sodda suv hujayralari

 5. Organizdagi mikroarganizmlar soni

1049.O‘rganilayotgan moddani laborator hayvonlar organizmiga ta'sir bosqichlarini ko‘rsating:

 1. o‘tkir, o‘tkir osti, surunkali tajriba *

 2. O‘tkir, surunkali, murakkab tajriba

 3. O‘tkir osti, o‘tkir usti va murakkab tajriba

 4. Toksikologik, gelmintologik va murakkab tajriba

 5. Entomologik,Virusalogik

1050.Suv havzalari suvlarini organoleptik xususiyatlarini xarakterlovchi ko‘rsatkichlarni ko‘rsating:

 1. muallaq moddalar, ta'mi, bo‘yalish*

 2. Quruq qoldiq, xloridlar, sulfatlar, bo‘yalish

 3. Faol reaksiya, muallaq moddalar, ta'm

 4. Ta'm, quruq qoldiq, bir litr suvdagi temir moddasining miqdori

 5. mikroarganizmlar soni

1051.Suvdagi turg‘unligi bo‘yicha moddalarning guruhlari:

 1. turg‘un, turg‘un bo‘lmagan, turg‘unligi past bo‘lgan moddalar*

 2. Turg‘unligi past bo‘lgan moddalar, epidemiologik jihatdan hpvfsiz bo‘lgan moddalar

 3. Turg‘un, havfli, havfsiz

 4. Kuchli ifloslantiruvchi, ifloslantiruvchi, havfsiz

 5. Toksikologik

1052.Maishiy chiqindi suvlarni tozalash usulini ayting:

 1. mexanik, biologik va zararsizlantirish

 2. Mexanik, texnik, texnologik

 3. Mexanik, kimyoviy , biologik

 4. Mexanik, zararsizlantirish, texnik

 5. Gelmentalogik , texnologik

1053Chiqindi suvlarni chetlashtirish tizimlarini ayting:

 1. umumiy oqib ketuvchi, alohida, yarim alohida*

 2. Qisman oqib ketuvchi, qisman alohida, yarim alohida

 3. O‘zi oqib ketuvchi, yarim alohida, to‘liq

 4. Oqib ketuvchi, kanalizatsiya tarmog‘i, qisman alohida

 5. Markazlashtirilgan va Markazlashtirilmagan

1054.Chiqindi suvlarni mexanik tozalash qurilmalarini ko‘rsating:

 1. panjara, qumtutkich, tindirgichlar

 2. aerotenk, tindirgich, qumtutkich

 3. Biologik hovuz, radialtindirgich, panjara

 4. aerofiltr, biofiltr, panjara

 5. Filtiasiya, panjara

1055.Cho‘ktiruvchi tindirgichlarga qanday qurilmalar kiradi:

 1. gorizontal, vertikal, radial tindirgichlar*

 2. kubsimon, gorizontal, vertikal tindirgichlar

 3. kvadrat, romb, ko‘p burchakli tindirgichlar

 4. gorizontal, ko‘p burchakli va radial tindirgichlar

 5. Septik va siklon

1056.Chirituvchi tindirgichlarga qanday qurilmalar kiradi:

 1. septik,ikki yarusli tindirgichlar*

 2. Radial tindirgichlar, septik

 3. Vertikal tindirgich, emsher

 4. emsher, gorizontal tindirgich

 5. gorizontal tindirgich

1057.Chiqindi suvlarni tuproq usulida tozalash qurilmalarini ko‘rsating:

 1. biofiltr, aerofiltr, filtratsiya dalalari*

 2. Aerotenk, biofiltr, aerofiltr

 3. Biologik hovuzlar, biofiltr, aerofiltr

 4. Filtratsiya dalasi, sug‘orish dalasi, assenizatsiya dalasi

 5. Panjara, assenizatsiya dalasi

1058.Chiqindi suvlarni biologik tozalash qurilmalar guruhini ko‘rsating:

 1. chiqindi suvlarni tuproqli va suvli muhitda tozalovchi qurilmalar*

 2. Tuproqli va qumli muhitda tozalovchi qurilmalar

 3. Suvli va antrotsit muhitida tozalovchi qurilmalar

 4. Suv osti va suv usti muhitida tozalovchi qurilmalar

 5. Mikroarganizlarni tozalovchi qurilma

1059.Suvli muhitda chiqindi suvlarni tozalovchi qurilmalarni ko‘rsating:

 1. aerotenk, biologik hovuz*

 2. Biologik hovuz, aerofiltr

 3. Aerotenk, biofiltr

 4. Filtratsiya va sug‘orish dalasi

 5. Assenizatsiya dalasi

1060.SanQ va M 0056 96 bo‘yicha suv havzalarini ifloslanish darajasini ko‘rsating

 1. yo‘l qo‘ysa bo‘ladigan, ifloslangan, kuchli ifloslangan*

 2. Yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan, o‘rtacha ifloslangan, ifloslanmagan

 3. Yo‘l qo‘ysa bo‘ladigan, kuchli ifloslangan, toza

 4. Orgonoleptik, umumsanitar, ifloslanmagan

 5. Virusologik, umumsanitar

1061.San Q va M 0056 96 bo‘yicha suv havzalarini ifloslanishini zararlilik kriteriylari:

 1. organoleptik, mikrobiologik, sanitar toksikologik*

 2. Organoleptik, kimyoviy , virusologik

 3. Organoleptik, fizik, mikrobiologik

 4. Organoleptik, shartli zaharli, mikrobiologik

 5. virusologik, mikrobiologik va immunalogik

1062.Biologik hovuzning samaradorligini baholovchi ko‘rsatkichlar:

 1. KBE, KXE, oqsil uchligi*

 2. KBE5, xloridlar va sulfatlar miqdori

 3. KXE5, suv tarkibidagi temir miqdori

 4. Suv havzasi suvi va tuproqdagi nitrofikatsiya jarayoni

 5. muallaq moddalar soni

1063.Suvni zararsizlantirish samaradorligini baholovchi maxsus ko‘rsatkichlar:

 1. mikroblar soni, koli indeks, qoldiq xlor*

 2. Mikroblar soni, koli titr,oqsil uchligi

 3. Mikroblar soni, oksidlanish, qoldiq yod

 4. Mikroblar soni, erigan kislorod, koli indeks

 5. mikroblar soni, koli indeks

1064.Chiqindi suvni xlor bilan zararsizlantirish ko‘rsatkichlari va ularning me'yorlari:

 1. koli indeks ( 1000 dan ko‘p emas), qoldiq xlor (1 2mg/l)*

 2. koli indeks (2000dan ko‘p emas), qoldiq xlor (0.3 0.2mg/l)

 3. koli indeks ( 3000dan ko‘p emas), qoldiq xlor (1.5 2.5mg/l)

 4. koli indeks (1000dan ko‘p emas), qoldiq xlor (0.1 0.2mg/l)

 5. koli indeks(5000 dan ko‘p emas), qoldiq xlor (0.1 0.3mg/l)

1065.Tindirgichlar ish samaradorligini baholovchi maxsus ko‘rsatkichlarni ayting:

 1. tiniqlik, gelmint tuxumlari miqdori, muallaq moddalar xajmi *

 2. Tiniqlik, laktomusbat bakteriyalar miqdori, xloridlar

 3. Muallaq moddalar sifati, cho‘kma miqdori

 4. Tiniqlik, KBE, KXE miqdori, oksidlanish

 5. KBE, KXE miqdori

1066.Suv havzasi suvining organoleptik xususiyatlarini belgilovchi ko‘rsatkichlarni ayting:

 1. hid, ta'm, bo‘yalish*

 2. Hid, ta'm, quruq qoldiq

 3. Hid, ta'm, faol reaksiya

 4. Hid, ta'm, xloriddar va sulfatlar

 5. Xloriddar va sulfatlar

1067.Septik tindirgichning cho‘ktiruvchi tindirgichga nisbatan afzalliklarini ko‘rsating:

 1. foydalanishning qulayligi, ilni zararsizlantirish imkoniyati, degelmintizatsiya *

 2. Foydalanishning murakkabligi, chiqindi suvni zararsizlantirish, degelmintizatsiya

 3. Foydalanishning qulayligi, faol ilni zararsizlantirish juda sekin ketadi

 4. Foydalanishning murakkabligi, digelmintizatsiya, muallaq moddalarni umuman zararsizlantirmaydi

 5. Foydalanishning murakkabligi, faol ilni tez zararsizlantirish

1068.Chiqindi suvlarni biologik tozalashda septikdan foydalangandan so‘ng quyidagi qurilmalardan foydalaniladi:

 1. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi*

 2. Sug‘orish dalasi, aerotenk

 3. Filtratsiya dalasi, biologik hovuzlar

 4. Sug‘orish dalasi, radial tindirgichlar

 5. radial tindirgichlar, aerotenk

1069.Chiqindi suvlarning qisqa tahlilida qanday ko‘rsatkichlar baholanadi:

 1. tiniqlik, moddalar hajmi va massasi, erigan kislorod, koli indeks*

 2. Tiniqlik, radiologik ko‘rsatkichlar, gelmintologik ko‘rsatkichlar

 3. Nisbiy imkoniyat, korxona chiqindi suvlarining iavjudligi, temir, xrom, rux

 4. Tiniqlik, modda hajmi va massasi, sintetik yuza faol moddalar

 5. Tiniqlik, Patagen mikroargaizmlar

1070.Suv havzalarini sanitar tekshirish usullarini ko‘rsating:

 1. Sanitary topografik, san.texnik, sanitar epidemiologik*

 2. Sanitar texnik, epidemiologik, toksikologik

 3. Sanitar topografik, entomologik, gigienik

 4. Sanitar epidemiologik, profilaktik, gelmintologik

 5. Virusalogik, bakteriologik

1071.Kanalizatsiya qurilishi loyihasida quyidagi ma'lumotlar bo‘lishi kerak:

 1. Tushuntirish xati, ilova, grafik material*

 2. Pasport ma'lumotlari bilan tanishish, kanalizatsiya sistemasini tanlab olish

 3. Ilova, kanalizatsiya qurilish tizimi

 4. Nasos stansiyalar soni, joyning relyefi

 5. joyning relyefi,ko’kalamzorlashtirish

1072.Tozalash qurilmasi loyihasining tushuntirish xatida qanday ma'lumotlar keltiriladi

 1. suvni chetlashtirish me'yorlari, chiqindi suv miqdori*

 2. Kanalizatsiyalanadigan hududning bosh rejasi, mazkur tumanlar to‘g‘risidagi ma'lumotlar

 3. Tozalash inshoatini joylashtirishning bosh rejasi, kanalizatsiya qurilmalarining chizmalari

 4. Chetlashtiriladigan suv me'yorlari, tozalash qurilmalaridagi suvning ko‘ndalang harakati

 5. Gorizontal va vertical kesmalar

1073.Kanalizatsiya sxemasining turlari:

 1. markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan, aralash*

 2. Markazlashtirilmagan, aralash, to‘liq

 3. Markazlashtirilgan , aralash, qisman

 4. Markazlashtirilmagan, o‘zi oqib ketuvchi, qisman

 5. aralash, mahalliy

1074.Septik tindirgichning kamchili:

 1. o‘zidan badbo‘y hid ajratishi, kam miqdordagi suvni tozalashi*

 2. O‘zidan hyech qanday hid ajratmaydi, ko‘p miqdordagi chiqindi suvlarni tozalash imkonini beradi

 3. Birlamchi tindirgichlarda hosil bo‘lgan cho‘kmani zararsizlantiradi, ko‘p miqdordagi ilni tozadaydi

 4. Faol ilni chiritadi, oksidlanish xususiyatini oshirmaydi

 5. ko’p miqdordagi suvlarni tozalash

1075.Sug‘orish dalasini filtrlash dalasiga nisbatan afzallik tomonlari:

 1. tuzilishi, yuklamasi, foydalanish jihatdan samarali hisoblanadi

 2. Tuzilish jihatdan, il miqdori jihatdan, tarkib jig‘atdan farq qiladi

 3. Tuproq tarkibi va chuqrligi, yer osti suvlari va yuklamasi jihatdan farq qiladi

 4. Gofman zonasi, yuklamasi, jihatdan samarasiz hisoblanadi.

 5. Kam miqdorda suvni tozalash,tejamkor

1076.Biologik hovuzlarning ish samaradorligini baholovchi maxsus ko‘rsatkichlar:

 1. KBE,KXE, oqsil uchligi, erigan kislorod*

 2. KBE10, KXE10, erigan kislorod

 3. KBE11, KXE12,erimagan kislorod

 4. KBE15, KXE20, bixromat oksidlanish

 5. Viruslar va Mikroarganizlar miqdori

1077.Korxona chiqindi suvlarini hosil bo‘lish rejimi va tarkibi qanday ko‘rsatkichlarga bog‘liq?

 1. Mahsulot turi va miqdoriga, ishlab chiqarish texnologiyasiga, ish smenalar soniga*

 2. Qurilmalar soniga, tozalash qurilmalariga, ishchilar soniga, ish zonalari tarkibiga

 3. Tozalash qurilmalar samaradorligiga, xom ashyo miqdori va sifatiga

 4. Mahsulot turi va miqdoriga, tozalash qurilmalar markasiga

 5. Turar joy va aholi soniga

1078 Suv orqali tarqaluvchi yuqumli kasalliklarning o‘ziga hos xususiyatlari?

 1. bir paytda ko‘p sonli kasallanish xolatini uchrashi*

 2. kasallanishni ko‘p tarmoqli ekanligi

 3. suv tarkibida xloridlar miqdorining yuqori bo‘lishi

 4. suv tarkibida ftoritlar miqdorining yuqori bo‘lishi

 5. kasallanishning kam sonli bo‘lishi va nogironlik

1079.Maishiy xizmat ko’rsatish muassasalarini sanitariya tekshiruv turlarini ayting?

 1. Rejali, mukammal, tanlovasosida,nazorat

 2. Sanitar texnik,texnologik,rejali,tanlovasosida

 3. Rejali,mukammal,sanitar texnik,sanitar topografik

 4. Sanitar epidemiologik,rejali,nazorat,sanitar texnik

 5. sanitar texnik,sanitar topografik

1080.Bakteriologik tekshirishlar uchun sinamalar olinishi shart bo‘lgan communal ob'ektlarni ko‘rsating:

 1. DPM, Sartaroshhona, xammom*

 2. DPM, Sartaroshxona, mexmonxona

 3. Sartaroshxona, mexmonxona, kazarma

 4. Mexmonxona, kazarma, yengilatletikazali

 5. Mexmonxona, kazarma

1081.Axoli salomatligini o‘rganish uchun DPM olinadigan materiallar:

 1. Tibbiy yordamga murojaati, tibbiy ko‘rik*

 2. Tibbiy yordamga murojaati, anketa so‘rov usuli

 3. Anketa so‘rov usuli, laboratoriya tashxisiyot tekshirishlar

 4. Laboratoriya tashxisiyot tekshiruv, nagironlik materiallari

 5. Sanitar toksikologik tekshiruv

1082.Bolalar jismoniy rivojlanishi o‘rganish uchun qaysi muassasalardan ma'lumot olinadi:

 1. Tug‘ruqxona, bolalar poliklinikasi*

 2. Tug‘ruqxona, bolalar bog‘chasi

 3. Bolarlar bog‘chasi vayaslisi

 4. Maktab va bolalar yaslisi

 5. Internat , sanatoriya

1083.Tabbiy yoritilganlikni baholash usullari?

 1. Svetotexnik, geometrik

 2. Svetotexnik, tajriba

 3. Geometrik, dioganal

 4. Dioganal, tajriba

 5. Svetotexnik, tajriba

1084.Shovqin darajasini o‘lchash va gigienik baholash uchun foydalaniladigan o‘lchov asboblari

 1. Shumomer*

 2. Psixrometr

 3. Chashechniyanemometr

 4. Termograf

 5. Migunov Aspiratori

1085.Inson organizmiga ta'sir qiluvchi yashash xonalarining ichki omillarini ko‘rsating:

 1. Kichikiqlim, havosifati, shovqin, tebranish*

 2. Mikroiqlim, kachestvovozduxa,konsentratsiya pыli,temperaturavozduxa

 3. Konsentratsiyali,temperaturavozdux

 4. Shum,konsentratsiya pыli,orientatsiyazdaniy,ploщad pomeщeniy

 5. Asosiy honalarning soni

1086.Xonadondagi mikroiqlim parametrlarini ko‘rsating:

 1. Havo harorati, havoharakati*

 2. Havo harorati, chang konsentratsiyasi

 3. Havo harakati, uglevodorod konsentratsiyasi

 4. Changkonsentratsiyasi, uglevodorod konsentratsiyasi

 5. Muoliq maddalar

1087.Xonadondagi odamni issiqlik holatini xarakterlrvchi fiziologik ko‘rsatkichlarni ayting:

 1. Tana harorati, bug‘lanishorqalinamlikniyo‘qotishkattaligi*

 2. Tana harorati, o‘pkaningt iriklik sig‘imi

 3. O‘pkaning tiriklik sig‘imi, ko‘risho‘tkirligi

 4. Ko‘risho‘tkirligi, ko‘krak qafasi aylanasi

 5. Ko’rish o’tkirligi va tana og’rirligi

1088.Insondagi issiqlik almashinuv turlari:

 1. Konduksiya, konveksiya*

 2. Konduksiya,issiqlikyo‘qotish

 3. Issiqlikyo‘qotish, konveksiya

 4. Issiqlikizolyasiyasi, issiqlikyo‘qotish

 5. Konduksiya, konveksiya

1089.Iqlimga bog‘liq holdagi xonadagi issiqlik parametrlarining optimal varianti:

 1. Sovuq 20dan 23grad gacha, o‘rtacha 20dan 22 grad gacha*

 2. Sovuq 18dan 20grad gacha, o‘rtacha 20dan 22 grad gacha

 3. Sovuq 20dan23grad, o‘rtacha 25 dan27 grad. Gacha

 4. Sovuq 19dan 25grad, gacha ot 18 dan 20 grad.gacha

 5. Sovuq 15dan 20grad, gacha ot 15 dan 20 grad.gacha

1090.Havo haroratini o‘lchovchi termometr turlarini ayting:.

 1. Quruq termometr psixrometr,termometr spirtliyokisimoblitermometr* 2. Quruqtermometrp sixrometr, qanotchalianemometr

 3. Kosachali anemometr, termometr (spirtliyokisimobli)

 4. termometrlar (spirtliyokisimobli ,gazoanalizatorlar

 5. Kosachali anemometr,

1091.Kuchli havo harakati davrida organizmning issiqlik almashinuv turlari

 1. Konveksiya, bug‘lanish*

 2. Konveksiya, issiqlik yo‘qotish

 3. Konduksiya, o‘pkaning tiriklik sig‘imi

 4. Konveksiya, nafas chastotasi

 5. Konduksiya

1092.Havo harakat tezligini o‘lchovchi qurilmalar turlarini ayting:

 1. silindrsimon, sharikli katatermometrlar, elektroanemometr

 2. Silindrli, sharikli, katatermometrlar, psixrometrlar

 3. Silindrli, sharikli katatermometrlar ,aspiratorlar

 4. Gazoanalizatorlar,aspiratorlar

 5. Aspiratorlar

1093.Turar joy va jamoat binolarni sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating :

 1. Rejali sanitar tekshirish, chuqurlashtirilgan sanitar tekshirish*

 2. Rejali va qisman sanitar tekshirish

 3. Chuqurlashtirilgan va qisman sanitar tekshirish

 4. Chuqurlashtirilgan va sanitar eksperimental tekshirish

 5. Immunalogik va Mikrobiologik tekshiruvlar

1094.Turar joy binolarini sanitar tekshirish usuli va maqsadini ayting:

 1. Sanitar pasportni tuzish uchun chuqurlashtirilgan sanitar tekshiruv o‘tkazish*

 2. Mikroiqlimni aniqlash uchun rejali sanitar tekshiruv

 3. Havo namligini aniqlash uchun chuqurlashtirilgan sanitar tekshiruv

 4. Havo namligini aniqlash uchun rejali sanitar tekshiruv

 5. Havo haroratini aniqlash

1095.Sanitar tekshiruv uslubi o‘z ichiga quyidagi tekshiruvlarni oladi:

 1. Sanitar topografik, sanitar texnik, sanitar epidemiologik

 2. sanitar topografik, sanitar texnik, sanitar fiziologik

 3. sanitar texnik, sanitar epidemiologik ,sanitar bioximik

 4. sanitar epidemiologik,sanitar bioximik, sanitar fiziologik

 5. Yuridik va Mikrobiologik

1096.Har bir tekshiriluvchi ob'ektdagi dalolatnoma turlarini ko‘rsating:

 1. sanitar tekshiruvning oddiy kartasi, sanitar tekshiruvning maxsus kartasi*

 2. Sanitar tekshiruvning oddiy va yuridik kartasi

 3. Sanitar tekshiruvning maxsus va yuridik kartasi

 4. Sanitar tekshiruvning maxsus va fiziologik kartasi

 5. fiziologik kartasi va yuridik kartasi

1097.Turar joy xonalarida olib borilgan laborator tekshiruvlar qaysi guruh ma'lumotlari bilan taqqoslanadi?

 1. gigienik me'yorlar bilan, xonadonda yashovchilardan olingan ma'lumotlar bilan*

 2. Xonadondan olingan ma'lumotlar bilan, tekshiruv natijalari bilan

 3. Axolidan olingan ma'lumotlar bilan, gigienik me'yorlar bilan

 4. Axolidan surishtiruv natijalari bilan, fiziologik tekshiruv natijalari bilan

 5. Bioximik tekshiruv bilan

1098.Organizmga ta'sir etuvchi xona mikroiqlimining nomaxsus ko‘rsatkichlari guruhi:

 1. yurakni qisqarishi, nafas chastotasi, arterial bosim kattaligi

 2. Yurak chastotalari soni, nafas chastotasi, o‘pkaning tiriklik sig‘imi

 3. Nafas chastotasi, o‘pkaning tiriklik sig‘imi, ko‘krak qafasi aylanasi

 4. O‘pkaning tiriklik sig‘imi, ko‘krak qafasining aylasi

 5. Mushak qisqarishining soni

1099.Turar joy binolarida isitish tizimini gigienik tekshirish quyidagi masalalarni hal etadi:

 1. tanlovni to‘g‘ri amalga oshirilganligi, isituvchi qurilma yuzasini yetarli ekanligi*

 2. Tanlovni to‘g‘ri amalga oshirilganligi, isitish sistemasi

 3. Isituvchi qurilma yuzasini yetarli ekanligi, xona o‘lcham

 4. Xona o‘lchami, isitish tizimini to‘g‘ri tanlab olinganligi

 5. Yashidigon axoli soni

1100.Yashash xonalari havosida ximiyaviy moddalarning paydo bo‘lish sabablari:

 1. maishiy gazning noto‘liq yonishi*

 2. maishiy gazning to‘liq yonishi

 3. Ximiyaviy moddalarning oksidlanishi

 4. Organik moddalar nitrofikatsiyasi

 5. Mikroarganizlari oksidlaishi

1101.Xonadagi ventilyasiyaning gigienik samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bilan baholanadi:

 1. is gazi konsentratsiyasi, ammiak va ammoniy tuzlari konsentratsiyasi, oksidlanish*

 2. is gazi konsentratsiyasi, ammiak konsentratsiyasi, chang konsentiratsiyasi

 3. is gazi konsentratsiyasi, ammiak konsentratsiyasi, uglevodorod konsentratsiyasi

 4. Uglevodorod, chang va ozon konsentratsiyasi

 5. Viruslar soni

1102.Katta yoshli kishi va bolalar uchun havo almashinuvining optimal miqdori;

 1. bir odam uchun30m3/soat , bir bola uchun 20m3 /soat *

 2. bir odam uchun 35m3/soat , bir bola uchun 25m3 /soat

 3. bir odam uchun 20m3/soat , bir bola uchun 15m3 /soat

 4. bir odam uchun 10m3/soat , bir bola uchun 10m3 /soat

 5. bir odam uchun 5m3/soat , bir bola uchun 15m3 /soat

1103.Quyosh nurining organizmga ta'siri natijasida organizdagi quyidagi fiziologik jarayonlar o‘zgaradi:

 1. Modda almashinuvi tezlashadi, bosh miyaning javob reaksiyasida o‘zgarishlar kuzatiladi*

 2. Modda almashinuvi tezlashadi, nafas chastotasi o‘zgaradi

 3. Modda almashinuvi tezlashadi, arterial nafas o‘zgaradi

 4. Nafas chastotasi o‘zgaradi, arterial nafas o‘zgaradi

 5. Sochlarni rangi o’zgarishi

1104.Xonalarni sun'iy yoritilganligiga qo‘yiladigan gigienik talablar?

 1. Yoritilganlikni bir me'yorda tarqalishi, to‘g‘ri va aks yaltiroqlikni chegaralanishi*

 2. Yoritilganlikni bir hilda bo‘lishi, ko‘rish o‘tkirligi

 3. Ko‘rish o‘tkirligi, to‘g‘ri va aks yaltiroqlikni chegaralash

 4. To‘g‘ri va aks yaltiroqlikni chegaralash, ko‘z akkomodatsiyasi

 5. Tushush burchagi

1105.Tabiiy yoritilganlik kattaligi quyidagi kattaliklarga bog‘liq:

 1. Yorug‘lik iqlimiga, ob havoga, sutkaning vaqtiga, yorug‘lik tushuvchi derazaning dunyo tomonlariga nisbatan joylashuviga*

 2. Yorug‘lik iqlimiga, ob havoga, sutka davriga, bino balandligiga

 3. Sutka davriga, yorug‘lik tushuvchi derazaning dunyo tomonlariga nisbatan joylashuviga, ko‘kalamzorlashtirish darajasiga

 4. yorug‘lik tushuvchi derazaning dunyo tomonlariga nisbatan joylashuviga, ko‘kalamzorlashtirish darajasiga, bino maydoniga


  Download 3.77 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.