1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet17/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

B. hidi 0 ball

C. 2 ball

D. hidga ta'sir etmaydi

E. hid bo‘lmasligi kerak1165. Suvdagi qoldiq xlorni aniqlash davriyligini ko‘rsating

 1. har soatda bir martadan kam emas*

 2. sutkada 2 martadan kam emas

 3. har 0,5 soatda

 4. sutkada bir marta

 5. sutkada 2 marta

1166. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha suvning organoleptik ko‘rsatkichlari qancha vaqt davomida o‘lchanadi?

 1. barcha namunalarda aniqlanadi*

 2. har kuni aniqlanadi

 3. haftada bir marta aniqlanadi

 4. haftada 2 marta aniqlanadi

 5. oyda 2 marta aniqlanadi

1167. Taqsimlovchi tarmoqdan qaysi ko‘rsatkichlar uchun namunalar olinadi?

 1. koli indeks ,mikroblar soni ,loyqalik,rang ko‘rsatkich,hidi, ta'mi*

 2. koli indeks ,loyqalik, radioaktivlik

 3. organoleptik ko‘rsatkichlar, mikroblar soni

 4. hidi ,ximiyaviy moddalar, radioaktivlik

 5. koli indeks , mikroblar soni, ximiyaviy tarkib.

1168. Suvni mikroblar bilan ifloslanishini aniqlashda qanday qo‘shimcha tekshirishlar o‘tkaziladi?

 1. oqsil uchligi,bakteriyalar soni, xloridlar, *

 2. oqsil uchligi, hidi ,loyqalik

 3. bakteriyalarning mavjudligi ,loyqalik, tiniqlik

 4. koli indeks , koli titr, loyqalik

 5. koli indeks, loyqalik,ta'mi

1169. Quyidagi namunalardan qaysi biri Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha organoleptik ko‘rsatkichlarga mos keladi?

 1. hidi 2, ta'mi 2, loyqalik 1.5 mg/l*

 2. hidi 3, ta'mi 2, loyqalik 1.3 mg/l

 3. hidi – 2, ta'mi 3, loyqalik 3 mg/l

 4. hidi 1, ta'mi 2, tiniqlik – 5 sm

 5. hidi 1, ta'mi 3, loyqalik 10 mg/l

1170. Quyidagi namunalardan qaysi biri bakteriologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha Davlat Standarti 950 2011 ga mos keladi?

 1. mikroblar soni – 100dan ko‘p emas, koli indeks 3tadan ko‘p emas*

 2. mikroblar soni 100dan kam emas, koli indeks – 3 tadan kam emas

 3. mikroblar soni 200dan ko‘p emas, koli indeks 100

 4. mikroblar soni 100 , koli indeks 300

 5. mikroblar soni – 85, koli indeks 10

1171. Quyidagi namunalardan qaysi biri ximiyaviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha Davlat Standarti 950 2011ga mos keladi?

 1. quruq qoldiq 1000 , xloridlar – 350, sulfatlar – 500*

 2. quruq qoldiq 1500, xloridlar – 350, sulfatы 100

 3. quruq qoldiq 2000, xloridlar 350, loyqalik 3.0

 4. xloridlar – 430, sulfatlar 180, quruq qoldiq 1250

 5. quruq qoldiq 530, xloridlar 250, sulfatlar 250

1172. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha quyida keltirilgan namunalarning qaysi biri organoleptik ko‘rsatkichlar bo‘yicha mos keladi?

 1. loyqalik 1.5 , tiniqlik 30 sm, rang ko‘rsatkich 20 0*

 2. loyqalik 3, tiniqlik 25 sm, rang ko‘rsatkich 30 0

 3. loyqalik 20, tiniqlik 20 sm, rang ko‘rsatkich 30 0

 4. loyqalik 30, tiniqlik 10 sm, rang ko‘rsatkich 45 0

 5. loyqalik 40, tiniqlik 15 sm, rang ko‘rsatkich 50 0

1173. Quyidagi namunalardan qaysi biri Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha organoleptik ko‘rsatkichlarga mos keladi?

 1. hidi 2 ball, ta'mi 2 ball*

 2. hidi 3 ball, maza 2 ball,

 3. hidi – 3 ball, ta'mi – 1 ball

 4. hidi 2 ball, ta'mi 3 ball

 5. hidi – 3 ball, ta'mi – 5 ball

1174. Aholi soni 20000 bo‘lgan sharoitda Davlat Standarti bo‘yicha taqsimlovchi tarmoqdan olinadigan namunalar soni nechaga teng bo‘ladi?

 1. 10*

 2. 16

 3. 300

 4. 30

 5. 33

1175.Davlat Standarti 950 2011 ga ximiyaviy ko‘rsatkichlar mos keluvchi namunalarni ko‘rsating

 1. temir 0.3, ftor 0.7, alyuminiy 0.5 mg/l*

 2. temir 3.0, ftor 5.0, alyuminiy 10 mg/l

 3. temir 0.5, ftor 1.5, alyuminiy 0.7 mg/l,

 4. temir 0.1, ftor 2.0, alyuminiy 1.5 mg/l

 5. temir 1.0, ftor 5.0, alyuminiy 10 mg/l

1176. Davlat Standarti 950 2011 bo‘yicha taqsimlovchi tarmoqning qaysi nuqtalaridan namunalar olinadi

 1. ko‘cha suv olish joylarida, magistral vodoprovodlarda ,ko‘tariluvchi va boshi berk tarmoqlarda*

 2. suv olish joylarida ,tozalash inshootlari va boshi berk nuqtalarda,

 3. koagulyant qo‘shilgan joylarda, xlorlashda va magistral liniyalarda

 4. suvni filtrlashdan so‘ng va suv ko‘tarilish joylarida.

 5. suvni haydash joylarida, filtrlarda va ko‘cha tarmoqlarida

1177. Axoli soni 100000 bo‘lgan sharoitda Davlat Standarti bo‘yicha taqsimlovchi tarmoqdan sinama olish soni

 1. 100*

 2. 150

 3. 200

 4. 30

 5. 180

1178. Bosh vodoprovod inshooti xodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tish muddatlarini ko‘rsating

 1. yilda 1 marta*

 2. kvartalda 2 marta

 3. yilda 6 marta

 4. oyda bir marta

 5. kvartalda bir marta

1179. Ichimlik suvini zararsizlantirishning qanday usullarini bilasiz?

 1. reagentli va reagentsiz,*

 2. reagentnli va mexanik

 3. reagentiz va instrumental

 4. instrumental va mexanik

 5. mexanik va reagentli

1180. Suvni zararsizlantirishning reagentli usuliga kiradi?

 1. xlorlash, ozonlash, kumushdan foydalanish*

 2. gamma nurlari va koagulyasiya

 3. ozonlash va UBN

 4. UBN va xlorlash

 5. koagulyasiya va ftorlash

1181. Zararsizlantirishni reagentsiz usuliga kiradi?

 1. UBN va gamma nurlar,*

 2. dezinfeksiya va qaynatish,

 3. gamma nurlari va koagulyasiya

 4. chuchuklashtirish va degazatsiya

 5. koagulyasiya , chuchuklashtirish

1182. Suvni xlorlash usullarini ko‘rsating:

 1. oddiy, ikki marta va giperxlorlash,*

 2. koagulyasiya, giperxlorlash

 3. oddiy , koagulyasiya

 4. dezintoksikatsiya va koagulyasiya,

 5. koagulyasiya va degazatsiya

1183. Xlorlashga nisbatan ozonlashning afzal tomonlarini ko‘rsating

 1. bir necha daqiqada ta'sir etadi ,suvni rangsizlantiradi, hidsizlantiradi*

 2. zararsizlantirish tezda amalga oshadi ,rangsizlatiradi va arzon

 3. loyqalikka, rang ko‘rsatkichga va organoleptik ko‘rsatkichlarga bog‘liq emas,

 4. suvni rangsizlantiradi ,arzon va suvni haroratiga bog‘liq emas,

 5. tiniqlikka, koli indeksga va ximiyaviy tarkibga bog‘liq emas

1184. Xlor yutumlilik nima degani?

 1. bu 1 ml suvni zararsizlantirish va oksidlash uchun sarflanadigan xlor miqdori*

 2. bu 1 litr suvni zararsizlantirish uchun sarflanadigan gipoxlorid va qoldiq xlor miqdoridir,

 3. 1 ml suvni zararsizlantirish uchun sarflanadigan qoldiq xlor miqdori

 4. suvni tindirish uchun sarflanadigan xlorli ohak miqdori

 5. suvni tindirish uchun sarflanadigan koagulyant miqdori

1185. Suvni xlor bilan zararsizlantirish nimaga asoslangan

 1. bakteriotsid ta'sirga, bakteriyalarni oksidlashga, muallaq moddalarga adsorbsiya bo‘lishiga,*

 2. tez ta'sirga ,bakteriyalarni oksidlashga , preammonizatsiyaga,

 3. bakteriostatik ta'sirga,bakteriyalarni oksidlashga , ximiyaviy moddalarga adsorbsiyalashga

 4. gidrolizning tezkorligiga, rang ko‘rsatkichiga,ta'miga

 5. preammonizatsiya ,hid va ta'mga,gidroliz tezkorligiga.

1186.Suvni xlorlash uchun qanday moddalar qo‘llaniladi?

 1. xlorli ohak, gipoxlorid, suyuq xlor*

 2. PAA, oltingugurt oksidi, azto dioksidi

 3. alyuminiy sulfat, temr xlorid, PAA

 4. gipoxlorid, alyuminiy sulfat, PPA

 5. suyuq xlor, kaliy va kalsiy xlorid.

1187. ''Koli indeks 3'' deganda siz nimani tushunasiz?

 1. bu 1 l suvdagi ichak tayoqchalarining soni*

 2. bu 1 ml suvdagi ichburug‘ qo‘zg‘atuvchilarining miqdori

 3. bu 1ta ichak tayoqchasi uchraydigan suvning eng kam miqdoridir.

 4. bu 1 ml suvdagi umumiy mikroorganizmlar soni.

 5. bu 1l suvni tindirish uchun qo‘llaniladigan koagulyant miqdori.

1188. Qoldiq ozon qaerda aniqlanadi?

 1. tindirgichlardan so‘ng*

 2. taqsimlovchi tarmoqdan so‘ng.

 3. magistral liniyalarda

 4. koagulyasiyadan so‘ng

 5. aralashish kamerasidan so‘ng.

1189. Suv xlor bilan qaerda muloqatda bo‘ladi?

 1. toza suv saqlash rezervuarida.*

 2. tarmoqda.

 3. tindirgichda .

 4. filtrlarda

 5. aerotenklarda.

1190.Toza suv saqlash rezervuarlaridan so‘ng qoldiq xlor qaerlarda aniqlanadi?

 1. tarmoqqa berishdan oldin.*

 2. gorizontal tindirgichlarda.

 3. sekin filtrlarda.

 4. aerotenklarda.

 5. metantenklarda.

1191. Suvda fenol hidi xosil bo‘lmasligi uchun xlorlashning qanday usullaridan foydalaniladi?

 1. preammonizatsiya*

 2. dexlorlash

 3. oddiy xlorlash.

 4. superxlorlash.

 5. dixlorlash.

1192.Filtrlarni xlor bilan dezinfeksiya qilishning usuli va maqsadi?

 1. 30 100 mg/ lli xlorli suv bilan kamida 2 soatlik muloqat vaqti*

 2. 30 50 mg/lli xlorli suv bilan kamida 2 soatlik muloqat vaqti

 3. suvni glist va viruslardan tozalash maqsadida

 4. suvni glist tuxumlari va muallaq moddalardan tozalaydi

 5. suvni muallaq modalardan tozalash uchun qoldiq xlorni 0,3 0,5mg/l miqdoridan foydalaniladi

1193. Suvni xlorli ohak bilan zararsizlantirish uchun qanday turdagi qurilmalardan foydalaniladi?

 1. eritma tayyorlovchi bak, konsentrlangan, ishchi va me'yorlashtirilgan eritma tayyorlash.*

 2. ishchi eritma tayyorlash baki,vertikal tindirgich.

 3. me'yorlashtirilgan eritma tayyorlash baki, radial tindirgich.

 4. filtr, tindirgich, konsentrlangan eritma tayyorlash baki.

 5. gorizontal tindirgich, tezkor filtr, me'yorlashtirilgan eritma tayyorlash baki.

1194.Maxalliy suv manbasini zararsizlantirishda qanday ma'lumotlaga ega bo‘lish kerak?

 1. suvning xajmi, debiti, xlor yutumlilik, axoliga beriluvchi suv miqdori.*

 2. loyqalik, tiniqlik, rang ko‘rsatkich.

 3. umumiy mikroblar soni, tiniqlik, loyqalik.

 4. xlor yutumlilik,koli indeks,obщee mikrobnoe chislo.

 5. debit, xlor yutumlilik, koli indeks va koli titr.

1195.Xlorlashga nisbatan UBN bilan zararsizlantirishni afzalliklarini sanab o‘ting.

 1. tezlikda bo‘lib o‘tadi, reagent xo‘jaligi shart emas,suvga ta'm bermaydi.*

 2. tezlik, koagulyasiya tezligi va chuchuklashtirish.

 3. reagent xo‘jaligi shart emas, suv kolloidlariga bog‘liq emas.

 4. suvga ta'm, hid bermaydi ,suv kolloidlariga bog‘liq emas.

 5. koagulyasiyani tez bo‘lishi,samarali temirsizlantirish.

1196. Suvni xlorlashni samarali ketishi uchun qanday sharoitlar bo‘lishi kerak?

 1. xlorni yetarli dozasi va yetarli vaqt, aralashish intensivligi

 2. 2 soatlik muloqat ,hidsiz va ta'msiz.

 3. xlorni yetarli dozasm va 15daqiqali muloqat, hidsiz

 4. muloqat uchun yetarli vaqt, hidsiz va ta'msiz

 5. koagulyantning yetarli dozasi, loyqalik va ishqoriylik

1197.Xlorning optimal dozasi deb nimaga aytiladi?

 1. suvni xlor yutumliligi qoldiq xlorni sanitar me'yori*

 2. koagulyant dozasi xlorni sanitar me'yori.

 3. suvni xlor yutumliligi 0.3 0.5 mg/l xlorli ohak .

 4. bu koli indeks koli titr.

 5. bu loyqalik tiniqlik.

1198. Suvni zararsizlantirish samaradorligi undagi qaysi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi?

 1. umumiy mikroblar soni,koli indeks, qoldiq xlor.*

 2. koli indeks ,koli titr, loyqalik.

 3. koli titr, loyqalik, qoldiq alyuminiy.

 4. tiniqlik, rang ko‘rsatkich, qoldiq PAA.

 5. qoldiq PAA, loyqalik , rang ko‘rsatkich.

1199.Ichimlik suvdagi erkin qoldiq xlor miqdori

 1. 0.3- 0.5 mg/l*

 2. 0.8 - 1.2 mg/l

 3. 2 mg/l

 4. 5 mg/l

 5. 10 mg/l

1200. Ichimlik suvidagi bog‘langan qoldiq xlor miqdorini ko‘rsating.

 1. 0.8 1.2 mg/l.*

 2. 0.3 0.5 mg /l

 3. 1-2 mg/l

 4. 1-5 mg/l

 5. 10 mg/l

1201. Ichimlik suvidagi qoldiq ozon miqdorini ko‘rsating.

A. 0.1 -0.3 mg/l*

B. 0.3- 0.5 mg/l

C. 1- 3 mg/l

D. 3 - 5 m/g

E. 10 mg/l1202. Ochiq suv manbalarini zararsizlantirishda koli indeksning yo‘l qo‘yiladigan miqdorini ko‘rsating.

 1. 200,500,1000,10000.*

 2. 100000,200000.

 3. 50000,250000

 4. 100000,300000

 5. 10000,100000

1203. Zavodda ishlab chiqarilgan xlorli ohak o‘z tarkibida qancha faol xlor saqlaydi?

 1. 32 -36%*

 2. 1-2 %

 3. 03 - 0.5 %

 4. 0.8- 1,2%

 5. 20 -25%

1204.Xlorli ohak saqlanuvchi omborga qanday gigienik talablar qo‘yiladi?

 1. salqin, quruq, qorong‘i, yaxshi shamollaydigan bo‘lishi.*

 2. salqin, nam va yorug‘.

 3. ochiq va yorug’ bo’lishi

 4. yorug‘ va germitik yopiladigan

 5. germetik yopiluvchi, yorug‘ bo‘lishi kerak.

1205. Suvni xlor bilan zararsizlantirish samaradorligini ko‘rsatuvchi ko‘rsatkichni ko‘rsating?

 1. umumiy mikroblar soni.*

 2. loyqalik

 3. tiniqlik

 4. koli indeks.

 5. qoldiq xlor

 6. qoldiq alyuminiy.

1206.Quyidagi namunalardan qaysi biri Davlat Standarti 950 2011 talablariga mos keladi?

 1. mikroblar soni 100,koli titr 3.*

 2. koli –titr 3 ,koli indeks 300.

 3. loyqalik 100,koli –titr 3

 4. mikroblar soni 300 ,koli –indeks 100

 5. mikroblar soni 3,koli indeks 100.

1207.Qanday xolatlarda ichimlik suvi superxlorlanadi?

 1. epidemik xolatda va suv bilan xlorning muloqat vaqti yetarli bo‘lmaganda*

 2. suvda xlorfenolning ta'mi va hidi paydo bo‘lganda.

 3. suvni ozon bilan zararsizlantirish imkoniyati bo‘lmaganda.

 4. markazlashtirilmagan suv ta'minotida

 5. suvni koagulyasiya qilish shart bo‘lganda ,suv superxlorlanganda.

1208.Ichimlik suvini dexlorlash qanday sharoitlarda amalga oshiriladi?

 1. suv tarkibidagi ortiqcha xlorni suvni iste'molchiga berishdan oldin*

 2. suvda ortiqcha benzin hidi paydo bo‘lganda

 3. mahalliy suv ta'minoti manbalarini zararsizlantirish uchun

 4. maxsus epid sharoitda va suvni yetarli zararsizlantirish imkoniyati bo‘lmaganda

 5. ozonlashdan foydalanishning imkoniyati bo‘lmaganda

1209. Suvni xlorlashning texnologik bosqilarini ko‘rsating?

 1. xlorli suvni tayyorlash, dozalash, aralashtirish va muloqat vaqtini ta'minlash*

 2. tindirish, filtratsiya , dozalash, muloqat vaqti.

 3. koli indeksni aniqlash va zararsizlantirishni mikroblari soni

 4. aeratsiya, tindirish, suvnit tayyorlash, zararsizlantirish va aralashtirish.

 5. yetarli muloqat vaqti, filtratsiya, aeratsiya .

1210. Quyidagi namunalardan qaysi biri epidemiologik jihatdan havfsiz hisoblanadi?

 1. koli indeks 3 , qoldiq erkin xlor 0.4 mg/l*

 2. koli indeks 100, erkin qoldiq xlor0.8 mg/l

 3. koli titr 100 .koli indeks 300.

 4. mikroblar soni 300.koli – titr 100.

 5. mikroblar soni 1000 ,koli – indeks 300.

1211. Vodoprovod tarmog‘ida mikroorganizmlar o‘sib ketmasligi uchun nimalar qilish zarur.

 1. suvda qoldiq xlor qolishi hisobiga.*

 2. suvnittandirish va rangsizlantirish kerak.

 3. suvda qoldiq alyuminiy qoldirilishi hisobiga

 4. suvni tandirilishi hisobiga.

1212. Toza suv saqlash rezervuarini yuvish va tozalash davriyligini ko‘rsating.

 1. yilda bir marta.*

 2. oyda ikki marta.

 3. har kuni

 4. 3 yilda bir marta

 5. yilda 2 marta

1213. Axoli soni 50000 bo‘lgan sharoitda suvni xlorlangan xolatida suv tarkibidagi bakterial ko‘rsatkichlarni aniqlash chastotasini aniqlang

 1. sutkada bir marta*

 2. oyda ikki marta

 3. haftada bir marta

 4. yilda 3 marta

 5. oyda bir marta

1214.Ichimlik suv tarkibidagi bilvosita ko‘rsatkichni ko‘rsating.

 1. bog‘langan va erkin qoldiq xlor*

 2. ichak tayoqchalari soni

 3. mikroorganizmlarning umumiy soni

 4. tiniqlik va loyqalik

 5. rang ko‘rsatkich va qattiqlik

1215.Suvni bakterial ifloslanishini aniqlash uchun qanday qo‘shimcha tekshirishlar o‘tkazilishi kerak?

 1. oqsil uchligi, xloridlar.*

 2. –sulfatlar , koagulyant dozasi.

 3. loyqalik, ang ko‘rsatkich

 4. tiniqlik, loyqalik

 5. quruq qoldiq, ammiak

1216. Suvni xlorlash ustidan o‘tkaziladigan sanitar nazoratda quyidagilar baholanadi.

 1. faol xlor miqdori, xlorli ohak ,to‘g‘ri dozalash va samaradorlik*

 2. xlorli ohak tarkibi, loyqalik va rang ko‘rsatkich

 3. xloramin tarkibi, koli titrava koli indeksa

 4. umumiy mikroblar soni ,koli indeks, loyqalik

 5. tiniqlik, loyqalik va suvning rang ko‘rsatkichi

1217.36%li 100g xlorli ohak qancha faol xlor saqlaydi?

 1. 36 gr*

 2. 36 mg

 3. 360 gr

 4. 3.6 mg

 5. 3.6 kg

1218. UB nuri bilan suvni zararsizlantirganda mikroorganizmlarni o‘lish dinamikasi qanday omillarga bog‘liq.

 1. nurlanish dozasi va bakteriyalar miqdoriga*

 2. koagulyant dozasi va suvning loyqaligiga.

 3. xlor dozasi va muloqat vaqti.

 4. nurlanish vaqti va konsentratsiyasi

 5. PAA dozasi va suvning tiniqligi.

1219. Suvning koli titri 1000 bo‘lganda koli indeks nechaga teng bo‘ladi?

 1. 1*

 2. 10

 3. 4

 4. 5

 5. 3

1220.Suvning koli titri 500 bo‘lganda koli indeks nechaga teng bo‘ladi?

 1. 2*

 2. 10

 3. 4

 4. 5

 5. 3

1221.Suvning koli indeksi 5 bo‘lganda koli titr nechaga teng bo‘ladi?

 1. 200*

 2. 500

 3. 300

 4. 700

 5. 1000

1222.Suvning koli indeksi 10 bo‘lganda koli titr nechaga teng bo‘ladi?

 1. 100*

 2. 200

 3. 300

 4. 400

 5. 1000

1223.Suvdagi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha suvning koagulyasiya samaradorligiga baho berish mumkin?

 1. loyqalik, tiniqlik,rang ko‘rsatkichi va qoldiq reagent*

 2. tiniqldik, koli indeks, qoldiq reagent

 3. loyqalik,hidi,ta'mi,qoldiq reagent

 4. rang ko‘rsatkich, koli indeks, hidi

 5. koli indeks,hidi, ta'mi

1224.Koagulyantning optimal dozasi nima?

 1. yaxshi samara beruvchi koagulyantning eng kam dozasi*

 2. yaxshi samara beruvchi koagulyantning eng ko‘p dozasi

 3. bu insonlar organizmiga ta'sir etmaydigan koagulyant dozasi

 4. suv hayvonlariga ta'sir etmaydigan koagulyant dozasi

 5. o‘simliklarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta'sir etmaydigan koagulyant dozasi

1225. Koagulyasiya jarayoniga ta'sir etadigan tabiiy omillani ko‘rsating

 1. temperatura, loyqalik ,ishqoriylik*

 2. ta'mi,hidi,koagulyant dozasi

 3. ishqoriylik,ta'mi, koagulyant dozasi

 4. temperatura, rang ko‘rsatkich,hidi

 5. koagulyant dozasi va muloqat vaqti

1226.Ochiq suv manbalari uchun suvni tandirish sxemasini ko‘rsating?

 1. koagulyasiya ,tindirish, filtratsiya*

 2. aerotenk ,zararsizlantirish, septik,

 3. zararsizlantirish, filtratsiya,

 4. ftorlash, aerotenk, metantenk

 5. tindirish, filtratsiya,zararsizlantirish

1227. Koagulyantlarga qo‘yiladigan gigienik talablar

 1. samaradorlik,zararsiz bo‘lishi, arzon*

 2. havfsiz, arzon,ishqoriylik

 3. ishqoriylik,arzon,mustahkam

 4. arzon, mustahkam

 5. mustahkam,ishqoriy

1228.Kontakt tindirgichlarni ish prinsipi

 1. birgalikda,koagulyasiya jarayoni,tindirish, filtratsiya*

 2. birgalikda, koagulyasiya samaradorligi va zararsizlantirish

 3. ftorlash, zararsizlantirish

 4. temirsizlantirish, ftorsizlantirish

 5. cho‘ktirish,zararsizlantirish, ftorlash

1229.Koagulyasiya turlari

 1. erkin hajmda ketuvchi va kontakt koagulyasiya*

 2. aerotenk va tindirgichda koagulyasiya

 3. septik va metanktenkda koagulyasiya

 4. elektrofiltrlarni qo‘llash usuli bilan koagulyasiya

 5. yopiq xajmda va kontakt koagulyasiya

1230. Koagulyasiya uchun qanday qurilmalar bo‘lishi kerak

 1. dozator, aralashtirigich, pag‘a xosil qilish kamerasi*

 2. dozator, aralashtirigich, aeratenk

 3. septik, ikki yarusli tindirgich

 4. filtr, tindirgich, metantenk

 5. tindirgich,septik, metantenk

1231.Qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha koagulyantning qiyosiy dozasi aniqlanadi.

 1. loyqalik,rang ko‘rsatkich, ishqoriylik*

 2. hidi, ta'mi,zaharlilik

 3. ishqoriylik,ta'mi,hidi

 4. rang ko‘rsatkich, tiniqlik,hidi

 5. tiniqlik, tiniqlik,hidi

1232.Glinozemni parchalanishi uchun optimal rN nechaga teng bo‘lishi kerak 1. Download 3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.