1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet18/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
5,5 - 6.5*

 • 4.5-5.5

 • 3.5- 4.5

 • 2.5 - 3.5

 • 1-2

  1233.Koagulyasiyani tezlashtirish usullari

  1. aktivator va flokulyantlarni qo‘shish*

  2. oldindan tindirish*

  3. oldindan filtrlash

  4. flokulyant dozasini oshirish

  5. degelmintizatsii va degazatsiya

  1234.Koagulyasiya jarayonini asosini nima tashkil etadi

  1. suvdagi kolloid moddalarni koagulyant va bikorbonatlar ta'siri asosida pag‘a xosil qilish jarayoni*

  2. koagulyant ta'sirida mineral moddalarni xosil bo‘lishi

  3. reagent ta'sirida zaharli moddalarni chetlashtirish

  4. flokulyasiya jarayonini tezlashtiradi

  5. toksik moddalar me'yorlashtiriladi

  1235.Koagulyantning optimal dozasini aniqlash prinsipi

  1. nazariy dozani hisoblash va keyinchalik amalda qo‘llash*

  2. sinama koagulyasiya asosida tiniqlikni aniqlash

  3. dastlab koli indeks aniqlanadi va so‘ngra hisoblanadi

  4. mikroblar bilan to‘yinganlik darajasini aniqlash

  5. koli indeksni aniqlash va i koagulyasiya

  1236 .Vodoprovod suvlarini tindirish uchun qanday turdagi tindirgichlardan foydalaniladi

  1. gorizontal va vertikal tindirgichlar*

  2. septik, ikki yarusli

  3. ikki yarusli , radial tindirgichlar

  4. radial tindirgichlar, biofiltrlar

  5. aerotenk, aerofiltr

  1237 .Suv sifatini yaxshilash uchun qanday filtrlardan foydalaniladi

  1. tez va sekin*

  2. sekin va aerofiltrlar

  3. aerofiltr va biofiltr

  4. mikrofiltr va septik

  5. septik va ikki yarusli

  1238. Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish uchun qanday flokulyantlardan foydalaniladi?

  1. poliakrilamid, faol kremniy kislota*

  2. poliakrilamid, alyuminiy sulfat

  3. ozon, temir

  4. xlor, ozon

  5. alyuminiy sulfat, xlor

  1239. Poliakrilamidning yo‘l qo‘yiladigan qoldiq miqdori

  1. 2.0mg/l dan ko‘p*

  2. 4.0mg/l ko‘p emas

  3. 3.0mg/l kam emas

  4. 5.0mg/l ko‘p emas

  5. 10mg/l ko‘p emas

  1240. Qoldiq alyuminiyning yo‘l qo‘yiladigan miqdori

  1. 0.5 mg/l ko‘p emas*

  2. 0.5mg/l kam emas

  3. 2.0mg/l ko‘p emas

  4. 10mg/l

  5. 5.0mg/l

  1241. Qoldiq temirning yo‘l qo‘yiladigan miqdori

  1. 0.3mg/l ko‘p emas*

  2. 0.5mg/l ko‘p emas

  3. 0.5mg/l kam emas

  4. 2.0mg/l ko‘p emas

  5. 2.0mg/l ko‘p emas

  1242.Qanday suvlar albatta koagulyasiya qilinishi kerak

  1. tiniqligi past va rang ko‘rsatkichi yuqori*

  2. tarkibida zaxarli moddalar bo‘lsa

  3. loyqaligi va rang ko‘rsatkichi past bo‘lsa

  4. bakterial ifloslangan bo‘lsaimeyuщaya bakterialnoe zagryazneniya

  1243. Koagulyasiya samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bilan baholanadi

  1. rang ko‘rsatkich,loyqalik, qoldiq alyuminiy *

  2. qoldiq PAA, mikroblar soni

  3. loyqalik , koli titr, koli indeks

  4. koli indeks, mikroblar soni,rang ko‘rsatkich

  5. mikroblar soni , koli indeks

  1244.Flokulyantga qo‘yiladigan gigienik talablar

  1. organoleptik xususiyatlarni o‘zgartirmasligi va past zaharli*

  2. bakterial tarkibni o‘zgartirmasligi, yuqori zaharli

  3. tez erishi, bakteriotsid ta'sir

  4. bakteritsid ta'sir ,yuqori zaharli

  5. yuqori bakteriotsid ta'sir

  1245. Koagulyasiya samaradorligi nimalarga bog‘liq

  1. suvning harorati, aralashishi va muloqat vaqti*

  2. aralashish intensivligi va mikroblar soni

  3. muloqat vaqti va ta'mi

  4. ta'mi, hidi, loyqaligi

  5. mikroorganizmlar soniga

  1246.Koagulyant tarkibiga qanday zararli moddalar qo‘shilishi mumkin

  1. simob, ftor*

  2. kalsiy, stronsiy

  3. ftor, kalsiy

  4. xlor, ftor

  5. xlor, kalsiy

  1247.Suvni muallaq moddalardan tozalash usullari

  1. koagulyasiya ,tindirish ,filtratsiya*

  2. tindirish ,qaynatish , degazatsiya

  3. qaynatish, dezinfeksiya, filtratsiya

  4. filtratsiya ,zararsizlantirish, degazatsiya

  5. degazatsiya, dezinfeksiya, xlorlash

  1248.Agar suvning ishqoriyligi 1 gradusga teng bo‘lsa, koagulyantning nazariy dozasi nechaga teng bo‘ladi

  1. 39.6*

  2. 30

  3. 15

  4. 10

  5. 5

  1249.Quyidagi qaysi ikki ko‘rsatkich koagulyasiya samaradorligini belgilaydi

  A koli indeks Bloyqalik V rang ko‘rsatkich G koli titr  1. A V*

  2. A B

  3. B V

  4. B G

  5. A G

  1250.Quyidagi qaysi ikki ko‘rsatkich koagulyasiya samaradorligini belgilaydi

  A loyqalik B mikroblar soni V qoldiq xlor G qoldiq alyuminiy  1. A G*

  2. A G

  3. B G

  4. V G

  5. B V

  1251. Quyida berilgan qaysi ko‘rsatkichlar koagulyasiyadan so‘ng Davlat Standarti 950 2011 talablariga mos keladi

  1. rang ko‘rsatkich 20 gradus,qoldiq alyuminiy 0.5*

  2. koli indeks 100, tiniqlik 10sm

  3. koli titr 100, koli indeks 3

  4. loyqalik 3,0, tiniqlik 20sm

  5. mikroblar soni 300, loyqalik 5.0

  1252. Agar suvning ishqoriyligi 10 gradus bo‘lsa, koagulyantning nazariy dozasi nechaga teng bo‘ladi

  1. 396*

  2. 100

  3. 39.6

  4. 250

  5. 10mg/l

  1253. Suvda temir moddasining miqdori ortiq bo‘lsa qanday ko‘rsatkich buziladi?

  1. organoleptik ko‘rsatkichlar*

  2. pag‘a xosil qilish

  3. suvning sanitar xolati

  4. suvning umumiy sanitar rejimi

  5. ximik toksikologik tarkib

  1254. Koagulyasiyadan so‘ng suv sifatini yomonlashtiruvchi modda

  1. flokulyantning me'yordan ortiq bo‘lishi natijasida*

  2. loyqalik ortadi

  3. maxsus hid aniqlanadi

  4. qattiqlik ortadi

  5. simob, ftor, mis moddalari me'yordan ortiqligi aniqlanadi

  1255. 1 gradus ishqoriylikka mos keluvchi kalsiy oksidining miqdori

  1. 10 mg/l*

  2. 0.5 mg/l

  3. 20mg/l

  4. 0.333mg/l

  5. 5mg/l

  1256.Suvni qachon koagulyasiya qilish uchun maxsus tayyorlanadi

  1. ishqoriylik past bo‘lganda*

  2. bakteriyalar soni yuqori bo‘lganda

  3. maxsus hid mavjud bo‘lganda

  4. muallaq modda miqdori me'yordan yuqori bo‘lganda

  5. koli titr 300dan ortiq bo‘lganda

  1257.Koagulyasiya jarayonida poliakrilomiddan foydalanganda suv tarkibidagi qanday moddalar nazorat qilinadi?

  1. flokulyantning qoldiq miqdorini aniqlash*

  2. simobning qoldiq miqdorini aniqlash

  3. tiniqlikni aniqlash

  4. koli titrni aniqlash

  5. qoldiq ammiakni aniqlash

  1258.Suvga koagulyantni qo‘shish joyi

  1. aralashish kamerasida*

  2. zararsizlantirishdan so‘ng

  3. filtratsiyadan so‘ng

  4. navbatdagi nasoslardan so‘ng

  5. tindirgichdan so‘ng

  1259.Koagulyasiya jarayoni nima uchun qo‘llaniladi

  1. tindirish va rangsizlantirish uchun*

  2. maxsus hidlarni yo‘qotish uchun

  3. suvni zararsizlantirish uchun

  4. viruslarni yo‘qotish uchun

  5. suvni dezinfeksii qilish

  1260.Reaksiya kamerasidagi suvning harakat tezligi

  A. 0,2m/s dan kam emas va 0,6 m/sdan ko‘p emas*

  B. 2 dankam emas va 0,6m/sdan ko‘p emas

  C. 1 dan kam emas va 3m/s dan ko‘p emas

  D .5 dan kam emas va 10m/s dan ko‘p emas

  1261.Suvning tabiiy rang ko‘rsatkichi nimaga bog‘liq  1. suvda kolloid moddalar mavjudligi sababli*

  2. suvda muallaq moddalar miqdori me'yordan ortiq bo‘lganda

  3. ximiyaviy moddalar miqdori yuqori bo‘lganda

  4. ko‘p miqdordagi bakteriyalar sababli

  5. temirning ko‘p miqdorda bo‘lishi

  1262.Suv manbalarini temirsizlantirish usullari

  1. reagentsiz , aeratsion , reagentli*

  2. filtr, vakuum

  3. ftorlash, xlorlash

  4. tindirgich, gradir

  5. septik, qum tutkich

  1263.Sekin filtrlarda xosil bo‘luvchi biologik plenka nimalarni ushlab qoladi?

  1. muallaq moddalar, bakteriyalar ,oksidlanish va rang ko‘rsatkichini pasaytiradi*

  2. pestitsidlar , fitoplanktonlar tiniqlikni pasaytiradi

  3. fitoplankton, viruslar tiniqlikni pasaytiradi

  4. muallaq va ximiyaviy moddalar oksidlanishni pasaytiradi

  5. ximiyaviy moddalar oksidlanish va rang ko‘rsatkichini ortiradi

  1264.Tezkor filtrlarga kiradi?

  1. ikki qavatli filtr, AKX*

  2. aerofiltr, filtr , AKX

  3. biofiltr, septik

  4. septik, metantenk

  5. biofiltr, aerofiltr

  1265.Qisqa analiz uchun qancha miqdor suv olinadi

  1. 2l*

  2. 20l

  3. 100l

  4. 13l

  5. 10l

  1266. To‘liq tahlil uchun qancha miqdor suv olinadi

  1. 5l*

  2. 10l

  3. 15l

  4. 11l

  5. 20l

  1267.Bakterial tahlil uchun qancha miqdor suv olinadi?

  1. 0.5l*

  2. 5l

  3. 3l

  4. 11l

  5. 10l

  1268.Bakterial tahlil uchun namuna qanday idishga olinadi

  1. steril, qopqog‘i yaxshi yopiladigan idishga*

  2. toza plastmassa idishga

  3. Petri kosachasiga

  4. issiq suvda yuvilgan idishga

  5. steril polietilen idishga

  1269.Xlorlangan vodoprovod suvidan bakterial tahlil uchun namuna qanday olinadi

  1. tiosulfat moddasi bilan chayilgan idishga*

  2. toza, quruq idishga

  3. sterillangandan so‘ng toza, ammiak bilan chayilgan idishgaposle

  4. toza Petri kosachasiga

  5. quruq plasstmassa idishga

  1270.Bakterial tahlil uchun vodoprovod tarmog‘idan namuna qanday olinadi

  1. kuydiriladi, 10 daqiqa bosim bilan oqiziladi va steril idishga olinadi*

  2. kran ochiladi va idishga olinadi

  3. kran artiladi, suv oqizib qo‘yiladi va tahlil uchun olinadi

  4. xlorlanadi, 10 minut oqizib qo‘yiladi va tahlil uchun olinadi

  5. spirt bilan artiladi va idishga olinadi

  1271.Bakterial tahlil uchun olingan namuna idishida qopqoqdan so‘ng necha santimetr havoli bo‘shliq qoldiriladi

  A. 5 -6sm*

  B. 10 -15sm

  C. 10sm


  D.2 - 3sm

  E.1 - 2sm  1272.Ochiq suv havzasidan qanday qurilma yordamida namuna olinadi

  1. batometr*

  2. psixrometr

  3. aspirator

  4. nasos

  5. shumometr

  1273.Suvdan namuna olinganda qanday hujjat to‘ldiriladi

  1. kuzatuv xati*

  2. dalolatnoma

  3. bayonnoma

  4. sanitar bayonnoma

  5. dastur

  1274.Kuzatuv xatidaqanday ma'lumotlar keltiriladi

  1. nomi ,joylashgan o‘rni ,suv manbasining manzili,sinama olingan sana va vaqt,kim tomonidan olingan va imzo*

  2. suv miqdori,qadog‘i,mikroorganizmlar mavjudligi

  3. zararsizlantirishdan maqsad,qoldiq xlor va hid

  4. koagulyasiyadan maqsad,koagulyant mavjudligi va qoldiq miqdori

  5. tindirishdan maqsad,ximiyaviy moddalar miqdori

  1275.Suvning bakterial tahlili namuna olingandan so‘ng qancha vaqtda o‘tkaziladi

  1. namuna olingandan so‘ng 2 soat ichida*

  2. namuna olingandan so‘ng 10 soat ichida

  3. namuna olingandan so‘ng 5 soat ichida

  4. namuna olingandan so‘ng 2 soat ichida

  5. namuna olingandan so‘ng 2 3 soat ichida

  1276.Selsiy bo‘yicha 1 8 gradus haroratda bakterial tahlillar qancha vaqt saqlanishi mumkin

  1. 6 soatgacha*

  2. 12 soatgacha

  3. 24 soatgacha

  4. 36 soatgacha

  5. 48 soatgacha

  1277.2 toifa suv havzasi nima?

  1. cho‘milish, sport, axolini dam olishi uchn mo‘ljallangan va aholi turar joylaridan chetda joylashtirilgan suv havzalari*

  2. cho‘milish uchun mo‘ljallangan, markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan suvta'minoti manbalari hamda oziq ovqat sanoati uchun ishlatiladigan suvlar

  3. cho‘milish uchun, sport va dam olish uchun mo‘ljallangan, markazlashtirilgansuv ta'minoti manbalari uchun qo‘llaniladigan suv havzalari

  4. markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan suvta'minoti manbalarihamda baliqchilik va oziq ovqat korxonalari uchun mo‘ljallangan suv havzalari

  1278. Sanitar qoida va me'yor 0172 04 bo‘yicha suv havzalarini ifloslantiruvchi qanday va qancha manbalarni bilasiz?

  1. 4 yo‘l qo‘yiladigan,o‘rtacha ifloslikdagi,yuqori,o‘ta yuqori*

  2. 4 yo‘l qo‘yiladigan, o‘rtacha,kuchsiz ifloslangan,kuchli ifloslangan

  3. 4 yo‘l qo‘yiladigan, kuchsiz ifloslangan,kuchli ifloslangan, toza

  4. 4 toza,kuchsiz ifloslangan, ifloslangan,kuchli ifloslangan

  5. 4 yo‘l qo‘yiladigan,o‘rtacha ifloslangan,yuqori ifloslangan,kuchli ifloslangan

  1279. Sanitar qoida va me'yor 0172 04 bo‘yicha 1 va 2 toifa suv havzalarini ifloslantiruvchi zararli moddalarni qancha va chanday kriteriylarini bilasiz?

  1. 4 organoleptik, toksikologik,umumsanitar, mikrobiologik*

  2. 4 mikrobiologik,umumsanitar, sanitar toksikologik, toksik

  3. 4 organoleptik,umumsanitar, sanitar toksikologik mikrobiologik

  4. 4 organoleptik, toksikologik, sanitar toksikologik, bakteriologik

  5. 4 organoleptik, toksikologik, sanitar, mikrobiologik

  1280. Suv ob'ektlarini ifloslanish kriteriylari

  1. tavsif va suvdan madaniy maishiy va xo‘jalik ichimlik maqsadlarda foydalanishni chegaralash*

  2. tavsif va yerlarni sug‘orish va ishlab chiqarish korxonalarida foydalanishni chegaralash

  3. tavsif va suvdan xo‘jalik ichimlik va madaniy maishiy maqsadlarda foydalanishni chegaralash

  4. suvdan xo‘jalik ichimlik va madaniy maishiy maqsadlarda foydalanishni chegaralashdarajasi

  5. tavsif va xo‘jalik ichimlik va ishlab chiqarish korxonalarida foydalanishni chegaralash

  1281. Birinchi toifa suv havzalari nima degani?

  1. bu markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan suv ta'minoti hamda oziq ovqat korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalaridir*

  2. cho‘milish, sport va axolini dam olishi uchun mo‘ljallangan va axoli punktidan chetda joylashgan suv havzalari

  3. bu markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan suv ta'minoti va cho‘milish va sport uchun mo‘ljallangan suv havzalari

  4. bu markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan suv ta'minotihamda ishlab chiqarish korxonalari uchun mo‘ljallangan suv havzalari

  5. bu markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan suv ta'minoti va cho‘milish, sport va axolini dam olishi uchun mo‘ljallangan

  1282.Suvni o‘z o‘zini tozalash jarayonini me'yorda ketishiga ta'sir etuvchi omillani ko‘rsating

  1. KBBE,erigan kislorod,faol reaksiya,suvning harorati*

  2. KBBE, erigan kislorod, faol reaksiya, bo‘yalish

  3. KBBE, bo‘yalish,hid, mineralizatsiya

  4. KBBE, erigan kislorod,bo‘yalish, mineralizatsiya

  5. bo‘yalish,hid, mineralizatsiya,ta'mi

  1283. Chiqindi suvlarni suv havzalariga tashlash mumkin bo‘lmagan xolatlar

  1. ratsional texnologiyalar natijasida yo‘qotish mumkin bo‘lgan xolatlarda, qayta ishlatish mumkin bo‘lganda va qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orish mumkin bo‘lganda*

  2. sanitar –texnik, yordamchi, kimyo mexanik va faqat kimyoviy usullardan foydalanish

  3. ratsional texnologiyalar tasirida, sanitar texnik va yordamchi chora tadbirlar va faqat kimyoviy usullarni qo‘llash natijasida

  4. ratsional texnologiyalar tasirida,suvdan qayta foydalanish tizimlarida, sanitar texnik va yordamchi chora tadbirlar

  5. ratsional texnologiyalar tasirida,suvdan qayta foydalanish tizimlarida1

  1284.Qanday chiqindi suvlarni ochiq suv havzasiga tashlash mumkin emas

  1. tarkibida radiakiv, texnologik chiqindilar, REMi aniqlanmagan ximiyaviy moddalar saqlagan chiqindi suvlar *

  2. texnologik chiqindilar va yoqimsiz hidga ega bo‘lgan chiqindi suvlar

  3. texnologik chiqindilar saqlagan, yoqimsiz hidli, yuqori minerallashgan chiqindi suvlar

  4. tarkibida foydali moddalar saqlagan chiqindi suvlar, ruxsat etilgan moddalar saqlagan chiqindi suvlar

  5. texnologik chiqindilar, foydali qazilmalar saqlagan v yoqimsiz hidga ega bo‘lgan chiqindi suvlar saqlagan xolatlar

  1285.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalarini ifloslanish ko‘rsatkichlarini ko‘rsating

  1. hid, ta'mi, REM, REK, organoleptik va toksikologik.*

  2. hid,ta'mi,bo‘yalishi,muallaq moddalar

  3. hidi, bo‘yalish,muallaq moddalar,KBXE

  4. hid,ta'mi,REM,bo‘yalish

  5. temperatura,bo‘yalish,muallaq moddalar,KBXE

  1286.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalarini ifloslanish ko‘rsatkichlarini ko‘rsating

  1. KBBE,erigan kislorod,ichak tayoqchalari soni,hid*

  2. KBBE,erigan kislorod,ichak tayoqchalari soni,KBXE

  3. KBBE,erigan kislorod,bo‘yalish,KBXE

  4. KBBE,bo‘yalish,KBXE,muallaq moddalar

  5. KBXE,bo‘yalish,muallaq moddalar, temperatura

  1287. Suv ob'ektlarini ifloslanishini darajasini baholash ko‘rsatkichlari

  1. hidi 2 ball, ta'mi 2 ball, REMORG 1; REMTOKS 1*

  2. hidi 2 ball, ta'mi 1 ball, REMORG 1; REMTOKS 2

  3. hidi 3 ball, ta'mi 3 ball, REMORG 2; REMTOKS 2

  4. hidi 2 ball, ta'mi 3 ball, REMORG 2;REMTOKS 2

  5. hidi 1 ball, ta'mi 1 ball, REMORG 2; REMTOKS 2

  1288.Birinchi toifa suv havzalarini yo‘l qo‘yiladigan ifloslanish darajasi

  1. KBBE 3 mg/l, erigan kislorod 4 mg/dm3, ichak tayoqchalari soni 1·104, ifloslanish indeksi 0*

  2. KBBE 3 mg/l, erigan kislorod 4 mg/dm3,ichak tayoqchalari soni 1·105, ifloslanish indeks 1

  3. KBBE 3 mg/l,erigan kislorod 3 mg/dm3, ichak tayoqchalari soni 1·105, ifloslanish indeksi 1

  4. KBBE 4 mg/l,erigan kislorod 3 mg/dm3, 1·105, ifloslanish indeksi 1

  5. KBBE 3 mg/l, erigan kislorod 4 mg/dm3,ichak tayoqchalari soni 1·104,ifloslanish indeksi 1

  1289.Ikkinchi toifa suv havzalarini yo‘l qo‘yiladigan ifloslanish darajasi

  1. KBBE 6 mg/l, erigan kislorod 4 mg/dm3, ichak tayoqchalari soni 1·103,ifloslanish indeksi 0*

  2. KBBE 3 mg/l, erigan kislorod 3 mg/dm3, ichak tayoqchalari soni 1·105, ifloslanish indeksi 1

  3. KBBE 5 mg/l, erigan kislorod 4 mg/dm3, ichak tayoqchalari soni 1·105, ifloslanish indeksi 1

  4. KBBE 7 mg/l, erigan kislorod 3 mg/dm3,ichak tayoqchalari soni 1·105, ifloslanish indeksi 1

  5. KBBE 7 mg/l, erigan kislorod 4 mg/dm3, ichak tayoqchalari soni 1·104, ifloslanish indeksi 0

  1290. Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalarida muallaq moddalar miqdori qanchadan oshmasligi kerak?

  1. 0.25 va 0.75 mg/dm3 mos *

  2. 0.75 va 1 mg/dm3mos

  3. 0.2 0.25 va 0.75 mg/dm3 mos

  4. 0.2 0.75 mg/dm3mos

  5. 0.2 0.25 mg/dm3mos

  12910. Birinchi toifa suv havzalaridagi hidning me'yori

  A. 1 balldan yuqori*

  B. 1 1.5 ball

  C. 1 3 ball

  D. 2 ball

  E. 1 2 ball

  1292. I va II toifa suv havzalining suvida bo‘yalish gigienik me'yor bo‘yicha nechaga teng bo‘lishi kerak


  1. 20sm va 10sm mos*

  2. 10sm va 8sm mos

  3. 15sm va 10sm mos

  4. 15 20sm va 5 8sm mos

  1293. IvaIItoifa suv havzalari uchun erigan kislorodga bo‘lgan bioximiyaviy ehtiyoj nechaga teng bo‘lishi kerak

  A. 3 mg O2/dm3va 6 mg O2/dm3mos*

  B. 4 mg O2/dm3va 5 mg O2/dm3mos

  C. 4 5 mg O2/dm3va 6 7 mg O2/dm3mos

  D.3 4 mg O2/dm3va 5 6mg O2/dm3mos

  E.4 mg O2/dm3va 7 mg O2/dm3mos

  1294. IvaII toifa suv havzalari uchun erigan kislorodga bo‘lgan ximiyaviy ehtiyoj nechaga teng bo‘ladi

  A. 15 mg O2/dm3va 30 mg O2/dm3mos*

  B. 20 mg O2/dm3va 35 mg O2/dm3mos

  C.20 mg O2/dm3va 30 mg O2/dm3mos

  D. 15 20 mg O2/dm3va 30 mg O2/dm3mos

  E. 15 20 mg O2/dm3va 35 mg O2/dm3mos

  1295. Sanitar qoida va me'yor 0172 04 bo‘yicha chiqindi suvlarni suv havzalariga tashlash mumkin


  1. suv sifatini o‘zgartirmaydi,suvning mineral tarkibini me'yordan oshirmaydi,suvni o‘z o‘zini tozalash jarayonini buzmaydi,suvga zararli moddalar, patogen mikroorganizmlar saqlamagan bo‘lsa*

  2. suv sifatini yomonlashtirmaydi va suvni limit ko‘rsatkichlarini o‘zgartirmaydi, suvga yomon rang bermaydi, mikroorganizmlar saqlamaydi

  3. suv sifatini yomonlashtirmaydi,mineral modda tarkibi REMdan oshmaydi, ne narushayut protsessы samoochiщeniya, ne zanosyat patogennыe mikroorganizmы

  4. suvga rang bermaydi,limit ko‘rsatkichlarni o‘zgartirmaydi, mikroorganizm a zararli moddalar saqlamaydi

  1296. Birinchi toifa suv havzalaridagi erigan kislorod miqdorini ko‘rsating

  A. 4 mg/dm3dan kam emas*  Download 3.77 Mb.
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  Download 3.77 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

  Download 3.77 Mb.