1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet16/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

 • Turar joylar va Ko’kalamzorlashtirish soni

  1106.Xona ichidagi tabiiy yoritish manbalariniko‘rsating:

  1. Quyosh nurini to‘g‘ridan to‘g‘ri tushishi, quyoshdan keluvchi tarqoq nurlar*

  2. Quyosh nurini to‘g‘ridan to‘g‘ri tushishi, qiya keluvchi quyosh nurlari

  3. Tarqoq quyosh nurlari, qiya quyosh nurlari

  4. Qiya quyosh nurlari, diogonal quyosh nurlari

  5. diogonal quyosh nurlari

  1107.Turar joy va jamoat binolari loyihasini sanitar ekspertizadan o‘tkazish bosqichlari:

  1. Loyihaning pasport qismi bilan tanishish, loyihaning bog‘lov materiallarini o‘rganish*

  2. loyihaning pasport qismi bilan tanishish, joyning bosh rejasi bilan tanishish

  3. loyihaning pasport qismi bilan tanishish, vaziyatli reja bilan tanishish

  4. Vaziyatli reja bilan tanishish, bosh reja bilan tanishish

  5. Aholi sonini tekshirish

  1108.Ob'ektning vaziyatli rejasi bilan tanishib, qanday vazifalarni hal etishi mumkin?

  1. Qurilish rayoni bilan yashash zonasini bog‘lovchi ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi, atmosfera yog‘ingarchilik suvlarini chetlashtirish uchun joyning zaruriy qiyaligi*

  2. qurilish rayoni bilan yashash zonasini bog‘lovchi ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi, joyning relefini aniqlash

  3. Atmosfera yog‘ingarchilik suvlarini chetlashtirish uchun joyning qiyaligini aniqlash, joyning masshtabini aniqlash

  4. qurilish rayoni bilan yashash zonasini bog‘lovchi ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi, joyning maydonini aniqlash

  5. Magistral ko’chalar soni

  1109.Loyihadagi bosh rejani gigienik baholash qanday masalalarni hal etishga yordam beradi:

  1. Binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash, qurilish foizi va ko‘kalamzorlashtirishni o‘rganish*

  2. Binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash , joyning relefini baholash

  3. Binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash,joyning qiyaligini baholash

  4. Binolarni o‘zaro joylashuvini, ho‘jalik maqsadida foydalanuvchi qurilmalarni, bolalar va sport maydonlarini baholash, maydon o‘lchamini baholash,yoritilganlikni baholash

  5. Asosiy honalari soni va joylashishini baholash

  1110.Turar joy binolarini sanitar texnik jihozlanishi nimaga bog‘liq, jihoz turlarini ko‘rsating:

  1. Turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, lift,chiqindi tashlash tarmog‘i *

  2. Turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, zinapoya maydonchasi

  3. Turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, zinapoya marshi

  4. Turar joy binosini qavatliligiga bog‘liq, havo almashinuvi

  5. Turar joy binosini baladligiga bog‘liq,

  1111.Ko‘p tarmoqli kasalxonada qaysi bo‘limlar alohida joylashtiriladi (bloklarda):

  1. Yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki, bolalar bo‘limlari*

  2. Yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki,bokslar

  3. Yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki,yarimbokslar

  4. Yuqumli kasalliklar, doyalik, jarrohlik bloki, bog‘lov xonasi

  5. Yuqumli kasalliklar, bloki, bog‘lov xonasi

  1112Tug‘ruqxona tarkibidagi abservatsion bo‘limni joylashtirishni to‘g‘ri variantlarini ko‘rsating :

  1. Binoning alohida qismida, binoning oxirgi qavatida*

  2. Binoning alohida qismida, binoning birinchi qavatida

  3. Umumiy korpusda, binoning birinchi qavatida

  4. Umumiy korpusda, binoning ikkinchi qavatida

  5. Umumiy korpusda, uchinchi qavatida

  1113.Tug‘ruqxonadagi chaqaloq va onasi joylashishi mumkin bo‘lgan bo‘lim nomi va bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchamini to‘g‘ri variantini ko‘rsating:

  1. Fiziologik, 9m2*

  2. Fiziologik, 15m2

  3. Jarrohlik,10 m2

  4. Somatik 10m2

  5. Infesion 5m2

  1114.Bemorni alohida joylashtirishga mo‘ljallangan va o‘z tarkibida shlyuz, palata, sanitar tarmoq va tamburdan iborat bo‘lgan xona nomini va bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchamini ko‘rsating :

  1. Boks, 22m2*

  2. Boks,27 m2

  3. Yarimboks 20 m2

  4. Yarimboks 27 m2

  5. Boks, 20m2

  1115.Bemorni alohida joylashtirishga mo‘ljallangan va o‘z tarkibida shlyuz, palata, sanitar tarmoqdan iborat bo‘lgan xona nomini va bir koyka uchun ajratilgan maydon o‘lchamini ko‘rsating :

  1. Yarimboks, 22m2*

  2. Boks 23 m2

  3. Boks 35 m2

  4. Boks 30 m2

  5. Yarimboks, 30m2

  1116.Boksning asosiy xonalarini ko‘rsating?

  1. Palata, shlyuz, sanitar tarmoq, tambur*

  2. palata, shlyuz, sanitar tarmoq, bog‘lov xonasi

  3. palata, shlyuz, sanitar tarmoq, manipulyasion xona

  4. shlyuz, sanitar tarmoq, tambur, jarrohlik amaliyotixonasi

  5. jarrohlik amaliyotixonasi, manipulyasion xona

  1117.Eng ko‘p va eng kam radiaktivlik faolikka ega bo‘lgan qurilish materiallarini ko‘rsating:

  1. Granit eng ko‘p, daraxt eng kam*

  2. Granit eng kam, daraxt eng ko‘p

  3. Marmar eng ko‘p, plastmassa eng kam

  4. G‘isht eng ko‘p, daraxt eng kam

  5. Plasmassa eng ko’p,marmar eg ko’p

  1118.Qurilish materiallariga qo‘yiladigan asosiy gigienik talablarni ko‘rsating:

  1. Kam issiqlik o‘tkazish, yuqori havo o‘tkazish*

  2. Yuqori issiqlik o‘tkazish, past havo o‘tkazish

  3. Kam issiqlik o‘tkazish, yuqori namlik

  4. Kam namlik o‘tkazish, yuqori havo o‘tkazish xususiyati

  5. Yuqori havo o‘tkazish va namlik

  1119.Mikroiqlimning asosiy optimal me'yorlarini yo‘l qo‘yiladigan me'yorlardan farqini ko‘rsating:

  1. Iqlim rayoniga bog‘liq, inson yoshiga bog‘liq emas*

  2. Iqlim rayoniga bog‘liq emas, inson yoshiga bog‘liq

  3. Iqlim rayoniga bog‘liq, jinsga bog‘liq

  4. Inson yoshiga bog‘liq, inson jinsiga bog‘liq

  5. Honalarni balanligi va polga bog‘liq

  1120.Insonga yashash xonasida issiqlikni komfort holatini ta'minlab beruvchi gigienik omillarni ko‘rsating:

  1. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, vertikal bo‘yicha gradient*

  2. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, yoritilganlik

  3. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, namlik

  4. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient, changlanganlik darajasi

  5. Havo harorati, gorizontal bo‘yicha gradient,gazlashga

  1121.Infeksion boksda ko‘zda tutilgan ventilyasiya tizimini ayting:

   1. Tabiiy qo‘zg‘atiluvchi, so‘rib oluvchi ventilyasiya*

   2. Tabiiy qo‘zg‘atish bilan amalga oshiriladigan olib keluvchi va olib ketuvchi ventilyasiya

   3. Umumiy olib ketuvchi

   4. Umumiy almashinuvchi

   5. Mahaliy

  1122.Jarrohlik bo‘limida ko‘zda tutiladigan ventilyasiya tizimini ko‘rsating:

  1. olib kelvchi va olib ketuvchi ventilyasya , keluvchi oqim foizi ko‘p*

  2. Tabiiy qo‘zg‘atiluvchi olib keluvchi va olib ketuvchi ventilyasiya

  3. Umumiy olib keluvchi

  4. Umumiy almashinuvchi

  5. Mahaliy

  1123.Jarrohlik bo‘limida tashkil etilgan olib keluvchi ventilyasiyaning qaysi qismida bakterial filtrlar joylashtiriladi?

  1. Olib keluvchi panjara yaqinida*

  2. Umumiy almashinuvchi kanal yaqinida

  3. Olib ketuvchi panjara yaqinida

  4. Olib ketuvchi panjara yaqinida

  5. Olib ketuvchi kanal yaqinida

  1124.Kasalxonadagi qaysi xonalar havosi bakterial filtrlar bilan tozalanishi kerak:

  1. Jarrohlik bloki, kuygan bemorlar uchun palatalarda*

  2. Somatik kasalxona palatlarida, ko‘ruv nazorat xonalarida

  3. Ko‘ruv nazorat xonalarida, jarrohlik blokida

  4. Terapiya bo‘limidagi intensiv palatalarda, bog‘lov xonalarida

  5. Palata seksiyasida

  1125.Havoning yuqori harorati paytida xonadagi qanday parametrlar hisobga olinishi kerak:

  1. Namlikni past darajada bo‘lishi, havo harakatining yetarli darajada bo‘lishi*

  2. Namlikni past darajada bo‘lishi, havo harakatini yetarli darajada bo‘lishi

  3. Namlikni o‘rta darajada ekanligi, havo harakatini yetarli darajada ekanligi

  4. Yuqori harorat, o‘rtacha bosim

  5. Bosimni past darajada bo‘lishi

  1126.Yashash xonasidagi ventilyasiya samaradorligini baholovchi indikator moddani ko‘rsating:

  1. Uglerod ikki oksidi*

  2. Uglevodorodlar

  3. Ammiak

  4. Ozon

  5. Mikroargaizlar

  1127.Insolyasiyani gigienik baholashda quyidagi sharoitlar hisobga olinadi:

  1. Quyosh nurlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri tushish davomiyligi

  2. Yoritilganlik

  3. Quyosh nurlarini qiya tushishi orqali nurlanish davomiyligi

  4. Quyosh nurlarini diagonal tushishi orqali nurlanish davomiyligi

  5. Quyosh nurlarini vertikall tushishi orqali nurlanish davomiyligi

  1128.Insolyasiyaga qo‘yiladigan asosiy gigienik talablar:

  1. Vaqt bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan, insolyasiyalanuvchi maydon bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan*

  2. Chastota bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan,insolyasiyalanuvchi maydon bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan

  3. Vaqt bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan, bino maydoni yo‘l qo‘yiladigan

  4. Vaqt bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan hajm bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan

  5. Vaqt bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan hajm bo‘yicha

  1129.Turar joy binolari uchun eng maqbul bo‘lgan isitish tizimini tanlab oling :

  1. Suvli, panelli*

  2. Suvli, havoli

  3. Panelli, nurli

  4. Nurli, havoli

  5. Havoli,parli

  1130.Janubiy zonalarda joylashgan turar joy binolari uchun tavsiya etiladigan orientatsiya turini ko‘rsating:

  1. Kenglik bo‘yicha*

  2. Diagonal bo‘yicha

  3. Meridianal

  4. To‘g‘ridan to‘g‘ri

  5. Ekvatorial

  1131.Qanday turdagi yuqumli kasalliklar suv orqali tarqaladi?

  1. qorin tifi, vabo, ichburug‘, tulyaremiya*

  2. qorin tifi, endemik bo‘qoq, qoqshol, tuberkulez

  3. endemik bo‘qoq, urov kasalligi, vabo, tulyaremiya

  4. urov kasalligi, toshmalar, qorin tifi, ichburug‘

  5. nitrat metgemoglobinemiya, paratif, vabo

  1132. Suvning epidemiologik havfsizlik ko‘rsatkichlarini ko‘rsating?

  1. koli indeks 3, umumiy mikroblar soni – 100*

  2. koli indeks 10, koli titr 300

  3. koli indeks100, umumiy mikroblar soni 500

  4. koli indeks – 50, umumiy mikroblar soni 200

  5. endemik bo‘qoq

  1133. Qanday turdagi yuqumsiz kasalliklarni tarqalishida suvning qaysi ximiyaviy tarkibi muxim ahamiyatga ega?
  1. nitratli metgemoglobinemiya, flyuoroz, karies, urov kasalligi*  2. urov kasalligi, vabo, bo‘qoq, silikoz

  3. qorin tifi, nitratli metgemoglobinemiya, urov kasalligi,

  4. flyuoroz, polimielit, raxit, karies

  5. endemik bo‘qoq ,ichburug‘, raxit, urov kasalligi.

  1134. Suvning qanday toksikologik ko‘rsatkichlari uning ximiyaviy jihatdan havfsizligini ta'minlaydi?

  1. qoldiq alyuminiy , berilliy, molibden, simob, nitratlar, qo‘rg‘oshin*

  2. berilliy, molibden, sulfatlar, xloridlar, temir,

  3. temir, rux, berilliy, molibden, qoldiq alyuminiy, nitratlar

  4. ruh, simob, kumush, xloridlar, sulfatlar, nitratlar,

  5. sulfatlar, simob, rux, xloridlar, temir,

  1135. Suvning epidemiologik havfsizligini ta'minlovchi sanitar bakteriologik ko‘rsatkichlar:

  1. mikroblar soni, koli titr , koli indeks.*

  2. mikroblar soni, BPK, koli titr,

  3. mikroblar soni,permanganat oksidlanish,bixromat oksidlanish

  4. stafilokokk, koli titr, koli indeks

  5. stafilokokk, mikroblar soni, koli titr.

  1136. Suvning organoleptik xususiyatiga ta'sir etuvchi ximiyaviy moddalarni ko‘rsating:

  1. temir, umumiy qattiqlik, marganets, mis, sulfatlar, xloridlar*

  2. quruq qoldiq, marganets, rux, xloridlar, temir

  3. sulfatlar, quruq qoldiq, rN, mis, rux

  4. erigan kilorod, ruh, sulfatlar, xloridlar, mis

  5. sulfatlar, xloridlar, simob, ftor, qo‘rg‘oshin, ruh

  1137. Suvning organoleptik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi :

  1. ta'm, hid, rang ko‘rsatkich,loyqalik, *

  2. hid, maza, loyqalik, tiniqlik,muallaq moddalar.

  3. erigan kislorod, hidi, tiniqlik,loyqalik

  4. loyqalik,ta'mi, mazasi,hidi,

  5. ta'mi, tiniqlik, quruq qoldiq, ta'mi

  1138. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha suvning organoleptik ko‘rsatkichlari:

  1. hidi– 2 balldan ortiq emas ,ta'mi va mazasi 2 balldan ortiq emas, rang ko‘rsatkich – 20o , loyqalik–1.5 mg/l*

  2. tiniqlik, loyqalik 1.5, hidi 3, ta'mi 4,

  3. hidi 3, loyqalik 2, ta'mi 4, tiniqlik 30 sm

  4. loyqalik 1.5, ta'mi3, prozrachnost 20 sm, zapax 3

  5. prozrachnost 40 sm, tiniqlik 2, maza va loyqalik 3mg/l

  1139. Suvga reagent sifatida qo‘shiladigan va uning organoleptik xususiyatlariga ta'sir etuvchi ko‘rsatkichlar:

  1. polifosfatlar,temir, poliakrilamid, *

  2. sulfatlar,temir, ftor,

  3. temir, ftor, polifosfatlr,

  4. temir, poliakrilamid, rux,

  5. alyuminiy, ftor, polifosfatlar

  1140. Suvda ximiyaviy moddalarni uchrashiga sabab bo‘luvchi omillar:

  1. suvni tozalash jarayonida reagent sifatida qo‘shiladi hamda qishloq xo‘jalik va ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari tarkibi bilan qsho‘iladi*

  2. tabiiy suvlar tarkibi bilan, qoramol fermalari chiqindi suvlari bilan, koagulyasiya jarayonida

  3. xlorlashda, koagulyasiyada va ishlab chiqarish korxona iqindi suvlari bilan

  4. ftorlashda, xlorlashda,suvni tindirishda

  5. koagulyasiyalashda, korxona chiqindi suvlari bilan, xo‘jalik maishiy chiqindi suvlari bilan.

  1141. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha suv sifaiga qo‘yiladigan gigienik talablar:

  1. epidemiologik jihatdan havfsiz, ximiyaviy jihatdan zararsizva sifatli organoleptik ko‘rsatkichlar*

  2. ximiyaviy jihatdan zararsiz, mikroblar soni 200, hidi – 2

  3. hidi, ta'mi, mazasi – 2, ximiyaviy tarkibi REMdan ortiq, koli indeks – 2

  4. yaxshi organoleptik tarkibga ega,koli indeks – 5

  5. havfsiz bo‘lishi,yaxshi organoleptik tarkibga ega bo‘lishi , ximiyaviy tarkib REMdan oshmasligi kerak

  1142. Qaysi ko‘rsatkichlar suvni epidemiologik havfsizligini ta'minlaydi

  1. mikroblar soni 100 dan ko‘p emas, koli indeks 3 dan ko‘p emas, *

  2. koli indeks 4, koli titr 200, mikroblar soni 200

  3. koli indeks 2, koli titr 500, mikroblar soni 150

  4. koli indeks – 5, koli titr – 500, mikroblar soni 140

  5. koli indeks 2, koli titr 500, mikroblar soni 140

  1143. Ichimlik suvidagi koli indeks nechiga teng:

   1. dan ko‘p emas*

   2. dan kam emas

   3. 4dan ko‘p emas

   4. 10ga teng

  1144. Ichimlik suvidagi koli titr nechiga teng:

  1. 333 dan kam emas*

  2. 300 dan ko‘p emas

  3. 250 dan kam emas

  4. 380 kam emas

  5. 280 ga teng

  1145. 1 ml ichimlik suvidagi umumiy mikroblar soni;

  1. 100 dan ko‘p emas*

  2. 2 dan ko‘p emas

  3. 100 ga teng

  4. 100 dan kam emas

  5. 300 dan kam emas

  1146. Markazlashtirilgan suv ta'minotida suv sifatini tekshirish qaerlarda amalga oshiriladi ?

  1. suv olish joylarida, suvni tozalash jarayonida, suvni taqsimlovchi tarmoqqa berishdan oldin.*

  2. birinchi turar joy binolarida, boshi berk nuqtalarda, suvni yuqoriga ko‘tariluvchi joylarida

  3. chiqindi suv tashlash joyida , suvni qayta ishlash joylarida

  4. suv olish joyida 100m uzoqlikda, filtratsiyadan keyin, tarmoqda

  5. suv olish joyidan 1 km uzoqlikda,zararsizlantirgandan so‘ng va tarmoqda.

  1147. Taqsimlovchi tarmoqning qanday qismlaridan laborator tekshirishlar uchun namunalar olinadi?

  1. magistral liniyalarda, yuqoriga ko‘tariluvchi qismlarda,boshi berk qismlarda,suv haydash joylarida;*

  2. yuqoriga ko‘tariluvchi qismlarda , boshi berk nuqtalarda, tindirgichlarda, tarmoqqa berishdan oldin

  3. boshi berk nuqtalarda, tindirgichlarda , filtrlarda, rezervuarlarda

  4. suv haydash joylarida ,filtrlarda, 1 chi ko‘tarib beruvchi nasoslarda.

  5. 1va 2 navbatdagi ko‘tarib beruvchi nasoslarda va boshi berk nuqtalarda.

  1148. Ichimlik suvini tarmoqqa berishdan oldin qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

  1. mikrobiologik, ximiyaviy va organoleptic*

  2. mikrobiologik, organoleptik, radiatsion

  3. organoleptik, radiatsion , toksikologik

  4. organoleptik , radiatsion

  5. radiatsion va toksikologik.

  1149. Mikrobiologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha suvdan sinama olish chastotasi nimalarga bog‘liq?

  1. aholi soniga,zararsizlantirish usuliga, suv manbasiga*

  2. aholi soniga ,vodoprovod qurilmalariga, suv iste'moligava zararsizlantirishga

  3. suv manbasiga, yil fasliga, suv iste'moliga,

  4. suv iste'moli me'yoriga, suv sifatini yaxshilash usullariga.

  5. yil fasliga, suv iste'moli miqdoriga, vodoprvod inshootlariga.

  1150. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha suvning koli indeksi nechaga teng?

  1. litr suvdagi ichak tayoqchalari soni 3 tadan ko‘p emas*

  2. 1 litr suvdagi ichak tayoqchalari soni 3 tadan kam emas

  3. bakteriyalar soni 100, 1 litr suvdagi ichak tayoqchalari soni

  4. 1 litr suvdagi ichak tayoqchalari soni 300

  5. 1 litr suvdagi ichak tayoqchalari soni 20 ga teng

  1151. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha 1 ml suv tarkibidagi isak tayoqchalarining soni

  1. 1 ml suyultirilmagan suvdagi mikroorganizmlar 100dan ko‘p emas*

  2. bu 100 ta mikroorganizmlar saqlagan suvning miqdori

  3. 1 ml suyultirilmagan suvdagi mikroorganizmlar 300dan ko‘p emas

  4. 1 litr suvdagi mikroorganizmlar soni

  5. 1 ml suvda 100dan kam

  1152. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha suvdagi bog‘langan qoldiq xlor miqdori

  1. 0.8 - 1.2 mg/l*

  2. 2.0 - 3.0 mg/l

  3. 0.7 -1.0mg/l

  4. 0.8 - 2.0 mg/l

  5. 0.2 - 0.4 mg/l

  1153. 30 daqiqali muloqatdan so‘ng suvdagi erkin qoldiq xlor miqdori nechaga teng bo‘ladi?

  1. 0.3 - 0.5 mg/l*

  2. 0.5- 0.8 mg/l

  3. 0.8 -1.2 mg/l

  4. 0.8 - 1.5 mg/l

  5. 1-2 mg/l

  1154. Aralashish kamerasidan so‘ng qoldiq ozon miqdori nechaga teng bo‘ladi?:

  A. 0.1 0.3 mg/l*

  B. 0.3 0.5 mg/l

  C. 0.8 1.2 mg/l

  D. 0.4 0.9 mg/l

  E. 1 2 mg/l

  1155.Davlat Standarti 950 2011 qanday turdagi suvlarga tadbiq etiladi?


  1. ichimlik suvi uchun*

  2. texnik suvlar uchun

  3. ishlab chiqarish korxonasi suvlari uchun

  4. kaptaj, buloq va quduq suvlari uchun

  5. barcha turdagi suvlar uchun

  1156. Qanday turdagi mikroorganizmlar suvni epidemiologik jihatdan havfsizligini ko‘rsatuvchi ko‘rsatkich hisoblanadi?

  1. ichak tayoqchalari va mikroorganizmlar soni*

  2. qorin tifi tayoqchasi va mikroorganizmlar soni

  3. ichburug‘ tayoqchasi va mikroorganizmlar soni enterovirusnыe i saprofitы

  4. arboviruslar va boshqa mikroorganizmlar

  1157. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha suvdagi ftor miqdori nechaga teng bo‘ladi?

  1. 0.7 mg/l*

  2. 1.2 mg/l

  3. 0.5 mg/l

  4. 2.0 mg/l

  5. 1.5 mg/l

  1158. “ Ichimlik suvi” Daslat Standarti bo‘yicha suvning loyqaligi nechaga teng bo‘ladi?

  1. 1.5 mg/l dan ko‘p emas*

  2. 1.5 mg/l kam emas

  3. 3.0 mg /l ko‘p emas

  4. 2.0mg/l kam emas

  5. 10.0 mg/l kam emas

  1159. “ Ichimlik suvi” bo‘yicha suvning rang ko‘rsatkichi nechaga teng bo‘ladi:

  1. 200 ko‘p emas*

  2. 30 0kam emas

  3. 20 0kam emas

  4. 30 0kam emas

  5. 1.5 0ko‘p emas

  1160.Suvning organoleptik ko‘rsatkichlariga ta'sir etmaydigan suvdagi quruq qoldiq miqdori  1. 1000mg/l ko‘p emas*

  2. 500 mg /l kam emas

  3. 350 mg/l ga teng

  4. 2000 mg/l

  5. 1500 mg /l

  1161. Aholi soni 10000 bo‘lgan sharoitda ochiq suv manbalaridan bakteriologik tekshirishlar uchun qancha namuna olinadi

  1. haftada bir marta va bahor kuz davrda har kuni*

  2. yilda ikki marta va yozda har oyda

  3. haftada 3 marta va qishda har kuni

  4. haftada 3 marta va kuzda har kuni

  5. haftada 2 marta va bahorda har kuni

  1162. Aholi soni 10000 bo‘lgan sharoitda bakteriya tashuvchilarni aniqlash uchun suvdan sinama olish soni?

  1. sutka davomida bir martadan ko‘p emas*

  2. haftada bir marta

  3. oyda bir marta

  4. oyda 2 marta

  5. oyda 3 marta

  1163. Reagentlarning qoldiq miqdorini aniqlash uchun olinadigan sinamalar soni?

  1. smenada bir martadan kam emas*

  2. sutkada 3 marta

  3. sutkada 2 marta

  4. har kuni

  5. sutkada 4 marta

  1164. Suvni xlorlashda xosil bo‘ladigan maxsus hid nechadan oshmasligi kerak …

  A. 1 ball*  Download 3.77 Mb.
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
  Download 3.77 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

  Download 3.77 Mb.